Sekotāji

trešdiena, 2016. gada 28. decembris

IzrēlasGs-F-35I ''Adir''

2016 gadā līdztekus Norvēģijas  un Nīderlends Gs arī Izrēla sāk saņemt pirmos taktiskos-iznīcinātājus F-35. Izrēlas plānos līdz 2020 gadam saņemt 52/54 taktiskos-iznīcinātājus F-35 kuru apamaksu 100% sedz ASV finansu palīdzība. 2017 gadā Izrēlas Gs izveidojot pirmo F-35I ''Adir'' eskadriļu. Tradicionāli, Izrēlai paredzētie taktiskie-iznīcinātāji  atšķiras ar tehnisko aprīkojumu. Piemēram, F-16I ''Sufa'' modelī specifikācija aptver planieri, radiolokātoru, avioniku, integrējamā bruņojuma listi un REC aizsardzību. F-16 aprīkojuma maksimāla aizstāšana ar lokāliem Izrēlas paraugiem noslogo nacionālo avioindustriju un minimizē atkarību no ārvalstu piegādēm. Atskatam, Izrēlas optimizētie F-16I pēc saviem kompleksiem  raksturlielumiem tālu apsteidz NATO valstu Norvēģijas,Beļģijas,Nīderlandes,Turcijas,Grieķijas eksploatējamo F-16 modeļa standarta variantus. Saistībā ar F-35 tiek saglabāti minētie principi. Izrēlai paredzētā F-35 modelī veikto izmaiņu apjoms ļauj apzīmēt, kā ''-I''- ceturtā modifikācija !

                                                 

 Izmaiņas skar kabīnes avioniku ,rediģēšanai tiek pakļauta programatūra ! Izmaiņām padarot F-35 funkcionāli racionālāku un noturīgāku. Integrējamo ieroču liste ietver avb. Spice-125/250 ar vairākām iekšējās un ārejās piekares konfigurācijām ,bet galvenais, neparedz ievainojamu ALIS- tīkla diagnostikas principu. Rezultātā, salīdzinot Izrēlas F-35I ''Adir'' modifikāciju ar Norvēģijas, Nīderlandes standarta F-35A modeli veiktās izmaiņas nodrošina lielāku kaujas eksplotācijas rādītāju noturību. Standarta programatūrā ietvertie radiolokācijas, TIS*-optiskā un signālizlūkošanas sensoru pārklājuma miksējums perjodiski pārslogo un ''uzkar'' lidaparāta centrālo datoru ,izraisot perjodisku  kaujas kanālu disfunkciju. Problēma nav novērsta un saglabājas standarta modifikācijās.  Izrēlas I-modifikācijā programas rediģēšana ir novērsusi A,B,C-standarta modifikācijām prejodisko kaujas disfunkcijas problēmu ,bet atteikšanās no tīkla reāllaika diognostikas ''ALIS''-neitralizē autorizētu un neautorizētu parka''piezemēšanas'' riska iespēju. Tīkla diagnostikas sistēmas darbības principi ir galvenie viedās neitralizēšanas riska elementi. F-35 ietvertā ALIS diagnostika par primāro avotu nosaka ASV atbalstcentra datora bāzi ,bet ne lidaparātā izvietoto. Kļūme informācijas apmaiņā bloķē lidaparātu, neļaujot izmantot tehniski gatavu lidaparātu. F-35 kaujas gatavību nosaka sakaru kanālu drošība: iespēja saņemt programatūras atsvaidzinājumu !  Lidaparāta programatūra katru reizi pēc lidojuma tiek atjaunināta un apstiprināta ,cemtrālājā datorā -ASV ! F-35 tehniskā atbalsta sistēmai funkcionējot līdzīgi personālā datora ''windows''programatūrai. Atsvaidzināšana var tikt autorizēti bloķēta, pretinieka kavēta vai inficēta ar programatūras spraudeņiem.Cik pamatotas ir Izrēlas bažas ? Spriežot pēc perjodiskiem ''amatier''-urķu panākumiem ASV un Lielbritānijas valdības, izlūkdienastu ,korporāciju un atsevišķu komplicētu kaujas sistēmu neitralizācijā ,apsvērumi ir racionāli pamatoti ! Tikai diviem programatūras rediģēšanas radītiem uzlabojumiem nodrošinot pārākumu pār standarta modeļu eksploatantiem. F-35I  nesamo ieroču liste ,avb.''Spice'' izceļas ar autonomiju ,padarot ieroča pielietšanu procesu maksimāli neatkarīgu no GPS-signalnavigācijas un lāzeriluminācijas iespējām. Interesi piesaista REC sistēma kura ir komplicētaka un neaprobežojas ar  signālizlūkošnas ASQ-239 ''Barracuda'' un AESA* APG-81 radiolokātora aktīvās apspiešanas iespējām. Autors, ņemot vērā Izrēlas varbūtējo pretinieku pārvaldāmo bruņojuma listi S-300/400, ''Tor''M1, Pancirj C1,''Buk''M2/3 lidaparāta tehniskā liste ir papildināta ar konteinerizētiem REC , izsējas un izvēršamiem*-pārvaldāmiem aktīviem imitātoriem.  Uzlabjumiem lidaparāta REC aprīkojumā ļauj F-35I''Adir'' paplašināt taktiskās iespējas, droši darboties pretinieka integrētās PGA sistēmas laukā.

TIS*-Termo InfraSarkanā
AESA*-Aktīvi Elektroniski Skanējošā Antena.
REC*-RadioElektroniskās Cīņas /Pretdarbības
PGA*-PretGaisa Aizsardzība.
izsējas un izvēršamiem*- izsējas- DRFM aktīvie imitātori un tauvā izvēršamie DRFM--pārvaldāmie,        

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana