Sekotāji

pirmdiena, 2015. gada 13. aprīlis

Uzdevumi un trimarāni.

Viens no flotei svarīgiem rādītājiem ir klātbūtnes laiks operācijas rajonā.Pavadītais laika posms saistas ar izmantojamo resursu daudzumu iepretim veicamam uzdevumam. Ekonomiski attīstītām valstīm šo rādītāju pretnostatijums ir atvirzīts fonā ,priekšplānā izvirzoties idustrijas diktētām interesēm. Piemēram, aktuālākie uzdevumi jūrās un okeānos ir pirātisms, jūras ceļu un jūras akvatoriju kontrole ,speciālos uzdevumu veikšana utt.Attīstīto valstu gadijumā pretrunīgos uzdevumus pilda fregates ,patruļķuģi vai pretmīnu traleri-meklētēji. To pielietojums no finansu, tehniskā un cilvēkresursu patēriņa viedokļa ir izšķērdība. Ilustrācijai , Somālijas pirātu aktivitātes un to neitralizācijai piesaistītie flotes resursi pretstatā panāktam efektam. Ekonomiski mazākattīstīto valstu gadijumā šādu platformu iegāde un eksploatācija ir finasniāli nerealizējams pasākums. Piemērotas platformas trūkums noliedz veikt minētos uzdevumus. Piemēram, vairumam valstu ir grūtības eksploatēt 500t.korvetes. Pārskaitīto uzdevumu veikšanai svarīgs ir arī platformu skaitliskais daudzums.Pretrunīgās tehniskās ,militārās un ekonomiskās prasības nau atrisināmas ar tradicionālo kuģubūves tehnaloģiju palīdzību. Francijas kuģubūvētāji tradicionāli dominē flotei paredzētu inovāciju jomā. Kuģubūves kompānija '' CMN '' piedāvā pielāgot izklaides jahtu kuģubūvē pielietotās tehnaloģijas militārai mērķnozīmei. Viens no CMN modeļiem- ''Ocean Eagle-43'' . Trimarāna korpus ar nelielo 1,6m iegrimi ļauj demonstrēt neparspētu gaitas ekonomiju : 238 j.j. ar 15 Me* ātrumu  patērējot 1t. degvielas ! Pretstatā līdzīgs degvielas apjoms monkorpusa OPV gadijumā ir pietiekams tikai 50 j.j. veikšanai. Seviķi lielu uzmanību piesaista ''Ocean Eagle-43MH'' korpusa sniegtās priekšrocības pretzemūdeņu un pretmīnu uzdevumu.* veikšanā. Trimarāna korpusi likvidē pretmīnu kuģu specializētā korpusa radīto izmaksu slieksni. Ilustrācija, starptautisko jūras problēmu risināšanā ierobežo Latvijas JS pretmīnu kuģu eksploatācijas izmaksas. Aktuālitāti apdraudējumu listē saglabā zemūdenes. Piemēram, līdz ar ''Nimrod'' PZA lidmašīnu norakstīšanu Lielbritānijas KJS stratēģisko zemūdeņu izvēršanas ceļi paliek neizlūkoti. Viens no Lielbritānijas PZA aviācijas norakstīšanas iemesliem ir iegādes un uzturēšanas izmaksu eskalācija. Lielbritānijas KJS izlīdzoties ar partnervalstu PZA lidaparātu epizodisku piesaisti ,bet to apjomi un klātbūtnes laiks ir nepieteikams draudu neitralizācijai. Domājot globāli, Ķīnas JS ''piekrastes dominantes vīzija'' ģenerē zemūdeņu apdraudējumu. Slēgto jūru hidrogrāfiskās īpatnības noliedz pastāvošo virsūdens un zemūdens platformu pielietojumu draudu neitralizācijai. ASV perspektīvo pētijumu DARPA aģentūra piedāvā šādu zemūdens apdraudējumu neitralizēt ar trimarānu palīdzību. DARPA perspektīvā vīzija velk paralēles ar Francijas ''CMN''.ASV perspektīvā jūru un Okeāniem paredzētā PZA vīzijas pamatā ir bezpilotu robotizētās platformas.  Komerciālo trimarānu-jahtu korpusi ļauj JS atrisināt skaita , klātbūtnes laika ,izmaksu un citas problēmas. Korpusu izgatavošanas tehnaloģija ir komeriāli attīstīta. Sintetisko šķiedru un materjālu izmantošana ļauj iegūt korpus ar vēlamiem tehniskiem un resursu patēriņa raksturlielumiem. Nelielie gabarīti ļauj šādus autonomos PZA robotus nogādāt vēlamajā akvatorijā ar tirdzniecības flotes palīdzību ,piemēram Baltijas jūras vai Melnāsjūras akvatorijā.

                                                   
 Klātbūtnes faktors nodrošina pastāvīgu  reāllaika informācijas iegūšanu par zemūdens vai virsūdens apdraudējuma atrašanās koordinātēm. Māksīgo zemes pavadoņu datu līnija un platformu programatūrā ietvertā ''spieta'' kopdarbes algoritmi ļauj veikt uzdevumu ar maksimālu efektivitāti. Autors, nau grūti paredzēt ka apvienojot mazgabarīta triecienraķetes ar mazcenas korpusu tiek iegūta ''sensor šāvēja '' flote. Mazcenas triecienraķetes ir apveltītas ar ''izšāvu aizmirsu'' principu ,bet ar nelielu sniedzamību.  Ieroča trūkumus novērš, zemas signatūras un netradicionālu risinājumu  robotplatformas. Viens no tādiem risinājumiem var būt trimarāns ''nirēj laiva''. Sintētiski formēts korpus ietver balsata cisternas nodrošinot ''nirēj-laivai''iegremdēties līdz 5m dziļumam.  Pateicoties bezapkalpes izpildijumam , kombinētai dzinējiekārtai klātbūtnes laiks var sasniegt 30 d/n. Nirēj platformas mērķuzdevumi ir pretinieka spēku manevra bloķētāja funkcijas.Piemēram, desanta ordera vai raķešlaivu. Pastāvot gaisa dominantei ''nirējplatforma'' uzdevuma veikšanu var notikt pretinieka krasta PKR pārklājuma zonā tas ir tur kur tradicionālie lielgabarītu kuģi tiek pakļauti raķeštriecienu draudiem*. Tehnaloģiskais risinājums iegūst sevišķu aktuālitāti slēgtās jūrās ,tādās kā Baltijas un Mēlnāsjūras akvatorijās. Jūrās kurās varbūtējā pretinieka krasta PKR sitēmu sniedzamība  daļēji vai pilnībā ''cauršauj'' akvatoriju. Līdzīgs PKR apdraudējuma līmenis pastāv ĶTR piekrastes jūrās.
                                                     

pretmīnu uzdevumi*-
238j.j.x1,852km = 440,77km
50j.j.x1,852km=92,6km
15Me x1,852=27,78km/h
12Me=22,22km/h
30Me=55,56km/h
Raķeštriecienu draudiem*-pretkuģu raķetes, aktuālā sniedzamība no 180km beidzot ar 300km.   

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana