Sekotāji

svētdiena, 2019. gada 24. marts

Krievija, mobilo spēku attīstība..

 Ilgstošā laika posmā no p.gs.90 gadu otrās puses Krievijas Bs  ģenerālštābā noritēja jauna, efektīvāka spēku organizātoriskās  struktūras meklējumi. Ierosmi tiem deva jaunā Pasaules realitāte. Nepieciešams radīt skaitā kompaktus , vēlams vieglbruņas ar samērojamu ugunspēku, mobilus kā taktiskā tā stratēģiskā līmenī. Šādas prasības definē ģenerālštāba jaunas paaudzes ģenerāļi bet ne politiskā vadība. Minetām prasībām piemērotākie ir gaisa desanta spēki, nodalīti, elitāri spēka formējumi. Krievijai pamatā saglabājot PSRS laikā pieņemto stratēģisko GdS pielietošanas skatijumu. Izpaužas kā pretinieka teritorijā 500/1000km attālu aclēgmērķu pārņemšana un kontrole, piemēram jūru šaurumi, utt.. Tehniskā sadaļā,  saglabājot izpletņa desantējamo vieglās kāpurķēžu bruņtehnikas pamatu.  Vēsturiski, nekad nav ieradusies kaujas rajonā ar tai paredzēto izpletņa izvēršanu no transportlidmašinām. Praksē, desantehnika uz mācību vai karadarbības rajonu nodādāja izmantojot dzelzceļa transportu ! Lētāk ! Tas attiecas uz 2008 gada agresiju Gruzijā kā arī vēlāko  2014 gada militāro invāziju Ukrainā. Konfliktiem atkājot GdS organizātoriskas un tehniskas nepilnības. Laika posmā no 2000 gadam līdz 2008 gada ''5 dienu'' karadarbībai Gruzijā , GdS organizātoriskā un bruņojuma struktūra nemainijās. Konflikts izgaismoja desantdaļu vājo tehnisko nodrošinājumu un to taktikas neatbilstību operācijas videi.  Noturīgu sakaru un taktiskās vides izlūkošanas trūkums, tikai pateicoties veiksmīgai sakritībai desantspēki iztika bez zaudējumiem. Trūkumiem ierosinot tālejošas izmaiņas GdS tehniskā un taktiskā arsenālā. Turpmāko 5 gadu laikā GdS iegūst prioritāras attīstības statusu ar atbilstošu finansējumu. Tam galvenokārt izpaužoties  tehniskās pārabruņošanas plānu prezentācijās, sakaru-vadības-izlūkošanas elementos, komplektācijā pārejot uz līguma pamatu, infrastruktūras labiekārtošānā, ieviešot E-emulācijas elementus. Plāni paredz nelielu GdS skaitlisko pieaugumu no pašreizējiem 35.000 līdz 45.000 karēvjiem.  GdS kļūstot par jaunveidotās Mobilo spēku koncepcijas pamatu.
Mobilo spēki= desantspēki. Kremlim vēloties iegūt efektīvu militāro instrumentu netikai robežu perimetra kaimiņvalstu ietekmēšanai bet arī interešu projekcijai globālā mērogā.  Piemēri, Sīrija, Lībija ,Sudāna, Kongo utt.  Būtība, GdS saglabā vieglo mehanizēto kājinieku daļu statusu, papildinot ar specialās nozīmes un triecien daļām kā arī atjaunojot integrētu airomobilo elementu. 2010 gadā no GdS pakļautības izņēma 7 armijas aviācijas vienības komplektētas ar An-2/An-3D lidaparātiem, nododot Gs pakļutībā ! Ar to GdS zaudējot ievērojamu taktiskā līmeņa mobilitāti. Izmaiņas tehniskā politikā: bruņa, taktiskā mobilitāte un ugunsspēks pretstatā  kompaktums, durkļu skaits, ātrums un materjālā atbalsta nospieduma samazināšanas prasības, pievērš uzmanību vieglbruņas(5,5 t.) Linx M65/ Risj riteņtehnikai un 4x4 kvadrocikliem. Perspektīvā veidolā, taktiskais musturs iegūst lielāku elestību un ugunspēka pieaugumu.

                                          Vilks avs ādā , pretinieka atpazīšanas problēma !
  
Planotā aviobrigādes (80hel.)* izveide noritēs laika posmā no 2021 gada līdz 2025 gadam, GdS atgūstot kaujaslauka airomobilo, vertikālā aptvēriena iespējas. Atskats, 2004 gadā konstatētais, GdS izpletņdesantēšanas koncepcija iespaido spēku apmācību : 75% mācību laika atvēlas izpletņdesanta procedūrai un tikai 25% kaujas lauka taktiskai saliedētībai ! Statistiski un praksē , desanta karēvji pārvalda taktikas elementus: uzbrukums, aizsardzība, kauja pilsētvidē, reids, orjentēšanās apvidū sliktāk par varbūtējā pretinieka ierindas SzS vienībām , bet vajadzēja būt otrādi ! Līdz ar airomobilā desantēšanas elementa ietveršanu pārmaiņas skars apmācības procesu, uzsvars uz kaujaslauka  kājinieku taktiku ! Spriežot pēc patērētā laika , no teorijas līdz  mācību eksperimentam patērējot vairāk kā 21 gadu ! Pārmaiņas sastop Bs galvenās ieroču šķiras, armijas-SzS pretestību. Mobilo spēku koncepcija arī pēc 21 gada joprojām atrodas kritalizācijas-meklējumu procesā. Airomobilā elementa integrēšana GdS ir tikai viens no SzS -armijas pretestības punktiem. Armijai -SzS saglabājot savā pārvaldijumā jaunākos Ka-52/Mi-28 triecienhelikopterus un veidojot dublējošu airomobilo aviācijas brigāžu struktūru. Desantspēkiem, iegūstot modernizētos, PSRS standarta Mi-35M uguns atbalsta/desanta  hibrīdus kā arī unversālos Mi-8AMTŠ-V un smagos transporta Mi-26T2.  Nianse, uzskaitītā  tehnikas liste būs jaunbūvēta, pretēji organizātoriski-racionālai optimizācijai ! Jaunražotās helkoptertehnikas ceļā atrodas neredzami ''zemūdens akmeņi''-Ukrainas ražoto dzinēju embargo ! Vērojamās pretrunas. Mobilo spēku -GdS kā šķiras interesēs realizētā tehniskā koncepcija sadārdzina, dublē un kopumā sarežģī vai pat noliedz formēšanas procesu. Būtiskākais , Krievijas Gs transportaviācijas parka skaitliskais apjoms un pakļautība , tehnikais stāvoklis-resurs, pretēji PSRS, noliedz pilnapjoma GdS tehnikas mērķnozīmes pielietojumu : izpletņa- desantēšanas stratēģisko koncepciju*. Netikai skaits, bet arī varbūtējā pretinieka aviācija un zenītsistēmas noliedz izpletņa-desanta tehnikas pielietošanu. Atliek, parādes un mācības ! Dublēšanās, paredzamā Mi-35M ietveršana  GdS var kalpot par klasisku resursu izšķērdības piemēru. Jaunākā parauga kāpurķēžu bruņtehnika BMD-4M/BTR-MD gabarīos ,svarā un bruņojumā dublē SzS -bruņtehniku. Piemērs, Krievijas Dienvidu KA dislocētās GdS daļas ierindas BMD-3 vietā izmanto SzS BMP-2  bruņtehniku. Uzskaitot ieguvumus, apjomīgāka, lielāks noskrējiens un kaujas gatavība, mazākas eksploatācijas izmaksas,  vienots  standarts ! Bruņtehnikas klatbūtne sarežģī vai pat noliedz GdS pielietojumu attālinātos kaujas teātros. Nacionālā vieglsvara bruņtransporta, mazās mehanizācijas modeļu : 4x4/6x6/8x8 trūkums noliedz taktiskā līmeņa helikoptera resursa efektīvu izmantošanu.  Iegūstot Mobilo spēku statusu, pilvērtīgai globālās projekcijas koncepcijas realizācijai, līdztekus transportaviācijas un helikopteru parkam, nepieciešams integrēt specializētas flotes, helikopter-desant doku platformas kā arī atteikties no dublēšanās bruņtehnikas modeļos. Bruņtehnikai-aviācijai-helikopteriem un jūras platformām nonākot standartu-savietojamības problēmas priekšā  ! Tālāk , jautājums pāriet no tehniskās sadaļas uz finansu un to sadales jomu, efektīvu pārvaldi ! Atkāpe, joma kurā vēsturiski ir vērojama krievzemes mazspēja. Sasniegtais, 2018 gadā Cugoļ poļigonā, apjomīgo mācību ''Vastok-2018'' ietvaros - militārā ekspirementa ietvaros demonstrējās airomobilā menevra kapacitātes.  Acīm redzamie ieguvumi, bruņtehnikas trūkums izraisa reālo durkļu skaita pieaugumu kā arī iesaistītā avioresursa sarukumu.

                                                   
Mācību ietvaros 31. GdS triecien brigādes  bataljons* izmēģināja jauno, eksperimentālo organizātorisko struktūru, vairāk kā 50 helikopteri Mi-8, to skaitā 2 Mi26  un 10 uguns atbalsta/desanta Mi-35M. Iesaitītiem 2 Mi-26 transportējot 8 -kvadrociklus un 4 Linx/Risj ar bruņojumu, bet Mi-8 ārejā piekarē nesot 4x4 UaZ karēvju tansportēšanai. Atziņa ,bataljonam veidojot pietiekami kompaktu, mērķorjentētu manevra vienību, pildot līdergrupas uzdevumus.
Ilglaicīgi vērojamo organizātorisko mazspēju var izskaidrot 2018 gadā atslepenotie: GdS tapšanas un  2 ps.k. pielietošanas arhīvu dokumenti , ļaujot labāk saprast krievzemes militārās ''komēdijas žanru'' un konstatēt kritiskā prāta, cēloņu-seku ķēdes izpratnes trūkumu.

aviobrigādes(80hel.)*- pilna, PSŖS standarta: 110-150 hel.
stratēģisko koncepciju*-savos pamatos kļūdaina, bet resoram izdevīga !
31 GdS triecien brigādes bataljons*- jaacerās , ka  Latvijas pierobežā , Ostrova avb. atrodas Gs pakļautības helikopteru aviobrigade ar Mi28/Ka52 un Mi-8/ Mi-26.

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana