Sekotāji

otrdiena, 2016. gada 22. marts

Konflikti ,aviācijas ražība un prakse.

Operācija Sīrijā liek pretstatīt Krievijas un Izrēlas aviācijas efektivitāti līdzīgu uzdevumu veikšanā. 2016 gada 14 martā prezidents V.Putins paziņo par spēku izvešanu no Sīrijas. Krievijas BS pavēlniecība norāda ka 5 mēnešu laikā aviācija veikusi vairāk kā 9000 lidojumus. Autors, militāriem avotiem noklusējot nomestās kravas apjomu  un precīzo ieroču- % īpatsvaru kā arī to veidu : lāzerkorekcijas /signālkorekcijas. Iespējams ka kompetenta informācija tiks atklāta tikai pēc Putina režīma maiņas Krievijā. Turpmāk teikto balstot tikai uz vizuāli un rakstiski fiksētiem faktiem. Vairumā redzēto video dominē  FAB-250/-500 aviobumbas. Tikai atsevišķi ņemtos gadijumos notiek lāzerkorekcijas un signālkorekcijas avb. pielietojums. Novecojušu  avb. un lāzerkorekcijas raķešu krājumu izlietojums ir viens no 33.7 Miljardi Rur* izmaksu cēloņiem. Ārvalstu apskatniekiem norādot uz salīdzinoši lielo lidojumu skaitu un efektam iepretim izmaksām. Aviācijas kontingentam vidēji dienaktī veicot no 50 līdz 80 lidojumus, bet bumbošanas spices perjodos 120 lidojumus d/n ! Japiemin ka d/n veiktais lidojumu skaits ir jadala ar triecienlidmašinu skaitu. Izvērsto lidparātu skaits: 6 Su-34,12 Su-24M ,12 Su-25SM-2/-3 un 4/4 Su-30SM/-35S. Līdz 2016 gada 14 martam  minētais skaitlis 9000 lidojumu neizdala vidējās sniedzamības Tu-22M2/-3 un stratēģiskās aviācijas Tu-160M lidojumu %- lielumu. To veiktais lidojumu skaits ir nenozīmīgs. Salīdzinot Krievijas veikumu pretstatā Saud Arābijas operācijai Jemenā. Karalistei iesaistot līdz 48-52 moderno Tornādo GR4 un EF-2000 pirmājā d/n veica 100 lidojumu. Pretstatot aviācijas resursa un panāktā efekta proporciju salidzinājumā Krievijas Gs demonstrē stabilu pārākumu ! Cits salīdzinājuma lielums ir precīzās munīcijas skaits lidojuma vienībā. To klātbūtne  lidaprāta nesamajā arsenālā  ļauj variēt mērķu satriekšanas veidu: precīzais vai laukuma.  Ieroča pielietojuma efektu stipri iespaido valsts noteiktās pielaides ieroča pielietošnā. Pārspīlētas minimālās pielaides rada nesamērīgu izmaksu pieaugumu ,bet izmaksu eskalācijai piespiežot atteikties no karadarbības mērķu sasniegšanas. Tieši juridisko un pielietojuma noteikumu sliekšnu radītas ''virtuālās izmaksas'' padara karadarbību ekonomiski neizdevīgu. Juridika ir viens no iemesliem kapeic šodien miera un kārtības uzturēšanas funkcijas lielvalstis arvien vairāk ''deleģē''* lokāliem sabiedrotiem. Valstīm kuru sabiedrībā dominē cita vērtību paradigma* un pieļauj lielākas ieroča pielietojuma pielaides. Patronam iegūstot izdevīgu morālo imunitāti no karadarbības blaknēm. Pazeminot pielaides slieksni tiek ātrāk panākti karadarbības mērķi un ar daudz zemākām izmaksām. 2015 gada 26 martā arābu valstu koalīcijas uzsāktā karadarbība Jemenā demonstrē precīzo ieroču un apsalūtas gaisa dominantes radītu paradoksu ! 2016 gada 22. martā primitīvi bruņots pretinieks joprojām dzīvs un cīnās ! 2015 gadā pēc Krievijas K-GS komandiera. ģenerāļ-pulkveža Viktora Bondareva teiktā : apšaubu nepieciešamību iepirkt precīzo aviācijas bruņojumu to kompensē modernās aviācijas tēmēšanas sistēmas. Izvēli diktē MRK neveiksmīgi izvēlētais risinājums, pieejamo finansu daudzums un munīcijas mazapjoma ražošanas ģenerētā cena.* Izvēle ir netikai finanšu un tehnikas diktēta ,bet arī ar Krievijā dominējošā paradigma. Pretstatam ir jamin karadarbībā bagātākā un tehniski modernāko K-GS īpašnieces Izrēlas pieredze. Kaujas pieredze atspoguļojas aviācijas arsenāla pilnveidošanā. Izrēlai uzsvaru liekot uz karadarbības laika samazināšanu, zibenskara principu. 2008 gada 27 decembrī uzsāktā operācijas Lietais svins/Cast led pieredze : 1500 objektu satriekšanai patērējot 22 d/n ! Karadarbība raksturojas ar jaukta veida ieroču pielietošanu. Pretinieka cīņas gars un taktika radija kaujas blaknes. Ipatnības, kaujas vides specifikai radot atbilstošu speciālo aviācijas taktiku :  ''klauvējiens jumtā'' ir ekvivalents ieroča brīdinājuma raidijumam gaisā . Satriekšani paredzēts civilais objekts tiek brīdināts ar mazjaudas precīzo ieroci pēc noteika evakuācijas laika veicot objekta satriekšanu ar lieljaudas ieroci. Izrēlas K-GS piedzīvo finansu un platformu skaita sarukumu. Šādos apstākļos dīvaini skan K-GS* ģenerāļ-majora Amira Eišela  mūsdienu potencionāla ilustrācija. 2014 gadā minot ka aviācija spēj d/n laikā satriekt  tūkstots  mērķu ,bet 2015 gadā sasniedzot 400% spēju uzlabojumu iepretim 2006 gada Libānas karā demonstrētam. Norādot ka 2014 gada beigās aviācija spēj veikt  2006 gada 3 d/n triecienu apjomu 1 d/n. Šādu spēju pamatā ir optimālie '' mazkalibra'', precīzie ieroči , avb. Spice-250 ļaujot vienam iznīcinātājam F-16 satriekt 8 atsevišķus mērķus. Iznīcinātāja nesamais arsenāls 125kg avb. gadijumā var sasniegt 12-16 vienības ! 2016 gadā Izrēlas  aviācijas 1 d/n precīzo avb. raidijumu kapacitāte ir 3000-4000 raidijumi .  Uzdevums panākt pretinieka spēku apsalūtu satriekšanu makimums 2-3 d/n laikā !  Iemesli, zibenskara karadarbība sniedz netikai finansiālos, bet arī politiskās priekšrocības. Karadarbība kura neatbilst zibenskara principam izraisa nepatīkamas Politiskās blaknes ! Tehniski, Izrēla ir konverējusi lidojuma skaitu uz precīzo raidijumu skaitu /lidojumā ar to panākot  platformu skaita un veikto lidojumu sarukumu ,finansu ekonomija ! Izcenojumi , punktveida ieroču* izmaksas atšķiras ko nosaka novades veids , pieņemot ka punktveida  lāzerkorekcijas /signālkorekcijas avb. cena ir 225.000 $*. x3000 =775 milj,$ munīcijas izmaksām, 3000 : ar 8 /12/16 = lidojumu skaits x7000-8000 $ (F16)=    

deleģē* -karadarbības pilnvaras ,realitātē veicot karadarbības plānošanu, nodrošinājumu un virsvadību
K-GS*- Kosmiskie GS ,kapeic pirms Sīrijas operācijas Krievijas GS pērdēvējās par K-GS ? Cēlonis ir Izrēlas K-GS !
punktveida ieroči*- precizitāte 1m vai mazāk.
precīzie ieroči*- precizitāte 3-9-12m
225.000$*- punktveida, Francijas avb.-AASM ''Hammer'',
22.000$-37.000$ -precīzā, signālnovades GBU- 31/-32/-38.
 138.000 -140.000$-.punktveida -GBU-38B /-54 /-39 SDB          

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana