Sekotāji

piektdiena, 2018. gada 20. aprīlis

NATO-Eiropas kapacitātes.

Veiktais no 13aprili uz 14 aprili ASV , Lielbritānijas un Francijas veiktais trieciens Sīrijā atklāj patieso spēku sadalijumu NATO. Uzmanību akcentējot uz ES lielākām ekonomikām Vāciju, Itāliju un Spāniju un to militāro svaru NATO blokā. Lielbritānijai realizējot ''brexit'' attainosies statistikā, NATO militāro kapacitāšu sadalijumā, skaidri izdalot drošibas brīvbiļetniekus. Lielbritānijai pametot ES : 80% NATO kapacitāšu  atradīsies ārpus Eiropas kontinenta: ASV, Kanāda, Lielbritānija.  Ar to briti norāda Briselei , centieni veidot federālo supervalsti ar vienotu armiju kura norādītu Londonai ''kad un cik augstu lēkt'' ir caurkrituši. Atkāpei, redzama neadekvāta nesabalansētība. Autoram nojauna pieminot D.Trampa izteikto kritiku ES lielvalstīm par neadekvāto ieguldijumu NATO drošibas konstrukcijā kuras defektus jaaizpilda ASV. Pretenzijas ir pret Vāciju kura ilglaicīgi aukstā kara laikā dominēja Eiropas NATO spēkos un ir tāda pēc ekonomiskā fakta. 2018 gada februārī pēc nacionālās inspekcijas sniegtiem datiem Vācijas Bs tikai 1/3, precīzāk 33% tehnikas ir kaujasgatavībā , izmantojama pēc nozīmes !  Pēc žurnālā ''Spigel'' publicētiem datiem. Neskatoties uz modernu tehnikas paraugu eksplotāciju JS ,GS un Armijā to kaujas gatavība ir minimālā ,bet atsevišķos gadijumos pat 0 līmenī. Tas izskaidrojas ar neadekvātu Bs finansējumu -1,2 % IKP. Rezultātā modernā tehnika kuras eksplotācijas-h saistas ar lielām izmaksām nonāk rezerves statusā un pakāpeniski tiek izpārdota ārvalstīm. Piemēram , tanki Leopard-2, modernās mobilās PzH2000 haubices kuru ierindas dienasts uzsākās nepilnu dekādi atpakaļ. Finansu trūkums !
Piemēram , Vācijas JS eksplotācijā atrodas 6 modernas 212A projekta slēgtā energo cikla zemūdenes,  bet tikai 1 ir spējīga ierobežoti veikt mācības-kaujas uzdevumus.  Neskatoties uz perspektīvo  polimēra energošūnu tehnaloģiju izmantošanu tā ir būtiski dārgāka eksplotācijā par  zviedru ''Stirlinga '' cikla energoģenerācijas zemūdenēm. Vāciešu realizētā zemūdeņu tehnoloģija ir nonākusi finansējuma ierobežojuma radītās lamatās.Virsūdens sadaļā ir līdzīgi.  Gaisa spēkos kur vērtīgāgā iznīcinātāju -bumvedēju sadaļā no 128 EF-2000 ''Taifun'' un 93 ''Tornado'' kaujai gatavi ir 36 un 26 vienības ! Armijas bruņtehnika, no 225 Leopard 2A6 tankiem tikai 105 tanki ir kaujai gatavi ! Situācija ierosina pārdomas.  Hipotētiski ,vai Vācijas 105 tanki  būtu spējīgi atvairīt šodienas Ukrainas atsvaidzinātu ,bet nemodernu 700-800 kaujai gatavu T-64 tanku uzbrukumu ? Nē ! Tas sakāms arī par Krievijas tanku formējumiem Baltijas valstu perifērijā. Rezultātā ,Vācijas kontingents NATO augstākās gatavības kaujas grupējumā komplektējas ar ārvalstīs lienētiem tankiem !   Jā, lienētiem ! Eiropas NATO  lielvalstu kapacitāte uz varbūtējā pretinieka fona izskatās patiesi skarbi....Autors ,ko līdz 6 modernas zemūdenes kuras atrodas tauvas joslā ja Krievijas JS Melnās jūras flotē, Ziemeļu flotē un Baltijas flotē atrodas netik modernas 22 /pr.877 un 6/pr.636.3 bet kaujai gatavas zemūdenes. Atzīmei , minimums 16 no kopskaita ir pielāgotas spr. 3M54 ''Kalibr'' nešanai. NATO-Eiropas lielvalstu konvenciālo zemūdeņu funkcionālo mazspēju daļēji jakompensē ar Kanādas tehnaloģiski pilnīgoto dīzeļzemūdeņu patruļām Vidusjūrā un Ziemeļjūrā ! Autors, Baltijas valstu NATO flanga drošibai veidotā NATO ātrās reaģēšanas, augstākās gatavības spēku kapacitātes ir apšaubāma. Reakcijas laiks, augstākās gatavības spēku ierašanās normatīvs 14 d/n **!Rodas jautājums, bet pēc cik d/n- ierodas pamatspēki ? M....jā... Kaujas funkcionālā efektivitāte ,atbalsta -nodrošinājuma loģistikas sistēmas pārslogotība. Piemēram, kā var izskatīties dzīvē augstākās gatavības formējums : amerikāņu  M1A2 ''Abrams'', vāciešu Leopard-2A6/-7,  itāļu''Ariete-2'', britu ''Chellenger-2'' un čehu, slovāku,rumāņu T-72M.  Par ātrās reāģēšanas spēku svarīgu kapacitātes elementa demonstrāciju varam uzskatīt Sīrijai veikto triecienu.. No ekonomiskā skatpunkta , ar nelielu atkāpi laikā tikai 1 ES -NATO valsts, Francija ir spējīga tehniski neatkarīgi realizēt 1000km distances precīzo  triecienu ar 11 spr. ''Scalp''. āmen ! Ekonomikā , Francija ieņem 7 vietu pasaulē .  Pārdomas, vai nebūtu taisnīgi prasīt lai pasaules 5 ekonomika Lielbritānija, 7-Francija un 4-Vācija solidāri raidītu 80% no 105 spr., bet atlikušie 20% pienāktos ASV ? Tehniski tas ir realizējamas un nav saistīts ar tehnaloģisko slieksni vai finansu nesamērīgumu. Galvenā problēma ir Vācijas, Itālijas un lielā mērā Francijas sociālistu veidotā iekšpolitiskā vide kura vairāk kā efektīvi neitralizē valsts militāro kapacitāti starptautiskā arēnā. Francijas Bs dalība triecienā ir E. Makrona personiskais nopelns. Piemērs :12/13 ekonomika pasaulē Krievija , pretēji Vācijas 4 ekonomikai ar mērķtiecīgu investēšanu militārās kapacitātēs spēj demonstrēt to ko nespēj 4 ekonomika ! Ilglaicīgi, demonstratīvi raidot aviācijas, virsūdens kuģu un zemūdeņu spr. zalves pret Sīrijas nemiernieku objektiem ! Iespaidīga reāla spēka demonstrācija.

                                  Azovas flotile  veic spr. raidijumus.
                           
 NATO flangu drošibas aspektā šāda kapacitāte ir būtiska  lai nodrošinātu agrīno sauzemes spēku atbalstu aviācijas nolieguma zonā-sektorā. Tātad, Sīrijas gadijums atklāj NATO dalībvalstu, Eiropas lielvalstu Vācija, Itālija, Spānija finansu un tehniskās politikas ietekmē radītos kapacitāšu trūkumus.
Atšķirībā no Lielbritānijas un Francijas pieminētām valstīm elementāri trūkst minēto tehnisko kapacitāšu. Cik noprotams  ASV izteiktie mājieni nav spējuši ietekmēt Vācijas politisku drošibas jomā. Tā ir palikusi nesatricināma. Ilglaicīga kreiso, sociālistu dominante valdībā neuzskata par būtisku arī tūvākā  nākotnē strauji palielināt Bs finansējumu ! Deklarējot, ka drošibas 2% IKP  obligātais minimums nav reāli sasniedzams līdz 2023 gadam !  Vel vairāk kreiso, sociālistu nometnē tiek apšaubīta pati 2% IKP lietderība to mēģinot aprobežojot ar 1,7% IKP .... Citiem vārdiem ,izrāda nicinošu attieksmi pret ASV, prezidenta D.Trampa izteikto objektīvo kritiku. Vācijā pastāvošā nostāja Bs atspogulojas netikai armijas kaujas gatavībā, bet arī  bruņojuma izstrādē un ražošanas kvalitātē.  Citiem vārdiem ir skaidri redzama tuvākās dekādes perspektīva. Paradoksāli,  bet vācu militārie kuģubūvētāji  ir iegājuši vēsturē ar šķiba un kliba ,tehniski ar 1,3* lielu sānsveri apveltītu fregates F125 ''Baden-Wittenberg''  projekta korpusa izbūvi. Izbūves laikā pielaistās kļūda nav novēršama ar tehnisko agregātu izvietojuma racionalizāciju bet tikai ar korpusa visaptverošu pārbūvi !Fundamentālā kļūda , pirmoreiz Vācijas JS vēsturē liek nosūtīt fregati atpakaļ ražotājam. Pretēji pagātnei, Vācija nevar kalpot par Eiropas drošibas balstu netikai šodien bet arī attālākā rītdienā. Neskatoties uz Vācijas ekonomikas lielumu , veido 28% no ES -IKP ,valdības nostāja nenodrošina ilglaicīgu un samērīgu bruņoto spēku attīstību...Ekonomiskais milzis kuram trūkst militāriā spēka sadaļa ir starptautiskā arēnā maznozīmīgs spēlētājs.  Tas notiek pretēji ASV nodomiem un vēlmēm : Eiropas valstīm, pirmkārt lielvalstīm ir jauzņemas lielāka atbildība drošibas jomā , bet tas nav panākams bez atbilstoša finansējuma.  ASV vēlmēs būtu lai Eiropas lielvalstis nodrošina pamatspēku apjomu , kapacitātes  un uzņemtos lielāku lomu starptautisko krīžu-konfliktu risināšanā. Autora skatijumā par vienu no NATO -Eiropas drošibas perspektīvo balstu varētu kalpot Polija un Ukraina. Šodien, Eiropa ir slima ,vērtību kartē ir iedegtas un spoži staro maldugunis. Pastāvošā bezspēcība ātrāk vai vēlāk nonāks līdz fundamentālai ES konstrukcijas reformai vai sabrukumam, drīzāk sabrukumam , tapeic ka jaunais -veco nesaprot. Jaunā Eiropa -Polija ,Ungārija ,Horvātija, Čehija, Slovēnija, Austrija un rinda citu ir pretstatā Briseles defektīvai politikai, lasīt Vācijas,Francijas,Itālijas.

 ierašanās 14 d/n**-kā saprast,  katra no valstīm izdala spēku apjomu, deleģē pavēlniecībai. Atšķirība starp ASV JKK korpusa priešējās bāzēšanās spēkiem ir sekojoša: tie koncentrēti vienuviet kuģī-arsenālā. Arsenāls ietver ekspedīcijas brigādes: bruņtehniku, artilēriju, atbalsta ieročus, munīciju, degvielu,pārtiku,ūdeni, pirmo neatliekamo medicīnu ,riteņtrensportu utt.-rezerves 30d/n vidējas intensitātes autonomai karadarbībai.  Eiropas -NATO valstu variantā katra vienība, tehnika un personālsatāvs, rezerves atrodas izsēti ,precīzāk mājvietā. Atkāpei , lielākā atšķirība no ASV JKK ekspedīciju spēkiem ,trūkst vienota standarta !  Iestājoties X-h  izdalītās augstākās gatavības vienības tiek  pulcētas un nogādātas x-rajonā . Paredzot izmantot transportaviāciju, kuģus,dzelzceļu un ja iespējams autoceļus. Nelieli, Ranger/Commando  formējumi var tikt nosūtīti izmantojot transportaviāciju (labos ''laikapstākļos'') kā ''ugunsdzēsēju'' vienības. Tas  viss kopā saucas Augstākās Gatavības Spēki !
        

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana