Sekotāji

svētdiena, 2014. gada 2. novembris

IRAKA un Islama valsts.

Koalīcijas spēkiem pametot Iraku atkārtojās zināma vēsture. Tā sasaucas ar PSRS izveidoto režīmu Afganistānā. Neiedziļinoties detaļās, abus vēturiskos ''fenomentus'' vieno vērtības. Irakas un Afganistānas režīmu pamati tiek balstīti uz mākslīgi iedēstītām vērtībām. Afganistānā tās bija PSRS  atnestās progersīvās valsts modelis ,bet Irakā finansu varas modelis ! Katrā no gadijumiem nodrošinot patronam vēlamu politisku režīmu izveidi un funkcionēšanu. Turpmāk, saskarsmē ar  vides realitāti radītā sistēma demonstrē savu mazspēju. Zūdot tiešai ''patrona'' klātbūtnei ilgi veidotā ''konstrukcija'' ātri sabrūk !  Pagātnē Afganistānā un Irākā šodien  ''austrumu fenomena'' militāro sadaļu raksturo armijas kaujas mazspēja !  Iemesli slēpjas sabiedrības etniskās struktūras ignorēšanā ,to aizstājot ar unversālu līdzekli ,atalgojumu ! Kā redzam no notikumiem, Irakas armija cieš sakāvi pat vienpusēja tehniska pārākuma apstākļos ! Irakas armija 2,2 miljardu $  darijuma ietvaros saņēma 140 M1A1 tankus vairāk kā 100 BTR M-113A2 un citu tehniku ,munīciju. Militārā sadaļa, Irakas Bs paradoks : 2. divīzija un vairākas brigādes struktūras, kopsumā 50.000 karēvju izsējās ! Islama valsts* kaujinieku kontrolē nonākot lielākai daļai Irakas teritorijas , ieskaitot vairākas lielpilsētas. Pastāvošam režīmam saglabājot Bagdādi. Nau pārsteigums ka kurdu etniski monolītā minoritāte ir kaujasspējīgākā Irakas daļa.  Tai izrādot sīvu pretdarbību ''IV'' kaujiniekiem.

                                            Amazones, kad sievietes dara vīru darbu.
        
 Neskatoties uz militārām piegādēm un atsevišķu ārvalstu ekspertu SAS/SBS klātbūti Irakas Bs demonstrē visaptverošu mazspēju. Ierosinot Irakas valdības ārvalstu patroniem veikt atbalsta pasākumus. To listi aprobežojot ar populāru distancionālo karadarbību.Piedāvātā risinājuma interesantākā detaļa saitās ar militāro teoriju. Tieši konfrontējot divus teorētiskos elementus: sauzemes iepretim gaisa spēkiem. Distancionālās karadarbības teorijas ģenērēts jautājums, vai var panākt mērķus izmantojot aviāciju neiesaistot sauzemes spēkus ? Piemērā minot Lībiju. Korekcija, Lībijas operācijā mērķis bija M.Kadaffi likvidācija ar sekojošu režīma maiņu. Otrajā gadijumā, mērķis ir Irakas teritorijā valsts varas atjaunošana. Aviācijas teorijas nepilnība ir sauzemes spēku ignorēšana. Aviācijas komponenti veido taktiskie-iznīcinātāji  F/A-18E/F , F-16, Rafael-C/M, Tornado GR4. Organizātoriski aviācijas trieciengrupu pamatu veido jaukts formējums. Tas sadalāms  3 elementos: triecien , atbalsta un informatīvā. Atbalstfunkcijas veic tankerlidmašīnas, bet mērķatklāšanu un mērķnorādi nodrošina grupas ''sensors'' E-737 ''Wedgetail'' ,''Sentinel'' R-1/ASTOR,  Sensorplatformām veic radiolokācijas virsmas informatīvo pārskatu: atklāt, klasificēt un vektorizēt spēkus. Šādu trieciengrupu primārie mērķi ir bruņtehnika,vieglie transportlīdzeļi un stacionāri infrastruktūras* objekti. Izsētu maskaitīgu pretinieka grupu atklāšanai un neitralizēšanai piesaistot BPLA Predator/Raper un ''Avenger''.  Vai ir risinājumi ?

infrastuktūras* -uzskatāmi degvielas ,ūdens ,munīcijas papildināšanas vietas kā arī med.palīdzības punkti*-autors ,speciālā karadarbība ir cīņa ar neregulāriem(partizāņu/cīnītāju grupējumiem) uz kuriem neattiecas karadarbībai paredzētie juridiskie piekšraksti, Gūstekņus neņemt !

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana