Sekotāji

sestdiena, 2018. gada 10. novembris

Ukrainas Js un attīstība.

Krievijas Bs izvērstā agresija pret Ukrainu atklāja tās bruņoto spēku katastrofālo stāvokli. Apskatot Ukrainas JS personalsastāva un tehnisko sadaļu kā arī flotes trūkuma radīto ietekmi uz Ukrainas ekonomiku. Līdz ar Krimas ps. okupāciju Ukrainas Js zaudēja ievērojamu daļu platformu un līdz 2/3  JS personāla. Agresijai neaprobežojoties tikai ar sauzemi, tai pakāpeniski aptverot arī  Melnojūru un Azovas jūras akvatoriju. Šodien, Ukrainas lielākās problēma ir Flotes atjaunošana ko ierobežo valsts pārvaldāmie resursi. Nelielais, 4,6 (5,2) Miljardi $ ekvivalents jadala ar  sauzemes armiju un gaisa spēkiem. Ieroču šķiras kuras tieši kontaktē ar agresoru un kurās primāri vecama bruņojuma tehniskā renovācija. Liela resursu daļa novirzās aptuveni 170.000 karēvju* personālsastāva kā arī armijas nereformētās infrastruktūras uzturēšanai. Pagātnē, Ukrainas JS finansējās pēc atlikuma principa. Šādas prakses augļi ir Flotes platformu lielais nolietojums un to skaitliskais trūkums. Dotajā laika perjodā ,noteiktais Azovas jūras, kā iekšējās jūras juridiskais status ļauj Krievijas , Melnāsjūras JKF izvērst Ukrainas ekonomisko presingu-blokadi. 2018 gadā kavējot 205+ kuģus tikai Azovas jūrā. Ukrainas ekonomikai Azovas jūras ūdensceļi ir stratēģiski nozīmīga transporta artērija, Mariopoles un Berdjankas ostām nodrošinot 80% Ukrainas preču eksporta. Kuģošanas brīvības ierobežošana, daļējai blokādei nodarot Ukrainai vairāk kā 50 milj.$ zaudējumu gadā. Veicamie pretpasākumi, 2018. gada 16. septembrī Ukrainas prezidents P. Porošenko  izsludina jaunas JS bāzes izveidi Azovas jurā. Papildus izvēršot speciāli Azovas jūrai adaptētu* artilērijas un desanta moskītu flotes izbūvi.

                                               dasanta lielaiva -''Kentavr''

2018 gadā Krievijas, Melnāsjūras JKF koncentrejot Azovas jūrā vairāk kā 120 dažādas mērķnozīmes liellaivu un kuģu. Ukrainas JS atjaunošanas plānā dominē moskītu flotes platformas. Lielāku, 600t. projekta''Vespa/Laņ'' platformu izbūvi kavē finansu un piemērotu ieroču sistēmu trūkums.

                                                   
 2018 gadā Ukrainas Bs izmēģinājumu stādijā atrodas PKR Kh-35''Uran'' analogs ''Neptun''. Ukrainai skaitlisko trukumu daļēji izdosies kompensēt ar ārvalstu iepirkumiem. Dānija, piedāvā par 150milj.$ iegādei 3 unversalās platformas , bet 3 fregates ''Oliver.Hazard.Perry''* piedāvā ASV. Dānijā iepirkto platformu tehniskais aprīkojums neietver bruņojumu. Pretēji ir ar ASV fregatēm:  tām saglabājot vairākas  bruņojuma un REC sistēmas , bet trūkst galvenā, zenītraķešu SM-1(40km) un PKR ''Harpoon''. Neskaidrības saglabājas attiecībā uz klāja helikopteru SH-60B klātbūtni. Minētie trūkumi ir novēršami ar ārvalsts vai nacionālo ieroču paraugu iepirkumiem. Kā arguments par labu ārvalsts bruņojumam var kalpot ASV piešķirtais 250 milj.$ militārās palīdzības finansējums. Pēc Ukrainas lūguma daļa atvēleto līdzekļu var tikt novirzīti JS platformām nepieciešamā bruņojuma iegādei.  Ukrainas vēlamju liste var ietvert ASV patruļlaivas Mk6 un zenītraķetes ESSM.

170.000 Karēvju*- dažādi avoti sniedz atšķirīgus skaitļus no 200.000 līdz 240.000 karēvju ,reali valsts līdzekļu pietiek lai uzturētu no 150.000 līdz 190.000 karēvju.

Azovas jūrai adaptētu*-raksturojas ar nelieliem: no 6m līdz 16m dziļumiem.
 3 fregates ''Oliver Hazard Perry''*- analoģija, ASV 2 fregašu piegāde Taivanai tiek vērtēta ar 190 milj.$ .Ukrainas gadijumā piegādes apmaksa tiek segta no ASV piešķirtā atbalsta fonda. Minētā finansējuma apjoms nepietiek lai segtu 3 fregašu un bruņojuma elementu  iegādi. Pagātnē ,Polija saņēma dāvinājuma veidā 2 ''O.H.Perry'' fregates pilnā komplektācijā , kā veicinošā daļa no 48 F16 iegādes darijuma.
  

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana