Sekotāji

svētdiena, 2017. gada 16. aprīlis

Krievija-Sīrija-ASV ,propaganda un realitāte.

 ASV prezidenta D.Trampa 7.aprilī dotā pavēle veikt raķeštriecienu Sīrijas aviobāzei atmasko Krievijas propagandas seklumu. Ilgi pirms ASV spr. ''Tomahawk'' trieciena Krievija militārā kontingenta rīcībā atrodās zenītsistēmas S-300VM un S-400. 2016 gadā ZRS izvēršanu pavadot ar atbilstošu propagandas komentāru. Īsumā , Sīrijas Vidusjūras piekrastes pilsētās Tartusa un Latākija, Hmeimim avb. izvērto sistēmu sniedzamība bloķē aviāciju 400km distancē*, bet zemā signatūra nau glābiņš ! Neskaitot S-300VM/-400 minētos punktos atrodas''Pancirj''C1 un REP ''Krasuha-4''* sitēma.

 2016 gads-Propagandas runa.

2017 gada 7.aprilī neņemot vērā Krievijas propagandas izteikumus ASV no diviem Vidusjūrā izvērstiem flotes iznīcinātājiem raida 59 spr. ''Tomahawk'' triecienu pret Sīrijas Gs  Al-Šairat aviobāzi. Veiktā spr. trieciena rezultātā aviobāze zaudē 6-7 MiG-23*, munīcijas un degvielas rezerves,  avb. radiotehniskos līdzekļus un tās aizsardzībai izvērsto zenisistēmu ''Kub'' M2. 


 Interesanti, šodien Sīrijas Gs funkcionēšana notiek pateicoties Krievijas Bs klātbūtnei.Nodrošinājumā, 100%  rezervesdaļām ,munīciju, degvielu un tehniskās apkopes personāla atbalstu. ASV veiktā trieciena detaļas: 7 aprilī  pulkstens 3,45 raķetes sasniedz mērķi ,bet vairākas stundas iepriekš informējot Krieviju par savu nodomu un izvēlēto mērķi. Tas ir viens no izskaidrojumiem kapeic  trieciens neskar Krievijas atbalsta personālsastāvu. Sīrijas Bs zaudējumi ir formāli, līdz 7-10 apsardzē iesaitīto karēvju.
                                               
Krievijas tehniskā padomnieka komentāri.

Tehniski,  spr.-apliecinot savu efektivitāti, zemam 50-100m-šķēršlu augstumam* nodrošinot PGA sistēmas apiešanu. Veiktā trieciena pamatojums, 4 aprilī -Sīrijas Gs (Krievijas atbalsts) ir pielietojusi zarīna aviobumbu kā rezultātā bojāgājuši līdz 30 civiliedzīvotāju un 100 ir ķīmiski traumēti. Autors,   Sīrijas Gs aviācijas pielietojuma apgalvojums ir apšaubāms no politiskā un militārā viedokļa. Militāri praktiskais jautājums, kapeic pielietot 1-2 ķīmisko aviobumbu ? Minimāls militārs efekts ar maksimālu starptautisko rezonansi un tam sekojošām problēmām ! 2014 gadā Sīrija ar Krievijas un ASV līdzdalību likvidēja savu ķīmisko ieroču arsenālu. Šodien , hipotētiski ķīmiskā ieroča x-eksemplāra pielietojumam Sīrijai ir jasaņem kremļa atļauja ! Faktam radot pretspēlētājam vēlamo, tiesisku pamatu militāram triecienam un ievērojamu politisko zaudējumu patronam-Krievijai ! Autorizēta ķīmisko ieroču pielietošana nozīmē maksimālu pielietojuma apjomu konkrētu militāru mērķu sasniegšanai.  Attaisnojoša apjoma mērķis ir lielpilsētas totāla dezinfekcija vai koncentrēta kaujinieku grupējuma iznīcināšana. Skaitliskā izteiksmē to nevar panākt ar 1-2 un pat 10 ķīmiskām aviobumbām. Ķīmiskie ieroči ir neselektīvi, zarīna gāze** ir vienādi bīstama civilpersonām un militārpersonām. Armijai jabūt teorētiski un praktiski sagatavotai.  Atbilstoši ekipētai kaujai ķīmiskā kara apstākļos. Spriežot pēc trieciena Al-Šairat aviobāze nav ķīmiski piesārņota* un nav cietusi tuvākā apkārtne, apdzīvotā vieta.  Aviobāzes aviācija pēc 10h no trieciena brīža atsāka kaujas lidojumus ! Cēlonis tādam Sīrijas Gs panākumam ir vienkārš ,neviena no 59 raidītām spr. ''Tomahawk'' netika mērķēta pret aviobāzes svarīgāko elementu, centrālo skreiceļu* un nodrošinājuma pievadjoslām!  Jasecina, ka ASV veiktais trieciens primāri pilda informatīvi-demonstratīvas funkcijas ,bet sekundāri militāras. Tā vektors vērsts uz sabiedrotā SaudArābijas un citu Persijas līča valstu informatīvi politisko mierinājumu*. Autors, spr.-trieciens, vērtējams kā minimāli nepieciešamais atbalsts ASV reģionālam sabietrotam. SaudArābijas kontolēto IV- kaujinieku radītā vajadzīgā iemesla -izmatošanu. Izskaidro kapeic ASV brīdināja Krieviju, bet triecienam neskarot aviobāzes skreiceļu. Saglabājot nozīmīgu Sīrijas Bs kapacitātes elementu -aviobāzes infrastruktūru. Radītie tehniskie zaudējumi  nav būtiski un tiks kompensēti no Krievijas  armijas rezervēm.  Sirijas Gs aviācijai turpinot nodrošīnot kaujas lidojumus. Politiski vieds risinājums, vilks paēdis(arābu IV -sponsorvalstis) un kaza dzīva(Krievijas sabiedrotā Sīrijas ,būtiska kaujas kapacitāte tiek saglabāta ) ! Tas arī izskaidro kapeic pēc 2015 gada  IV kaujinieku rokās vairs nenonāk patiesi efektīvu ieroču paraugi ,piemēram PeZRS*. 

''Krasuha-4''*- REP sitēma attiecībā pret spr.- ''Tomahawk'' ir mazefektīva.Novecojušo paraugu Spr.-raidijumi noritēja aptuveni 450-550km distancē no Sīrijas piekrastes. Navigācijas pamats INS/GPS ar rezervētu autonomu TERCOM /DSMAC atbalstu. Saistībā ar spr. ''Tomahawk'' saistas kārtējā Krievijai raksturīgā  militāri ''intelektuālā'' pīle : no 59 spr. tikai  22-23 spr. ir sasniegušas mērķi ! Krievija, kur palikušas pārejās 36-37 spr ?  N1- notriekusi Sīrijas PGA  sistēmas ''Kub''M2, S-200, ZSU 23x4 Shilka un ''Pancirj''C1  ! N2-Krievijas izvērsto REP- līdzekļu nopelns ! Apgalvojumi  ir populistiski un vērsti uz vāji izglītotiem militārās tehnikas detaļās pilsoņiem. Pieminētā REP ''Ričag-AV'' sistēmas darbība ir vērsta pret zenītraķetēm un veic grupveida aizsardzību. Paralēli, ''Ričag-AV'' sistēma ir pielietojama pret kaujaslauka sakaru līdzekļiem un datu apmaiņas radioreleju līnijām. Sistēmas ''Ričag-AV/ -AVM'' iedarbe uz spr. navigācijas sitēmu  lidojuma takā vai  mērķapvidū nau iespaidojama. ASV- 59 spr. raidijumu apjoms ir neraksturīgi liels vienam aviobāzes mērķim. Iespējams ,ka raķešu apjoms veic diplomātisku spēka runas funkciju. Izskaidrojas, varam 59 spr. raidīt 1 mērķim un varam arī 150 ! Starprindē norādot  Krievijai ,ka S-400 un izvērstie 4-6-8-12 Pancirj C1 fiziski nespēs atvairīt šāda apjoma triecienu....   

MIG-23*- 6-7 lidaprāti citi avoti min 12-13..izskaidrojas ar lidotspējīgiem un karkasu attiecību  kuri kalpo par rezervesdaļu avotiem.                             

bloķē aviāciju 400km distancē*-raidijums ir attiecināms uz mērķi ar H=9-12km ešalonu. Kaujas lidaparātu dominējošie augstumi : 4500-6000m ,retāk 9000m. Atbalsta nodrošinājuma lidaparāti AWACS E-3 /B737/ E-8 JSTAR -8000-9000-10.000m.

50-100m-šķēršļu augstumam*- apšauba plakanas zemes koncepcijas propagandu un pierāda, ka zeme ir apaļa, radiohorizonts ! Mērķis-spr. ''Tomahawk''ar EAV =0,01m2. Lidaprāts ar EAV=5m2 /H 50-100 , antenas augstums H v.j.l. 15- 30m, atklāšana distance 28-32km, EAV=0,01m2- 15-18km*.
 distance 15-18km* -tikai saistībā ar ieročuvadības cm-radiolokātoriem. Attēlotā spr, lidojumu taka šķērso Sīrijas teritoriju. Attēlotā grafikā atrodoties tiešā tuvumā (30/40km) no S-300VM un ''Pancirj''C1 pozīcijām Tartusā.
           
centrālo skreiceļu*- skreiceļa restaurēšana attālinātā reģiona aviobāzē ar minimālu ceļa infrastruktūru pastāvot pretinieka sauzemes pretdarbībai ir apgrūtinoša un laikietilpīga !  Aviobāzes autonomā funkcionēšana tiek nodrošināta minimālā līmenī ar kravasauto konvojiem un transportaviācijas apgādi. Remontdarbi ņemot vērā Sīrijas un reģiona specifiku būtu laikietilpīgi. Militāra, kaujaslauka kvalitātes remontdarbiem nepieciešama ir inženiestehnika un gatavie skreiceļu remontkomplekti kuru klātbūtne nau novērojama. Nemazsvarīgs fakts, ka pielietotās spr.''Tomahawk'' neietvēra ķerara kaujasdaļas ar ''laicīgās bokādes'' mīnām. Izmantojot kombinēto triecienu spr. ar unitāro kaujasdaļu pret centrālo skreiceļu ,bet ķekar kaujasdaļas  ar ''laicīgās blokādes''mīnām- airadroma teritorijas blokādei. Sumāri šāda kombinētā tieciena rezultātā Sīrijas avb. kaujas darbība tiktu bloķēta vairākas d/n vai pat nedēļas. Funkcionēšanas atjaunošana notiktu tikai ar Krievijas milit. speciālistu palīdzību= laiks+resuri.    

nau ķīmiski piesārņota*- aviobumbas(konteineri) ar ķimisko gāzi to uzglabāšana, sagatavošana  izvirza specifiskus drošibas noteikumus. Trieciena rezultātā ķīmisko ieroču(munīcijas) iznīcināšana izraisītu militāram personālam un perimetrā  izvietoto civilpersonu bojāeju un traumas. Trieciens rezultātā obligāti atstātu apvidū ķīmiskā piesārņojuma sliedi. Autors,varbūtējā realā fabula ir pietiekami netīra ,bet reģionam raksturīga. Zināmie ieprieksējie gadijumi kad IV-kaujinieki izvieto ķīmiskās jaunrades darbnīcas okupētās apdzīvotās vietās ,bet izvēlētie upuru ir ''cēlo'' mērķu cenas minimums. Izgaismojas speciālo operāciju netīrā ,neredzamā puse. Katram noziegumam ir atbalstītāji un iedvesmotāji arī IV- kaujinieku eksistence 5 gadu garumā var pastāvēt pateicoties saņemtam finansējumam, munīcijas ,ieroču un transportlīdzekļu piegādēm kā arī medicīnas atbalstam. 
Ķīmiskie ieroči, dezaktivizācija.
Zarīns**-  MSL  galvenais arguments-zarīns -nau jaunrades pašdarbnieku līmenis tikai valsts- industriāls ! Aizmirstot atgādināt, ka 1995 gada 20 martā Tokijas metro notika organizācijas Aum Shinrikyo - organizēts zarīna gāzes terorisma akts kā rezultātā 20 bojāgājušo un 50 ķīmiski traumēti. Abos gadijumos Sīrijas un Japānas-Tokijas bojāgājušo un cietušo skaits ir aptuveni vienāds. Japānas gadijumā apjoms( kompakta mugursoma kā tvertne) pašdarbnieciskā izcelsme. Lielākā atšķirība : atvēta telpa ,pilsēta -bezvējš un slēgta telpa-ventilācija, metro. Pretstatam ,milit. kvalitātes aviācijas - tvertne  ar ietilpumu 150/250 L.

Inform.polit.mierinājumu*- Tuvo Austrumos un Jemenā izraisītie kari ir saistīti ar Saud Arābijas izplatīto vahhabitisma islama ideoloģijas(mūsdienu terorisma ideoloģijas saknes) dominanti un ietverto IV- lielvalsts vīziju. Saud Arābijai pildot arābu Persijas līča līdervalsts IV-projekta finansējuma nodrošinājumā.Vadlīnija,Eiropas koloniālā mantojuma- valstiskuma ar autoritāro (laicīgās varas) režīmu demontāžu aizvietojot ar arābu koloniālismu- reliģisku (šariāta normu) Saud Arābijas parauga monarhiju (autoritārs režims).Pretspēks ,Irānas--šītu islama novirziens.  reliģiju - šītu un sunītu ideoloģiju sacensība par dominanti reģionā ,bet pa vidu 2 patroni.

PeZRS*-Personālie ZenītRaķešu Sistēmas -Stinger/ Strela/Igala un to ārvalstu kloni.                                                                                                                                                                 

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana