Sekotāji

svētdiena, 2018. gada 16. decembris

Raķetes vai droni ?

Kompānija ''Ascent Aerosystem'' ir radijusi inovatīvu ,pielietojumā unversālu, uzbūvē modulāru ,k ompaktu- PHOLOS dronu.  Kompānijas pārstāvim akcentējot modulāto uzbūvi kura ļauj brīvi variāt nesamās kravas ,baterijas  lielumus. Tādejādi pielāhojot dronu konkrēta patērētāja prasībām: policija, meklēšanas/glabšanas dienasts ,robežapsardze, objektu apsekošana un uzraudzībba utt. Pēc autora domām,  militārā jomā-Pholos drons iezīmē jaunu šķirkli ieroču attīstibas vēsturē. Te ir veicams  ieskats ,salīdzinājums kājinieku ieroču nomenkalatūrā. Pirmkārt kājinieku būtiskākais taktiskā līmeņa ierocis cīņā ar pretinieka bruņtehniku  ir prettanku vadāmās raķešu sistēmas.To pielietojums līdz p.gs. 90 gadiem aprobežojās ar taisno redzamību, korekcijas vai pašnovades-''Javelin'' raķetes.  Ar nelielu novirzi laikā seko interaktīvi pārvaldāmas ''Spike'', mērķu satriekšanai aiz taisnās redzamības robežas.


                                                     
Janorāda ,ka pat vidējas raudzes PTRS klonu ražo;sanas apguve daudzām valstīm nav pa spēkam dēļ pastāvošiem  tehnaloģiskiem un industriāliem sliekšņiem. Uzkaite: celulozes ražošana-papīrs, ķīmija-sērskābe,slāpekļskābe utt,pulveri, plastikāti,stiklšķiedra, lakas,krāsas,optika,žiroskopi, bezinerciālās spoles, stieples,utt. Augstākās raudzes ''Javelin'' prettanku raķetes apsorbē: HgCdTe IS-matrices, žiroskopus,skaitļotājus, cietvielu-IMV*,komplicētu signāla apstrādes un lidojuma pašnovades programatūru kuru definē raķetes ātrums. Izrālas, ''Spike'' paraugi atšķiras ar pakāpi zemākas sarežģītības InSb -IS matrici , trūkumus kompensē ar CCD un optiskā kabeļa klātbūtni interaktīvai raķetes pārvaldei. Janorāda ,ka autonomas pašnovades prettanku raķetes neskaitot ASV un Izrēlu šodien patstāvīgi spēj ražot Japāna, Koreja, Ķīna. Pašnovades vai interaktīvi pārvaldāmo raķešu trūkumi: ražošana saistas ar attīstītu tehnaloģisko bāzi, vienībās salīdzinoši lielā dārdzība. ātrums un pielietojamības ierobežojumi. Valstij kura pretendē uz šādu raķešu ražošanas apguvi japārvar divi bāzes tehnaloģiju sliekšņi: 1-dzēji ,2-lidojumam nepieciešamie žiroskopi -IMV , patapināti novades elementi IS-matrices un CCD ,optiskā šķiedra utt. Sistēmas lielo dārdzību define tajā ietvertie principi pirms starta mērķslēgs. Tātad bruņmērķa  atklāšana-satveršana-slēgmērķa bloķēšanās janotiek  no 4000m līdz 2600m distancē. Šādu prasību nodrošināšanai nepieciešams ļoti augsts kvalitātes,dārgas tehnaloģijas IS-matrices. Mazāk jūtīgām kā kompensātors tiek izmantots CCD+optiskās šķiedras interaktīvā novade līdz robežai kad IS matrice spēj diskriminēt  mērķa signālu un bloķējas uz norādīto mērķi. ASV kompānijai ''Ascent Aerosystems'' piedāvātais drons atrisina daudzus raķešu tehniskos un taktiskā pielietojuma trūkumus. Ražošana: ņemot vērā dronu ražotāju izplatību pasaulē tiek atrisināta tehnaloģiskās bāzes slieksnis ,to aizstāj inženieru ''know-how''. Ķīmisko energiju aizstājot ar bateriju-elektrību-elektromotoriem. Raķešu ātruma no 200 m/s līdz 305m/s radīto sleiksni pārvarot ar no 50m/s līdz 80m/s bet trūkstošais konvertējas sniedzamībā un klātbūtnes laikā: 5-15km/30min. Prettanka drona ''Pholos-2''variantā ierocis apveltīts ar mednieka-vajātāja īpašībām. Ieroča klātbutnes laiks atceļ  IS-sensora augstās kvalitātes ierobežojumus ,tātad arī  tehniski diktētos  atklāšanas-satveršanas un slegmērķa tālumus. Tos aizstājot ar zemas integriatātes, komerciālas aprites 700m sniedzamības IS-matricēm* kuras papildinātas ar līdzīgām viedtehnikā plaši pielietotām CCD-HD kamerām. Atkarībā no klienta vēlmēm, precīzā navigācija nodrošinās, ņemot vērā  ieroča nelielo darbības distanci un ātrumu  ar ieroču raudzes -IMV ko atbalsta civilās raudzas GPS signālnavigācija. Primārais trūkums ,saglabāta civilo tehnaloģiju atsaite, datu apmaiņa norit ļoti šaurā diapozonā. Ukrainas Bs karadarbības pieredze liecina ka Krievija kā tehniski attīstīstīts un inovatīvs agresors plaši pielieto REP līdzekļus. Pretinieka REP-lokāla sliekšna pārvarēšani minētie droni jaapgādā ar pretinieka tehnikas tēla autonomu atklāšanas-atpazīšsanas programatūru ,sarežģīti bet.....

.Kā redzam video,ražotāja stendā tiek demonstrēti 2 kaujas ,ieroču-droni; karēvim paredzēta  izlūk-triecien granāta, Mērķnozīme : primāri pielietojama pilsētvidē vai pretinieka ugunspunktu (ložmetēja, automātisko granātmetēju, snaiperu) iznīcināšanai.  Otrajā variantā prettanku drons, cīņa ar pretinieka bruņtehniku. Atkāpei, atkarībā no kaujas daļas komplektācijas  drons var veikt smagā triecienieroča funkcijas vai operatīvi veikt laujaslauka taktisko izlūkošanu... Kompaktume ļauj bezpilota triecienplatformām veikt ieroča-drona izsēju virs interešu rajona un veikt tiem mērķnorādi.Izlūkversijā vikt ilglaicīgu aizdomīgā apvidus detalizētu tuvplāna izlūkošanu  Tas ir nozīvīgs bruņtehnikas apkalpju  taktiskā  kaujaslauka informatīvās izgaismošnas instruments.

  IMV*-cietvielu Inerciālo Mērijumu Vienība. atšķiras no pilnvērtīgas INS ar niecīgu cenu un
precizitātes nelielo laika sprīdi, optimāls neilga dzīvescikla 15-30s ierocim.
komerciālas aprites 700m sniedzamības IS-matricēm*-700m atklāj tehniku ,bruņtehniku , cilvēks 200-300m,                                                 

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana