Sekotāji

ceturtdiena, 2017. gada 2. novembris

Lidaparāti un lidlauki.

 Mūsdienu krīzēs un konfliktos dominējošā vieta ir atvēlēta aviācijai. Iemesli kapeic tas notiek ir  viena no aviācijas unikālām īpašībām, ātrums ! Pateicoties ātrumam tiek panākts minimāls reakcijas laiks saitībā ar x-notikumu. Aviācijai atrodoties x-notikuma spicē : dabas katastrofas, pilsoņu evakuācijas, glābšanas,ugunsdzēsības utt. Militārā mērķnozīmē, ierašanās ātrums nodrošina krīžu deeskalāciju. To nodrošiana netikai kaujas aviācija ,bet arī transportaviācijas, skautu vienību agrīnā nogāde. Šādos apstākļos sevišķu nozīme ir x- krīzei pakļautās valsts lidlauku tīkls. To militāro nozīmi  pretspēlētāja plānu realizācijā izprot arī varbūtējais agresors. Apliecina mūsdienu karadarbība netikai tālā, bet arī tuvā :  2014 gads-Ukrainā. Krievijas Bs intervences formējumam sevišķu uzmanību veltot Doņeckas lidostas pārņemšanai. Plāna veiksmīgas realizācijas gadijumā ,intervences spēku spices vienības  maksimāli ātri saņemtu spēku papildinājumu. Ar to ļaujot saglabāt un attīstīt  tālāk taktiskos panākumus. Lidostu un aviobāzu bloķēšana, pārņemšana  vai satriekšana atrodas militāro plānotāju prioritāro mērķu listē. Valstīs kurās aizsardzības plānošanai tiek pievērsta seviška vērība notiek ''plāna-B'' variantu apzināšana. Kā zinām, autoceļi un  atsevišķi sauzemes apvidi -pļavas ir piemēroti ātrai ,improvizēto lidlauku izvēršanai.  2014 gads Polija Bs improvizēto lidlauku, pļavu apzināšanas un izmēģināšanas mācības .
                                                 2014 gads-   C-130 ''Hercules''.
 Kā viens no interesantiem piemēriem ir dabas dāvanu, jūras krasta līnijas- pludmales izmantošana par skrejjoslu. Sekojošā video :  domājams Dānijas, Baltijas jūras pludmale ar transportlidmašinas  C-130''Hercules'' piezemēšana un starts.

                                                     
Ņemot demonstrēto kā piemēru, varam apzināt Latvijas 700 km garo krasta līnijas garumu kurā ir atrodami skrejjoslām piemēroti apgabali. Pēc autora domām tādi ir atrodami Ventspils ,Liepājas, Rīgas-Jūrmalas-Saulkrastu krasta līnijā. Kā varbūtējais šķērslis krasta līnijas skrejjoslu izmantošanā ir dominējošā vēju roze.

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana