Sekotāji

piektdiena, 2018. gada 5. janvāris

Tehnaloģijas un ģenerāļi-II.

Apskatot ieroču paaudžu atšķirības. Kādas izmaiņas ienes zemas signatūras lidaparātu izmantošana sadursmē ar zenītsistēmām ? Piemēros, pretnostatot Krievijas armijas PGA un 4P/ 5P lidaparātus ar munīciju. Vispārināti , PGA sistēmas funkcionālās uzbūves pamatā atrodas minimums 2 līmeņu RLS : telpas apskates-mērķnorādes un zenītsistēmu uguns novades-iluminācijas. Armijas ZRS telpas apskates-mērķnorādes radari vairumā gadijumu darbojas dm/cm-diapozonā. Tāldarbības ZRS S-200/300/400  primāro informatīvo lauku veido m-diapozona RLS.  Tātad, S-300V4/-VM ietver 3 RLS ķēdes elementus , līdztekus dm/cm-RLS atrodas arī m-diapozona RLS. Minētais elementu kopums labi darbojas savā primārajā mērķnozīmē: cīņā ar bumvedējiem, AWACS un REP lidaparātiem. Sākot no 2000 gada  Krievijas Bs noritēja organizātoriskās struktūras optimizācija. Nododot GS pakļautībā Armijas zenītsistēmas un valsts PGA sistēmu ar tās zenītsistēmām un aviāciju . Sākot no 2017 gada Krievijas Bs ir vērojama tendence renovēt armijas PGA ! Tehniski , pamatu veido : ''Tunguska'' M1,' 'Tor''M1/M2 ,''Pancir''S1/SM, Osa-AKM,''Buk''M2/-3 un S-300VM. Sauzemes armijā atjaunojot bataljonu ,pulku ,brigādes, divīzijas un armijas pakļautības zenītraķešu formējumus. Minēto ZRS tehniskās iespējas p.gs. 80 un 90 gados bija adekvāta pretinieka aviācijas ieroču apdraudējumam un pielietojuma taktikai. Laikaposms kad varbūtējā pretinieka aviācijai trūka kvalitatīva informatīvā lauka un lētas precīzās munīcijas. Sākot ar 21 gs. pirmo dekādi  arvien pieaugošu vietu aviācijas munīcijas nomenkalatūrā ieņem signalkorekcijas- JDAM munīcija. Tehniskos lielumos, nepilnu 15 gadu laikā sniedzamībā  JDAM avb. evalucionējot no 18/22km līdz šodienas 50/65/110km ! Aviācijai iegūstot jaunu taktiku ,pateicoties JDAM munīcijai 4P un 5P lidaparātu raidijumi notiek ārpus ZRS sniedzamības perimetra. Aviācijas-zenītsistēmu duelē tikai pāris ZRS modeļi nodrošina pretdarbību raidītai munīcijai, bet ne to nesējam Cīņā ar raidīto pm.*, jaunākā parauga ZRS 'Tor''M2 un ''Pancir''S1 uguns sniedzamība sarūk no 10/15km līdz 4-6km. Tādas ZRS kā: ''Osa-AKM'', Shilka M5, Tunguska M1 un ''Buk''M2/-3 piemērotu mērķu trūkuma rezultātā par 90% sarūk to raksturlielumi un pielietojuma efektivitāte ! Objektīvi , sadursme norit starp ražošanas tehnaloģijām kuras atspoguļojas netikai ieroču raksturlielumos bet arī izmaksās ! Tehnaloģiskā scensībā, Zobena un Vairoga elementu izmaksas priekšlaicīgi nodefinē cīņas uzvarētāju.  Signālnovades JDAM munīcijas parādīšanās fakts revolucionē karadarbības principus ,padarot veselu rindu ZRS par morāli novecojušiem ieročiem. Līdz ar masveida ražošanas apjomiem  būtiski sarūk  pm- vienības iegādes izmaksas. Pretstatos, zenītraķetēm ievērojami paspēlējot pm-vienības izmaksās. Piemēram ,''Buk''- 45/50km sniedzamības zenītraķešu 9M38 un 3M317 aptuvenā vienības cena svārstas no 550.000$ līdz 850.000$ robežās, bet 65km sniedzamības pm. vienības cena nepārsniedz 150.000$ robežu. Panāktais pm.- izmaksu pārsvars ģenerē skaitlisko pārsvaru ! Piemēram , objektu aizsardzības ZRS ''Tor'' M2 nodrošina 4 mērķu vienlaicīgu satriekšanu fiksētā sektorā ar aptuveni 100.000$ vērtām ZVR.  Sadursmē, aviācijai izmantojot nomenkalatūrā lētākās: 30.000$ GBU-38 JDAM avb. ar 18/22km sniedzamību tiek nodrošināts skaitliskais pārsvars atsevišķi ņemtā duelē ! Vidējās sniedzamības ZRS ''Buk'' M2/M3  saskarsmē ar zemas signatūras mērķiem un pm. ,raidijuma distance sarūk no 45/50km* līdz 12/15km. Vidējās distances ZRS cīņa ar raidīto pm. ir tikai formāla. Līdzīgi ir  ar tāldarbības  sistēmām, S-300VM un citiem, pretdarbība distance sarūk no 70/150/200/400km* līdz 20/40km robežai ! Turklāt, ņemot vērā iepriekš teikto, distance 40km ir jaizprot tikai kā teorētiski iespējamā varbūtība.  Par  Krievijas ZRS ''Ahileja papalēdi'' kalpo cm-diapozona ugunsnovades-iluminācijas RLS. Precīzāk, no p.gs.60 gadiem saglabātā koncepcija kuras neitralizācijai radija Stealth tehnaloģiju. Šodien minētās zenītsistēmas nenodrošina pm.- triecienu atvairīšanu ,bet vairāk kalpo kā to apsorbētājs*. Autors,  izskaidrojas ar ZRS tehniskām un funkcionālām uzbūves īpatnībām. Saskarsmē ar 5P lidaparātiem dm/cm-diapoza RLS kapacitātes zaudējumu kompensē ar m-diapozona RLS. Tātad, apskati veicot pamatā ar 3 dažādu diapozonu RLS. Pretinieka  4P+ un 5P lidaparātu kaujas funkcionēšanas pamatā atrodas pasīvās REI-C un IS sistēmas kuras atklāj pretinieka mērķkordinātes  un ģenerē to satriekšanai nepieciešamos datus. Piemēram, zemas signatūras mērķu  atklāšana m -diapozonā no 115km līdz 130km* un aptuveni 70/50km dm/cm-diapozonā*. Tai pat laikā 4P+ un 5P lidaparātu REI atklāj RLS klātbūtni  un kordinantes no 400 km līdz 700km distancē. Zenītsistēmas kopējā funkcionālā ķēde ietver 3 posmus. Šķietami lielā m-diapozona RLS atklāšanas distance nenodrošina raķešnovadei nepieciešamo precizitāti ,bet kordināšu dublēšana ar dm/cm-radariem ir tehniski grūti realizējama dēļ informatīvā pārāvuma.* Sadursmē ar modernu pretinieku S-300VM un to kloni nenodrošina aizsardzību no 4P/5P aviācijas ieroču raidijumiem. Vispārināts ieskats paver  Krievijas PGA un ZRS varenības aizkaru, atklājot patieso efektivitāti saskarsmē ar 5P lidaparātiem un aviācijas nesto precīzo munīciju.  Jaunas koncepcijas dzimšanas ceļā stāv ģenerāļi kuri gatavojas pagātnes kariem.... Piemēram, jaunas tehnaloģijas un to radītie ieroči.  2017 gadā ASV GS un kompānja ''Boeing'' vienojas par GBU39B/ SDB-I avb. ikgadējā ražošanas apjoma pieaugumu līdz 8000 robežai ,vienības cena 40.000$ ! Veco tehnaloģiju renovācija un tiražēšana Krievijā nav saistīta ar  varbūtējā pretinieka ieroču neitralizāciju ,bet primāri pilda resursu apguves funkcijas.

pm*-precīzā munīcija.
avb*-aviobumba.
ZRS*-ZenītRaķešu Sistēma.
PGA*-Pretgaisa Aizsardzības Sistēma.
REI-C*-RadioElektroniskā Izlūkošana-Cīņa (ietver aktīvo Pretdarbību)
apsorbētājs*- satriekšanas fakts, ''Tor''M2UM sistēma spēj atvairīt 2x 4 pm. raidijumus ,bet ne 1x5/6 /7 ! Visas batarejas resurs 4x2x4= 16/32 pm. vienības. Tātad batarejas neitralizācijas duelē jaraida 17/20 pm. Atseviķi ņemts F-16 var nest 4-6pm. vienības ,bet F15E -12 /20 pm. vienības. Nepieciešamais aviācijas resurs TorM2UM batarejas daļējai neitralizācijai , 2-3 F16/15 lidaparātu posms.

no 50/70km*- ''Buk''M2/-3 telpas kontroles/mērķnorādes RLS 9S18M1/-2/-3 apskates lauks 120/160km, mērķi ar EAV= 5/7m2 atklāj 85/90km distancē. ''Buk''M2 ugunsnovades-iluminacijas RLS satver EAV=5m2 mērķi 40km distancē ,nodrošina rāķešu raidijumus: 32km. ''Buk'' M3 variantā mērķa satvēršana notiek 60km, bet raidijums 50km.

no 70/150/ 200/400km*- H=5/6km , 400km -H=9/12km ja EAV=100m2 vai pret 1500km sniedzamības TBR- H= 30/40km. Raksturojas ar 9S15M/ 9S19M/ 9S32M daudzskaitlīgo atklāšanas-mērķnorādes un ugunsnovades-iluminācijas RLS.

no 115km līdz 130km*-minētās distances ir reālas, apstiprina dažādu valstu ražotāji un eksploatanti.
informatīvā pārrāvuma*- 3 ķēdes elementi: 1) m-diapozona RLS redz un sniedz rupjas mērķ koordinātes 115-130km , 2) lai pārsegtos ar dm-diapozona RLS -50/70km pastāv no 45km līdz 55km pārāvums. 3) lai dm-diapozona RLS nodotu mērķkordinātes cm-diapozona ugunsnovades-iluminācijas RLS pastāv 30/35km pārrāvums.  BukM2/M3 ,S-300/400 pamatojas ar līdzīgu RLS tehnaloģiju izmantošanu. F-35 ar atbalsta REI-C sistēmu palīdzību spēj droši funkcionēt pārāvumu zonā ,ēnas zonā ! Kaujaslauka mērķu satriekšanai utilizējot lētāko, masveida JDAM municiju.   Minēto apliecinot ASV RedFlag 17-03 mācību laikā.

 aptuveni 70/80km dm/cm-diapozonā*- 1991 gadā F-117A ar EAV=0,003m2 fiksē Lielbritānijas KJS T42 iznīcinātāja RLS T1022 - L-diapozons 1-2 GHz (30-15cm).  Francijas Gs MZRS ''Crotale'' dm/cm- S-diapozona (-dm)apskates/mērķnorādes RLS konstatē F117A-12km distancē. Varbūtējā mērķsatveršana(-cm) var notikt 7,5km, bet satriekšana 4,5/5km. Minēto apstiprina F117A satriekšanas fakts 8/9km distancē ar ZRS S125''Ņeva''. X-diapozons (-cm) F117A EAV =0,003m2 un F35 EAV=0,001m2. Paradoks, x-diapozona ugunsnovades radiofrekvencē F117A un vēlāko modeļu satveršanas distance ir mazāka par optiskā diapozona CCD/TV-IIR robežu !

 Ieskats, Datormodelēšana un tehniskā izlūkošana , lidaparātu EAV* aptaveno datu kalkulācija.  EAV*-Efektīvā Atstarojošā Virsma.

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana