Sekotāji

svētdiena, 2014. gada 23. novembris

Privātā Armija.

2014 gads iezīmēsies Krievijas vēsturē kā juridiskā pamats privātās armijas* izveidošanai. Krievijai pārņemot ārvalstu juridisko pieredzi. Vadošajās lielvalstīs, ASV ,Lielbritānija pastāv PA juridiskā bāze. Privāto armiju pakalpojumu līdzējpuse ir ārvalstu valdības un kompānijas. To uzdevumi ir atsevišķu personu, personāla vai objektu apsardze, aizsardzība. Privāto drošibas struktūru pakalpojumu liste ietver policijas, drošības vai armijas personāla apmācību ārvalstīs. Pakalapojumu liste norād ka tradicionālo ''valsts-valsts'' darijumu jomā ienāk trešā persona , ārpakalpojums. Valsts ar PA juridiku iegūst vairākas priekšrocības. Komercializējot militāro pakalpojumu jomu tiek panāksta augsta pievienotās vētības pakalpojumu izplatība ! Tiek izveidota funkcionējoša , labi apmaksāta darbinieku ''gatavs lietošanai'' struktūra. Tās pielietojums ir finansu jautājums. Instruments kurš piemērots valsts interešu realizēšanai ārvalstīs. Organizātoriskā forma ir pretimnākoša interešu slēpšanai, necaurskatāmība ! Līdzība velkama ar ''off-shore'' kompāniju juridiku. Patiesā labuma guvēju noskaidrošana ir laikā ietilpīga un bieži neveiksmīgs pasākums. Privātā armija ir ēnu kardarbībai nepieciešamā organizātoriskā forma. To apliecina arī CIA līgumdarijumi ar ''Blackwater'' kompāniju. Kā apliecina operācija ''Odissey dawn''- Lībijā, par līdzējpusi var figurēt trešā persona. Izmantojot  ''valsts AM-PA'' darijumā Kataru kā līdzēju un maksājuma starpnieku. Tatad ,juridiski valsts pārstāvju dalība sauzemes operācijā izpaliek . To aizstāj atsevišķi speciālisti no PA struktūras. Operācijas gaitā britu SAS/SBS ''pensionāriem'' veicot spēku kordināciju un aviācijas mērķnorādes uzdevumus. Uzskatāmi demonstrējot ''ēnu karadrbībai'' raksturīgu elementus. Priekšraksts PA izveidošanai ir augstvērtīga militārā resursa tālākizmantošana to komercializējot. Atlases kandidāti savā pamatā nāk no elites vienībām. Kadru gadu cenza slieksņa minimums 35 gadi un vecāki to noteic elites vienību objektīvie ''pensionēšanās'' vecumi. Valdībai ''PA'' veidolā iegūstot lielisku ēnu karadarbības* elementu.

                                                   
Krievijas juridiskās aktivitātes ir vērstas uz valsts komercstruktūru  PA izveidošanu. Šo struktūru kadri nāks no FSB un GRU oficieru vidus. Liela daļa ierindas karēvju veidos GRU un GS daļu ''zelta fonda ''karēvji kuru pēcdienasta izmantošana pašlaik paliek novārtā. Radītā forma ļaus izmantot komercstruktūru finanses rezervistu ''zelta fonda''uzturēšanai. To pamatojot ar lielo valsts kontrolēto kompāniju ''Lukoil'' ,''Gazprom'' uc. aktīviem ārvalstīs. Daudzi no kuriem atrodas karstajos reģionos: Iraka,Alžīra ,Lībija utt. utl. Lidzšinējais vakums nacionālā likumdošanas jomā bija šķērslis šo ārpakalpojuma spēku plašākai izmantošanai valsts nacionālo interešu jomā. Līdz ar juridiskā vakuma aizpildīšanu tiek radīts slēpto karu veikšanai nepieciešams instruments.

                                                     Elites vienību Pensionāra tuvplāns.

P.S.:  militārs ārpakalpojums ir komerclaikmeta elpa . Valstīm pielietojot ārpakalpojumu savu interešu aizsardzībai. Ēnu (Hibrīd) karadarbība tā ir ārpakalpojuma radīta karadarbības forma.

ēnu karadarbība*- kombinētā-Hibrīd karadarbība,                                                  

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana