Sekotāji

piektdiena, 2017. gada 1. decembris

DE-JA-VU, reiz bijis-II !

2017 gads iezīmēsies Krievijā ar militāro asignējumu sarukumu un daudzu jaunu militāro programu renovāciju. Ekonomikas stagnācija un energosektora pienesuma sarukums ietekmē militāros tēriņus. Pēc kremļa paziņojuma tie samazināsies par 1% no IKP . Sarūkot no pašreizējiem 4,5% līdz 3,5%  IKP. Neskatoties uz ekonomisko stagnāciju militārie asignējumi saglabā valsts budžetā neproporcionāli augstu apjomu. Vēlamo rezultātu panākot ar pārejo budžeta pozīciju pārdali par labu aizsardzības budžetam. Līdzekļu apguve notiek ar neskaitāmu militāro projektu palīdzību kuri aptver : kosmosu, floti , armiju, aviāciju un dažādu raķešu izstrādi. Vairāki projekti ir ilglaicīgi. Jauzskaita daži, finansiāli ietilpīgākie projekti kuri saistas ar kodolspēkiem : stratēģisko kodolzemūdeņu Pr. 955/-A''Borej'' un kodolzemūdenes Pr.855''Jaseņ'', raķetes SS25''Topoļ-M''/ SS29''Jars''/ ''Rubež'',''Bulava-30'' . Pārskaitītām savstarpēji unificētām cietās degvielas raķetēm seko smagsvara, šķidrās degvielas RS28 ''Sarmat'' projekts. Svaigākais no kodoltriādes projekta plāniem saistas ar 2021 gadu, modernizēta Tu-160M2* ražošanas atsākšanu. Stratēģiskās aviācijas bruņojumam paredzot 50 lidaparātu iegādi ! Kodolspēkiem un ar tiem saistītiem projektiem tiek atvēlēta finansējuma prioritāte. Kā blakus projekti tiek virzīti mobilā, dzelzceļa platformu ''Barguzin'' programa kurā izmantos ''Bulava-30'' raķetes. Kremlim atsevišķi ''prezentējot'' asimetriskā blefa , autonomas 100Mt kodolzemūdenes-torpēdas*, Okeānu šelfā izvēršamu balistisko raķešu ''Skif''* projektus.
 
                                             

  Galvenā pretrunas slēpjas starprindēs ,pārskaitītie projekti ir finasiāli sevišķi ietilpīgi un prioritāri. To realizācijai tiek novirzīti līdzekļi no citām ieroču šķirām, tātad atņemti to mazsvarīgiem projektiem. Pie tādiem japieskaita  iegādē dārgā* un eksplotācijā sarežģītā  jaunā bruņtehnikas līnija: ''Armata'' ,Kurgaņec-25, ''Bumerang'' , bet JKF- kodolzemūdenes Pr 855''Jaseņ''* daļēji ziedojot T50/Su-57 attīstības programu . Izvērstā agresija pret Ukrainu spēcīgi koriģē JKF  virsūdens platformu izbūves plānus. Cēlonis ir tehnisks,  Krievijai trūkst nacionālās gāzturbīnu ražotne.  Tehniskiem faktiem izveidojot labvēlīgus priekšnoteikumus starpšķiru līdzekļu pārdalei. Bruņojuma iepirkumus var iedalīt  divās prioritāšu kategorijās: 1 kategorijai piekrīt  ar kodolspēkiem saitītas sistēmas,  bet 2 kategorijai : REI-C sistēmas, taktiskais-iznīcinātājs T50/Su-57, hiperskaņas raķete ''Cirkon'', ''Iskander-M'', flotes platformas utt. Līdzekļu izlietošanas efektivitāti ievērojami liesina joprojām saglabātā bruņojuma dažādība. Armija ,pārskatāmā perspektīvā saglabās 3 dažādu modeļu un modifikāciju tankus: T-72BM3/-80BVM/-90AM/SM kā arī no 3 lidz 4 BTR modeļiem un minimums 2 kkm BMP-2/-3. Minētā zooparka daudzveidību papildina no armijas atsevišķi izdalītā GdS* bruņtehnikas modeļi. Karalauka Dieva -artilērijas lielkalibru modeļu un modifikāciju skaits droši pārsniedz 10 vienības. Armijas aviācijā tiek uzturēti 3 dāžāu modeļu triecien helikopteri: Mi-35M/-28NM, Ka-52. Izdaudzinātais vispārējās nozīmes Mi-8/-17 modelis tiek eksplotēts minimums no 6 līdz 8 modifikācijās.  Interesanti, ka armijā joprojām saglabājas iespaidīga zenītsistēmu daudzveidība: ''Buk''M1/-2/-3 ,''Tor''M1,''Pancirj''C1,''Tunguska'' utt.  Tas norāda ,ka no PSRS mantotā koncepcija ir saglabājusies, neatrisinot starpšķiru Gs/PGA un Armijas tehniskās dominances pretrunas. Gaisa spēki uztur 2-3 tehniski maz unificētu  S-300 modifikāciju kā arī jauno S-400 ''Triumf''.  Galvenais traucēklis ceļā uz vienota modeļa zenītsistēmas eksploatāciju ir finansu izmaksas. To pamatu veido MRK finansu apsorbcijas intereses ,bet ne tehniski un ekonomiski izsvērti pamatojumi. Piemēram, vienā no dārgākām ieroču šķirām ,gaisa spēkos 2017 gadā eksplotācijā atrodas 8 modeļu kaujas lidaparāti: Su-24/-25/-27/-30SM/-34/-35S  un MiG-29/-31BM ,bet lidaprātu modifikācijas grūti aptvert. Attālā perspektīvā paredzot to skaitu samazināt līdz 6 modeļem ! Atkāpe, preventīvi Krievijā šādu plānu realizācija nemainot sistēmas principus nav realizējama. 2017 gadā tiek publicēta informācija par divu jaunu kaujas lidaparātu modeļu izstrādes plāniem. Katram no tiem pozicionējoties specifiskās nišās : iznīcinātāju -pārtvērēju MiG-31 aiztājējs un flotei paredzēts  vertikālā starta -piezemējuma lidmašina.  Ilustrācijai , ASV GS kopš p.gs. 80 gadiem eksploatē 3 modeļus: F-16/-15 un triecieldmašinas A-10 ,bet no p.gs.90 uzsākot 4 modeļa F-22 eksplotāciju. Tiem var pieskaitīt JS un JKK-2 modeļus, bet sākot ar 21 gs. otro dekādi ASV ieroču šķiras pakāpeniski pāries uz  2 modeļu un 3 modifikāciju  lidaparātu eksplotāciju. Šodien, Krievijas Bs skailisko lielumu veido 1,8 miljoni karēvju un kalpotāju kuru nodrošinājums apsorbē ievērojami lielākus līdzekļu apjomus par PSRS laikā pieņemto standartu. Pastāvošā dublēšanās un eksploatājamo modeļu tehniskā nepilnība kā arī zemais attalgojums un sociālais nodrošinājums izraisa augstu kadru mainību. Ilglaicīgi novērojas durkļu-personālsastāva trūkums! Objektīvi ,Krievijas pieņemtā un realizētā hibrīdkara doktrīna ir indikātors kurš atspoguļo spēku patieso iespēju robežas. Aprobežojoties ar nelielu, zemas intensitātes karadarbību pret preventīvi novājinātu pretinieku ,piemēram-Gruzija, Ukraina. Tai paredzot interešu nodrošināšanu panākt ar apjomā mazu ,bet daudzveidīgu spēka spektra kopdarbību. Konflikti Ukrainā un Sīrijā atklāj Bs kvalitatīva personālsastāva apjoma trūkumu. Bagātīga finansējuma apstākļos to daļēji izdevās kompensēt ar ''privātām'' algotņu kompānijām*. Lai slēptu lietu patieso stāvokli Bs ,kremļa kontrolētos MSL tiek regulāri realizētas atskaites prezidentam par paveikto. Tajās dominē iepirkumu skaitliskais daudzums un sasniegtais modermo ieroču % apjoms  katrā no Bs ieroču šķirām. Kremļa pierņemtā terminaloģijā netiek nodalīti un atšifrēti apzīmējumi. Kā saprast jauni un moderni tehnikas modeļi ? Atskaitēs par paveikto figurē skaitļi kuri nesaskan ar faktiski iepirkto ieroču daudzumu. Pirmkārt to saistot ar Jūras kara floti ,atskaitē pieminot flotei nodoto kuģu, zemūdeņu un citu platformu kopskaitu kam trūkst atšifrējuma. Interesantiem zināms ka Krievija kopš 2014 gada nav ielikusi ķīli nevienai  jaunai fregatei un lielākiem nesējiem kurus darbina gāzturbīnas ! Mazāku, dīzeļdarbināmu korvešu līnija ir skaitliski neliela ko nosaka  Bs finansu prioritātes un ierobežojumi. Jasecina ka kremļa praktizētā skaitliskā ekvilibristika veic tai ierastās funkcijas, publikas maldināšanas un viltus varenības propagandu. Tās uzdevums novērst sabiedrisko uzmanību no līdzekļu izlietojuma efektivitātes un lietu patieso stāvokli BS. Autors , vai divi (vēsturiski) identiski eksperimenti ģenerē atšķirīgus rezultātus ? PS. ,bet ja rīt ir karš ...tad šādas komplektācijas parauga armija piedzīvos De-ja-vu 1941 gada spoguli....
  
 Tu160M2*- pilnapjoma projekta realizācija ir apšaubāma. Atsauce uz lēts ir nevietā, Krievijas gadijumā realizējot plānoto: ikgadējo 3-4 eks. iepirkumu izmaksas sasniegs 550/600 milj.$ /eks. ekvivalentu. Ikgadējam iepirkumam rezervējot minimums no 2 līdz 2,3 Miljardus $. Piemēram, ASV JS iepērkot F/A-18E/F izmaksā 65/80 milj$/eks. bet tehniskos raksturlielumos pietuvināts Su-35S  -55/65milj.$.  Sākot no 2020 gada F-35A iepirkuma cena sasniedz 83/85milj.$.

 Pr.855/-M *- zemūdenes izbūve ir sevišķi dārga , 2 Miljardus $/eks. vai vairāk, daļēji cenas eskalāciju cenšoties minimizēt pārskatot bruņojumu un citas sadaļas , radot M-modifikāciju. Izmaksu eskalācija atspoguļojas korpusu nodošanas intervālos. Plāni paredz 8 korpusu būvi no kuriem 7 M-modifikācijā. Iespējams ,ka cenas ietekmē plāna iegādes apjomi saruks par 2-3 korpusiem. To vietā stāsies Pr.855M - gabarītos, tehniski un izmaksās liesinātais Pr.8XX ''Hasky'' modelis.  Ja pieņemam, ka Divu korpusu K560 ''Severodvinsk''( 1993-2011) un K561 ''Kazaņ'' (2009 -2017) izbūves ciklus šķir 16 gadi tad pilna 8 korpusu sērijas pabeigšana optimistiskā prognozē aizņems vairāk kā 50 gadus.,bet pesimistiskā..... Viena korpusa izbūvei patērējot krīzes perjodos 18 gadus, bet bagātīgos finansējuma perjodos,''Kazaņ'' gadijumā 8 gadus. Praktiskos lielumos, izbūvē pabeidzot 5 korpusu , sērijas pirmais , ''Severodvinsk'' korpus tiks nodots utilizācijai.  Vai ir vietā jautājumam par jūras varenību  ?
                                               
iegādē dārgā*- tanka ''Armata'' 100 eks, iegāde vidēji 6-8 milj$./gb. iepretim T72B1/-2 modernizācija  T-72BM3 variantā izmaksā no 0,8 milj.$ līdz 1 milj.$./gb.

''privātām'' algotņu armijām*-privātām ,jasaprot FSB ''bijušo'' darbinieku, FSB autorizētu inicatīvas uzņēmumi,  primāri  izveidoti valsts fin.resursu apguvei.

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana