Sekotāji

pirmdiena, 2017. gada 11. decembris

Pilotējami-Bezpilotu komanda.

Ieskats perspektīvā kaujas koncepcijā. ASV armija pieņem bruņojumā  AH-64E Apach /Guardian Blok-III modeli. Atšķirība no AH-64D Longbow Blok-II modeļa ir  tā informācijas lauka lielums. Raksturlielumu pieaugums sniedz priekšrocības lineārā un netradicionālā kaujas vidē. Piemēram, AH-64D ''Longbow'' galvenā raksturiezīme ir mm-RLS AN/APG-78 ''Longbow''-35MHz  diapozonā skanē -atklāj-atpazīst un ģenerē atklāto mērķu ģeotelpiskos datus. Nodrošinot slēptu no 8km līdz 12km attālinātu mērķu satriekšanu ar mm-RLS AGM-114D pašnovades ''Hellfire-Longbow'' raķešu zalvju raidijumiem. Radiolokatora ''Longbow'' ģenerētie  mērķdati ar taktiskā kaujaslauka datu līnijas palīdzību tiek sadalīti starp helikopteriem kuru rīcībā neatrodas  RLS''Longbow''.  Regulārā, lineārā karadarbībā pretinieka kaujas formējumos dominē bruņtehnika un MZRS* ,tie ir pietiekami lieli un tehniski viegli atklājami. Neregulārā vai hibrīdkara apstākļos pretinieka formējumu  skaitliskais apjoms sarūk un izmainās pielietotās tehniskas liste. Helikopteru radiolokācijas sistēma  AN/APG-78 ''Longbow'' nodrošina ,vienlaicīgu 256 distancionālu tradicionālu mērķu: tanku, kkm, btr, mzrs atklāšanu , no tiem automatizēti klasificē 128 mērķus un veic 18 mēķkordināšu* izstrādi 400 km2 *laukumā. Netradicionālā karadarbībā līdztekus  standarta bruņtehnikai atrodas ''neformāla'' civilā tehnika kura noliedz RLS automatizēto diskriminācijas funkciju, tā javeic optiskā diapozonā. Sarūkot distancei rodas labvēlīgi priekšnoteikumi pretinieka PeZRS un MZRS pārsteiguma efektam. Pastāvošā variantā ,kaujaslauka optiskā diapozona izlūkošanu veic OH-58D''Kiowa''  skautu-helikopteri. To pielietošanas panākumi saitas ar pustuksnešu un kalnaino apvidu kā arī  tehnisiki vāji attīstītu pretinieku. Tehniski-optiski labi caurskatāms apvidus ar zemu pretdarbības varbūtību ir to panākumu pamats.

                                                       OH-58D ''Kiowa''

Mainoties apvidum ,pretiniekam un tā ieročiem tiek samazināta minētā helekopteru kaujas pāra pielietojuma efekts. Tiek prognozēta tehnikas un personālsastāva zaudējumi.  Lai minimizētu zaudējumu varbūtību un saglabātu kaujas efektivitāti nākamā modifikācijā AH-64E Apach/Guardian Blok-III integrējas automatizēta bezpilota skautu pārvaldes sistēma. Bezpilota skautu platformām veicot kaujaslauka izlūkošanu un atklāto mērķu ģeotelpisko lokalizāciju . To iegūtiem datiem nodrošinot Apach/Guardian nesto ieroču, precīzos raidijumus. Informatīvā nodrošinājuma sistēma paredz nodrošināt katru Apach/ Guardian ar vairākiem skauta bezpilota lidaparātiem. Kaujas ierindas  uzbūves struktūra ir elastīga, adaptējama gaidāmai kaujas videi : BPLA Predator/Reaper vai bezpilota/pilotējami OH-58 un citu veidu to skaitā ietverot arī F-35.  Turklāt , Apach/Guardian pilots/ ieroču operātors tiek apveltīts ar mērķsatriekšanas      ārpakalpojuma priekšrocībām. Triecien helikopterim Apach/Guardian nonākot tiešās uguns zonā , izdzīvošna tiek nodrošināta ar 360* sfēras perimetra MAWS* sensoru apskati. MAWS-tehniskais diskriminācijas līmenis nodrošina netikai raķešu starta un tuvošnanās raksturlielumu fiksēšanu , bet arī  automatizētu , atsevišķu lielkalibra ložmetēju uguns raidijumu telpisko lokalizāciju ar sekojošu 30mm lielgabala orjentāciju draudu virzienā. Vispārēja automatizācija nodrošina reakcijas laika minimizāciju un lidaparāta izdzīvošanas varbūtības maksimizēšanu.


Triecienhelikopterim AH-64E Apach/Guardian Blok-III kļustot par ''sistēmu-sistēmā'' kuras optimizācija ir veicama atbilstoši gaidāmai kaujas videi.  Veicot pilotējamas spieta mātes funkcijas. Veiktais ieskats Apach/Guardian sistēmas evalūcijā ļauj saprast tehnaloģiskās aizas lielumu kāda šķir ASV un citu valstu ieročus no Krievijas analogu naff-ieročiem.
                                             

MZRS*-Mobilās ZenītRaķešu Sistēmas.
400km2*-  maksimālais RLS-50km- 360* skanējums, kaujas apstākļos no 15km līdz 20km. 50km*-radars nodrošina jūras mērķu atklāšanu ar turpmāku ieroču pielietojumu. Piemēram , krasta aizsardzība gadijumā pretdarbība tanku desantkuģiem vai ātrgaitas motorlaivu spietam.   
18 mērķordināšu *- raidijumu veikšanai, dati novecojuši. Tiek panākts ar autonomām, mm-diapozona pašnovades VR.
MAWS*-Missile Approach Warning Sensors./Raķešu starta-tuvošanās brīdinājuma sensors/ Veido 3 MAWS kombinācijas : 1 gadijumā  IS/UV pārklāj SWIR/LWIR viņu diapozonu.  2 gadijumā  cm/mm-RLS tālummēru.  3 gadijumā , abu sistēmu kombinācija.                                          

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana