Sekotāji

otrdiena, 2017. gada 5. decembris

ASV , spieta tehnaloģijas IEROČI.

  Vairākās tehnaloģiski vadošo valstu unversitātēs norit dažādas sarežģītības bezpilota lidaparātu spieta tehnaloģijas izstrāde un izmēģināšana. Tādās valstīs kā ASV un Ķīna norit  jaunas spieta tehnaloģijas ietverošu ieroču radīšanas programas. ASV Bs  spieta ieroču koncepcijā  atrodas spices pozīcijās. Tehnaloģija atrodas izstrādes nobeiguma fāzē. Lējāk pievienotā video ASV JS/ JKK F/A-18 ''Super Hornet'' veic bezpilota lidaparātu-spietu izsēju virs interešu rajona.

                                                     
Tehnaloģija maina bruņotās cīņas principus. Vērojama pakāpeniska uzsvara maiņa  kura pāriet no nesējplatformas pie lēta, minimāli intelektuāla, autonoma ieroča.  Kā izskatās kaujas uzdevuma izpilde saitībā ar pretinieka mobilo zenītsitēmu, bruņtehnikas vai taktisko raķešu atklāšanu un iznīcināšanu, šodien un rītdien ? Šodien, zenītsistēmu neitralizācijai tiek veidota aviācijas trieciengrupa ar atbilstošu ieroču nomenkalatūru. Raidijuma , mērķa satriekšanas varbūtība ir atkarīga no mērķa specifikas: mobils -maskēts, mērķa izlūkošanas, nesējplatformas un munīcijas tehniskām iespējām. Šodien, ''Brimston'' VR vai ''Spice'' avb.- distancionāla, intelektuāli autonoma ,pašnovades munīcijas vienības cena variējas no 180.000$ līdz 250.000$. Rezultātu lielā mērā nosaka iepriekšjā izlūkošnas precizitāte. Iemesls ,viedā ieroča lidojuma ātrums atrodas 400-550m/s robežās , laika rezerves trūkums, līnijveida satriekšana. Tas attiecas uz 90% VR un viedo avb. arsenāla.  Mobilam mērķim mainot pozīciju un laicīgi zūdot no pretinieka tehniskās redzes lauka , lidojuma takā esošais ierocis tiek zaudēts ! Iemesls ir ieroča zemā enerģētiskā bruņotība ! Jaunā izsējas,spieta ieroči izmaina kaujas izpildes principus. Par nesēju kalpojot jebkuram lidaparātam no  tansportlidmašinas C-130 ,  vienkārša kaujas lidaparāta vai helikoptera.... To nosaka pretinieka atrašanās un mērķa specifika.  Lētais ,bezpilota ,minimāli intelekuālais ,spieta ierocis  izmaina kaujas norisi -ierocis ilglaicīgi atrodas mērķapvidū. Enerģētiskā bruņotība un salīdzinoši nelielais ātrums nodrošina lielu klātbūtnes laiku.


   Spieta ieroču nogādi un izsēju  mērķapvidū veic divējādi , ar nesējplatformas vai no lēta, no 12km līdz 50km sniedzmības motorizēta konteinera. Nelielie gabarīti un  nesamā kaujas masu norāda uz to pielietojuma mērķnozīmi. Par primāriem mērķiem kalpos : RLS, MZRS, raķešu starta sistēmas, KVC . Sekundāru mērķu listē ietilps bruņtehnika , artilērija un personālsastāvs. Munīcija kardināli izmaina tradicionālo kaujas taktiku. Piemēram, pretinieka airadromu un citu  militāri svarīgu objektu bloķēšana var notikt izmantojot mērķapvidū nogādājamus spieta ieročus. Šodien ķekarbumbās ietvertās mīnas nodrošina uz iepriekš iestatītu laika sprīdi bloķēt lidlauku vai ieroču ,munīcijas noliktavas, x-objekta teritoriju. Pretiniekam x-objekta debloķēšana saitas ar organizātoriskām darbībām. Spieta ieroči  minēto bloķēšanu veic aktīvi- satriecot jebkuru (lidaparāts, personāls utt.) objektu lieguma zonā. Tie papildina ieroču listes nomenkalatūru ļaujot dažādot pielietojuma taktiku un iegūto rezultātu. Spieta munīcijā ietvertā herarhija nodrošina spieta mātēs virsvadības principa izmantošanu. Mātes platforma atšķiras ar komplicētāku aprīkojumu un lielāku energo autonomiju. Mērķuzdevums-pildīt tīkla integrātora un virsvadību. Spieta ieroču atkarībā no mērķnozīmes un herarhijas izmantos CCD/IR vai mm-tālumēru ar automatizēto tēla atpazīšanas algoritmu, minimālo intelektu. Navigācija, GPS sistēma kura iepējams kalpo par  vienu no spieta formāciju iekšējo sinhronizātoru*. Atšķirīgs ir spieta munīcijas pielietojums pret flotes platformām. Piemēram ,fregati ,iznīcinātāju vai kreiseri. Ņemot vērā spieta munīcijas nīecīgo lietderīgo kravu to sumāro postijumu apjoms liedz nogrmdēt kuģi. Pretēji gaidītam, munīcija var kalpot par aclēgu sarežģītu aizsardzības sistēmu neitralizācijai.  Mūsdienu flotes spices platformās un ne tikai vairumā izmanto AEGYS parauga zenītsistēmas vai tās analogus.  Tās kodolu veido ,virsbūvē integrēti, lielapjoma AESA antenas tiek piesegtas ar elektromagnētiski caurskatāmu, fiziski maznoturīgu-stiklšķiedras kompozītkonstrukciju. Spieta ieroča prioritāte ir mērķa selektīva apgabala : dzesēšanas sistēma, komandtiltiņš , mastu, AESA antenu punktveida satriekšana , Neitralizējot  vai daļēji samazinot aizsardzības sitēmas darbību tiek nodrošināta otrā viņa triecienieroču panākums.  

iespējams kalpo kā spieta formācijas iekšejo sinhranizātoru*- autors nav pētijis dziļāk tēmu.....
pastāv pretruna, izmantojot mil-GPS, saglabājas un dominē viedā REC pretdarbība.  Ieroča funkcionēšnas laiks REC pārklājuma mērķapvidū tiek ierobežots ar 5-10 min. (altern. auton. nav.)                                            

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana