Sekotāji

trešdiena, 2014. gada 29. oktobris

Zviedrijas JAS-39 E/F zaudē un uzvar.

Interesanta notikumu virtene. Gaidītais Šveices-Zviedrijas gadsimta darijums par 22 JAS-39 E/F iegādi cieta neveiksi. Iemesls nau projekta tehniskā vai finasiālā sadaļa ,bet Šveices iekšpolitika. Vēlētājiem nobalssojot ''pret''* darijumu ! Pamatojums ,pārāk dārgi un gaisa spēku tehniskā pārsātinātība. Zināma loma projekta sabotāžā pieder Francijas interešu lobija grupām kuru favorīts ir ''Rafael''. Šveices Gs parka atjaunošanu atvirzot uz 2020 gadu. Tikmērt Zviedrijas JAS-39E/F apgūst Dienvid Amerikas lielvalsti Brazīliju. Tai noslēdzot ar SAAB koncernu 5,47 miljardu $ līgumu par pirmo 36 (28-E/8-F) Jas-39E/F (BR) iegādi. Brazīlijas GS kopumā nepieciešami no 60 līdz 104 taktiskie- iznīcinātāji ,bet JS avioneša spārnam līdz 48 klāja iznīcinātājiem. Brazīlijas tirgos SAAB panākumu nodrošina piedāvātā tehniskā pakete. Vienīgais no pretendentu loka ietvēra pilnīgu tehnaloģiju lokalizāciju Brazīlijā. Projekta atbalstam un tālākattīstībai izveidojot projektēšanas biroju. Viens no tā uzdevumiem, avioneša klāja modifikācijas izstrāde. Darijums paver iespēju Brazīlijai kļūt par neatkarīgu JAS-39 E/F ražotāju. Brazīlijas avioindustrijas ieinteresētību JAS-39 iegādē noteica netikai platformas ekonomiskie* vai tehniskie rādītāji ,bet arī trešo partnervalstu klātbūtne. Nemazsvarīgi ka JAS-39 bruņojuma liste ir atvērta un ietver Izrēlas un DĀR izstrādājumus. Ar to domājot ka JAS-39E/F programatūras bāze nodrošina Brazīlijas Gs izmantojamo un perspektīvo ārvalstu ieroču tālāku eksploatāciju. Viens no tādiem ir DĀR tuvcīņas ''gaiss-gaiss'' VR ''Darter-A''. Projektas ietver risku, jareiķinās ar dzinēja F-414 un citu ASV un Lielbritānijas izcelsmes elementu un to radītām eksporta problēmām. Brazīlijas ražoto JAS-39E/F eksportam uz ārvalstīm vajadzēs saņemt ASV atļauju vai radīt alternatīvo komplektācijas variantu. JAS-39 uzvara Brazīlijas tirgos paver  modelim plašu tālākattīstības iespēju un jaunus klientus. Tuvākie iespējamie ir Slovākija (12), Horvātija(12), Slovēnija(6), Bulgārija(12/24),Polija ... un Argentīna (24)*.    

pret*- referendumam ir rekomendējoš raksturs , Šveices politiskā prakse atšķirībā no Latvijas tas iegūst obligāti izpildāmu formu. Jareiķinās ar vēlētāja gribu !

ekonomiskie*-5,47 miljardi $ ietver ražošanas ''know-how '' nodošanu.  Piedāvātā cena, 100% jauns JAS-39E/F- 60 milj.$/eks. ,Zviedrijas GS paredz 60-80 modeļa C/D pāraprīkošana E/F modelī izmaksā 45 milj.$/eks. Lidaparāta  JAS-39E/F  eksploatācijas/h izmaksa -7500 $ nosauktā cena ietver izmantojamo degvielu. Pieņemtais pilotāžas optimums :100-120h/gadā -750.000-900.000 $.

Argentīna (24)*- Lielbritānija darijusi zināmu ka tā aizliegs lidaparāta eksportu uz Argentīnu.

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana