Sekotāji

pirmdiena, 2017. gada 17. aprīlis

Krievijas Gs aviācijas REP.

Krievijas avīze ''Izvestia'' sniedz ieskatu Krievijas Gs radioelektroniskās pretdarbības lidaparātu specializētā-117 transportaviācijas aviopulkā. Tehniskā aprīkojuma pamatu veido REP IL-22PP ''Porubšik''  un An-12BK-PPS kuriem pievienosies Tu-214R. Platformas IL-22 un An-12 ir novecojušas un tuvojas izdienas maksimumuma robežai ,bet to nomaiņa iztrūkstot tiešiem platformu analogiem ir problemātiska.Izvērstās sitēmas ''Porubšik'' un PPS ir daļējas modernizācijas rezultāts. Modernizācija skar atsevišķus atslēg elementus kā rezultātā sitēma apvieno ciparu tehnaloģijā funkcionējošu signālizlūkošanas sadaļu ar pamatā anlogo izstarojošo sadaļu. Spriežot pēc jaunāko Tu-214R aprīkojuma klāsta perspektīvā platforma daļēji pārņems REP platformu funkcijas.Atšķirīgas ir tehnisko iespēju pārklājums. Deklarētā atšķirība starp  REP un REI (SIGINT) platformām ir tehniskā aprīkojuma nomenkalatūra un iespējas. Atkāpei, pasaulē elektroniskā aprīkojuma klāstā dominējošā tendence ir multifunkcionalitēte. Kaujai paredzētiem REP variantiem IL-22PP''Parubšik'' un An-12 PPS izmato novecojušu, mazāk integrētu uzbūves struktūru. Apvieno divas pusautomatizētas sitēmas REI un REP.  Radiotraucējumiem izmantojot paaugstinātas enerģētiskas un  kūļa tēmējuma- PESA antenas. Bortam pieguļošās PESA antenas darbojas cm-/dm- viļņu diapozonā.  Kā atsevišķs elements ir izvēršamās 100/200m kabeļ-antenas paredzētas m-diapozānā funkcionējošo sakaru un aviācijas radiolokācijas sitēmu bloķēšanai. Jaunāko izlūklidmašinu Tu-214R tehniskās iespējās ir pietuvinātas EC-135 platformu analogu aprīkojumam. Platforma Tu-214R nodrošina komplekso gaisa,sauzemes,jūras mērķu izlūkošanu plašā elektromagnētiskā signāla spektrā. Vienlaicīga nodrošina mil. radiosakaru , civ.šuntelefonu tīklu, gaisa,jūras,sauzemes radilokācijas signālu un optiskās informācijas kolekcionēšanu. Paralēli SIGINT funkcijām izvērstās AESA antenas nodrošina daļēji gaisa telpas, bet pamatā sauzemes -jūras virsmas  2x90* platu sānskata skanējumu. Autors, sintezētā,inversās radiolokācija paredz interešu rajona augstu detalizācijijas pakāpi*. Minēto detalizāciju dublē HD/CCD -TIS optiskās izlūkošanas kameras. Atzīmei, Tu-214R ir tehniski modernākā Krievijas izlūklidmašina. Pēc The Aviationist sniegtās informācijas lidaprāts veic  Latvijas,Igaunijas ,Ukrainas robež-lidojumus. Karadarbība Sīrijā ļauj Krievijai izmēģināt Tu-214R tehniskās iespējas reālos kaujas apstākļos. Iegūstot praksi netikai atklāt un lokalizēt sauzemes pretinieku,bet arī pildīt gaisa komandpunkta funkcijas iegūto izlūkdatu noraidi triecienaviācijai. Daudz svarīgāka ir pretinieka- NATO aviācijas kaujasdarbības apstākļos iegūtā- signālinformācija*. Piemēram ,Latvijas un Igaunijas gadijumā Tu-214R aptuveni 40-50km attālināts robež-lidojums sniedz iespēju iegūt no 40km līdz 50km dziļu, radiolokācijas un optiskā diapozonā augsti detalizētu apvidus caurskati ,bet SIGINT režīmā pilnībā pārklājot Latvijas, Igaunijas un Lietuvas ētera telpu. Nemazsvarīgi ,ka SIGINT pilda  divējāda pielietojuma militāras un speciālās mērķnozīmes uzdevumus. Autors,  šodien uzsvars tiek likts uz NATO  pretinieka frontes līnijas valstu Latvijas,Igaunijas,Lietuvas civilo šuntelefonu tīklu novērošanu un caurskati. Svarīgā informācija, valsts varas un struktūrās civilās/militārās strādājošo aclēg personu  datu kolekcionēšana, strukturizācija un regulāra atsvaidzināšana. Šadas funkcijas bez avioplatformām veic pierobežā izvietotie šuntelefonu specializētie operātori. Latvijas austriumu robeža līdz 40km atstatus pārklāj Krievijas šunoperātori,EM- iejaukšanās kura netiek kontrolēta-dominante !

                                            Multispektrālā izlūkplatforma Tu-214R.

2016 gadā Krievijas Gs saņemot 2 pasūtītos Tu-214R ,bet plāni paredz 2 papildus iegādi.Nelielā Tu-214R  REI -lidaprātu flote izskaidrojas ar aprīkojuma sarežģītību un iegādes izmaksām. Ņemot vērā Tu-214R specializāciju tie atrodas armijas GRU pakļautībā. Izlūklidmašinu parka skaitlikais lielums ir līdzvērtīgs Francijas,Vācijas un Itālijas eksploatācijā esošiem. Pārskaitītās valstis pārspējot REP platformu skaitliskā rādādītājā.

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana