Sekotāji

svētdiena, 2016. gada 25. septembris

Perspektīvā Flotes platforma.

Vairākiem flotes apskatniekiem vēršot uzmanību uz iepērkamo platformu cenas eskalāciju un to tehniskām iespējām. Piemēram, 2800t.-4800t. korvetes un fregates iegādes izmaksas svārstās no 320milj.$ līdz 550milj.$ ! Lielāku iznīciātāju klases platforma sasniedz no miljarda $ līdz 1,45 miljardi $. Neskatoties uz fregašu un korvešu lielo iegādes cenu minētās platformas savās iespējās ir stipri ierobežotas.Platformās ietvertās tehniskās iespējas ir piemērotas pamatā tradicionālu jūras kauju veikšanai. Ierobežota apjoma palīgfunkciju klātesamība kalpojot par platformas sadārdzinājumu ,bet to iespēju realizācija ir apgrūtināta.  To pierāda šadu kuģu modeļu eksplotācijas vēsture: Dānijā un ASV kuri nav attaisnojami no projekta finansu viedokļa. Šodien krīzes rajoni raksturojas ar ilgstošu platformu klātbūtni ,bet korvešu un fregašu speciālizēto konstrukciju gabarīti ierobežo apkalpes konfortu un līdz ar to klātbūtnes laiku. Apskatniekiem vēršot uzmanību uz fregašu-korvešu gabarītiem un platformas kompozīciju  kura noliedz tirdzniecības flotes 20/40 pēdu konteineru standartu izmantošanu.Piemēram,izvērstais bruņojums noteic uguns efektivitāti. Fregates vai korvetes uguns sniedzamības raksturlielumi ir fiksēti ar iepriekš atrunātu ieroču nomenkalatūru. Klāja artilērijas kalibri: 76-100 -114- 127mm ar nelielo 16-22-32 km uguns sniedzamību. Kuģu specifiskā konstrukcija neparedz atkāpes no projektā ietvertā standarta bruņojuma, bet izmaiņas saistas ar ievēroju iejaukšanos konstrukcijā un tātad finansu tēriņiem.To iespaidā modernizācijas inicatīvas paliek nerealizētas. Kuģu veicamo uzdevumu lokam aprobežojoties ar projektā ietvertiem ieročiem. Piemēram , 99%  pasaules flotes platformām trūkst 100km-150km-200km taktiskā līmeņa sauzemes mērķu satriekšanas iespējas. Izvērsto pretkuģu raķešu tehniskie raksturlielumi domāti jūras mērķu satriekšanai ,bet vairumā gadijumu noliedz sauszems mērķu satriekšanu. Turklāt specializētu, tehnaloģiski augsti sarežģītu raķešu izmantošana alternatīvam mērķim ir dārga resursa izšķērdēšana,  Piemēram, unversālā PKR* ir mazpiemērota laukuma mērķu : artilērijas, zenītsistēmu baterijas, bruņtehnikas koncentrēšanās vietu vai materjāli tehniskā atbalsta punktu satriekšanai. Minētais piemērs atspoguļo tradicionļā flotes bruņojuma un tātad to nesēj platformu zemo lieterību. Viens no flotes apskatnieku piedavātiem platformu rakstuliemu uzlabojumiem saitās ar civilās kuģubūves projektu adaptācija kara flotes veicamiem uzdevumiem. Līdz ar civilo platformu kļūtu iespējama civilā 20/40 pēdu konteineru standarta izmantošana.
  

Civilo kuģu projektu un 20/40 pēdu konteinerizēta bruņojuma prakse kara flotē ļautu ieekonomēt līdz 85 % no korvetes vai fregates iegādei patērejamo līdzekļu !  20/40 pēdu konteineru sistēmai aizstājot militāri specializēto VLS- Mk-41 /-57 /Silver A-43/-50/-70 . Iegūto finansu ekonomiju  novirzot fregatēm un korvetēm tehniski pietuvinātu ,bet lētāku okeāna patruļkuģu* iegādei. Izvēršamā bruņojuma nomenkalatūrai aprobežojoties ar veicamo uzdevumu. Piemēram , kuģošanas drošibas nodrošināšana Ādenas līcī .

                                         

Somālijas un Jemenas piekrastē nav jaizmanto iznīcinātāja ,fregates vai korvetes dārgais resurs un to nesamā ''mugursoma'' ar neizmantojamu bruņojumu. Raksturojas kā platformas ar maksimālu izmaksu un ierobežotu uzdevuma veikšanas iespējām.Uzdevums piekrīt civilā projekta-moduļkuģim. Klāja gabarīti un konteinerizācija nodrošina 8-12 -- 12m-''Marine Alutech'' vai 15m kaujas patruļlaivu CB-90 izvēršanu, helikoptera, bezpilota lidaparātu  un airostatu bāzēšanu. Klājs piemērots 20/40 konteinerizēta tehniskā atbalsta un bruņojuma izvietojumam. Piemēram, izmantojot 20/40 standarta konteinerus notiek ātra platformas adaptācija citiem mērķuzdevumiem-pretmīnu tehniskais aprīkojums, virsmas un krasta triecienfunkciju veikšanai izmantot Izrēlas IMI- Extra vai daudzkalibra Linx  zalvju sistēmas. Līdzīgiem mērķiem var izmantot konteinerizētu 155mm haubices moduli ,ļaujot nojaukt starpšķiru kalibru atšķirības. Ilustrācijai noteikti jaizmanto Krievijas ''Kalibr-K'' konteinerizēta ieroča piemēru un sniegtās uguns sniedzamības iespējas.  Ieroču un munīcijas konteinerizācija apvienojumā ar kuģa klāja krānu nodrošina munīcijas krājumu atjaunošanu vai ieroču moduļu maiņu bez ostu apmeklējuma-jūrā. Pirmoreiz konteinerizācijas sniegtās priekšrocības izmantoja Lielbritānijas KJS. Operācijas ''Incorporated'' ietvaros adaptējot tirdzniecības flotes kuģus, izvēršot konteinerizētas REP*, CIWS sistēmas un improvizēta avioneša funkciju veikšanai aviācijas nodrošinājuma sistēmas. Nemazsvarīgi ka moduļkuģa gabarītu specifika ļauj uzņemt divos punktos smagsvara helikopterus vai konvertoplānus ! Gabarītiem spēlējot nozīmīgu lomu apkalpes konforta nodrošināšanā un  papildus personāla rezervju  izvietojumā. Tehniskam faktam ļaujot platformu izmantot specifiskiem militāriem uzdevumiem.

okeāna patruļkuģu*- OPK.
REP*-RadioElektroniskās Pretdarbības
CIWS*-Close In Weapon System/ Noslēgtas ieroču sistēmas - enerģētiski un darbības algoritmos autonomas -Robotizētas.

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana