Sekotāji

pirmdiena, 2019. gada 25. marts

Zemūdens autonomo aparātu duele.

  2019 gadā ASV JS noslēguši ar kompāniju ''Boeing'' -43 miljonu $. darijumu par 4 liegabarītu autonomo zemūdens aparātu ''Orca'' iegādi.  Aparātu perspektīvā mērķnozīme: elektroniski/optiskā- izlūkošana, pretmīnu, pretzemūdeņu, pretkuģu, triecien  un speciālo spēku kaujas grupu transportēšanas funkcijas. Demonstrētais kalpo par izmēģinājuma platformu, uzsākot evalūcijas ceļu no vienkārškā uz sarežģītāko. ASV JS zemūdens robotu primārā mērķnozīme ir seklo jūru akvatorijas,  ar apgrūtinātu kodolzemūdeņu izvēršanu vai noliegumu. Piemēram , Ziemeļjūra, Bārencu jūra , Dienvid-Ķīnas, Melnā jūra utt. Konstrukcijas deklarētie gabarīti ir pieticīgi :  51foot (15,51m garums)  un aptuveni 2,6-3,1m diametrā. Par aparāta bāzi izmantojot dīzeļ-elektrisko Echo-Voyager prototipu, autonomija 8500j.j.(12.000km)..Priekšrocības, modulāra uzbūve nodrošina ātru mērķnozīmes uzdevumu maiņu, raksturlielumu modernizāciju, vienkāršo uzglabāšanas transportēšanu un izvēršanas procedūru. Ekipāžas trūkums vienkāršo uzbūvi uzlabojot autonomiju. Aparātu enerģētika -izmanto  dīzeļzemūdenēm tradicionālo uzbūves shēmu. Paredzams, ka bateriju komplektu veido Li/Po kuru perjodiskai uzlādei izmanto kompaktu dīzeļdzinēja- energoģenerātoru. Ierobežojošie faktori  ir  saistīti ar JS kodlzemudeņu savietojamību, ģeometriskie ierobežojumi.  Sistēma tiek veidota kā kodolzemūdeņu atbalsta un nodrošinājuma elenments bet palīgnozīme ir krasta vai virsūdens nesēja izvēršana ierobežoto akvatoriju kontrolei,piemēram Baltijas vai Melnā jūra ! Nesamo ieroču klāsts sākotnēji aprobežosies ar mazgabarītu-324mm torpēdām kuru kaujas efektivitāte ir pietiekama pretinieka virsūdens un zemūdens mērķu neitralizācijai.

                                             ''Boeing''-Autonomie zemūdens aparāti.

Paredzams ,ka līdzīgu zemūdens robotu līniju attīstīs pārejās zemūdeņbūves valstis: Vācija ,Francija, Itālija, Zviedrija,Japāna,Koreja. Viens no autonomo zemūdens robotu līnijas attīstības jautājumiem ir to vadība. Vienkāršākie ir izlūkošanas,pretmīnu un speciālās nozīmes grupu izv./evak. uzdevumi. kā sarežģītākie ir 100% kaujas autonomijas: pretzemūdeņu un pretkuģu uzdevumi. To veikšana saistas ar mūsdienu torpēdu autonomo, mērķa-savs/svešs-neitrāls, imitātori signālu intelektuālo selekcijas sistēmu. ''Orca'' kalpo kā atbilde Krievijas kodolenerģētisko super torpēdu uznācienam . Kremļa nesen deklarētie plāni paredz uz 4 kodolzemūdenēm izvērst kopumā 16 kodolenerģētisko ''Status-6'' ** ''Peseidon'' super torpēdu.  Ziemeļu un Klusā Okeāna flotēs izvēršot katrā pa 2 kodolzemūdenēm-super torpēdu nesējiem. Atkāpe, Krievijas AM deklarētie superieroča* izvēršanas plāni ir tehniski nepilnīgi. Neskatoties uz atklātiem super-torpēdu raksturlielumiem aizkadrā paliek izvēršanas/pielietošanas un vadības sadaļa. Izvēršana, kodolzemūdene-nesējs preventīvi demaskē savu klātbūtni ar ārpus gabarītu ieroču izvietojumu , augusī hidrodinamiskā pretestība ģenerē turbulences sliedi (spēka sliede) un pieaugušu akustiku.. Krievijas JS  Ziemeljuras kodolzemūdeņu bāzi iekļauj seklas jūras, ierobežojot izvēršanas procesu... Klusā Okeēna kodolzemūdeņu flotes bāze atrodas ASV kodolzemūdeņu tehniskās dominances teritorijā. Kremļa plāni un militāri tehniskā realitāte ir pamatā atšķirīgi lielumi ar pretēji vērstiem vektoriem.  Piemēram, Ziemļu flotes kodolzemūdeņu bāze, nesēju izvēršanai ,tas ir, nokļūt līdz mazāk vai vairāk drošiem manevra dziļumiem, aizsegam nepieciešamas iesaistīt dīzeļzemūdenes, pretzemūdeņu un iznīcinātāju aviāciju, virsūdens floti... Atkāpe, vairāki no uzskaitītiem elementiem ir nepietiekamā skaitā vai neapmierinošā tehniskā stāvoklī. Bāzei pieguļošo jūru akvatoriju caurskatei izvēršot pārvaldāmu pasīvo sonoru tīklu ,nodrošinot līdz 100km atstatus +160/240km mērķu atklāšanu, bet ..2014/-15 gadā zveinieku traļiem bojājot informatīvās atsaites optisko kabeli.... Nauda ir kodolzemūdeņu,dīzeļzemūdeņu būvei bet kaujas izvēršanai nozīmīga , sevišķi svarīga drošibas kabeļa labošanai vai aizvietošanai nav atradusies ! Superieroča vadība , virziba uz mērķi notiek dziļumā bet(shēmā) minētā pārvalde ir supergarie viļņu diapozons....Nodrošina īsu -pāris bit. ziņojumu noraidīšanu uz 90-150m zemūdens pozīcijā esošu platformu, kodolzemudenes gabarīti ļauj izvērst kīļasliedē-buksējamu-600/1800m kabeļantenu, bet super-torpēda ? Pieminētā  super-torpēdas ''Status-6/Peseidon''  z-kursa maiņa saistas ar kļūdas uzkrāšanos INS , iztrūkstot perjodiskai kļūdas-0  superlādiņa nonākšana mērķapvidū ir problemātiska.  Gabarītu-enerģētikas-svara pretstati liek apšaubīt superļādīņa (100Mt) realizāciju ,aprobežojoties ar 5-7Mt.  Krievijas JS kodolzemūdeņu koponentes pretstatīšana ASV/NATO spēkiem ir salīdzināma ar lapseņu pūzni un tā pastāvēšanas reāllaika kontroli.

''Status-6'' **super-torpēdu -  minētā  www. wikipedia -publikācija  atspoguļo Kremļa preses biļetenu-relīzi, 80% sastāvs ietver tehniskās propagandas elementus un vāji saistās ar realitāti. Materjāls: N1- super-torpēdas ātrums 100Mezgli=186 km/h....ūdens ,skaņas ātrums ūdenī ir 5x lielāks kā gaisā : 1500m/s pret 300m/s ! Loģika , lai nonāktu līdz pretinieka cietokšņa mūriem ,ātrums nav galvenais ! Koriģētais projekts ''Peseidon''  paredz 53Me(93km/h) ātrumu ! N2- mērķa atklāšana tabula, jaunākā kaluma kodolzemūdenes- ''Virginia'' sonori spēj atklāt 93km/h ātruma bezpilota aparātu vien 43km distancē,* domāts drona-1000m dziļums + ātrums un ātomzemūdenes 300m vai 500m !! Atkal, ignorējas Vides Faktori !  Lielāks ātrums ģenerē lielāku troksni , Okeānā to pastiprina(izplatība) vairākkārtēja atstarošanās no gultnes....  krievzemes Speciāistu piesauktā temperatūras atšķirību ,sķaņas atstarojošais slānis atrodas no 180 līdz 240m diapozonā. Virsūdens PZA spēki izmanto iegremdējamu, maināma dziļuma sonorus utt.  Piemērs, 17/20Me gaitas fregati/iznīcinātāju 533mm(antenas laukums 400mm) aktīvi/pasīvā sonoru pašnovades torpēda, ejot ar 23/27Me meklēšanas ātrumu, pasīvais kanāls droši satver mērķi no 8km līdz 12km distancē, sprints 50/60Me !  Ātomzemūdeņu SSN774''Virginia'' klase, pasīvo, formai pieguļošo sonoru summārais antenu laukums ir aptuvens vai lielāks par 40m2 !
Vel lielāks, formai pieguļošo 4 sonorantenu lakums ir britu ''Astute'' ātomzemūdenēm 400m2  vai vairāk ! Britu reklāma vēstī , ka tās sonori spēj atklāt , klasificēt pašažieru lainera 21Me gaitu- 5000km distancē !

bezpilota aparātu 43km distancē *-iepējams ,ka minetie dati attiecas uz ''Virginia'' sonoru prettorpēdu, brīdinājuma režīmu ,  apdraudējums - 533mm torpēda ar 55/60Me(93km/h) uzbrukuma taisnē bet zemūdenei ejot ar 20Me ātrumu ! Gaitas ātrums = troksnis /traucējumi sistēmām....  samazinot gaitu lidz patrulēšanas -meklēšanas 8-10Me pretstatā super-torpēdas ātrums+ gabarīti+  1000m ideāls,labvēligs pretinieka tehnisko līdzekļu darbam dziļums =500km+.       

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana