Sekotāji

otrdiena, 2014. gada 3. jūnijs

Kopsaucējs-0.

Ukrainas konflikts atsedz daudzus maldīgus politiskus pieņēmumus uz kuriem tiek būvēta valsts drošības karkas. Ilgstoši, 23 gadu garumā Ukrainas iekšpolitikā dominēja pieņēmums ka nepastāv ārējs apdraudējums. Kļūdainās politiks iemesli ir rodami pagātnē-1996 gadā kodollielvalstu sniegtās garantijas*. Pēc sava juridiskā svara ir līdzvērtīgs NATO-5 punktam. Tas ir, kodollielvalstis garantē Ukrainas  teritoriālo neaizskaramību apmaiņā saņemot tās atteikšanos no mantotā PSRS kodolarsenāla*-tātad kodolvalsts statusa. Nākamais maldīgais pieņēmums, ārējo draudu trūkums apvienojumā ar ārpolitikā realizētu NATO sadarbības virzienu. To iespaidā Ukrainas elitei radās iespēja realizēt destruktīvu drošības politiku. Atbrīvojot sevi no pienākuma uzturēt kaujasspējīgus BS. Formāli aprobežojoties ar ārpolitikā pieprasītiem mazskaitlīgiem delegātu formējumiem. Par aizsardzības jomas ilustratīvo piemēru kalpo fakts ka 23 gados ir saņemti 10 tanki un 80 BTR ! Valstī  kura ražo un eksportē modernu bruņtehniku. Militāro''panākumu'' virknē ietilpst : vienojošas idejas, finansu, karēvju ,uzkabes,sakaru,vadības, apgādes ,transporta ,bruņas, degvielas utt.-trūkums.  Piemērs ,vienkāršākais organizātoriskais elements. Armijā karēvju ikdienas ēdināšanā pielietotā outsorting - darba dalīšanas sistēma. Sistēma kura darbojas miera apstākļos neder krīzei vai karalaukam. Pakalpojumu sniedzējs vairumā gadijumu ir civilā kompānija. Tā neveic pārtikas apgādi vai tehniskā atbalsta funkcijas karadarbības zonā ! Izplatītā darba dalīšana-outsorting sistēma ļauj ekonomēt finansu līdzekļus un personālsastāva resursu. Ieekonomētie resursi ir janovirza karēvja karalauka pārtikas standarta iepirkumiem to rezervju izveidei un ikdienas apritei. Nacionālai pārtikas industrijai !  Šķērslis ir kontroles sistēmas trūkums armijā un sazēlusī korupcija. Varas nekompetence. Jaunievēlētā prezidenta populistiskie paziņojumi ka AT-operācija austrumukrainā '' ilgs nevis dienas ,bet pāris stundas'' nesaistās ar dominējošo realitāti. Klasificējas kā kompetenci raksturojošs folkloras elements.Sasaucas ar Krievijas vēsturē piedzīvoto. Uzplečiem apveltītu ''kompetentu cilvēku'' paziņojumi :  ''ar vienu desantnieku bataljonu atbrīvošu Grozniju'', ''36 snaiperi'' utt. Ukrainas dienaskārtības priekšplānā izvirzās lojāla un kaujasspējīga Armijas personālsastāva trūkums un  to apgādes problēmas. Personālsastāva nepietiekamība ir pamatiemesls tam ka nelielie ātrie lokālie panākumi tikpat ātri tiks zaudēti. Karēvju kaujasspējas ,cīņas gribu lielā mērā nosaka vienota ideja ,mērķis kura nau ! Tā trūkums neļauj Kijevai izveidot pienācīgu apjomu kaujasspējīgus spēkus. Iemesli kapeic antiterora operācija cieš un cietīs neveiksmi attainoti CNN -Ukrainas ''ģimenes pirmās valodas'' kartē.

                                                   CNN -Ukraina, ģimenes pirmās valodas karte.
                                                         
 Pirmās kaujas rada zaudējumus kuru kompensēšana saistas ar laiku un zaudētu inicatīvu kaujaslaukā. 
Nespēja kontrolēt ''atbrīvoto'' teritoriju rada labvēlīgus priekšnoteikumus pretinieka spēku pārgrupēšanai. Liela loma AT-operācijā ir spēku ģeogrāfiskam izvietojumam teātrī, attālumiem. No PSRS laikiem  vairums Ukrainas armijas daļu nau mainijušas savu ģeogrāfisko izvietojumu, tām koncentrējoties Ukrainas rietumos. Starp rietumiem un austrumiem pastāv no 800 km līdz 1000km liela distance. Attālumam kļūstot par vienu no AT-operācijas bremzējošo faktoru .Bruņtehnikas pārdislocēšana no rietumiem uz austrumiem   saistas ar degvielu, tātad finansēm. Kaujasspējas ietekmē arī armijas bruņtehnikas deponēšanas arsenālos.
Konservācijā atrodas vairāk kā 85% no Ukrainas bruņtehnikas.Nelielais aktīvā eksploatācijā esošais parks cieš no neatbilstošas tehniskās apkopes. Rezultātā no aptuveni 1200 tankiem tikai 150 vienības var tikt uzskatītas kā  ierobežoti kaujai gatavas*. Turpinoties AT -operācijai austrumukrainas(separātistu) spēku rīcība ir prognozējama, tehnikas pārdislokācijas novēršanai veicot diversijas dzelzceļa komunikācijās. Šodien ,Ukraina piedzīvo 23 gadu garumā realizētās drošības politikas fiasko. Tieši atklājot kopsaucējus ar Latviju. Abos gadijumos valdošai varai šķiet mazsvarīgi kaujasspējīgu Bs uzturēšana. Tiek minēti 1000 un 1 iemesli kapeic nevar, nau racionāli utt. Līdzība skatāma drošības koncepciju definējumos, politiskie līgumi un neiztrūkstošā mantra, ārvalstis palīdzēs ! Ukrainas gadijumā nekavējošu bruņotu palīdzību bija jasasaņem no galveniem garantiem : ASV ,Lielbritānijas un Francijas.  Latvijas gadijumā tas būtu NATO sabiedrotie. Ukrainā ir redzams iekšējais ienaidnieks kurš nospēlē galveno lomu Krimas ps.aneksijā un turpmāk sabotē AT-operāciju. Ārvalsts ''softpower'' tehnaloģija  ļauj ilgstoši maskēt valsts amatos atslēgpersonas Ukrainā un protams arī Latvijā. Ar softpower palīdzību veidojot vajadzīgo cilvēku ķēdi valstij svarīgos atslēgposteņos.  Veidojot iekšzemē vēlamo politisko tendenci. Mērķuzdevums, radīt maksimāsli nelabvēlīgus apstākļus valsts ekonomiskajā ikdienā un padarīt to funkcionāli nespējīgu krīzes, X-stundā. Divi piemēri , antiterora oprācijā iesaistītiem karēvjiem Ukraina iegādājās 27.000 bruņvestu. Pateicoties ierēdņa (atslēgcilvēka) formālām darbībām minētās bruņvestes nesasniedza adresātus vairāk kā 30 d/n !  Šāda rafinēta sabotāža izpaužas reālos armijas peronāla zaudējumos. Komflikta gaitā Urainas armijas aviācija, helikopteri  cieš zaudjumus no separātistu raidītām PeZRK Strela-2/Igla-1. Acīmredzamie fakti armijas vadībai nau šķērslis tehniski neaprīkotas transportlidmašīnas IL-76 nosūtīšanai ! Rezultāts -40 bojāgājušo ! Sniegtā macībstunda valstī ir jaizstrādā juridiskās regulas x-stundai un darbības algoritmi.* Ukrainas demonstrētā mazspēja X-stundā ir uzskatāms ''softpower'' tehnaloģijas panākumu piemērs-4 pasaules kara tehnaloģija. Politiskais kopsaucējs, finansējums BS savos pamatos tiek novirzīts neprofila vai mazsvarīgu, bet ''peļņu nesošu'' darijumu slēgšanai. Abos gadijumos valstis tērē līdzekļus kuru reālā atdeve ir tuvu-0. Latvijas ekonomika, neskatoties uz dalību ES atslēgcilvēku mantra : Eiropa aizliedz ,prasa.utt.  Tiešs ''softpower'' auglis ir realizētā ekonomiskā sabotāža, ES normatīvi un regulas LATVIJAS teritorijā iegūst destruktīva spēka oreolu ! Otto Ozols, maza daļa apkopotā no kremļa ''commando'' darbības Latvijā. Notikumi Ukrainā ir likumsakarīgi, jo starp Ukrainas rietumiem un austrumiem stiepjas reliģijas, valodas un tātad pasules uztveres''seismiskā lūzuma'' līnija. Latvijas drošības arhitektiem piemirstot ka Latvija atrodas pie- Z.Bžežinska definētās ''seismiskā luzuma'' līnijas. Interesanti, Ukrainas sakarā ievērojams šķiet Čečenijas republikas vietvalža Rustama Kadirova paziņojums : nepieciešamības gadijumā Ziemeļkaukāza republika var sniegt Krievijai -74.000 kaujai gatavus durkļus ! Tātad ar minimāliem līdzekļiem tiek panākts maksimāls efekts. Vai LV var rīt izvērst 75.000 durkļus ?     

garantijas*-Krievija ,ASV,Francija ,Lielbritānija (pēc Krimas ps. anektēšanas fakta 3 rietumu lielvalstīm bija jaraida kodoltrieciens agresora virzienā, Krievijas ! Nepatīkami ,bet fakts....
softpower*-Lielbritānijā,ASV dzimis ''kaujas termins'' apzīmē netiešu ,pastarpinātu ,neredzamu,nedefinējamu spēka iedarbību uz interešu objektu (valsti) savu mērķu sasniegšanai. Mērķuzdevums ,varas maiņa(elites) bez acīmredzamas ārvalsts militārās agresijas.
mantotā PSRS kodolarsenāla*-aptuveni 1750-1920 kodolbloku (stratēģiskās un taktiskās nozīmes lādiņi)
AT*-AntiTerora operācija.
ierobežoti kaujai gatavas*- var braukt un veikt raidijumus ,bet nestrādā vai nau pilnībā nokomplektētas svarīgas apakšistēmas. Trūkst : raidstacijas(izmantojas šūntelefonu alternatīva), navigācija (šuntelefoni/GPS- autonavigātori), ARB-moduļu, sedzējmiglas granātu , vadītājam un komandierim modernu naktsredzamības iekārtu (IS/UV). Tehnika izmantojama tikai d/n -gaišajā laikā , labas optiskās redzamības apstākļos. 

Seismiskā lūzuma līnija*-reliģija ,valoda, etniskā piederība, kultūra utt.
juridiskās regulas x-stundai un darbības algoritmi*- X-stunda/krīze ir disciplīna  kura izgaismo valsts dienastu funkcionēšanas spējas ekstremālos apstākļos. Mūsdienu Latvijas krīzes moments- Zolitūdes traģēdija. Objektīvi, atklāja valsts dienastā valdošo kordinācijas trūkumu, haosu. Iemesli  līdz 2014 /06 nepastāv vienota jurisdiska dokumenta valsts darbībai x-stundā.Organizātoriskās darbības notiek kā senāk, pēc X-stundas iestāšanās. Piemērs-Ukraina.
    

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana