Sekotāji

ceturtdiena, 2020. gada 26. marts

Kodolieroči un kvalitāte.

 Neskatoties uz kodoltehnaloģiju ierobežojumu, to ciešu kontroli, pasaulē neskaitot 5 lielvaras  ir papildinājusies ar minimums 4  jaunām kodolvalstīm: Izrēla, Indija, Pakistāna, Z-Koreja bet Irāna ir kārtējais pretendents. Kā liecina Z-Korejas un Irānas precedenti, kodolkluba rindas arī turpmāk raiti papildināsies ar jaunpienācējiem. Vērojamā tendence liek secināt par izveidotā kontroles mehānisma formālismu un uzraugvalsts(-u) rīcībspējas ierobežotību. ASV un pārejās k-valstis ir neoficāli akceptējušas k-jaunvalstu arsenālu pastāvēšanu un turpmāko attīstību. Atkāpei , jaizvērtē  kodol- jaunvalstu  radīto k-arsenālu kvalitāte un pielietojuma efektivitāte. Ieskatu lietas būtībā sniedz ASV atslepenotie k-ieroču radīšanas vēstures dokumenti. Paverot interesentiem noslēpuma aizkaru, praktiskās-kodolfizikas sadaļā. Sniedzot atbildes uz k-lādiņu radīšanas ekonomiskiem, tehniskās-kvalitātes, eksploatācijas raksturlielumiem. Kodolieroču radīšanas ekonomiskie aspekti ir cieši saistīti ar tehnaloģiskiem.
                                                   
Tehnaloģija noteic kodolieroču kvalitāti : izmantojamais materjāls ,augsti bagātināts U-235 vai ieroču raudzes Pu-239. Atkāpei, ieroču raudzes Pu-239 ieguves cikls ir saistīts ar lieliem ieguldijumiem tehnaloģiskās bāzes radīšānā. 
                                                    
Vēsturiski,  pietiekama finansiālā ,intelektuālā un tehniskā bāze radīta tikai 5 k-lielvalstīs. Zemākas kvalitātes k-ieroču radīšanas piemēri saistas ar Izrēlas  p.gs, 60 g.agrīniem paraugiem, Z-Koreju, Pakistānu, Indiju, Irānu.  Izņēmusms, Dienvidāfrika valsts kura p.gs.80 gados koprojekta ietvaros ar Izrēlu slēpti izmēģināja kompaktklases kodollāciņu bet pēcāk atteicās no kodolieroču attīstīšanas plāna.

                                              ASV,Hanfordas- ieroču plutonija  ražotne,

ASV plutonija, gaisa dzesēšanas sistēmas reaktora tehnaloģija atklāj ASV un Lielbritānijas kodolsadarbības pakāpi. Zemākas tehnaloģijas kodolieroči saistas ar ievērojamiem eksplotācijas izdevumiem, kaujas gatavības un pielietojamības ierobežojumiem, kvalitāti ! Lādiņi ar Pu239 bet lielu Pu-240 izotopa piemaisijumu,  izvirza eksploatāntiem tehniskus ierobežojumus, izceļas ar zemāku kaujas realizācijas efektivitāti un īsāku eksplotācijas dzīves ciklu , finanses ! Viens no iemesliem kapeic PSRS  apjomīgā kodolarsenāla eksploatācija saistijās ar nesamērojami lieliem izdevumiem. Zemākas raudzes Pu-239/-240 izmantošana izraisa lādiņa dzīvescikla sarukumu no 15-20+ gadiem līdz 6-7 gadi.. ar sekojošu  dārgu pārstrādes procesu.
  
                                                 

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana