Sekotāji

pirmdiena, 2017. gada 27. marts

ASV JKK uguns atbalsta problēma.

Ņemot vērā Latvijas un protams Lietuvas un Igaunijas atrašanos NATO  priekšējā līnijā aktuāls ir ASV JKK taktisko iespēju apskats. ASV JKK  koncepcija 21 gadsimta pirmam kvartālam.-Marine Operational Concept (MOC).  Uzmanību pievēršot Networking for Rapid/Precise Fire sadaļai. Mūsdienu jaunajai politiskai realitātei liekot nojauna pakļaujot izvētīšanai naval surface fire support aspektu. Kā norāda militārie analītiķi ASV JKK pēdejo 40 gadu laikā institucionālās nolaidības dēļ ir zaudējis vairumu no sava veikluma un nāvējošā spēka arsenāla.  Pastāvošā koncepcijā uguns atbalsta nodrošinājumā pārlieku paļaujoties uz aviācijas un spārnoto raķešu sniegumu. Pagātnes pretiniekiem trūka tehnaloģiskā karadarbības elementi kā iespaidā notika JKK ugunsatbalsta iespēju listes optimizācija un tās ilglaicīga liesināšanās. Problēma: pastāv varbūtība ,ka Krievija atkārto līdzīgu Ukrainas scenāriju Baltijas valstīs. Hipotētiski ir izvērtējama ASV JKK  spēku sadursme ar tehnaloģiski attīstītu oponentu. Apskatot ASV JKK*- kaujas arsenālu un flotes sauzemes uguns atbalsta iespējas. Kapeic tieši flotes sauzemes uguns atbalsta iespējas ? Iemesls ,uguns atbalsta trūkumi noliedz JKK sauzemes operāciju ! Zemas intensitātes konflikta gadijumā Baltijas j. akvatorijā ASV JKK nākas reiķināties ar Krievijas PGA sistēmas un krasta PKRS bloķējošām darbībām. Atkārtojot 2 ps.k. vēsturi  kad Vācijas aviācijas un flotes dominēšana Baltijas j. noliedza Lielbritānijai flotes izvēršanu un atbalstu Polijai ! JKK aviācijas F-35B  nesējplatformu izvēršana Baltijas j. perifērijā izraisa kritiskā elementa, ierašanās un klātbūtnes laikā būtiskas svārstības. Jauno, zemas signatūras JKK taktisko-bumvedēju F-35B klātbūtni  kaujas teātrī būtiski ierobežo īsais degvielas solis .Tā stabilizācijai nepieciešams gaisa-tankeru klātbūtne ,bet to nevar panākt bez tieša apdraudējuma neitralizācijas* ar sekojošu gaisa dominantes iegūšanu.  Autors,tā kalpo par daļēju atbildi kapeic Baltijas valstīs drošibas garantēšanai jaatrodas pastāvīgam ASV militāram kontingentam vai  JKK peldošam arsenālam.Šodienas variantā ,krīzes momentā -pretinieka radītam apdraudējumam atturot un bremzējot ASV JKK no jūras platformu izvēršanas Baltijas j. akvatorijā ar to izraisot domino efektu. Apdraudējums liek izvērst platformas ārpus Baltijas j. akvatorijas vai uz tās robežas ar to neitralizējot svarīgāko ierašanās laiku un aviācijas atbalsta elementu. Atlikušais ierocis,  flotes T-LAM raķetes. Pielietojums ugunsatbalsta veikšanai attiecībā pret kaujaslaukā manevrējošu vai pretestības punktu ir neadekvāts no resursu patērīņa viedokļa. Neapšaubot T-LAM raķešu priekšrocības : ierašanās un ilglaicīga 3h attālināta izgaidīšanas iespēja mērķnorādes saņemšanai ar sekojošu 3-4 min.ierašanos mērķapvidū. Triecieni pret izlūkotiem ,bet punktveida PGA* sistēmas aizsargātiem objektiem ir mazefektīvi. Flotes T-LAM pielietojumā jareiķinās ar REP viedo precizitātes degradāciju*. Līdzīgi apsvērumi darbojas saitībā ar BPLAS*. Iztrūkstot  JKK aviācijas un ierobežotam T-LAM raķešu atbalstam atlikušie sauzemes  ugunsatbalsta elementi ir flotes 127mm un JKK ierindā izvērstās- 155mm  haubices. Minētie artilērijas elementi ir ar nepietiekamu sniedzamību* noliedzot izlūkoto taktiskā un operatīvā kaujaslauka mērķu efektīvu satriekšanu. Jūras 127mm- artilērijas atbalsts aprobežojas no 15 km lidz 30km atstatu* no krasta līnijas. Kā redzam līdz ar aviācijas un T-LAM reķešu neitralizāciju tiek bloķēta JKK spēku funkcionēšana.  Šodien ASV Flotes artilērijas sniedzamība ir  galvenais trūkums JKK spēku ceļā sadursmē ar tehniski modernu pretinieku. Piedāvātie risinājumi  var iezīmēt pāreju uz gabarītos un izmaksās mazāku platformu izmantošanas iespēju augsta apdraudējuma rajonos. Standartveida bruņojuma izmantošanu JKK apvienojot ar tīklā bāzētas karadarbības* priekšrocībām. JKK integrēto ugunsatbalsta kapacitāti audzējot ar pastāvošo sitēmu HIMARS/MLRS palīdzību. Modernizētā G-MLRS izmantojamo unitāro lādiņu sniedzamība nodrošina līdz 80km attālu punktveida mērķu satriekšanu. Izmantojot ATACMS raķetes tiek panākta līdz 260km attālu mērķu satriekšana. Perspektīvie ATACMS aizstājēji, kompaktāki, uzlabotas enerģētikas lādiņi nodrošinās 500 km sniedzamību.Pastāvošās ASV armijas zalvju uguns HIMARS/MLRS sistēmas izvēršanas JKK nodrošinās taktisko un uguns pielietojuma elestību. Sistēma ļauj veikts izvēršanu uz jebkura piemērota tirdzniecības kuģa, atvēta klāja prāmja vai militārās platformas. Militāro platformu skaitā ietverot platformas kurām ir pietiekami liels helikoptera klājs: okeāna patruļkuģis, fregate, iznīcinātājs, tanku desanata kuģi vai helikoptera desanta-doki.  Sistēmas HIMARS/MLRS platformās ietvertais TBK nodrošina slēgta ieroča moduļa- CIWS*-principa realizāciju. Ļauj iztikt bez nesējplatformas informatīvo sensoru atbalsta. Paverot plašu izmantojamo platformu listi. Panākot, ka augsta apdraudējuma rajonā  JKK spēki var realizēt flotes sauzemes uguns atbalstu ar citu mazāku, lētāku ,ātrāku un aizsargātāku platformu palīdzību.  Piemēram Baltijas jūras akvatorijā to realizējot ar lētu civilās kuģniecības Ro-Ro transportu, militāru tanku-desanta kuģi vai ar ļoti ātru un labi aizsargātu LCS patruļkuģu palīdzību. Izmantojot alternatīvās flotes platformas tiek panāktas vienlaicīgi divas iespējas , nepārtrauktu sauzemes uguns atbalsta funkciju un HIMARS/MLRS sitēmu nogādi kaujas tēatrī. Pēdejo funkciju var nodrošināt arī ekspedīcijas peldošais pārlādes doks. Sistēmas pastāvošā un perspektīvās munīcijas liste nodrošina no 20km līdz 300km ,bet  perspektīvā līdz  500km  uguns pārklājumu. Moduļveida munīcija ar pārlādes autonomiju nodrošina, ka improvizētā flotes platforma iegūst-ugunslaivas īpašibas ar vairāku 2-4-6-8 atkārtotu punktveida zalvju satriekšanas iepējām. ASV JS apsverot iespēju par HIMARS sistēmu integrāiju standarta bruņojuma listē. Atkāpei, reālos tehnaloģiskās sadursmes kaujas apstākļos par vienīgi drošo ar punktveida precizitāti 80km var garantēt tikai G-MLRS  GPS/INS -lāzer korekcijas modifikācijas lādiņi. JKK piemērā  ir redzama moduļveida ieroču sistēmu un TBK principa sniegtās organizātoriskās, taktiskās un finasiālās priekšrocības. Paliek neatbildēts jautājums cik droši un precīzi funkcionēs GPS- signālnavigācijas lādiņi viedās REP  un globālas pretdarbības apstākļos. Percīzās munīcijas radītās izmaiņas uguns atbalsta organizācijas principos balstas uz signālnavigāciju un datu tīkla apraidi. Autors, muļķīgi būtu apgalvot ,ka  varbūtējais  pretinieks neizstrādā sitēmas un funkcionālos principus kuri vērsti pret Ahileja papēdi. Krievijai sevišķi lielu lomu veltot REP līdzekļu un metožu attīstībai. REP līdzekļiem pildot divējādas nozīmes atturēšanas/bremzēšanas un uzbrukuma panākuma veicinošas funkcijas. Preventīvi ,demonstratīvi panākot signālnavigācijas degradāciju atsevišķi ņemtā kaujas teātrī tiek principiāli mainīts tehnaloģiskās sadursmes spēku samērs. Liekot pretiniekam veikt jaunas kalkulācijas.
 
 Amfībij operācijas  precīzo ieroču Ērā. 

JKK*- Jūras Kājinieku Korpus- Mobilie, stratēģiski pozicionējami spēki. Pilda ātrās reakcijas ,pirmā viļņa ,konvencionālo spēku funkcijas.

bez tieša apdraudējuma neitralizācijas*-tiešu apdraudējumu, šajā gadijumā bloķē un bremzē spēkus potencionālā agresora Krievijas, Kaļingradas apg. (Prūsijā) izvērstās ZRS S-400/-300VM un  PKRS. JKK aviospārna  taktiskie-bumvedēji F-35B var  droši darboties S-300/-400 sniedzamības zonā ,bet to nevar tanker-lidmašinas. Janeitralizē MiG-31MB un Su-35 kā sevišķi tālas sniedzamības-400km ''gaiss-gaiss'' VR nesēji. Taktiskā-bumvedēja F-35B- zemas signatūras konfigurācijā kaujas rādius ar 1,2 t. iekšējā piekarē -833km. 

punktveida PGA*- lokāla  ,veido 4 ''Pancirj''C1 / Tor M2-- aizsargā ,degvielas-munīcijas rezerves parkus, tehnikas koncentrācijas punktus, airadromus, dzelzceļa mezglus un tiltus ,energoģenerācijas un sadales puktus. MZRS* TorM-1/-2 mehanizētās un tanku divīzijās veido PGA pulkus.

MZRS*-Mobilā ZenītRaķešu Sistēma.

 REP viedo precizitātes degradāciju*-T-LAM tehniski liesinātais, ekonomiski pieejamākais ieroča variants. Cena no 680.000 $ līdz 780.000$.par vienību. Optimizējot navigācijas un  mērķnovades sistēmu un aprobežojoties ar GPS-signālnavigāciju. Precizitāte :CEP: 0,15-1m (2017) bez traucējumu apstākļos. REP viedā sadaļa saitas ar vien pieaugošu DRFM elementu izmantošanu. Izpaužas kā pretstats enerģētiskā spēka žoga principam tiek piedāvāta enerģētiski pielāgota oriģinālā signāla ''uzlabota'' kopija. Līdzīgi 127/155mm artilērijas ''Excalibur'' un HIMARS/MLRS  izmanto GPS signālnovades lādiņus.
REP*-RadioElektroniskā Pretdarbība.

 BPLAS*-BezPilotu LidAparātu Sistēma(-s).

nepietiekamu sniedzamību*- flotes-127mm Mk54 - sniedzamība 24km, bet tikai 15km distancē nodrošina precīzu ugunsatbalstu ( 50x50m/150x150m). Izmantojot  127mm GPS sisgnālnovades M982 ''Excalibur'' precizitāte CEP- 4m , sniedzamība 30/36km.

no 15km līdz 30km atstatu*-  parasto lādiņu gadijumā precīzs ugunsatbalsts 15km iespējams ja iznīcinātājs vai kreiseris atrodoties tieši ostā ,bet ''Excalibur'' lādiņu gadijumā atrodoties 5 km no krasta līnijas.

tīklā bāzēta karadarbība*-(TBK) -globāls kaujas Internets- MZP ,karēvis, ierocis, munīcija un atsevišķa platforma iegūst IP adresi -izveidojot subordinētu informācijs iegūšanas, apmaiņas ,analīzes un patēriņa sistēmu.

CIWS* -Close-In Weapon Sistem -Slegta,Ieroču Sistēma.

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana