Sekotāji

otrdiena, 2014. gada 11. novembris

''MISTRAL'' problēmātiskais darijums.

Novembris ,mēnesis kad Francijas-Krievijas ''Mistral'' pirkšanas pārdošanas darijums iegūs konkrētas aprises.  Izpildes termiņi tika noteikti kā 2014 gada oktobris, bet ietver juridisku atrunu-30 d. atkāpi no termiņa. Mēneša izskaņā taps skaidrs Francijas valdības lēmums.  ''Mistral'' darijumu anulēšana saistas ar tāejošām sekām Francijas militārai rūpniecībai. Krievijas piesauktās soda sankcijas ir škietami maznozīmīgas. Kopējā darijuma summa-1,25 Miljardi eiras ir statiski vidēja darijuma apjoms. Lielākie zaudējumi saitas ar Francijas reputāciju un perspektīviem darijumiem. Viens no tādiem 126 Rafael-C pārdošana Indijai. Valsts kura tradicionāli pievērš lielu uzmanību partnera politiskai stabilitātei. Sevišķa nozīme ja darijums skar tehnaloģiski piesātinātus ieroču paraugus. Indijas nesenā vēstures pieredze ir radijusi noturīgu skatijumu : kas var notikt ar Krieviju ,var notikt ar Indiju ! No šāda skatleņka Krievijas militārā sadarbība varētu gūt labumu, bet Francija zaudētu vienīgo varbūtējo ''Rafael-C'' pircēju. Summējot šos divus darijumus Francijas zaudējumi vērtētu sasniegt no 18 līdz 21 Miljardiem Eiru. Darijums ar ''Mistrale'' Francija ir nonākusi neizdevīgas izvēles priekšā ,precīzāk strupceļā ! Novembrī vērojamās aktivitātes netieši liecina ka Francijas lēmums par ''Mistrale'' desntplatformu piegādi Krievijai būs negatīvs. To pamatojot ar informāciju par aktivizētām pārunām ar Kanādu. Tās JS attīstības plāni paredz ietvert aizjūras projekcijas platformas. Iespējams ka pēc gatavā ''Mistrale'' korpusa iegādes Kanādas nacionālos stāpeļos notiktu līdz 2 papildus korpusu izbūve. Ņemot vērā ASV taktisko-iznīcinātāju F-35A''Lighting-II''  iepirkuma anulāciju un jauna tendera izsludināšanu, desantplatformu ''Mistrale'' parādīšanās Kanādas JS ierindā nebūtu pārsteigums. Francijas ''Mistral'' iegāde JS kompensējot GS - F-35A ''Lighting-II'' radīto diskomfortu frankafoniskajā Kanādas pilsoņu daļā. Kanādas JS varbūtējo ''Vladivastok'' amfībijplatformas korpusa iegādi definē kā ''laimīgo incidentu''. Pamatojot to ka platformsas korpusam ir ledus klase un tas neietver militāro aprīkojumu. Ļauj ar minimālu līdzekļu un laika  patēriņu pielāgot to Kanādas JS specifikācijai.Skats no malas, lielākie zaudējumi saistās ar Franciju. Pircēja zaudējumi ir amfībijspēku kapacitātes sarukums. Liela varbūtība ka līdzīgas platformas iegāde notiks tai draudzīgās ārvalstīs ,Ķīnā.

                                           Alternatīva, Ķīnas amfībijplatforma  Pr. 071
      
Iemesli ir nacionālo,tehnaloģiski attīstītāko stāpeļu noslogojums, jaudu trūkums ! To pietiek vairākiem prioritāriem objektiem, lielapjoma kodolzemūdeņu izbūvei, vairāku kodolzemūdeņu un kodolkreisera ''Admiralis Nahimovs'' modernizācijas darbiem. Atbilstošu  jaudu radīšana saitas ar iespaidīgām investīcijām nacionālajos stāpeļos un cilvēkresursos. Resursi kuri prasa atbilstošu pārvaldes struktūru. Vēsturiski , organizātoriskā  sadaļa un spratne par noslēgtu ražošanas ciklu ir vājākā sadaļa Krievijas flotes izbūves politikā. Kā apliecina Krievijas vēsture, flotes mērķtiecīga attīstība nevar notikt bez noslēgta kuģubūves cikla izveides. Tā pakļauta konjunktūras svārstībām nevis mērķtiecīgai attīstībai. Minētā fakts ilustrējams ar Pr.11711 ''Ivan Gren'' projekta izbūvi. korpusa tapšana aizņem desmitgadi no 2004 gada līdz gaidāmai 2015 gada pieņemšanai flotes ierindā !!! Kuģubūves funkcionālās spējas tiek izteikta : 5000/6000t. izbūves cikls no ķīļa ielikšanas līdz nodošanai flotes ierindai patērē  11 gadus ! Projekta 11711 ilgbūves izskaidrojums ir flotes Admirāļu nespēju nodefinēt būvētājiem vēlamās platformas tehnisko veidolu. Neskaidrs platformas veidols saistas ar atbilstošu mazapjoma finansējuma līniju.  Gaidāmās izmaiņas ''Mistral'' darijumā aktivizē papildus Pr.11711 korpusu izbūves  darbus. Neveiksme, iegūt helikopter-doka platformas būtiski samazina Krievijas JS aizjūras spēku projekciju.  Mazinot Krievijas flotes diplomātijas, karoga demonstrēšanas iespējas.
          

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana