Sekotāji

piektdiena, 2017. gada 24. novembris

De-Ja-Vu, reiz bijis-I !

Raksts veltīts šodienas Krievijas politikai un tās ''panākumiem'' starptautiskā arēnā. Autors, velk  vēsturiskas paralēles ar PSRS laikaposmu. Šodienas vēsturisko notikumu pamatā ir krievu impēriskā domāšana* ,bet iegūtie rezultāti kā pagātnē, tā tagadnē ir spoguļtēls. Neliela vēsturiska atkāpe, ir veltīta militāri tehniskai sadaļai. Kā zināms PSRS laikaposms raksturojās ar nesamērīgiem, pēc ārvalstu apreiķiniem no 8% līdz 11% no IKP tēriņiem militārai jomai. Precīzāk, skaitliski lielas armijas uzturēšanai, bruņojuma sistēmu izstrādei, iegādei un eksploatācijai. Paradoksāli ,ka pagātnē gigantisko resursu izlietojuma efektīvitāti neitralizēja krievu realizētā tehniskā politika. Tai sevišķi izceļoties ar tehnisko paraugu daudzveidību. Galarezultātā panākot ,ka katrā no Bs ieroču šķirām atradās vairāki , bieži no 3 līdz 4 savstarpēji dublējošu un tehniski nesavienojamu bruņojuma paraugu. Piemēram , armijas  rīcībā atradās 4 modeļu T-62/-64/-72/-80 tanki  ar 16 dažādām modifikācijām.  Daudzveidībai atkārtojoties arī pārejā armijas bruņojumā: artilērijas, zalvju uguns un zenītsistēmu paraugos. Standarta trūkums dominēja sākot no konstrukcijas, kalibriem un beidzot ar munīcijas dažādību, nesavietojamība.  Armijā saglabājas 3 kalibru 122/220/300mm munīcijā, nesējplatformās ,ugunsvadībā neunificētas zalvju uguns sistēmas- Grad, Uragan ,Smerč, Soncepek.  Izziņai,  pēc dažādiem avotiem PSRS sabrukšnas momentā 1991 gadā armijas tanku spēku ierindā un rezervē kopumā atradās no 65.000 līdz 69.000 tanku !  Skaitliski vairāk kā visās pasaules valstīs kopā ņemot ,bet pratstatos ar NATO iegūstot līdz 4x skaitlisko pārsvaru ! 1990 gada vienošanās par Eiropā izvērsto konvencionālo ieroču ierobežošanu sniedz ieskatu skaitliskos apjomos. PSRS/Krievija pēc IKP veidoja aptuveni 50% no ASV ,bet ieroču apjomos ,tankos utt.kā visas pasaules valstis kopā ņemot.  Līdzīga situācija atkārtojās Gs un Js eksploatētā parkā. Īsumā, taktiskās ,frontes aviācijas* rīcībā atradadās 4 mērķnozīmē un raksturlielumos identisku taktisko-bumvedēju : MiG-27/-23BN, Su-17 kā arī Su-24. Sākot no p.gs.90 gadiem tiem piepulcējas 5 modelis, triecienlidmašina Su-25. Daudzo modeļu rindu var papildināt taktiskie-iznīcinātāji un PGA iznīcinātāji-pārtvērēji. Līdzīgi kā gadijumā ar armijas bruņojumu arī taktisko-bumvedēju/-iznīcinātāju /-pārtvērēju dārgākajā sadaļā, dzinējos-trūka vienota standarta !  Turklāt dažādība tiražējās arī citos lidaparātu veidojošos elementos. Atzīmei, sākot no p.gs.80 gadiem ASV Gs taktiskie-iznīcinātāji izmanto 2 modeļu savstarpēji unificētus dzinējus. Fanansiāli ietilpīgākā ieroču šķira Jūras spēki sevišķi izcēlās uz pārejo ieroču šķiru fona. Virsūdens platformu sadaļā dominēja stingra unifikācija ar armijas ieroču paraugiem, bet galveno finansu pīrāga apguvi nodrošināja  ar dažādo kodolzemūdeņu ''brīnumieroču'' programām. Jaatzīmē ,ka lielākājā vairumā  radīto ''brīnumieroču'' demonstrēja  patiesi unikālus tehniskos raksturlielumus ,bet ar grūti atrodamu  tiem ''kaujaslauka'' pielietojuma nišu.
                                             Titāna ''Zelta zivtiņa'' K-162
   
 Unikālas ātrgaitas kodolzemūdenes ,pretstatā akustiskam klusumam, utt...Daudzveidīgais modeļu parks ar savstarpēju tehniskās unifikācijas trūkumu ikdienas eksplotācijā patērēja nesamērīgi lielu resursu daļu. Galarezultātā atspoguļojās kaujas gatavības rādītājos: zemūdenes kuras lielāko daļu sava laika pavada tauvas joslā, lidaparāti ,tanki utt.. Izveidojušos līdzekļu trūkumu kompensējot ar iedibinātu pārdales mehānismu, regulāru militāro izdevumu pieaugumu. Izpaudās kā necaurskatāma valsts budžeta pārdale par labu militāri rūpnieciskam kompleksam.

                                                   
Visaptverošu draudu ideoloģijas kultivēšanai nodrošinot nepieciešamo pamatojumu : ārvalstu , pirmkārt agresīvie ASV un NATO tīkojumi ! Krievijas MRK specifika, programām trūkst kritiska vērtējuma no tehnisko resursu un finansu patēriņa efektivitātes viedokļa. Pilnībā trūkstot eksploatācijas-uzturēšanas  dzīvescikla izmaksu apreiķināšanas koordināšu sistēmai. Novērotājam no malas ir redzams valsts galvenais noslēpums. Jautājums ,cik maksā sistēmas radīšana ,uzturēšana ? Pēc autora domām militāri tehniskās racionalitātes trūkums krieviem ir viens no daudziem citiem svarīgiem iemesliem kapeic sabruka PSRS. Krievu radītā PSRS sistēmas konstrukcija sabruka no nekopetences radītās gravitācijas ietekmes. Kā liecina jaunolaiku vēsture -V. Putina valdīšana ,krievu vēsturiskā pieredze nekalpo par avotu racionāliem-pragmatiskiem secinājumiem. Pārskatot tuvāko
vēsturi.

krievu impēriskā domāšana*-nejaukt mušas ar gaļu ! Krievijā tikai 3-5% veido civilizētu patstāvīgi domājošo un analizējošo cilvēku -intileģences slāni.Vēsturiski, Krievijā to politiskā ietekme ir pārāk niecīga.

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana