Sekotāji

svētdiena, 2017. gada 7. maijs

Krievijas 2ps.k.-mītu sagrāve-II.

Tātad, cik lieli zaudējumi ? Kara zinātnē, dominē apgalvojums, ka uzvarai nepieciešams radīt no 3x līdz 4x lielu spēka pārsvaru. Viens no mītiem saitās ar Vācijas preventīvo triecienu -pretinieka tehniskais un skaitliskais pārākums. Operācijas ''Barbarossa'' tehnisko resursu apjoms : 3350 tanku no kuriem  par moderniem uzskatāmi T-III/-IV (180-300), aviācija- 2770 no kuriem 1100 iznīcinātāju un 800 bumvedēju-triecienlidmašinu, artilērija, mīnmetēji- 7700, transports, mobilitātes pamats, mašinas-600.000. Pretiniekam tehniskais resurs: 1941gada 22 jūnijā PSRS rīcībā atradās 26.600 tanku, no kuriem 3016 vidējo T-34-76* un 1121 smago KV-1,  232-KV-2. Pieņemsim, ka deklarētie 1941 gada skaitļi ietver 25% lielu kļūdu. Sanāk ,ka divu svarīgāko tanku modeļu kopskaits ar minētās kļūdas korekciju veido: 3270 -820 (25%) = 2450 tanku ! Tātad, attiecīgā laika perjodā minētie 2450 tanku  ir ultra moderni  un savā vairumā pretinieka tankiem nesatriecami. Atkāpei, 1936/-37 Padomju  Krievija vispasaules revalūcijas ģenerālplāna realizācijai nosakot: 100.000 lielgabalu, 40.000 tanku un 20.000 lidmašinu nepieciešamību. Ģenerālplāns realizējās tikai daļēji ,  1941 gadā tanku BT-5/-7 modeļu skaitam apsteidzot visu Eiropas lielvalstu summāro  tanku skaitu. 1941 gadā 1.jūlija -PSRS-Rietumeiropas proletariāta atbrīvošnas ģenerālplāna ''Graza'' ietvaros 4 pierobežas KA tiek sakoncentrēti 10.500 kaujas lidmašinu un 13.600 tanku ! Karadarbības sākumā tikai modenāko tanku modeļu skaitliskos pretstatos Vācija paspēlē PSRS ar 1: 11 ! PSRS Rietumu KA  ir izvērsti  469 KV-1/-2 un 832 T-34-76 kopskaitā veidojot 1301 modernu tanku kuru galvenie tehniskie rādītāji  objektīvi apsteidza pretinieka analogus. Tāda tanka kā KV-1/-2  modeļos ietvertos tehniskos raksturlielumus Vācija sasniedza tikai 1942 gadā līdz ar T-V ''Tīģeru-I'' nākšanu bruņojumā. Piemēram, jau 1941 gadā KV-1 frontālā bruņa 75mm+25mm aplikācija=100mm ,bet  tanka 76mm lielgabalam pretinieka nometnē trūka analoga ! 1941 gada kara pirmajos mēnešos  KV-1/-2 radija nopietnas problēmas Vācijas tanku avangardam Lietuvā ,Rasņenai apkārtnē un Ļeningradas apg., Maloskovici apkārtnē -pretestības pārvarēšani izmantojot 88mm-Flak -zenītartilēriju. Tanku T34-76 un KV-1/-2 modeļi kalpo par vēsturisku tehnisko faktu noliedzot PSRS rūpīgi kultivēto: ''1941 gada -Vācijas tanku varenības''- mītu.   Tehnikas sadalijums. Līdzīgs stāvoklis novērojās aviācijā PSRS rīcībā atradās 17,500 lidmašinu no kurām vairāk kā 3719 veidoja jaunāko modeļu Jak-1/-3, MiG-3, LaGG-1 iznīcinātāju un SB, Pe-2 , Il-2 bumvedēju-triecienlidmašinu. Kā novecojuši, bet ar vidējiem tehniskiem raksturlielumiem apveltīti I-16  atsevišķos Rietumu KA veidojot līdz 60 % no iznīcinātāju parka. Lielāko kaujas lietderības elementu veidoja SB- ātrgaitas bumvedēji. Piemēram Ļeņingradas KA ātrgaitas bumvedēji SB veidoja 349 vienības,bet blakus atsevišķā Baltijas KA 413 vienības kopā veidojot 762 SB vienību. Armijas artilērijas sadaļā un flotes elementa pretnostatijumos vērojams līdzīgs rezultāts. Zaudējumi: 1941 gadā no 22 līdz 23.jūnijam -pirmajās 24h- kaujas dienā PSRS/Krievija zaudē 1200 iznīcinātāju no kuriem 800 satriekti aviobāzēs, bet 400 notriekti* gaisa cīņās. Jaatzīmē cilvēkresursa sagatavotības kvalitātes atšķirības: PSRS lidskolu pabeidza ar 16h iepretīm 300-400h pretspēlētājam. Svarīgi, ka zaudēti tiek jaunāko modeļu lidaparāti. Turpmāk 1941 gada vasaras -rudens perjodā līdz novembrim minētie skaitļu apjomi vairākkārtēji atkārtojas. 1941 gada Oktobra mēneša izskaņā sasniedzot PSRS rezervju un rūpniecības kapacitāšu lūzuma līniju. Līdz 1941 gada 1.septembrim PSRS zaudē 16.000 tanku, 64.000 lielgabalu un mīnmetēju , 10.000 lidmašinu !  Novērojas visaptverošs rezervju izsīkums. Skarot stratēģiskās izejvielas* ,ražošanas jaudas un tehnaloģijas. Izpaužas kā tanku, munīcijas-sprāgstvielu, lidaparātu, degvielas, pārtikas ,karēvju apavu un apģērba trūkums ! Rezultātā, mobilizētie rezervisti kļūst par vieglu mērķi pretiniekam. Top skaidrs, ka 1941 gada izskaņā un 1942 gada vasarā karš tiks paspēlēts un tā iznākumu nevar mainīt ar Krievijas rīcībā vel atlikušām nelielām rezervēm ! Bruņojuma ražošanai nepieciešamo stratēģisko izejvielu avotu, enerģētikas un industrijas zaudēto kapacitāšu kompensācija nau iespējama ! Piemēram metāli:  70% vara un čuguna, 70% alumīnija un 47% bruņutērauda kā arī 39% darbgaldu parka . PSRS-metalurģijas ražošanas galvenās jaudas atrodas Ukrainā ,tās ražotnes nodrošina 70% PSRS patērejamā Alumīnija ! Zaudētā Ukrainas metalurģija un maizes klēts nostāda Krieviju nenovēršamas sagrāves priekšā. 2 ps.k. laikā Krievijā no izlietotām 600.000 t. Al- tiek saražota 1/2 aptuveni 268.000t. -pielietojas aviodzinējos, lidmašinu spārnu karkasam un apšuvumā*,propeleri un šasija, tanku-radiātoriem,dzinēju virzuļiem un citos elementos. Pulverveida- Al un Mg izmantojas sprāgstvielu jaudas audzēšanai -bumbas un lādiņi. Smalkdispersijas Al-tiek saņemts  ''lend-lease''  ietvaros. ASV kompensē 2/3 Al- ražošanas kapacitātes zudumus ar- 368.000t. alumīnija. Ilustrācijai, tikai 1944 gada 17. aprilī Urālos pēc evakuācijas atsāk ražot pirmo-Al pārceltā rūpnīca. 1941 gadā PSRS paliek 1 rūpnīca kura gada beigās sasniedz 31.000 t.- Al.,, bet 1945 gada beigās 71.000t. Kopēji 4 kara gados Padomju Krievijai saražojot mazāk kā 268.000 t. -Al. Tātad ,no 12.000 piegādātiem ASV,  Lielbritānijas, Kanādas lidaparātiem ir japieskaita  2/3 pēc Al- patērīņa ekvivalenta PSRS saražotie lidaparāti un munīcija.  Bruņutērauds, ASV kompensē metalurģijas jaudu trūkumu ar gatava bruņutērauda velmējumu piegādēm.  Gatavie bruņtēruda velmējumi  galvenokārt pielietojas T-34-76 ražošanā. Tehnaloģiski sarežģīts tanku elements -stobrs ,ASV piegādā 20.000 tanku stobru. Sākot no 1943 gada ASV piegādā trešo darbgaldu tanku torņa aploka* izgatavošanai nodrošinot T-34-85 tapšanu. 1940 gadā PSRS naftas pārstrāde nodrošināja 883.000 t. aviodegvielas ražošanu. Lielākajā apjomā ar oktānu A-70/-74  derīgu novecojuša parauga, mazjaudas aviomotoriem, bet tikai 4 % no minētā apjoma veido A-78 derīgs jauno lidmašinu modeļu motoriem. Kara pirmajos mēnešos PSRS zaudē līdz 90% priekšējā līnijā izvērsto degvielas rezervju.  Jau 1941 gada oktobrī PSRS saņem A-100 aviodegvielu un oktānskaitļa paugstinošās piedevas... Ko nozīmē oktānskaitlis ? 1945 gada jūnijā ASV pārtrauca aviodegvielas piegādes un PSRS aviācijas ātruma raksturlielumi sarūk par 10-20% !  Kara apstākļos pilotam liktenīgi.  Apjomā ASV un Lielbritānijas degvielas piegādēm veidojot  no 40% līdz 50% ,bet tas ir 100 % augsta oktānskaitļa  degvielas ! Citiem vārdiem darbināja 100% iznīcinātājaviāciju un triecienlidmašīnas. Stratēģiskās nozīmes preces ,radiostacijas un radiouztvērēji atbilstoši 35.000 un 5900- PSRS/ Padomju Krievijas industrija nespēja nodrošināt kvalitatāti un ražošanas apjomus. Turpmāk ,radiostaciju klātbūtne  kardināli izmaina kaujas organizācijas kvalitāti ! Pastāvošās jaudas nenodrošināja arī karalauka telefonus un telefonkabeļa ražošanu, ASV piegāžu apjoms-380.000 lauka telefonu un 1,5 milj. km telefonkabeļa ! 1941 gada pirmajos mēnešos PSRS zaudēja 65% no 270.000 armijas pārvaldītā autoparka. ASV nodrošinot ar 480.000 kravasautomobīļiem no kuriem 44.000 GP ''willis''piegādi kā arī 35.000 motociklu. Apjomam un kvalitātei sniedzot armijai nebijušu mobilitāti. Apjoms ,PSRS standarts GAZ- 1/2t. iepretim ''Sudebeker'' 4x4/6x6 apvidus pārejamībai un kravnesības pieaugumam. ASV pilnībā nodrošinot PSRS ar dzelzceļa sliedēm,  piegādājot 1200 tvaika un 600 dīzeļlokomatīvju kā arī 11.000 vagoniem- platformām. Atzīmei , kara laikā PSRS saražoja 49 tvaika lokomatīves un 1092 vagonu-platformu. Mobilitāte ,dzelzceļa spēki nodrošināja kaujai nepieciešamo stratēģisko resursu piegādi ,bet autotransportam veidojot no 200km līdz 300km platu apgādes soli. Tātad, piegādes ir konvertējamas mobilitātē, ražošanas jaudu noslogojuma, materjālu un darbaspēkā ekvivalentā. Izlietojami citu militāru paraugu ražošanai ,bet darbaspēks-frontei atņemto karēvju skaitā. Pie strātēģiskās nozīmes precēm japieskaita-pārtika. PSRS atlikušie lauksaimniecības anklāvi un ražošanas kultūra kā arī tehnaloģijas nespēja nodrošināt-5 miljonu armijas  pilnvērtīgu funkcionēšanu.  Pārtikas jomā trūkumus kompensēja ASV piegādes-4,5 miljonu t. apjomā. Apjomos un nozīmē līdzvērtīgas piegādes skāra apģērbu un karēvjiem nepieciešamos apavus. Sprāgstvielas un pulveris -40% apjoma. Vācijas Bs kaujas panākumi 1941 gada vasarā-rudenī PSRS/Krievijā ir vērtējami kā fenomenāli. Tie salīdzināmi ar 8-10 Eiropas lielvalsts -Francijas armijas ekvivalentu sagrāvi ! Virspusēji pārskaitītie elementi izgaismo pietiekami skaidri cēloņu -seku likumsakarību ķēdi kura parāda ,ka kremļa bravūra ir nekas vairāk kā tukšas mucas skaņa ! Realitāte ir tā, ka Krievijai nesaņemot pārskaitīto elementu un tehnaloģiju piegādes 1942 gada vasaras-rudens perjodā  Vācija svinētu kontinentālo uzvaru. Krievijai novirzītais ASV lend-lease programas finansu apjoms 9,8 Miljardi $(41) +1 Miljardi $ civilām precēm=10,8 Miljardi $ =185/200 Miljardi $ (2017). Tā saucamā 9.maija ''uzvaras'' precīzāk ēnas diena J.Staļina laikā un vēlāk no 1947 gadam līdz 1965 gadam nekalpoja par svinamo dienu labi zināmu iemeslu dēļ-21.000.000 kritušo ,bet 2017 gadā paziņojot par precizāku- 42.000.000** skaitli no kuriem 19.000.000 kritušās militārpersonas*, iepretim 7.000.000 vācu zaudējumiem no kuriem 4,3 miljoni vācu militārpersonu un 900.000 austrumeiropas valstu mobilizēto karēvju=5,3 miljoni militārpersonu  !
militārpersonas*- 19 miljonu kritušo skaitu x 3,2 iegūstam ievainoto un sakropļoto apjomu. Apjomi un šodienā sastopamie uzsaukumi atspoguļo statistiski vidējā krieva ikdienas Prāta spējas: Možem povtaritķ..... varam atkārtot ! uz Berlīni..... ! utt.

T34-76*- 1942 gadā tanka tehniskā kondīcija atspoguļoja PSRS tehanloģisko un darba kultūras līmeni. Dzinēja resurs pietiek 340km noskrējienam pēc kura nav renovējams - cilindru grupas destrukcija.  Zemas kvalitātes bruņtērauds saistas ar nelietderīgu svaru. Remontdaļu statistika:  76%-T34-76 zaudējumu pienākas no 50mm lielgabaliem Pak38 un T-III. Nepieteiekamas kvalitātes tērauds  piekarē izraisa pāragru nolietojumu, resurs 1000km iepretim vācu T-III/-IV -10.000km /14.000km.
,ātrumkārba -...... Vairums T34-76 konstrukcijā ietverto austriešu,itāļu,amerikāņu un vācu tehisko patapinājuma rosola radītos trūkumus. Tos uzsāk novērst 1942 gada decembrī ,nogādājot  ASV  T34-76 un KV-1 paraugus. Amerikāņu inženieriem apzinot trūkumus un izstrādājot rekomendācijas to novēršanai, piegādā PSRS komplektācijai un ražošanai nepieciešamos materjālus-bruņtērauda velmējumu, darbarīkus ,darbagaldus un tehnaloģijas. Kļūdu novēršanas rezultātā  1944 gadā rodas T34-85.
stratēģiskās izejvielas*- iegulas un pusfabrikāts vai gatavs izmantošnai. Piemēram Al- koncentrāts vai gatavs tālākai izmantošanai -metāla velmējumi. Ražošana raksturojas ar komplicētu tehnaloģisko ciklu un spēcīgu enerģētisko bāzi. PSRS -Al ražošanas bāze. Otrs piemērs , augsta oktāna-A aviodegviela, izejviela+ tehnaloģija+ enerģētika. Degviela noteic tehnikas raksturlielumus ,sevišķi-iznīcinātājaviācijā !
A-70*- atceramies ,ka PSRS jaunāko modeļu lidaparātu izmēģinājumos sasniegtie raksturlielumi tika panākti ar labratorijā uzlabotu -sevišķās degvielas palīdzību ! Komunistiskās partijas funkcionāru atskaitēs deklarējot kārtējos sasniegumus ! Piemēram , 1940 gada Lielbritānijas kaujas aviācijas degvielas standarts A-87/-88 iepretim Vācijas A-86. ASV vienīgā valsts kuras naftas pārstrādes industrija nodrošināja  aviāciju ar A-100+ degvielu un speciālo oktānskaitļa uzlabotāju piedevu lielapjoma ražošanu.
 tanku torņa aploka*-  1440mm (76mm ) iepretim 1620mm (85mm) sākot no 1944gada ļauj PSRS izgatavot  T-34-85 modeli.
42.000.000 **- Autors, iepazīstot tuvāk 2 ps.k. krievu praktizēto''kara mākslu'' - minētais skaitlis neliekas pārspīlējums.

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana