Sekotāji

ceturtdiena, 2018. gada 1. marts

Krievija, jaunais bruņojums.

1.03.18. Putina  priekšvēlēšanu vēstijums tautai ietver militāri tehnisko panākumu sadaļu,  Vērtējama kā priekšvēlēšanu aģitpropagandas reanimācijas pasākums. Saprotmu iemeslu dēļ militāro izstrādnēm veidojot runas odziņas sadaļu. Uzskaitot modeļus ,izmēģinājumus un to izvēršanas prognozi. Prezidentam uzsverot ka vairums no minētiem ieročiem jau atrodas Bs ierindas eksploatācijā ! Autors, tātad, militāro sasniegumu sadaļa. Interesanti, runā trūkst tādu jaunu,izstrādes un izmēģinājumu posmā esošu militāro projektu pieminēšana kā taktiskais-iznīcinātājs Su-57 vai zenītsistēma S-500''Prometey''.Vērojama vēsturiska līdzība ar p.gs. 40 gadu Vāciju, uzsvars uz brīnumieroču sadaļu. Tas kalpo kā bezspēcības indikātors. Izskaidrrojas ne teikai ar parasto ieroču vājo tehnisko un tehnaloģiko kondīciju, bet arī ar sabiedrības pārvaldāmās informācijas apjomu. Ietverot kodolnesēju tehniku rodas telpa manevram- propagandai. Pirmkārt , kodolieroču sistēmas rada  Krievijai tik nepieciešamo starptautisko rezonansi. Fizisks proces kurš pagātnē palīdzēja Krievijai/PSRS izkļūt no starptautiskās izolācijas. Izspēlējot gājienu ar zirdziņu , atpakaļ pagātnē ! Idejas būtība, jaunās ieroču programas publiskošanai jaiedveš bailes un japanāk pārrunas ar ASV.  To objekts, radītā apdraudējuma likvidēšana . Apmaiņas objekts, interešu tirdzniecība -Sīrija,Ukraina, varbūt Latvija ,Igaunija utt . ! Tātad, prezentējot 6 izstrādes : 1)-smagsvara SBR ''Sarmat'', 2)-SBR planējoš-hiperskaņas kaujas modulis-''Avangard'', 3)- ar  kompaktu kodoldzinēju, 60.000km sniedzamības-spr.''Kalibr/Tomahawk'', 4)- 100Mt.Armagedona- superkavitācijas, kodoltorpēda ''Status-6'', 5)- aviācijas, MiG-31BM nesta , 2000km*- hiperskaņas triecienraķete ''Kinžal'', 6)- sauzemes, mobilā lāzeriekārta -''Fantastika''. Minētās programas ir prioritāras Bs un iezīmē MRK izdalīto resursu apsorbcijas vektoru perspektīvu. Autors, īsumā apskatot programu tehnisko kondīciju un pielietojuma varbūtējo kaujas efektivitāti.  Piedāvātais vērtējums:  projekta tehnaloģisko jauninājumu / pielietojuma kaujas efektivitāti no 1 līdz 10  punktiem.

                                                     Putina-Kremļa blefs.

Sākot rindas secībā:1)-smagā SBR ''Sarmat'' ir  SBR R-36M''Voevoda'' uzlabotās tehnaloģijas reinkarnācija. Atkārtojot PSRS p.gs.60/70 gadu ,globālās, orbitālas raķetes ideju. Orbitālās idejas trūkums ,zema precizitāte ko kompensē kaujas bloka gabarīti= nestā lādiņa jauda. Šodien, nepieciešamo precizitāti panāk ar GPS/GLONASS  signālnavigāciju, astronavigācija kalpo rezervei. Jautājums, vai smagā SBR ''Sarmat'' programa realizētos bez  Krievijas veiktas konfrontācijas ar ASV ? Atbilde, Jā ! Jaunai ''Sarmat'' raķete jaaizstāj 26/30 gadu izdienu sasniegušās ''Voevoda''.  Programas realizācija atrodas pusceļā. Prezentēt vel nenozīmē ražot un ražot masveidā ! 2018 gadā februārī veicot apt. 214t.''Sarmat'' svara-gabarītu maketa  sviedienu. Raķetes pilnvērtīgi  ugunsizmēģinājumi ir prognozējami ne ātrāk par 2020 gadu.  Veiksmes gadijumā raķetes pieņemšana bruņojumā notiks laikaposmā no 2023 gada līdz 2025 gadam. Projekts: 7/8 punkti. 2) planējošs-hiperskaņas kaujas modulis ''Avangard'' ir perspektīva izstrāde. Ievērojami paaugstina PRA sistēmas pārvarēšanas iespējas. Kaujas daļa ļauj modernizēt, uzlabojot pastāvošo raķešu kaujasdaļas  efektivitāti.  Planējošā ''Avangard'' kaujasdaļas lidojuma taka norit pieatmosfēras  un zemorbitālā kosmiskā vidē. Augstumos no 100km līdz 600km. Kaujasmoduļa korekcija nodrošinās  zemorbitālā kosmiskā takas sadaļā, bet kritiska trāpijuma precizitātei ir attiecināma uz takas finiša daļu. Tas ir  apvidus pie mērķa, kaujas modulim nonākot 100km+  augstumā, plazmas klātbūtnes reģionā. Pastāv naatbildēti jautājumi par planējošā hiperskaņas modulī ietvertiem vadības principiem. Problēma, aptverošais plazmas ''uzvalks'' bloķē visa veida radioviļņus ! Tātad noliedz raidīt kā arī uztvert, atliek 100% LINS autonomija. Pielietotais kvazivadības princips, programēts manevru kopums.  Svarīgākajs, astronavigācija ir vienīgais navigācijas elements kurš nodrošina kaujas moduļa nonākšanu mērķapvidū.  Problēma, izvērsto PRA-S elementu pārvarēšanu veic telpā apjomīgus no 1000km līdz 2000km amplitūdas manevrus. Manevra radītās nobīdes kompensējot ar astronavigāciju, iespējams nodrošina 700/1000m kļudu. Kritiski ,hiperskaņas manevrējošais modulis gabarītos un svarā vairākkārtēji pārspēj pastāvošos kaujas blokus. Raķešu ''Jars/Rubež'' gadijumā izvēršot 1 hiperskaņas manevra moduli , bet smagsvara ''Sarmat'' celtspēja iespējams nodrošina no 3 līdz 4 moduļu izvēršanu. Ierocis nenodrošina  pretinieka kodolarsenāla nesēju un militāro objektu satriekšanai nepieciešamo  precizitāti...  Ar to apgalvojot , ka  jaunās SBR Jars/Rubež ar hiperskaņas manevra moduļa izvēršanu tehniski nodrošina laukuma mērķu satriekšanu ar 180/225kt kaujas blokiem... Projekts: 10/8 punkti. 3)- kodolpiedziņas, 60.000km sniedzamības spr. ''Kalibr'' ! 2017 gadā ir veikti raķetes izmēģinājumi. Tehniski, mazperspektīvs un  kaujas pielietojumā mazefektīvs. Kompaktais mikro-''kodolreaktors''* strādā ar atvērto kontūru. Kompaktums un svara ierobežojumi ! Atvērtais kontūrs nodrošina svara ekonomiju, bet radioaktīvi piesārņo , atstājot jonizētu sliedi. Spārnoto raķešu galvenā priekšrocība ir sniedzamība, pielietojuma diskrētums apvienojumā  ar zemu signatūru. Kodolpiedziņas risinājumā minētās priekšrocības tiek zaudētas. Ikdienas eksploatācija saistas ar sevišķi lieliem riskiem personālam, nesējam un apkārtējai videi. Reķetes vai nesēja avārija traektorijā  izraisa  augstas kvalitātes vides radioaktīvo piesārņojumu. Eksplotācija saistas ar lieliem  tehniskā atteikuma riskiem. Ierocis nav izmantojams treniņu raidijumiem vai pielietojams lokālā konfliktā. Paaugstinātas radiācijas objekta klātbūtne spr. -izraisa mikroelektronisko elementu priekšlaicīgu atteikumu. Realizējot 60.000km preventīvo izgaidīšanas patruļu -triecienu takā tiek pavadītas vairāk kā 80h-3,5 d/n.  Viens no  tehnaloģiskiem sliekšņiem, Krievijas rīcībā neatrodas radiācijas drošu mikroelektronikas elementu ražošanas bāze.  Līdz 2014 gadam krievu kosmosa programām nepieciešamo radiācijas noturīgie elementi tiek iepirkti ASV, Francijā, un Ķīnā.  Divu raķešu izmēģinājumi notika 2017 gadā, vienlaicīgi Krievijā un vēlāk virs Eiropas konstatē mīklainas izcelsmes radioktīvo piesārņojumu....Pretdarbība, paralēli radiolokācijai kodolpiedziņas spr. atklāšanu var nodrošināt ASV agrās brīdīnāšanas MZP* ! Iemesls, kodolrektora darbība ir saistīta ar augstām temperatūrām , bet atvērts kontūrs raksturojas ar radioktīvi piesārņotu, lielas t*-jonizēta gaisa izplūdi. Mūsdienu IS-tehnaloģijas nodrošina šādu mērķu agrīno atklāšanu un tā reāllaika pavadību lidojuma takā ar sekojošu mērķnorādi. Projekts: 10 / 1 punkts.  4)- Armagedona, superkavitācijas kodoltorpēda ''Status-6''. Vērtējums, oriģināla izstrāde, Pēc Putina runā pieminētā, apgādāta ar miniatūru kodolreaktoru pēc apjoma 100x mazāka par kodolzemūdenēs pielietotiem , bet ar līdzīgu 200/300Mw jaudu un 200x lielāku atsaucības momentu. Jaunās kodoltorpēdas varbūtējie  tehniskie raksturlielumi ietver: 1000m + , no 100km/h līdz 200km/h , sniedzamība  līdz 10.000km, kaujas lādiņš no 10kt. līdz 100Mt.  Ierindas eksploatācijā būs noturīgāka par līdzīgo spr. analogu. Iemesli , gabarīti ļauj izvietot  aparatūras radiācijas aizsardzību to veidojot no berilija. Ieroča izstrāde un eksploatācija ir neadekvāti dārga. Janodrošina slēpta ASV PRA-S apiešana. Tehnaloģiskā pārākuma apstākļos vērtējama kā zemas efektivitātes izstrāde. Projekts: 10/ 3.  5)- aviācijas , MiG-31BM nesēja ,hiperskaņas  raķete-''Kinžal''.* Iespējams ,aviācijai adaptētā '''Cirkon''. Minētais 2000km tālums ir attiecināms  uz raķetes kodolvariantu. Raķetes vizuālais tēls nesaistas ar hiperskaņas raķešu arhitektūru. Demonstrētais paraugs vērtējams Brahmos-2/''Jahont-Cirkon''  izstrādni.  Vispārināti tehniskie raksturlielumi: gabarīti 7m x1,1m , V=4,5Max., sniedzamība no 300km līdz 400km, airobalistiskā trajektorijā līdz 2000km. Projekts: 8/4.

Lāzerierocis.

 6) -sauzemes lāzeriekārta ''Fantastika''. Mērķis nodrošinināt iznženiertehnisko risinājumu praktisko sadaļu. Nav skaidrs lāzerieroča status: ķīmiskais vai cietvielu -elektriskais. Pieņemot ka  demonstrētais projekts pārstāv militārai nozarei  aktuālo cietvielu lāzerieroču tendenci. Tehniski ,demo variants ietver vairāk kā 30% ārvalstu vitāli svarīgus elementus kuru analogi nepastāv Krievijā. Turklāt ietverto tehnisko elementu  analogu ražošanas apguve nav apskatāma vidējā termiņā ! Tātad , ieroča demo variants tapis laika posmā no 2005 gada līdz 2014 gadam kad netika liegta piekļuve nepieciešamiem tehniskiem elementiem. Pielietojums , ierocis  paredzēts objektu tuvās zonas  no 5 km līdz 10km aizsardzībai. CentrālEiropas un ZiemeļEiropas meteoapstākļos 40% efektivitāte. Veiktai izstrādei jakalpo par tehnisko pamatu līdzīgu uzlabotu sistēmu izstrādei JKF un GKS. Projekts: 10/2.  Autors, minētie brīnumieroči šodien nedos Krievijai vēlamo politisko efektu.  Tie nevar kalpot par vēlamo tirgus elemtu. Iemesls ir acīmredzamais tehniskais blefs un valsts ierobežotās finansu iespējas. Turklāt jaaceras ,ka PSRS laika politiskai elitei tāpat kā Ziemeļkorejai šodien finanses neatradās ārvalstu bankās un bērni neskolojās  ārvalstīs, tas ir potencionalā agresora teritorijā.

''Kinžal''*-pēc ekspertu vērtējuma , izmantoti ''Iskander'' 9M723-1 raķetes elementi. Realizēta aviācijas nesta , balistiskās raķetes koncepcija. Lidojuma takas augstums variējas no 35km līdz 100km +  kodolvariantā ļaujot iegūt maksimālo 2000km sniedzamību un hiperskaņu Max=9 mērķapvidū pirms mērķēšanas sistēmas aktivizācijas. Līdzīgi kā ''Pershing-II'' mērķapvidū izpildot ātruma dzēšanas, kalniņa manevru. Nepieciešams mērķēšans sistēmas darbības nodrošināšanai.*  Raķete ''Kinžal'' nav saistāma ar perspektīvām hiperskaņas tehnaloģijām. Krievijai izmantojot parastu cietvielu raķešdzinēju un aviācijas nesēja tehnisko risinājumu.  Iznīcinātājam MiG-31 vai Su-32/-57 sniedzot starta pozīcijas izvēles elastibu un apvelta raķeti ar enerģētisko priekšrocību/potenciālu. Startam notiekot 9-12-18km retinātā atmosfērā .  Kvazibalistiska trajektorija, augstums, ātrums apvienojumā ar RLS pašnovadi un manevru mērķapvidū nodrošina PRAS elementu pārvarēšanu.  ''Iskander-Kinžal'' risisnājums  vairākos tehniskos principos atkārto ''Pershing-2''. Risinājums nodrošina specifiku tehnisko rādītāju sasniegšanu: vidējās sniedzamības raķetēm raksturīgo ierašanās ātrumu mērķapvidū ! Specifisks raksturlielums kura sasniegšana pastāvošo ierobežojumu apstākļos bez tehnaloģiskiem panākumiem hiperskaņas jomā ir grūti sasniedzams .

darbības nodrošināšana*- atmosfērā virs V= 4,5Max veidojas radiofrekvenču diapozonu bloķējoša plazma. Radiolokācijas apvidus tēla tēmēšanas sistēmas darbība ierobežo V= 3,5 Max.

kompakts kodolreaktors*-  atšķirība no tradicionāla kodolrekatora svara un gabarītu ierobežojumiem tiek pielietots augstas intensitātes gama plūsmu-ģenerējoša izotopa batereja, pamatā ir U-232.

                                                     

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana