Sekotāji

trešdiena, 2016. gada 28. decembris

Virskaņas un spārnotās raķetes.

2016 gada decembrī avīze ''Izvestija'' publicē ziņu par p.gs.70-80 gados veikto raķetes 3M25''Meteorit'' izstrādi un tajā ietvertām tehnaloģijām. Pretēji  propagandas slavinājumam rakstā ietvertā tehniskā informācija labi ilustrē PSRS/Krievijas/ tehnaloģisko atpalicību.Tehniski, interesi var izraisīt  raķetē izmantotais plazmas ''lielgabals''. Pieminētais plazmas lielgabals fināltakas posmā veica raķetes ''spīdošo punktu''-dzinēja gaisaskreju signatūras minimizāciju. Līdztekus citam -fināltakas posmā izvēršamam buksējamam māneklim ļaujot uzlabot varbūtējās pretdarbības pārvarēšanu. Stratēģiskā 3M25 ''Meteorit'' ar sniedzamību no 3000km līdz 5000km virskaņas kreisēšanas raķete tika radīta stratēģiskai aviācijai kā mazefektīvo spārnoto raķešu dublējoša ieroču sistēma. Precīzāk ,tehnaloģiskais slieksnis neļāva PSRS/Krievijai/ radīt pietiekami efektīvi funkcionējošu spārnoto raķešu modeli. Autors,viens no radīšanas cēloņiem bija apvidus navigācijas sistēmu zemā kvalitāte. Iemesli ,kvalitatīvu setelītu apvidus karšu un piemērotas elektronikas elementu bāzes trūkums. Pēdejās problēmas ilustrācijai, p.gs.80 gados ASV spr.* elektronikas aprīkojuma veidoja līdz  80%  Jāpānas mikroelektronika. Iemesls ,mikroelektronikas elementu bāzes funkcionālā drošība. Spārnoto raķešu lidojuma finiša taka ir saitīta ar prejodisku navigācijas kļūdas nulēšanu. Pretstatā, virskaņas raķetes  20-25km ešalons ļauj  95% lidojuma takas izmantot navigācijai astroinerciālo sistēmu, bet fināltakā veicot aptuvenu trases pēc apvidus korekciju. Atšķirību sistēmās ilustrē arī nogādei paredzētā kaujasdaļa. ASV izstrādāto spārnoto raķešu ''Tomahawk'' un ''ALCM-B'' precizitāte: 50-100m, ar slēdzamu no 50kt līdz 200kt. kaujas daļas jaudu. Pretstatā, 3M25Meteorit nes 1-1,5 Mt. kaujasdaļu precizitāte fināltakā līdz 1km. Raķetes koncepcija paredzēta administratīvi-industriālo objektu iznīcināšani kuru satriekšana saistas ar minimālām precizitātes prasībām. Raksturlielumu salīdzinājums ļauj atklāt tehnaloģisko sliekšņa radītās ieroču attīstības virzienus.      


Pieminētie 3M25 plusi un propogandas uzsvērtie zaudējumi ir atspēkojami sekojoši. Sistēmas 3M25 izstrāde notika nevis balstoties uz tehnaloģiskiem sasniegumiem ,bet objektīvi  to ierobežotām iespējām. Kā plusi tiek uzskaitīti 2,5-3M ātrums un sniedzamība, bet pie zaudējumiem raķetes neizvēršana p.gs.90 gadu sākumā. Pretstatos , viens no raķetes 3M25''Meteorit'' objektīvām priekšrocībām salīdzinājumā ar p.gs.80 gadu Tomahawk/ALCM-B ir astroinerciālās sistēmas radītā raidijuma elastība. Izskaidrojas ar laikaposmam  raksturīgo INS- ierobežojumiem tikai līdz 600km no krasta līnijas, uzkrātās kļūdas nullēšanas rajons..Raķetes 3M25''Metorit'' kaujas vērtības laika niša atrodas no p.gs.60 gadiem līdz p.gs.80 gadu vidum. To var pamatot  ar laikaposmam  NATO valstu rīcībā esošā tehniskā aprīkojuma mazpiemērotību  un skaitlisko ierobežotību šādu raķešu neitralizācijai. Sākot no p.gs.90 gadiem tehnaloģiskā sliekšņa radītās atšķirības padziļinās. Gadijumā ja p.gs.90 gados 3M25''Meteorit'' tiktu pieņemta bruņojumā sistēmas dzīvescikls aprobežotos ar nieka 10-15 gadiem. Iemesli, informācijas tehnaloģiju radīta kaujas tīkla struktūra ļauj droši neitralizēt šāda vaida augsti un ātri lidojošus  mērķus.Tas ir viens no iemesliem kapeic kopš p.gs,90 gadiem Krievijas JKF jauno kodolzemūdeņu arsenāli un stratēģiskā aviācija pārabruņojas ar racionālāku raķešu modeļiem. Krievijā pārabruņošanas procesam objektīvi atspoguļojot sākot no p.gs.90 gadu vidus  rietumvalstīs iegūto tehnaloģiju* apgūšanu. Ieroču sistēmas dzīves cikla garumu varam apskatīt pretstatos: spārnotās raķetes ''Tomahawk'' un ALCM-B radās ASV p.gs 80 gadu sākumā un joprojām saglabā augstu kaujas efektivitāti,

spr*-spārnotā raķete
INS*-Inerciālā Navigācijas Sistēma.
AIS*-Astro Inerciālā Sistēma.(navigācija pēc zvaigznēm)
rietumvalstīs iegūto tehnaloģiju*- ASV akceptē Nīderlandes 90nm topoloģijas mikroelektronikas elementu rūpnīcas pārdošanu, tiek sniegta pielaide radiācijas noturīgu MZP mikroelektronikas elementu iegādei, Francijā iegūta LINS ražošanas licence utt. :  
                                                    

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana