Sekotāji

pirmdiena, 2019. gada 14. janvāris

Eiropa, F16 iegādes.

 Vairākās Eiropas NATO jaunvalstīs ir uzsākta  plaša GS aviācijas parka nomaiņa. Tās ietvaros aizstājot morāli un tehniski novecojušo Mig-21/29 un Su-22/25 parku. Gaisa spēku pārabruņošanas programas ir uzsāktas Rumānijā, Bulgārijā, Slovākijā un Horvātijā.  Katra no valstīm atšķiras ar aizsardzībai atvēlēto finansējumu: 2018 gadā Horvātija-652 milj. Eur. -1,25% IKP, Slovākija-1,08 Miljardi.Eur.-1,22% IKP, Bulgārija- 843milj.$.-1,56% IKP, Rumānija -1,1 Miljardi. $.- 2% IKP. Pārskaitītām valstīm izvēloties pasaulē izplatītāko F-16 modeli.  Rumānija par 628 milj. $ iegādājas 12 otro roku, Portugāles GS F-16AM/BM Blok15* veicot pirmspārdošanas MLU 5.2 progamatūras  modernizāciju. Pirmajam darijumam seko atkārtots 5 F16 iegāde Portugālē,  Rumānijas deklarētie plāni paredz tuvākā nākotnē veikt  papildus no 36 līdz 40 jaunu vai lietotu F-16 iegādi ASV, Grieķijā ,Izrēlā.
                                                    F-16AM/ M 5,2

Bulgārija  un Slovākija pēc meklējumiem izvēloties F-16V Blok70/72 modifikāciju. Nelielās finanses  ievērojami ierobežo Bulgārijas BS attīstību, sākotnēji  plānoto 14 lidaparātu vietā aprobežojoties ar 8 F-16V Blok70/72 minimumu. Darijums ar ASV ietver vairākas pakāpes kuru ietvaros valsts plāno iegādāties līdz 36 lidaparātus. Lielāko līgumu ar ASV noslēdz Slovākija, tā apjoms 1.6 Miljardu $ kā ietvaros līdz 2023.gadam noritēs 14 lidapārātu iegāde*. Horvātijas tradicionāli nelielo resursu apjoms veicina racionālu* otro-roku risinājumu meklējumus. Izvēloties tirgos izlikto Izrēlas- F-16C/D ''Barak'' piedāvājumu. Horvātija -12 F-16C/D ''Barak''darijumam ar Izrēlu atvēl līdz 550 milj.$ ,bet sastop ASV pretestību. Cēlonis ir Izrēlas GS F-16 ''Barak'' modifācijā ietvertās tehniskās specifikācijas. Precīzāk, lidaparātā iebūvētā REC sistēma ,tās varbūtējā demontēšana saistas ar laiku un papildus tēriņiem.  Darijums anulēts ! Horvātijas AM deklarējot, ka atlternatīvie meklējumi turpināsies* ,bet pastāvošais resursu apjoms nodrošina mazāku lidaparātu skaita iegādi.  2019/20 gadā gaidāmas tālākās izmaiņas Ukrainas un Polijas BS. Ukrainas investīcijas aizsardzības sektorā reālskaitļos atrodas no 4,85 līdz 5,2 Miljardi $  robežās, sasniedz vai pārsniedz 5% IKP ! Minētais apjoms Ukrainā veido labvēlīgu fonu GS tehniskā parka pārejai uz jaunu NATO standartu. 2018 gadā ASV GS rezerves NG eskadriļas F-16/-15 lidaparāti viesojās Ukrainā demonstrācijas-reklāmas vizitē. Ieliekot pamatus nākotnes divpusējiem darijumiem.  Perspektīvais Ukrainas Gs darijuma apjoms ir reiķināms ar 100+ F16 lidaparātiem. Ukrainas gadijumā lidaparātu parku veidos ekonomiski racionāli no otro-roku F-16 Blok30/40 un jauniem F-16 Blok70/72 ''Viper''modigikācijām. Gaidāms, ka Polijas Gs līdz 2025 gadam pilnībā noslēgs parka pārabruņošanas programu. Valstij nepieciešams veikt no 48 līdz 64 lidarātu iegādi triecienlidmašinu Su-22M4 aizstāšanai. Kopumā 2025 gadā noslēgsies Eiropas-NATO jaunvalstu un gaidāmo pretendentu pārabruņošanas procesam. Tā izskaņā, par Eiropas vienigām valstīm kuru GS ierindā atradīsies lidaparātu MIG-29SM/Su-30SM2 modeļi būs Krievijas  ciešākie sabiedrotie, Serbija un Baltkrievija.

F-16A/B Blok15*- agrīnā modifikācija,  borta tehniskā komplektācija joprojām nodrošina tehnisko pārākumu pār varbūtējā pretinieka avioparka modeļiem. Portugāles GS F16 Blok15 raksturojas ar planiera zemo atlikuma resursu, vidēji no 1300h līdz 1500h un ikdienas tehnikās apkopes darbietilpību. Rumānijas iegādātā F-16 lidaparātu parka atlikuma resurs ar  noslodzi 110h /gadā pietiek nākamiem 11-14 gadiem.

meklējumi turpināsies*- Horvātijas Gs skaitliskais apjoms, apdraudējuma raksturs,pieejamie resursi var veicināt  citu finansiāli un tehniski racionālu risinājumu izskatīšanu ,Izrelas - Mirage-5/Kfir-C.

iegāde*- Slovākijas darijums: 14 (12C+2D ''Viper'')  3 rezerves dzinēji, apmācība un standarta 3 gadu materjāli-tehniskā atbalsta pakete, 6 AN/AAQ-33''Sniper'' konteineri,  30 Aim-120C7, 100Aim-9X blok-1 , līdz 500 lāzer/ GPS avb. komplekti, REC konteineri utt.
      

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana