Sekotāji

svētdiena, 2017. gada 31. decembris

Krievija, deklarētais un realitāte.

Ieskats 2018-2025 gada valsts parabruņošanas programā. Atvēlētais finansējums reālskaitļos salīdzinot ar iepriekšēkām programām ir būtiski sarucis. Pirms embargo perjodā gaidāmā 2-018 -2025 gada programā militārais resors pieprasija 55 Triljonus Rur, pakāoeniski apjomiem sarūkot līdz 35 -22 -19 bet reāli saniegs 17 Triljonus Rur. Skaitliski no 17 Triljoniem Rur līdz 19 Triljonu Rur. apjomā , aptuveni 280 Miljardu $ ekvivalenta. 2018 gadā 2/4 gaidāma no 10 % līdz -15% Rur devalvācija un inflācija ievērojami samazinās reālo pirktspēju. Minētā realitāte nespēj ietekmēt Krievijas militārās psihozes radīto plānus ! Salīdzinājums ar pretstatiem.  Galvenais deklarētais pretinieks : ASV, tikai atsevišķi ņemtā 2018 gadā tērēs 700 Miljardus $. , bet % -attiecībā Krievijas Bs finansu gads veidos 8% no ASV aizsardzībai atvēlētā. Neskatoties uz finansiālo atšķirību Krievija uzstājīgi realizē ASV ieročsistēmu analogu ražošanas programas. No finansu pretstatu skatpunkta varam izvērtēt cik patiesībā maksā radītie bruņojuma analogi. To deklarētā vērtība bieži atrodas tuvu ASV analogu izmaksām, ko nevar teikt par tehniskajiem raksturlielumiem. Tātad, valsts ar vairākkārtēji mazāku finansējuma apjomu vēlas kopēt varbūtējā pretinieka tehniskos risinājumus. Piemītošos trūkumus cenšoties kompensēt ar skaitliskiem apjomiem ! Cik adekvāta šodien ir šāda PSRS/Krievijas saglabātā tehniskā un ekonomiskā politika ? Par to liecina Krievijas Bs iepriekšējās valsts bruņojuma attīstības programas.  To daļēja realizācija izdodas tikai ar laikā, dekādē  izstieptu finansējuma palīdzību.  Tehnaloģiski komplicētu ieroču laikmetā šada prakse izraisa to  ātru morālo novecošanu.  Sevišķi aktuāli modeļiem kuri ietver otrā ešalona tehnaloģijas. Novēršana ar modernizāciju, tātad  papildus resursiem ! Ilustrējami ar vairākiem , sākot ar taktisko iznīcinātāju-Su-35S un beidzot ar spārnoto reķešu Kh101/3M54''Kalibr '' piemēriem. Izstrāde,  Su-35S pirmsākumos pozicionējās, kā pretsvars ASV F/A-18E/F un F-15E/F lidaparātiem, bet propagandas jomā pat F-22''Raptor'' ! Realitātē , tehnaloģiskais slieksnis un  resursu sadale starp daudzajiem aviācijas projektiems ir cēlonis tā novēlotai izvēršanai ierindā. Šodien, Su-35S modelis ,precīzāk tā tehniskais aprīkojums ir novecojis un mazefektīvs distancionālai sadursmei ar oponentu modeļiem.   Konflikts Sīrijā sniedz iespēju nodemonstrēt Krievijas Gs un JKF spārnoto raķešu iespējas , kā arī atklāt to ražošanas kapactātes robežas. Spārnoto raķešu analogs stājas ierindā 21gs. pirmajā dekādē un ir dārgāks par ASV paraugiem. Ikgadējā ražošana nepārsniedz 80 vienības. Viena 24 spr.''Kalibr'' zalve iztērē 60% JKF  spr. ''Kalibr'' rezerves. Arsenāla skaitliskā atjaunošana saistas ar vairākiem mēnešiem. Cēlonis , modeļu Kalibr/ R-800 Jahont/Kh101 dublēšanās sadrumstalo resursus. Problēma, vairums projektu ģenerē resoru finansu apguves intereses ,bet ne militāro koncepciju ietekmē.  Tas ir redzams ''Suhoja'' zīmola piemērā. Kompānijai pilnībā monopolizējot nacionālo taktisko-iznīcinātāju ražošanu. Vienlaicīgi ražošanā uzturotdažādus, savstarpēji vāji unificētus ,bet uzdevumos dublejošus* modeļus : Su-27SM/-30SM /-34 /-35S kā arī attālās nākotnes Su-57. Pieminētās vadlīnijas tiek saglabātas un dominē. Finansu sadrumstalošana ir viens no daudziem iemesliem kā iespaidā 5P lidaparātu-Su-57 stāšanās masveida ierindā gaidāma tikai no 2025 gada. Par  Su-57 konkurentiem  ir jauzskata  deklarētie 2 jauno iznīcinātāju projekti . Modernizētā MiG-29 modeļa MiG 35  un Tu-160M2 bumvedēja ražišanas atsākšana.. Pretstatam, īsā laika sprīdī ASV GS/JS modernizē un unificē B-1B / F-15 /-16/-18 tehnisko aprīkojumu. Piemērs ar zenītsistēmām, S-400 ''Triumf'' ir iepriekšējo S-300 daudzskaitlīgo modifikāciju pāreja uz vienotu ''ciparu'' bāzi apvienojumā ar zenītraķešu nomekalatūru. Iegūstot eksploatācijas uzlabojumus ar minimālu kaujas rādītājos. Līdzīgi ir ar S-500 ''Prometei''. Sistēma saglabā S-400 bāzi, tiek papildināta ar speciālo PR un augstas enerģētikas radiolokātoru ietverot kosmiskās izlūkošanas elementus. Abas sistēmas pēc uzbūves principiem un realizācijas raksturlielumiem būtiski paspēlē ASV analogiem. Objektīvi atspoguļo  pastāvošo tehnaloģiskā sliekšņa lielumu. Jaunā 2018-2027 gada programa saglabā un turpina vairums no bezperspektīviem ieroču projektiem , to iegādes apjomiem. Pretēji gaidītam , saglabājas nemainīgs armijas skaitliskais apjoms, organizātoriskie principi *kuri efektīvi minimizē izdalīto resursus atdevi.  2018 gadā izsludinot 3 gadu perjoda ikgadējo 4% miltārpersonu atalgojuma  indeksāciju. Atzīmei,  sākot no 2012 gada militārpersonu atalgojuma nomināla apjoms ir saglabājies nemainīgs. Resursiem nākot no prezidenta rezervju fonda, apjomā  300 Miljardu Rur ekvivalents 5 Miljardi $. Piemērs , Francija un Lielbritānija BS pēc finansu apjoma ir salīdzināms ar Krieviju. Abas valstis flotes izbūvē stingri ievēro finansu celtspējas likumus. Atbilstoši tiem projektējas zemūdeņu, virsūdens platformu  un lidaparātu modeļi, to skaits. Francija, ''Rafael'' taktiskā-iznīcinātāja  konstrukcija preventīvi ietvēra avionešiem nepieciešamās tehniskās prasības. To kodolzemūdeņu gabarīti pagātnē atradās sākot no 2300t. līdz 4800t ūdensizspaida robežās. Šodien, Francija aprobežojot ar salīdzoši niecīgiem 4100t. , bet Lielbritānijai pārņemot ASV tehniskos risinājumus- 7400t.*. ASV kodolzemūdeņu modeļu ūdensizspaids  6100t un 7900t. Atšķirība starp minētām valsīm izskaidrojas netikai ar pārvaldāmām tehnaloģijām, bet arī ar būvēšanas un eksploatācijas izdevumiem. Iepretim ,pagātnē PSRS/Krievijas radītie analogu paraugi atradās no 8000t.  līdz 14.000t. robežās .Šodien mēģinot atkārtot PSRS /Krievijas pagātnes risinājumus nedaudz pieticīgākā 12.000t. standartā ! Precīzāk ,  p.gs.80 gadu izskaņā , PSRS laikā tapošie perspektīvie modeļi! Cēlonis, lielkrievu impēriskās ambīcijas. PSRS/Krievijas kodolzemūdeņu flote neskatoties uz tās skaitlisko apjomu  nespēja pietuvināties ASV un Lielbritānijas kodelzemūdeņu kaujas noslodzes rādītājiem , bet sākot ar 2015 gadu arī Francijas ! Atkāpei, Francija aktīvi eksploatē no 4 līdz 5 torpēdu kodolzemūdenes, bet Krievija minimums no 12 līdz 14 analogus ! Nekatoties uz ilglaicīgiem finansējuma apjomiem  ir vērojama acīm redzama Krievijas JKF Okeāna zonas kapacitāšu degradācija ! Kļūstot par reģionālās nozīmes , akvatoriju floti.Vēsturiski, tehnisko mazspēju vairo netikai neadekvāti no finansu patēriņā  viedokļa modeļu ražošana. Lielu lomu spēlē nekompetence un ļaunprātība finansu izlietošanā. 2015 gadā Krievijas JKF galvenajā kodolflotes stāpeļos ''Severnaja'' /''Zvjozdočka''-FSB dienastam atklājot lielapjoma finansu  izsaimniekošanu. Atskatam , 2011 gada valsts bruņojuma modernizācijas programa paredzēja līdz 2020 gadam JKF nodot 100 zemūdenes un virsūdens platformas. 2013 gadā AM Sergeijs Šoigu paziņo koriģēto JKF attīstības plānu 2020 gadam, nodot 54 zemūdeņu un virsūdens platformu. 2014 gada noskaidrojas, ka liesinātā programa realizēsies tikai 45% apjomā ,tātad  reāli līdz 20* kaujas platformas. Līdz agresijas izvēršanā Ukrainā minētais plāns saglabā no 55% līdz 60% realizācijas varbūtību ! Saglabājot nemainīgu no PSRS laikiem JKF vērojamo skaitlisko un tehnaloģisko erodēšanas tendenci. Propagandas aparātam veiksmīgi skarbo tendenci aizsedzot ar izauksmes un panākumu informatīvo ekvilibristiku. Neveiksmes platformu izbūvē Krievijā tiek kompensēta ar tehniski apšaubāmiem jaunrades risinājumiem. Viens no tādiem saistas ar spr.''Kalibr'' izvēršanu iekšējiem ūdeņiem paredzētās korvetēs un dīzeļzemūdenēs. Pie tādiem projektiem japieskaita arī ar 20 gadu izdienu kodelzemūdeņu korpusu renovācija un modernizācija.  Krievijas JKF iegūs minimums no 4 līdz 6 triecien kodolzemūdeņu korpusus ar turpmāko 20 gadu eksplotācijas resursu. Cik efektva un droša būs šādu p.gs. -70/-80 gadu tehnaloģiju eksploatācija, rādīs laiks ! Traģēdijas ar K-278 ''Komsomolec'' un K-141''Kursk'' zemūdenēm kā arī vairāk kā 10  flotes krolreaktoru avārijas nekalpo par pieredzes avotu Krievijas JKF  attīstības plānu veidošanā.

ogranizātoriskie principi*- armija atkārto PSRS laikaposmā pieņemtos principus: tanku divīzijas ar armijas PGA sistēmu , atdriežoties pie dublēšanās. Netieši norāda ka Krievija joprojām nav apguvusi ciparu sakaru, navigācijas un datu apstrādes informatīvā laikmeta - tīklā bāzētas karadarbības sniegtās priekšrocības.

Su-30SM/-34/-35S*- 3 modeļu lidaparāti ir unversāli mērķuzdevumos ,bet 1 no tiem ir specializēts sauzemes/virsmas uzdevumu veikšanai.

7400t.*- zemūdenēm minētais ūdensizspaids attaino virsūdens pozīciju.

renovacija*- nemainot , veic-defektoloģiju, agregātu remontu, atsvaidzinot  starpremonta soļa resursu.
modernizācija*- skar atsevišķu elementu maiņu (ieroču vadība, tehiskie līdzekļi un ieroču liste).

 reāli līdz 20*- no 2011 līdz 2020 gadam ietvers galvenos vimpeļus: dīzeļzemūdenes(6-7) torpēdu/unversālās-kodolzemūdenes(1-2), fregates(3), iznīcinātāji (-). korvetes(7-8), tanku-desantu(1-2). Atsevišķi: stratēģiskās kodolzemūdenes(4-6). 

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana