Sekotāji

svētdiena, 2014. gada 12. oktobris

Latvijas problēma ,sadrumstalotība.

  Uzkrītoša likumsakrītība, Ukrainas notikumi pozitīvi iespaido Latvijas Bs. Tie izvējoja dominējošo ērto ''jauno laiku'' mantru, liekot pievērsties reāliem Bs izbūves darbiem. Atklājot vairākas nepatīkamas Latvijas Bs piemītošas problēmas.Viena no tādām, personālresursa skaitliskais apjoms. Pilsoņu  skaitliskās klātbūtnes sarukuma iemesli ir darba emigrācija uz ārvalstīm ! Nelabvēlīgo tendenci nespēj kompensēt akli pārņemtā algotā militārā darbinieka prakse, tā tikai pasliktina situāciju. Dotajā momentā Latvijas Bs personālsatāvs svārstas no 3900 līdz 4200 algotu personu. Kopējam skaitam  neatspoguļojot precīzu karēvju durkļu īpatsvaru. Autors,kā zinām Bs pastāv problēmas nokomplektēt un uzturēt 2 pilnībā kaujasgatavus funkcionālus bataljonus ,tas ir 1100 kaujas durkļu ! Atsauce uz Gruzijas un Ukrainas piemēriem , karam vajag durkļu skaitu ! Citiem skaitļiem ,problēma ir nokomplektēt un uzturēt 25 %  vienkāršā durkļu personālsatāva ! Preventīvi 13% no 4200 lielā personālsastāva veido sieviešu kārtas karēvji. Saprast ka 550 karēvji veic kabinetu darbu. Uzskaitei  japiemin JS-360*karēvjus un GS-220* karēvjus , bet ko pārstāv pārejie ?  Dominējošais personāla trūkuma iemesls ir neapmierinošs finansu atalgojums ! Šeit japiemetina , tā ir vairāk kā 15 gadu ilga problēma ! Pieturoties pie praktizētā modeļa, šodienas ierindas durkļa starta tirguscena atrodas 2x minimālo algu Netto* robežās ! No piemēra redzam ka atalgojuma komplektācijas sistēma neatbilst Latvijas drošibas prasībām ,drīzāk pretēji aktīvi to grauj.  Katras Armijas kaujas spēju pamatu veido durkļi ,to skaits. Nekarojošai valstij ikdienā šāda skaitļa ''tukšģaitas'' uzturēšana saistas ar prāviem ,nelietderīgi izsētiem resursiem. Tā ir loģiska Samaksa par impēriju tirgus elementa ietvēršanu Tēvzemes aizsardzības idejā !  Tirgus spirāle diktē uzturētu pārākumu konkurencē ar civilo darba tirgu. Karēvja durkļa minimālai netto algai ir jabūt lielākai par civilā tirgus piedāvājumu. Tiem japieskaita karēvja tukšgaitas ''eksploatācijas'' izdevumi. Tas nekaro un nenes atdevi, peļņu ! Tehniski, pastāvošais algotā karēvja institūts ir salīdzināms ar elektronikas analogā signāla laikmetu. Tā iespaidā radās mērķpielietojumā šauri specializēta tehnika un bruņojums kuru uzturēšana piesaistija ievērojamus finansu un personālsatāva resursus ! Parādoties cipara signāla apstrādei tika dzēstas ieroču šaurās specializācijas robežas. Dubultā, civilā-militārā  pielietojuma tehnaloģijas kļuva par atzītu normu. Līdztekus izmaiņām tehnikā vairāku valstu militārās struktūrā parādās termins- JOINT FORCES -integrētie ,starpšķiru spēki. Patiesība ir tā, ka cilvēka prāts lēnāk adaptējas tehnaloģijas radītām izmaiņām ! Valstis kuru drošība diktē skitlisko nepieciešamību izvēlas OMD vai jaukata vaida komplektāciju. Latvijas Bs attīstībai nepieciešamais resurs atrodas virspusē : likumdošanā pārejot no algota militārā darbinieka uz jaukta veida , integrēto komplektāciju. Rezervistu ''Zemesardze''institūtam pārņemot visus ar SzS Armiju saitātās funkcijas : motorizētie/ mehanizētie strēlnieki, izlūki-ugunskoriģētāji, prettanku, artilērija ,pretgaisa*, pretkuģu, aviācija ,apgāde ,sapieri utt. Atalgojumu saglabājot Bs 2500 karēviju vietām  milit.raudzes oficieru korpus (220),seržantu korpus (1500), misionāru(550k.) formējums un tehniskie darbinieki kuri nepieciešami specifisku sistēmu eksploatācijai.  Attalgojuma fonda sadales % -jabūt juridiski fiksētam. Likumā noteiktā atruna pilda sliekšņa funkcijas. Redzam ka piesauktai personālsatāva problēmai piemīt tehnisks raktsturs . Lasīt, nevēlēšanās un kompetences trūkuma radīta problēma. Viena no galvenām Ukrainas mācībstundām ir saistīta ar iekšējās drošibas spēkiem. Tas ir spēki kuriem pirmskrīzes perjodā bija japilda militāras pretdiversiju- pretterorisma funkcijas. NATO samita sekas. Kā turpmāk redzam patriotiskie spēka resursi ar primāro mērķuzdevumu ,dzimtenes aizsardzība atkal tiek atstāti novārtā. Latvijas IeM pretendējot uz 50 miljonu Eiru apguvi speciālo ieroču un taktikas-SWAT grupu izveidei un uzturēšanai ! Tā ir Ministrija kuras gaiteņos un pakļautības departamentos reti būs dzirdama latviešu valoda. Ministrija kuras pakļautībā atradas speciālā SWAT grupa kuras darbinieki veica bruņotu laupīšanu* ar letālām sekām policistam ! Tādas raudzes ministrijas personālam tieks uzticēts Latvijas iekšējā drošība atslēgas krīzes momentā ! Šājā elementā pilnībā atkārtojot Ukrainas krīzes priekšvēstures praksi. Jautājums,vai atkārtojot neveiksmīgu labratorijas eksperimentu soli pa solim var gaidīt pozitīvu rezultātu ? Ja gaidi ,esi dumjš ! Nospraustie mērķi ir pozitīvi tikai izpildijums ir preventīvi negatīvs. Lieku reizi apliecinot ka Latvijā joprojām dominē ''analogā'' laikmeta starpresoru sadrumstalotības doma. Kā apliecina mūsdienu zemas intensitātes konflikti tā lemta neveiksmei ! Latvijā paredzētā Spēka ķēde ietvers minimums 3 elementus: IeM pakļautības SWAT grupas (280), Bs reālo durkļu resursu(780-1000) un ''Zemessardzi'' reālos 5000 durkļus. Redzam,aizsardzības spēku struktūra preventīvi tiek veidota pēc garākās ķēdes principa. Likums, ķēdes noturība ir vienāda ar vājākā posma noturību. Samazinot sistēmas elementu ,ķēdes posmu skaitu tiek panākta kopējā noturība. Militārā jomā tā ir vadības informācijas cirkulācijas atsaite *,jo mazāk posmu jo ātrāka ,stabilāka atsaite. Pretēji matemātikas loģikai, virsvadību iegūst parketģenerāļi un to politiskais lobijs. Optimālas konstrukcijas izveide paredz juridiski skaidri definētu speciālā stāvokļa bāzes definējumu, spēka pielietojuma algoritmu. Pilsonim noteiktos obligātos pienākumus speciālā stāvokļa zonā. Juridiskā jomā Latvijā joprojām netiek izstrādāts speciālais priekšrakst bruņota spēka preventīvai pielietošanai speciālos apstākļos. Veltot atrunas par juridiskās bāzes pietiekamību ! Integrēto vienību izveides bāzes struktūrai loģiski un finansiāli pamatoti būtu deleģējams ''Zemessardzei'' :  pirmskonflikta pretdiversiju-pretterorisma uzdevumi, spēka klātbūtne izolācijas rajonā.  Tāda organizātoriskā forma pastāvēja ''ZS'' pirmsākumos,ietverot katrā reģionā pastāvīgas gatavības 24/7/365- ''ZS'' ātrās reaģēšanas grupu. Atsevišķa jurisdiski neformulēta sadaļa skar augstākā virspavēlnieka un bruņoto vienību darbību nestandarta gadijumos. Reāla ārvalsts spēku iebrukuma konstatēšanas gadijumā , juridika nau atrunājusi vienības komandiera darbības ! Pastāvošais reglaments nosaka, pavēles saņemšanu no virspavēlnieka ! Juridiskais slieksnis neļauj praktizēt ASV JK reglamenta nolikumu automātiski aktīvizē militāru pretdarbību draudu neitralizēšanai. Krimas p-s okupācijas gadijumā šāda algoritma trūkums izrādijās Ukrainas BS daļām liktenīgs un tātad arī valstij. Vai tāda juridiska nianse tiks ietverta ? Tālāk, jautājums par patriotismu* un finansēm kuras attvēlētas ātrās reakcijas grupu kodolu uzturēšanai. Ukraina piedzīvoja to ka pilsoņu apmaksāta, ''lojāla'' krievalodīgo SWAT grupa ''Berkut'' vērsa stobrus pret ''saviem'' uzturētājiem !  Pazīmes liecina ka Latvijas nodomos ir virzīt IeM struktūrā analoģisku apmaksātas ''lojalitātes'' shēmu.Uzdevums, IeM darbinieku vidū ''celt lojalitāti'' *! Paliekot vien neatbildētam jautājumam kāds sakars tam ir ar jaunveidojumu: 280/320 SWAT*-iesaukuma kaujinieku personālsastāvu ??? Vai krīzes perjodā gaidāms citādāks iznākums ?*

 Netto*-tīrais pēc nodokļu nomaksas uz rokas ,Bruto-pirms.
laupīšanu*- sakarā ar zemo atalgojumu personāla vidū novērojās lojalitātes kritiens !
Patriotisms*-tiek aizstāts ar ''atalgojums=lojalitāte'' shēmu. Lojalitāte ir atalgojuma rezultāts ! Atgriezeniskā saite, nepietiekams atalgojums rada vienādus rezultātus Latvijā un Ukrainā . Vai bija jagaida cits rezultāts ?
vadības informācijas cirkulācijas atsaite*-autoram jautājums ,cik liels ir AM štābs ,autors pieņem ka 100 kalpotāju ! Cik liels būs topošs AM krīzes vadības štābs ? Pieņemam ka aptuveni 200 cilv . Realitātē,2015 gada LV  starp Štābu komutācijā būs iesaitīti -300 cilv. !!!!  Kāda būs informatīvās atsaites ātrums ? Ilustrācijai , 1940 gada parauga tanku div. štāba personāls nepārsniedz 10 līdz 50* karēvjus ,pamatojas ar ''zemu gravitāciju'' !!! Krievija,  Čečenijas karadarbības laika posmā Armijā dominē haos -Štāba lielums svārstās no 150 līdz 300 + ..... Problēma prasa dziļāku apskatu.
50*-ietver ziņnešus.
celt lojalitāti*-atšķirībā no patriotisma tā pakļauta svārstībām un kritieniem !
patriotisms* skaidri definēts 1-0,  ir vai nau. Autors, lojalitāte pārklāj plašāku spektru, iekļauj atalgojumu par padarīto, saistas ar Impēriju nepieciešamību pēc karēvja-durkļa.  Mūsdienu uzkatāms piemērs vērojams Irakā un Afganistānā. Ukrainas krīzes piemērā, čečenu kaujinieku formējumi. Krievija ar finansu palīdzību panāk lojālu Ziemeļkaukāza vietvalžu militāro formējumu dalību ''nekas personīgs, tikai nauda'' shēmā. Ukraina izgaismo atalgojuma un patriotisma daļu motivāciju un to kaujasspējas ! 13.10.-Kijevā notika bijušo iekšlietu pakļautības daļu ,aptuveni 300-400 karēvju demobilizācijas pieprasijuma protesta mītiņš ! Prasība, paredzētā izdienas laika beigas un demobilizācija ! Liela atšķirība no NG vienībām !

SWAT*- Kā pierāda Krievijā notikušie teroristiskie gadijumi speciālo policijas grupu darbība beidzas tur kur pretinieks bruņots ar triecienšautenēm, rokasložmetējiem un granātmetējiem. Nepieciešama  cita Militāra raudze.
Vai krīzes perjodā gaidāms citādāks iznākums ?* - autors pamato  to ar Krievijas Informatīvā  lauka dominanti  krievalodīgo vidū Ukrainā un Latvijā ! Arī lielā daļā latviešu.
   

2 komentāri:

  1. Paldies. Vai drīkstu pārpublicēt rakstu (ar dažu drukas labojumu) savā vietnē http://tencinusarunas.wordpress.com/ , norādot saiti uz šo vietni?

    AtbildētDzēst