Sekotāji

pirmdiena, 2018. gada 13. augusts

Iznīcinātāju T45 ''Daring'' nedienas.

 2010 gadā Lielbritānijas KJS* pabeidza flotes iznīcinātāju listes atsvaidzināšanu ar ūdenī nolaistu 6 korpusu. Jaunākais un sēriju noslēdzošais, 6 korpus : ''Duncan'' pēc izmēģinājumu programas pabeigšanas 2013 gada 29. septembrī stājas KJS* ierindā. Kopumā, 6- T45''Daring'' aizstājot 14-T42''Sheffield'' iznīcinātājus.  Platformu skaita sarukums izraisa britu flotes pārstāvju neapmierinātību. Argumenti, skaita sarukums nav kompensējams neskatoties uz T45 divkārt augušām kaujasspējām, fiziski 6 platformas nevar aizstāt 12/14 platformas, tēlpā atstatos punktos. Piemēram : Vidusjūra un Melnā jūra vai Persijas līcis un Ādenas līcis utt. Kopumā, militārā kuģubūvē projektam T45 izceļoties ar tehnaloģiskiem jauninājumiem, integrētu kuģa elekto-enerģētisko dzinējiekārtu. Apvienojot ''RR''- WR-21 gāzturbīnas, elektroģenerāciju , ekonomiskās gaitas- elektrodzinējus, kuģa kaujas sistēmu un citus funkcionālos elementus vienotā , elektroniski pārvaldāmā elektro tīklā ! Izveidojot no mehāniskas uzbūves principiem atšķirīgu, šķietami vienkārši eksplotējamu un viegli pārvaldāmu, programatūrā balstītu sistēmu. Turpmākā T45 iznīcinātāju eksplotācija izgaismoja nopietnas problēmas integrētās elektro-enerģētiskās sistēmas darbībā un ne tikai.. Augstais energoblivums(spēka) eksploatācijā izraisa dzinējskrūves defektus. Iznīcinātāju T45 ''Ahileja papēdis''ir  integrētās sistēmas  atslēgšanās-''aptumšojums'' kā rezultātā nākamo-5-7 min. laikā notiek kuģa integrētās sistēmas programatūras restartēšana. Turklāt ''aptumšojuma fenomens'' notiek jebkuros platuma grādos sākt no Ziemeļatlantijas/Ziemeļjūras un beidzot ar Persijas līci . Pēdejā gadijumā, atteikumu intensitāte liek flotes Admirāļiem atsaukt platformas.....Citiem vārdiem, kuģa  gaitas dzinēji, navigācija, atklāšanas /mērķnorādes radari un zenītsistēmas nestrādā ! Platformai veicot augsta apdraudējuma kaujas uzdevumus minētais ''aptumšojuma'' moments  padara 1,1 Miljardu £ (GBP)-8500t. iznīcinātāju par vieglu mērķi, sēdošo pīli ! Avārijas gadijumiem, T45 iznīcinātāju pēdejo aizsardzības valni veido no 2km līdz 500m distances CIWS 20mm ''Vulcan-Phalanx''. Rezultātā, britu 6 iznīcinātāji pretēji gaidītam ''darba zirgiem'' ir pārvērtušies par dārgu un mazefektīvu balastu ! Atklāto dafektu novēršana ir saistīta ar papildus finansējumu un ievērojamu laika patēriņu. Ikdienā, funkcionējošās T45 platformas ir ierobežoti ''kaujai gatavas'' un jareiķinās ar  ''aptumšojuma''-riska faktora klātbūtni.  Neskaitot aptumšojuma problēmu,iznīcinātāju ikdienas eksploatāciju apgrūtina vel rezervesdaļu trūkums. Tā pamatā ir T45 modeļa niecīgais skaits, nepieciešamo 12 vietā saņemot tikai 6 platformas. Ietverto sistēmu unikalitāte kā arī nepietiekamais finansējums neļauj veidot rezervesdaļu minimālo uzkrājumu. Kaujas gatavību panākot ar aizgūšanu no 100%- tauvas joslas platformām. 2018 gada augusta Nr. 282 ''Warships Int.Fleet Rev.'' numura žurnālā publicēta sleja ''more T45 at sea'' apkopotas T45 nedienas. Atainojas T45 izlietoto reursu atdeves efektivitāte. Pamatojoties uz informācijas atvērtības likumu, aizsardzības ministrija apstiprināja KJS sniegto ziņojumu: 6 iznīcinātāji pēdejo 2 gadu laikā, posmā no 2016 gada 1.janvāra līdz 2017 gada 31 decembrim, kopumā 2968 d/n *atradušies tauvas joslā !

                                          Lielbritānijas KJS, HMS ''Daring'' izbūve.    

 2017 gadā divi  iznīcinātāji HMS ''Dauntless'' un HMS ''Defender'' nav pametuši Portsmutas ostas  tauvas joslu vispār. HMS ''Dauntless'' ir sērijas otrais korpuss, atradās tauvas joslā: 724 d/n un joprojām no 2018 gada janv. līdz martam atrodas Portsmutas ostā. HMS ''Dragon''-594 d/n, HMS ''Defender''-432 d/n , HMS''Daring''un HMS''Diamond'' katrs 387 d/n.  Reklama vēstija, Britu flotes kaujasspējīgākās platformas ,pretēji gaidītam , šodien aprobežojas ar īslaicīgiem 7-21 d/n macību manevriem tuvjūrā. Atklāto defektu novēršanas darbi ir dārgi un laikietilpīgi. Lielbritānijai  ,  6 iznīcinātāju flotes prognozētā kaujasspēju atjaunošana ir saistāma ar laika perjodu no 2020 gada līdz 2025 gadam. Projekts''Napier'' paredz 2 posmos : skar papildus dīzeļģenerātora integrēšanu ,  ''RR'' gāzturbīnas WR21 un siltummaiņa konstrukcijas labošanas darbi kā arī spēka sadales-vadības ķēdes programatūras uzlabojumi, kopumā patērējot 350 milj. £ (sterļiņu mārciņu) ! Iznīcinātāju tehniskā mazspēja ir bīstama ar militāri-politiskām svārstībām britu interešu, atbildības rajonos. Pie tādiem japieskaita Persijas līcis, Ādenas līcis, Sarkanā jūra, Dienvidķīnas jūra -Irānas un Ķīnas naidīgās aktivitātes. Eiropas kontinentam piekļaujošās jūras: Vidusjūra, Melnā jūra, Ziemeļjūra, Baltijas jūra kurās novērojas Krievijas aktivitātes. Varbūtējais pretinieks redz un zin.....

KJS*- Karaliskie Jūras Spēki

2968 d/n*-atrodoties tauvas joslā: tātad jauzin cik platformām ir jūras d/n... 365 x2= 730d/n x6= 4380d/n . 4380d/n- 2968d/n= 1412d/n : 2=706 : 6(4*) =117,8 d/n jūrā (176/177/180d/n) *--reālo platformu skaits.  Neskatoties uz ierobežoto kaujas gatavību- 4 platformu eksploatācijā tiek nodrošināts no 170 d/n līdz 180 d/n jūrasdienu. Minētais nenozīmē ,ka ierobežoti ''kaujas gatava'' platforma var tikt eksponēta reāla apdraudējuma, krīzes rajonā.... Ierocis ir, bet nevar tikt izmantots jo slēpj ievērojamu apdraudējumu apkalpei ! Piemēram, T45 izvēršana Melnās j.  vai Adenas līča akvatorijā ir nesamērīgs apdraudējums...    

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana