Sekotāji

pirmdiena, 2015. gada 27. aprīlis

Radioelektroniskā cīņa-III.

Ieskats tehniskajā sadaļā.
 Kaujaslauka taktiskais līmenis, pastāv draudi sastapt signālnavigācijas apspiešanas sistēmas.  Vairumā mazcenas moduļi ,tātad viegli tehniski tiražējams drauds ! Irakas REP karadarbībā gūtā pieredze ir pievērsusi  pietiekami lielu uzmanību tā neitralizēšanai. Turpmāk lejā redzamajā video vērojam adaptīvo antenu sniegto aizsardzību no vienkārša horizontālā REP. Tas norāda ka signālnavigācijas tāpat kā sakaru vadības līdzekļu apspiešanā ir nepieciešamas apgūt vertikāli-gaisā izvērstu bezpilota un aviācijas platformas. Panākot pilnsfēras REP pārklājumu. Pretdarbība, GPS signālnavigācijas apspiešanas procesa sadaļa skar  virszemes korekcijas  EDGE* ,WAGE*, WAAS LAAS, StarFIRE  stacijas. 

                                               Adaptīvā antena darbībā.
Sakaru- datu apmaiņas-navigācijas sitēmu dzīvotspēju REP apstākļos lielā mērā  nosaka ģeometrija, traucējuma avota atrašanās vieta leņķis/attalums attiecībā pret ņēmēju. Tam japieskaita adaptīvās  ciparu tehnikā pārvaldāmas antenas ,formējamā signāla īpatnības ,programatūra un sistēmas energopatencionāls. Sadursmes efektivitāti noteiks sistēmās ietverto antenu energopotencionāla pārvaldes kvalitatāte. Liela nozīme radioelektroniskā pretdarbībā spēlē intelektuālie ''know-how'' risinājumi kuri radniecīgi urķu* aktivitātēm. Ieskats REP. Taktiskais ,sakaru datu apraides kanālu apspiešana  paredz sauzemes un armijas aviācijas kopdarbību. Interesants REP  helikopteru elements  Mi-8MTPR-1''Ričag-AV''. Paredzēta sakaru kanālu , apskates un uguns novades radiolokātoru bloķēšanai.
                                            Mi-8 MTPR-1''Ričag-AV''
Šādu REP helikopteru parādīšnās SzS armijas aviācijā ir loģikas diktēts elements.Tā nozīme ir airomobilo helikopteru trieciengrupu piesegšana. Veicot divus mērķuzdevumus . Pirmais ,slāpēt ,nomānīt telpas apskates RLS. Panākot slēptu airomobilās trieciengrupas klātesamību gaisa telpā un gūstot nepieciešamo laika handikapu. Otrais ,pretdarbība taktiskā līmeņa zenītsistēmu radiolokātoriem, piemēram Giraffe-70/PS-70. Iespējams ka tuvākā nākotnē Krievijas Gs ierindā parādīsies uz Tu-214 vai IL-96 bāzes veidota liela energopotencionāla REP platforma. Pastāvošio Krievijas Bs ''jaunievedumu'' īpatnība, REP jomā atkārto p.gs. 70 un 80 gadiem PSRS raksturīgo koncepciju. Pamats, sauzemes nesējos izvēstas REP sistēmas ar nelielu armijas aviācijas elementu klātbūtni.Tam norādot uz dominējošo SzS  ieroču šķiru un pieņemto karadarbības vīziju. Jaunās REP sistēmas stūrakmeni veido 3 redzamie elemeti : 1RL257''Krasuha-4S'' , 1L269''Krasuha-2O'' un ''Murmansk-BN''.  ''Krasuha-4S'' pilda lokāla objekta aizsardzības-maskēšanas funkcijas. Vērsta uz radiolokātoru SAR/GMTI režīma neitralizēšanu.


                                  Izrēla, konteinerizēta taktiskā PESA tehnaloģija ar SAR/GMTI.

 Azīmei , SAR  režīms nodrošina izlūkošanu un signālnovades ieročiem nepieciešamo autonomo mēŗķdatu ģenerēšanu.
.
                                           ''Murmansk-BN'' antenas-masti redzami beigās.

Divas sitēmas, ''Krasuha-2O'' un ''Murmansk-BN'' ir vienots tandēms, vērsts uz pretinieka sakaru-datu līnijām. ''Krasuha 2O'' pateicoties 1GW lielam impulsu energopotencionālam ļauj veikt tēmētu pretdarbību netikai ''AWACS'' apskates radiolokātoriem, bet arī sakaru līnijām vai vidējo orbītu sakaru - radiolokācijas-SAR izlūkošanas MZP. Pretdarbība ''AWACS'' sistēmai ir ar ierobežotu efektu. Izskaidrojas netikai ar pielietoto tehnaloģiju atšķirību bet arī ar objekta kustību. 2015 gadā Krievijas BS eksploatācijā joprojām netrodas augsta energopotencionāla AESA. ''Krasuha-2O'' parādīšanās apritē ir tieš saistīts ar AESA tehnaloģiju mazattīstību Krievijā. Līdzinieks, aviācijas Su-35 tehnaloģiskais starposms. Panākot nepieciešamo rezultātu ar aplinkus, dārgākiem tehnaloģiskiem risinājumiem. AWACS sitēmu pamatu veido ciparu pārvaldāmas AESA antenas ar sevišķi zemām sānu diagramām kā arī to 0-iepēju.  Līdzīgi kā signālnavigācijā , trokšņa ''AWACS'' sistēmas apspiešana ir preventīvi mazefektīva tā virzīta uz sānu diagamām.  Pretdarbība AWACS sitēmai ''Krasuha-2O'' priekšplānā izvirza ''spoofing'' intelektuālo ''know-how'' signāla nomānīšanu.Lielais ''Krasuha-2O'' energopotencionāls ir lietdrīgs datu līniju apspiešanas gadijumā. Izmantojot ''izlikta šķēršļa'' tehniku ir pietiekami lai degradētu setelīt datu apmaiņas kanālus.

                                        
                                           MZP -tīkla karadarbības pamats.

 Vairāku ''Krasuha-2O'' sinhronizēta darbība ļauj dažādot pretdarbības iespējas. Vertējums, kavēt un noslogot tīkla darbību ir panākts ! Bloķējot galvenās atsaites, setelīt kanālu tiek ''atšķelta''  izvērsto spēku šķēle no informatīvā lauka ,bet lokālo datu apraides traucētāja funkciju pilda ''Murmansk-BN'' ! Sistēmai ''Murmansk-BN'' noslēdzot pēdejo, 3 līmeņa triokšņa fona ģenerātora funkcijas.  ''Murmansk-BN'' specializējas''trokšņa'' radīšnā stratēģiskā līmenī -5000km distancē. Mērķnozīme, apgrūtināt vai bloķēt komandu vadības sistēmu darbību. Efekts pieaug proporcionāli distances sarukumam 2500km,1000km,500km. Izvērstās triādes: 1* un 2 limeņu uzdevums panākt 60-75%* lielu degradāciju, bet atlikumu neitralizē 3 līmenis.Pretēji PSRS laika stacionāram antenu laukam, sistēma ir mobila. Dotajā momentā ''Murmansk-BN'' tiek izvērsta Baltijas JKF Kaļingradas anklāvā un Melnāsjūras JKF okupētās Krimas ps.teritorijā. Par pirmo uzskatāms orbitālais ''klusētāju'' grupējums. REP MZP klātbūtne orbītā ir lielvalstu nekomentājamā sadaļa. Par šadu elementu esamību liecina komentāru starprindes kā arī veiktie pētijumi REP jomā.
EDGE/WAGE* militārā signāla korekcija.
60-75% *- datu 40% zudumi padara sistēmu inertu...50%- kaujas nespējīgu.
1*-kosmosā izvērstie REP MZP elementi vai to kopums'' fons + precīzais šķērslis +''spoofing''/imitācija''.
 2*-Krasuha-2O-''tēmēti izliktie šķēršļi''+''spoofing''/imitācija  iespējams relizēt sinhronizējot stacijas.
3*- fona trokšņa (signāls/db) proporciju deformēšana -''Murmansk-BN''                                                                                                                                      

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana