Sekotāji

pirmdiena, 2018. gada 27. augusts

Apraide un traucējumi.

 Cīņa par ''prātiem un sirdīm'' ir svarīgs un ir kritisks lielums krīzes momentos. Informatīvās telpas kontrole un dominēšana tajā nozīmē sasniegt vēlamos mērķus, gūt uzvaru un pretējo- zaudējot kontroli. Valsts ekonomiskās attīstības līmenis noteic MSL izmatojamo TV-apraides veidu : atklātā ētera, kabeļtelevīzijas vai SAT retranslācijas. Problēmas kuras skar TV kanālu apraidi-pasaulē. Informatīvā laukā dominantes iegūšana paredz nevēlamas informācijas -oponenta viedokļa vai propagandas laicīgu bloķēšanu. Darbībām panākot vēlamo, informācijas svaiguma, aktualitātes zaudēšanu. Izveidoto pārāvumu aizpildot ar vēlamu vai otršķirīgu, uzmanību novirzošu saturu apraidi.  Piemēram, īpašu svaru PSYOP iegūst Afrikas valstu-teritorijās ar mazizglītotu, analfabētu iedzīvotāju satāvu. Pagājušā gs. 90 gados Ruanda , 800.000 tutsi genocīdā lielu lomu spēlēja  2 valsts  kontrolētas AM-diapozona radiostacijas ar kopējo signāla jaudu 1,2 kw ! Ņemot vērā valsts teritorijas šķēršļotību 2 radiostacijas veidoja tikai segmentāru pārklājumu. Izmatojot radiostacijas ēteri noritēja kūdīšanas propaganda  un nāves komandu spēku kordinācija.  Kā izteicās franču ģen. Romeo Dallaire ''lai novērstu genocīdu bija pietiekams slāpēt radistacijas  diapozonu '' ,nezināmu iemeslu dēļ tas netika darīts. Princips ir unversāls, bet mainās tikai izpildītāji. Citi piemēri saistas ar  karadarbību Irākā. ASV izmantojot SAT-TV informatīvās dominantes radītās priekšrocības vēstija no ANO tribīnes  par Irākas-S.Huseina bioloģisko ieročiem. Mērķtiecīgai dezinformējot sabiedroto valdības un formējot sabiedrisko domu, panākot sev vēlamo. Otrs, svaigāks un augsti profesionāls izpildijums saistas ar Krieviju.  Izvēršot karadarbību pret Gruziju un Ukrainu tai panākot apsalūtu dominanti ārvalstu informācijas telpā. Izvērstai dezinformācijas kampaņai  aptverot kompleksi infomatīvo vidi. Panākot vēlamo, izraisot apjukumu pretinieka nometnē un maldinot starptautisko sabiedrību, ar to kavējot lēmumu pieņemšanu.  Tehniski, nozīmīgu lomu jebkuras attīstītas valsts informatīvā atsaitē ieņem sakarukabeļi un setelīti-retranslātori. Attīstitās valstīs ar augstu urbanizācijas pakāpi dominē slēgti kabeļtīklu klāsteri kuri ir pasargāti no ārejas REP līdzekļu iejaukšnās. Lokālo klāsteru integrācija pasaules tīklā notiek dublējoties sakarkabeļu un retranslācijas MZP savienojumiem. Maģistrālie sakarkabeļi ir drošs informācijas pārraides veids bet ir fiziski viegli ievainojams. Retranslātoru MZP pakalpojumu izmantošana nodrošina ērtu un salīdzinoši drošu pasaules Tv apraidi un dublējošu www-straumējumu bet līdzīgi kabeļiem ir fiziski viegli degradējams.      


Retranslācijai izdalīto frekvenču diapozonu nelielais diapozons sadārdzina pakalpojumu. Oponentam,
nevēlamas informācijas bloķēšanu panākot ar atklātu vai slēptu elektronisko pretdarbību retranslācijas antenām.  Slēptas darbības definējot kā kļūdas-pārklāšanos, rezultātā panākot daļēju- Tv-kanāla tirgus vērības degradāciju izraisot finansiālus zaudējumus tā īpašniekam. Informācijas kontrolei ir dominējoša nozīme, tā ļauj ietekmēt notikumu gaitu. Patiesas informācijas nozīme pieaug krīzes momentos kļūstot par kritisku elemetu.  Piemērs, PSRS sabrukuma momentā Igaunijā, Tallinā pateicoties radioamatieru jaunradei nodrošinājās Somijas Tv kanālu uztveršana. Ar  to igauņi ieguva ticamu informācijas avotu  par Maskavā noritošām aktualitātēm , ļaujot prognozēt notikumu gaitu un projicēt savu darbību.  Krīzes situācijā informācijas kanālu bloķēšana ir primārais mērķis pretinieka plānā. Tehnaloģija nodrošina valsts informatīvo kanālu bloķēšanu, panākot- inf.vakuma radīšanu. ASV GS specializētas lidmašinas EC-130J ''Command Solo-III'' kuru tehniskais aprīkojums pārklāj radio un Tv apraides standartu spektru , nodrošina PSYOP informatīvo ieliktņu raidijumus. Speciālo lidaparātu klātbūtne ir seviški nozīmīga teātros ar mazattīstītu radio /Tv apraides infrastruktūru kā arī dabas katastrofu skartos reģionos.  Saitībā ar attīstītu pretinieku veic atvērto radio/Tv apraides kanālu apspiešanu vai pārņemšanu. Atkāpei, japiemin  Krievijas  jaunrades darbi  sauzemes  un aviācijas REP platformu attīstībā. Pastāv liela iespējamība ,ka netikai sauzemes mobilā variantā bet arī uz Il-20 bāzes ir radīta perspektīva, ciparu signālu radio, Tv- apraides un šūntālruņu-datu tīklu uzlaušanas-pārņemšanas sistēma. Atklātām darbībām, mērķtiecīgi veicot nevēlamā inf. kanāla pilnīgu tehnisko bloķēšanu. Pie pēdejām darbībām ir japieskaita militārās raudzes elektroniskās pretdarbības līdzekļi.

                                                                                                         

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana