Sekotāji

piektdiena, 2015. gada 13. marts

Konflikts un artilērija-III.

No valsts finansu izlietojuma un eksplotācijas skatpunkta akcentējama uzmanība triju artilērijas modeļu virzienā:  M-198, FH-70 un FH-77B. Tehniski mazpiemērotākā no taktiskās mobilitātes, ugunsiespēju viedokļa ir M-198 haubice ,bet iegādes pieejamībā iegūstot pirmo vietu. Par tehniski pilnīgāko un dārgāko jauskata FH-77B haubices. Augstā mehanizācija ļauj iztikt ar 6 karēvju apkalpi. Mehanizētā lādēšana nodrošina 8 raidijumu zalvi 45s .vai 12 raidijumi 60sek. Redzam divos artilērijai svarīgos, apkalpes un pirmās zalves laika rādītājos, tiek demonstrēts apsalūts pārsvars. Tātad, atsevišķi ņemtu  FH77B un FH70 stobru sekunžu momentzalves pretstatos : 3 iepretim 8 uzrādot 1: 2,75, bet minūtes zalvē 1:2. Zviedru BS  atkārtojot britu artilērijai raksturīgus uzlabojumus, pārejot pie atsevišķi ņemtu artilērijas stobru izsējas principa.Būtiskākie modernizācijas elmenti, navigācijas sitēma ar mazjaudas 5 km radiosakaru termināli un virtuālo MRSI režīma sinhronizāciju.  Apskatot FH-70 pretstatā FH-77B nepiemīt iegādes izmaksu un mazskaitlīga parka trūkumi. Pamatjautājums ir iegādes starta cenas pieejamība. Pastāvošais FH-70 skaits un eksploatantu loks kā arī haubices status nodrošina labvēlīgus iegādes priekšnoteikumus. Haubices FH-70 trūkumi ir novēršami ar nelieliem mazcenas uzlabojumiem. Piemēram ,pastāvošā variantā FH-70 haubices lādēšanas mehānisms nodrošina 3 lādiņu ''rektīvo'' 13 sek. režīmu ko var samazināt līdz 8 sek. !  Pieņemtais minūtes maksimums 6 raidijumi. Ietvertā autonomā dzinējiekārta nodrošina haubices izvēršanu un savēršanas procedūru mazāk kā 2 min.  Pretstatā mobilām sitēmām minētās 2 min. var tikt uzskatīts par pašgājēju FH-70/-77B trūkumu. Lai paaugstinātu izdzīvošanu un uguns efektivitivitāti ir nepieciešams aprīkot artilērijas stobru ar autonomu navigācijas iekārtu un sakaru termināli. Neviena no  pastāvošām  modernām haubiču sitēmām nevar lepoties ar sevišķi augstu uguns precizitāti -pārsvarā CEP=200m. Vienkāršāk , runa iet par standarta artilērijas 333m kvadrātu, precīzs trāpijms kvadrātā ! Tātad ,pretinieka satriekšana apvidū saitas ar laukumu un atbilstošu munīcijas patēriņu. Nepieciešamā uguns blīvuma radīšana  kvadrātā diktē nepieciešamo stobru skaitu. Haubice ar lielāku 1 min. raidiju skaitu ļauj panākt vajadzīgo uguns blīvumu ar mazāku vienību skaitu. Tātad ,efektīvāka. Vienlaicīgi sastopot tehniski attīstītu pretinieku  pašgājēju artilērijas stobram nonākot apkalpes izdzīvošnas un uguns uzdevuma efektivitātes spīlēs. Militāri attīstītās valstīs ,pateicoties augstam artilērijas uguns automatizācijas līmenim atbildes raidijums notiek 15-20 sek ietvaros kam japieskaita lādiņa trajektorijā pavadītais laiks. Izplatītākās 15-20km artilērijas dueļu situācijās ''atbildes pakas'' ierašanās laiks nepārsniedz 1 min. vai 1,5min. ,bet lielākās distancēs 2,0 min. un vairāk. Minētais ,saitas ar sistēmu kura darbojas ideālos pretinieka apdraudējuma un traucējumu trūkuma apstākļos. Haubices 1min. raidijuma raksturlielumi ir cieši blakus izdzīvošanas minimumam. Taču šāds priekštats ir maldīgs, jo neietver ''atbildes'' distanci , konkrēta stobra piekļuvi* un lādiņu izsēju distancē ,tātad radīto uguns blīvumu. Buksējamās-pašgājēju artilērijas izdzīvošana slēpjas''reaktīvā'' zalves režīmā, atsevišķi ņemta stobra apvidus izsējā un uguns sitēmas virtuālā MRSI* sinhronizācijas iespējā. Jautājums, kā tas izskatās dabā ?  Dueles situācijā  pretinieks  lai ātri apspiestu varbūtējo pretestību izmato kontrbatarejas RLS. Gadijumā kad mērķis ir saglabājis novecojušu vienības organizātorisko struktūru pretinieks iegūst apsalūtu pārākumu.Viens mērķis , 6-12 haubiču grupa-kompaktā artilērijas kvadrātā* ,viegls un vienkārš satriekšanas uzdevums ! Otrajā gadijumā ,modernizētas pašgājēju haubices atrodas individuālās no 1km līdz 5km atstatus pozīcijās.  Virtuālā MRSI iespēja tiek radīta sekojoši : izvēlētā mērķa satriekšanā iesaistītie stobri kats veic ''reaktīvā'' režīma zalvi. Katra stobra raidītā zalve ir stingri individuāla -MRSI . Ilustrācijai , 1 stobrs raida 3 lādiņu ''rektīvo'' zalvi- 60*, 2 stobrs- 45*,3 stobrs-30* raidītie 9 lādiņi mērķi sasniedz virtuāli vienlaicīgi. Risinājums nāk no 2 ps.k. laikiem kad britu artilērija sinhronizēja raidijumus sniedzot apzīmējumu ''time over target'' -ToT. Redzam ka ''veca'' artilērija MRSI rezultātu panāk ar minimālu resursu patēriņu ,datora ,sakaru un atbilstošas programatūras palīdzību. Tādejādi ,buksējam-pašgājēju haubiču sitēmas saglabā savu dzīvotspēju. Satriekšanas problēmas risināšanā liela nozīme ir munīcijai. Pietiekami komplicēta sadaļa kurai jadod atbilde kāda veida munīcijai ir priekšroka.
.

                                                   

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana