Sekotāji

pirmdiena, 2017. gada 4. decembris

2017 gads, Krievijas Bs finanses un attīstība.

2017 gads Krievijas Bs iezīmējas ar 30% aizsardzības budžeta finansējuma sarukumu. Apsalūtos skaitļos no 65,4 Miljardiem $ (3,8 Triljoniem RUR) līdz 48,4 Miljardiem $ (2,8 Triljoniem RUR). Saglabājot nemainīgu nacionālās drošibas budžetu 1,943 Triljonu RUR  Militārai jomai piederīgs ir ēnu- 660 Miljardu RUR (10+ miljardi $) zinātniskās pētniecības un konstruēšnas darbiem veltītais budžets. Pēc ziņu aģentūras Janes informācijas 2017 gada aizsardzības budžetam nominālā pietuvinoties 2014 gada līmenim ,bet joprojām saglabājot 14,5% lielu pārsvaru. Skaitliskā izteiksmē finansējumam atrodoties aptuveni vienādā līmenī ar Lielbritānijas, Francijas,Vācijas un Japānas aizsardzības budžetiem. Lielākā atšķirība veidojas starp armiju skaitilisko sastāvu un atvēlētā finansējuma apjomu. 2017 gads : Lielbritānija-153.470 karēvju ,Francija- 208.916 karēvju. ,bet Krievijas Bs sasniedz 1,900.000 no kuriem tikai 1,013.623 ir militārpersonas !  Pēc vairāku analītiķu norādēm Bs minēto 1,013623 karēvju skaitu ilglaicīgi nespējot sasniegt. 2014/-17 gadā Bs reālo kaujas ierindu veido līdz 875.000 karēvju no kuriem  275.000 joprojām ir OMD karēvju , 380.000 kontrakta un 220.000-230.000 oficieru. Armija ilgstošā laikaposmā nespējot aizpildīt līdz 135.000 kaujas vakances. Vērtīgāko oficieru/profesionāļu un izglītotāko karēvju skaitu apsorbē  tehnaloģiski sarežģītāko ieroču eksploatējošās SnRS un GS-PGA ieroču šķiras kurām seko flote ,bet pēc atlikuma principa komplektējot SzS.  2014 gadā Krievijas izvērstā agresija Ukrainā un sekojošā interešu atbalsta misija- Sīrijas konfliktā izgaismo  ieilgušo armijas ''durkļu'' trūkuma problēmu. Sākot no 2015/-16 gada Bs pirmoreiz  novērojas operācijai vervējamo līguma karēvju trūkuma problēma.  Stāvokļa uzlabošanai likumdošanā veicot izmaiņas un ieviešot īslaicīgu ar gadu terminētu, konkrētai operācijai paredzētu līgumu. Sākot ar 2017 gada marta-apriļa mēnesi KF valsts domē tiek izskatīta  OMD pakļaujamo personu maksimālā vecuma cenza pārskatīšana. Minētie pasākumi nonāk pretrunā ar Bs iepriekš deklarēto pakāpenisko pāreju uz līgumkarēvju institūtu. Oficiāli attaisnojošie iemesli šādai situācijai tiek minēta demogrāfijas izraisīta*-OMD skaitliskās bāzes sarukums. Realitātē, OMD un līgumkarēvju trūkumu izkaidro hroniski sliktā armijas objektu infrastruktūra, karēvja nodrošinājuma, dienasta sociālā vide un saņemtā attalgojuma problēmas. Paralēli ar ilglaicīgu personālsatāva komplektēšanas problēmu līdz ar 1/4 -finansējuma sarukumu  tiek prognozētas apjomīgas izmaiņas pārabruņošanas programās. Saskaņā ar deklarēto no 2014 līdz 2020 gadam pārabruņošnas programai paredzot armijā sasaniegt 70%-tehnisko atsvaidzināšnu. Skaitliskā izteiksmē : līdz 2300 ''jauna modeļa''- tankus un bruņmašinas, 1200 jaunas lidmašinas un helikopterus, 50 kuģus un 28 zemūdenes. Gaidāmā finansējuma sarukuma iespaidā tiek ierosināta jauna , koriģēta pārabruņošanas programa 2018-2025 gadam. Laika posmā no 2014 gada līdz 2016 gadam paralēli realizējot  mazapjoma jaunu tehnikas modeļu iepirkumus un lielapjoma pastāvošo modernizāciju. Bruņoto spēku ieroču šķiru starpā janās tehnikas saņēmēju prioritāšu herarhija izkārtojas sekojoši : SnRS*, GS un PGA, SzS ,bet noslēdz JKF. Neskatoties uz lielvalsts statusam atbilstošām investīcijām , iepērkamā bruņojuma nomenkalatūra un skaits neatbilst izlietoto resursu apjomam.

                                             Ribinska,''Saturn'' -kuģu gāzturbīnu cehs.  

 Piemēram , ĶTR pretstatot Krievijai redzama pretēju vektoru virzība. Krievijā notiek nemitīga tehnaloģiskā degradācija, bet tās kavlitātes apjomus izgaismo aviācija, raķešbūve ,elektroniskās sistēmas un militārā kuģubūve. Aviācijā lielākās problēmas saitas ar spices tehnaloģijām kuras lielā mērā nosaka sadursmes iznākumu. Piemēram ,pretstatā ASV, Francijas, Izrēlas kaujas aviācijas AESA lokātoriem , Krievija tikai 2021 gadā plāno apgādāt ar AESA mazskaitlīgu MiG-35 parku ! Avioindustrijas ražošanas jaudu ,tehnaloģiskās un finansu iespējas atspoguļo  ierobežoti moderno Su-30SM un Su-35S iepirkumu apjomi. Termiņā līdz 2021 gadam GS  ierindā atradīsies līdz 130 Su-30SM un 80 Su-35S ! Finansu iespēju griestus atklāj no 2018 līdz 2021 gadam paredzētā iepirkuma programa, 48 Su-57 vietā aprobežojoties ar 12 iegādi ! Pretstatam, no 2018 līdz 2021 gadam ikgadējie ASV iepirkumi nebūs mazāki par 48 F35 ar apjomu pieaugumu līdz 110 , bet  gaidāmo maksimumu 200 F35 vienības sasniedzot 2022 gadā ! Flotei kā  tradicionāli, tehnaloģiski un finansiāli ietilpīgākai  bruņojuma sadaļai skaita sarukums izraisa pakāpenisku atslēg tehnaloģiju zaudēšanu-gāzturbīnas un enerģētikas pārvaldes sistēma, uguns vadības sistēmas un ieroči. Degradācijas sekas pirmkārt izgaismojas tehnaloģiski komplicētākās, ieroču uguns vadības sistēmās ,flotes zentsistēmā ''Poliment-Redut '' un armijas ''Vitjaz''. Abas sistēmas 10 gadu laika perjodā nespēj sasniegt funkcionēšanas gatavību. Pretstatā , ĶTR 20 gadu termiņā ir  flotē veiksmīgi realizējusi ASV-AEGYS sistēmas analogu.  Gāzturbīnas ,objektīvi, Krievijas flotes gāzturbīnu ambīcijas ierobežo ekonomiskā varēšana. Zaudējot no PSRS mantoto darba dalīšanu ar Ukrainu liek izvērst dublier ražotnes Krievijā. Nespējot būvēt un eksploatēt skaitliski pietiekami lielu korvešu- fregates-iznīcinātāja klases floti izraisa skaita ierosinātu ķēdes reakciju, gāzturbīnas -vienības ražošanas izmaksu eskalāciju. No 2015 gada valsts vairs nebūvē* fregates klases platformas. Kārtējie  perspektīvie flotes attīstības plāni tiek atvirzīti uz 2025 gadu ! Labākā  attīstības plānu ilustrācija helikopterneša-doka ''Mistral'' analoga ''Priboj'' projekta prognozētā  korpusa cena- 40 Miljardu RUR ,tātad 1 Miljards $ /korpuss !                                            
Jūras spēku plāni../Modernizācija. /Modernizācija.

Demogrāfijas izraisīta*- etnisko krievu ,bet neatbilst islamu praktizējošo tatāru, čečenu tautu vidū. Piesauktā demogrāfiskā ''bedre'' -138 milj. iedzīvotāju* lielās Krievijas gadijumā 1,2 miljona durkļu lielas armijas izveidei nav šķērslis. Problēmas cēloņi slēpjas resursa apguves un pārvaldes kvalitātē.

tehnaloģisko slieksni*- gāzturbīnas -turboreaktīvie-pielietojas aviācijā, flotē, enerģētikā. Flotes gāzturbīnas atšķiras no aviācijā un enerģētikā izmantojamām ar optimizāciju, kompaktumu. Flotes turbīnas pasaulē ražo ASV , Lielbritānija, Ukraina un kopš 2012 gada Ķīna ,bet to licences ražošana norit Itālijā, Japānā.  ĶTR izmanto Ukrainas licenci. 2017 gadā  General Electric LM-2500 kontrolē 90% pasaules militārās -civilās flotes gāzturbīnu tirgus apjoma. Ekonomiskās kategorijās : apjoms un cena , ņem vairāk- met tālāk.
138 milj. iedzīvotāju*-viens no Krievijas rūpīgi kultivētiem un sargātiem Mītiem. Veiktā iedzīvotāju skaitīšanas neatspoguļo realitāti....  Aritmētiski ,pēc graudu paritātes : 1080kg /cil. sanāk 89-90 milj. ar 3 milj. pieļaujamo kļūdu. Viens no iespējamiem iemesliem kapeic Krievijai pastāv lielas grūtības armijas komplektēšanā jo 90 milj. nav 138/140 milj. !

nebūvē*-tiek pabeigti iesāktie korpusi. To ilglaicīga eksplotācija Krievijas JKF ir apšaubāma, iemesls Ukrainas gāzturbīnas.

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana