Sekotāji

svētdiena, 2019. gada 31. marts

Latvija, gaisa telpas tehniskā kontrole.

Ilgākā laika posmā Latvijas, Lietuvas un Igaunijas Bs  ir kopēji izveidojuši tīklā integrētu Baltijas valstu gaisa telpas kontroli. Kā galvenie tehniskie elementi kalpo, ilglaicīgi pārbaudīti, funkcionāli noturīgi ar vairāk kā 2000 darba/h (24/7-90d/n) starp atteikumiem, bezapkalpes, iebūvētu diagnostiku un atteikumu radītu raksturlielumu adaptīvo kompensēšanu, kompānijas ''Locheed-Martin'' AN/TPS-77  radiolokātori. Latvijas Bs izvēršot 3 autonomus, pārvietojami RLS AN/TPS-77 punktus: Ventspils/Čalas /Lielvārde/Audriņi.  Tehniski,  atklāj objektus augstumos no 100m līdz 30km un distancē līdz 450km. Skaitliski un formāli nodrošina Latvijas tai skaitā arī kaimiņvalstu gaisa telpas uzraudzību. Kā redzam kartē, izvietojums vairumā gadijumu veido ģeometriski pareizu, vienādmalu trijstūra rakstu.  Starp izvēršanas punktiem pastāvot aptuveni no 150km līdz 220km fiksētas distances. Izskaidrojas ar radiolokācijas lauka pārklājuma kvalitāti, militāri nozīmīgā-1000m ešalonā nodrošinot 95/118km atklāšanas distances, savstarpēju pārklāšanos. Redzamo mazāko vienādsānu trijstūru robežās nodrošinot 1000m ešalona mērķiem 100% ,bet lielāko trijstūru robežās 70% kontroles laika lauku. Latvijas teritorijā, veidotā līnija : Audriņi-Lielvārde-Ventspils/Čalas nodrošina 1000m  ešalona mērķiem pirmajā posmā 100% bet otrajā 70 % kontroli. Starprobežu Latvijas-Lietuvas/Latvija-Igaunija trijstūros nodrošinot līdzīgus no 100% līdz 70% kontroles laika koificentu. Raksturlielumi uzrādās tikai vienlaicīgas darbības apstākļos.  Izveidotās gaisa telpas kontroles demonstrētie rādītāji ir apmierinoši un vairumā gadijumu ar tādiem ikdienā nevar lepoties pat vecās NATO valstis ! Problēmas kuras pastāv, saistas ar  aviāciju un raidīto ieroču kaujas pielietojuma augstumiem. Pamatā atrodas zemāk par 1000m ešalonu :50/ 90/180/300/600m. Piemēram, 2019 gada termiņā ,  joprojām taktiskam-bumvedējam Su-24/-34 izmantojot reljefam pieguļošu taku un līdz 300m augstumus var šķērsot Latvijas teritoriju paliekot tehniski neatklātam ! 


                                          Su34 -zemo augstumu bumbošanas tehnika. 
    
Tas attiecināms arī uz daudz bīstamāku Krievijas Bs elementu -airomobīlām triecienvienībām. Igaunijas ICDS centra, apkopotā apdraudējumu uzskaite. Helikoptertehnikas kaujas pielietojuma taka atrodas no 20m līdz 300m diapozonā. Minētie augstumi dramatiski samazina mērķa atklāšnas distances. Reālās atklāšanas(kontroles) distances sarūk līdz 12km un 32/42km x PR2  ar secīgu reakcijas laika degradāciju ! Atkāpe, NATO gaisa policijas missija paredz 15min. reaģēšanas normatīvu ! Nianse , ikdienas radiolokācijas informatīvā pārklājuma lauku spēcīgi ietekmē izvērsto staciju darba /atpūtas starplaiki.  Šodien informatīvā lauka pārrāvumi kompensējas formāli-direktīvi, bet ne praktiski, pamatā  izmantojot informatīvos ārpakalpojumus, balstoties uz perimetrā konstatētām aktivitātēm.  Sākot no 2016 gada  Latvijas Bs ēnas sektorus  minimālā apjomā kompensē ar 4 mobiliem-buksējamiem AN/MPQ-64F1''Sentinel'' iegādi. Radari AN/MPQ-64F1 paredzēti zemo augstumu veidoto aizēnojumu izgaismošanai, kā arī var pildīt zenītsistēmu mērķnorādes funkcijas. Sistēmas tehniskie dati: X-(cm) diapozons, sniedzamība līdz 75km , praktiskā 42km.*, vienlaicīga 50 mērķu kontrole. Moduļveida izpildijums ,kompaktums un mazais svars pieļauj radara izvēršanu uz celtnēm vai izvēršamiem mastiem. Turpmākie Latvijas gaisa telpas kontroles uzlabojumi skar sistēmas kopējo noturību . 2018 gadā  piegādātiem 3 mobiliem AN/TPS-77MRR  veidojot radiolokātoru rezervi. Jaunākā, AN/TPS-77 MRR- modifikācija ietver AESA ar Ga/N elementu bāzi, uzlabojot kopējos raksturlielumus. Atkāpe, kā redzam no video minētā, MRR-mobilo radiolokātoru izvēršana ģenerē militārā humora sadaļu. Sakarā ar vairāku plānoto izvēršanas pozīciju, īpāšumtiesību neskaidrību. Tādejādi plānotais rezerves pozīciju apgūšana ievērojami kavējas laikā !


Tātad , mobilo RLS uzdevums ir kontroles lauka uzlabojums un aizēnojuma sektoru izgaismošana. Galveno, militāri svarīgo kopējo sistēmas noturību ,panākot ar mobilitātes palīdzību, perjodisku pozīciju maiņu. Problēmas norāda uz veidotās sistēmas ievainojamību. Par tādu jauzskata : dabā fiksētas, labi aprīkotas izvēršanas pozīcijas. To atrašānās vietu, precīzās kordinātes iegūst ar atvērto avotu palīdzību kā arī teritorijas vizuālo apsekošanu. Kapeic tas ir būtisks trūkums? Ukrainas pieredze, varbūtējā agresora kaujinieku-diversantu komandām ar minimāla laika un līdzekļu patēriņu ir iespēja ātri un efektīvi neitralizēt ''mobilo'' RLS-rezerves punktus. Iespēja izvēlēties laiku-kur un veidu-kā.... ! Pretstatot , AN/MPQ-64F1 ar specializēto ''Giraffe-AMB''- galvenās priekšrocības ir spēja ātri izvērsties apvidū ar 5-6m šķēršļu augstumu, saglabājot raksturlielumu nemainību ! Radiolokātoriem AN/MPQ-64F1 izvēršanai janotiek  lokālās augstienēs vai labi pārskatāmos, atvērtos apvidos. Igaunijas Bs zemo augstumu izgaismošanai izmanto 5 mobilās ''Giraffe-AMB'' sistēmas. Pretstatā ,AN/MPQ-64F1 niecīgais svars un gabarīti nodrošina tā improvizēto izvēršanu uz augstceltnēm, platformām vai speciālām mobilām-teleskopiskām platformām. Viena no tālākām radiotehnisko kapicitāšu attīstības nišam var kalpot signālizlūkošanas joma. Par tehnikas paraugiem kalpo tirgū atzītas Čehijas VERA-NG vai Ukrainas ''Kaļčuga'' sistēmu iegāde. Dublējot Igaunijas Bs tehnisko politiku bet summā uzlabojot informatīvā lauka kvalitāti. Iegūstot jaunas kapacitātes: 360* telpas bezemisijas izlūkošanu 450km distancē ar 200 objektu lokalizācijas iespēju un no 1sek. līdz 5 sek. informācijas atsvaidzināšanu. Aizverot ārpakalpojuma atkarības logu , iegūtam informētības līmenim ļaujot operatīvi aktivizēt radiolokātoru tīkla elementus.

praktiskā 42km*- izskaidrojas ar izvēršanas laukuma aizēnojumu un saistas pamatā ar 300m takas mērķiem. Pamatā , 100m mērķu atklāšana notiek : 22/28km distancē,  ''žirafe''-5-8m nodrošina 32km distanci jebkurā viegli šķēršļotā apvidū.                                                                     

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana