Sekotāji

svētdiena, 2019. gada 10. marts

Krievija un raķetes ''Cirkon''.

Krievijas izreklamētās hiperskaņas PKR ''Cirkon'' raķetes nākšana JS bruņojumā varas gaiteņos un admirāļu aprindās izraisa kārtējo varenības lēkmi. Tiek atklāti krievu publikai līdz šim itkā ''nezināmi'' raķetes tehniskie ''noslēpumi'' -iespēja satriekt jūras un sauzemes mērķus ! Starprindē ietvertā vēsts, PKR ''Cirkon'' var tikt izmantotas pret ASV un Eiropā izvietotiem komandpunktiem...  Atkāpei, p.gs. 70-90 gados PSRS/Krievijas JKF pastāvošā PKR arsenāls tehniski realizēja divējādu nozīmes, jūras un sauzemes mērķu satriekšanu. Piemēram, PKR evalūcijas līnija: R5/-6/-7/R35, R500''Bazalt''/R700''Granit'' nesot no 200kt. līdz 500kt. kodollādiņu,  nodrošinot avioneša ordera vai pretinieka politiski-industriālā objekta satriekšanu. Pirmajā gadijumā , kodollādiņa lielā jauda nodrošināja, ka pat potencionālās līdz 3km kļūdas gadijumā avioneša aviospārns zaudēs tālāko funkcionētspēju. Otrajā gadijumā ,trūkstot ārējai mērķnorādei pamatfunkcijas realizācijai ir pielietojama palīguzdevumu vaikšanai ,pretinieka politiski ,militāri nozīmīgu industriālo objektu satriekšanai. Minēto raķešu modeļu liste atspoguļo tehniskās evalūcijas ceļu : R500-R700''Granit''-R800''Onix/Jahont'' ,bet tālāk R900 ''Alfa''--''Cirkon''. Jaunās hiperskaņas raķetes tehniskie lielumi:  starta svars-gabarīti- ātrums-tālums-degviela paliek noslēpums. Deklarētie raksturlielumi ir aptuveni minējumi un pamatojas uz Krievijas PKR demonstrēto evalucionāro ceļu : gabarīti ir pietiekami kompakti  diametrā no 600mm līdz 700mm un garumā saglabā R800''Onix''. Tas sakrīt ar izteikumiem par savietojamību ar raķešu ''Onix''/''Kalibr'' starta cellēm. Piemēram , R700 ''Granit'' nesēji kodolzemūdenes un kodolkreiseri un ne tikai iegūs 3x arsenāla pieaugumu.  Apgalvojot ,ka iepriekšējo 20/24 PKR ''Granit'' aizvietos ar 60/72 PKR ''Cirkon'' ! Pirmā no  problēmām , svars ! Ņemot vērā raķetes 2 pakāpju risinājumu kur 1 pakāpi veido objektīvi smagāka cievielu raķešdzinējs-paātrinātājs. Atkāpe , startam no virsmas nesēja un jo vairāk zemūdenes ar 25m dziļuma standartu atšķirībā no aviācijas nesēja saistas ar  vairākkārtēji lielāku enerģijas patēriņu.  Tātad virsūdens, zemūdens un sauszemes starts saisats ar enerģētiski ietilpīgo atmosfēras blīvo slāni -1,5/3km. Aviācijas nesējs H=6/-9/15km veic raķetes startu retinātā atmosfērā kur 500/700kg '' kravas'' paātrinājums līdz  M=3 robežai patērē vairākkārtēji mazāku enerģijas apjomu, konvertējas svara ekonomijā un raidijuma distancē ! Par atskaites punktu ņemot jaunākā parauga flotes ieroci  R800''Onix'' -3t. šķidrās degvielas ,ramjet-taisnās plūsmas, virskaņas raķeti. Flotes nesējplatformu celtspējas rezerves izvirza ierobežojumus ieroča svaram. Piemēram , PKR''Granit'' sver- 7t. bet pilns ''drednautu'' arsenāls sastav no 20/24 šādām raķetēm, kopumā galvenajam kalibram veidojot 140t./168t. bet tam japieskaita pārejo ieroču arsenāla svars !  Modernizācijas ietvaros vēlams iztikt bez iejaukšanās nesēja korpusa konstrukcijā (laiks un nauda kuras nav) 3x arsenāla pieaugums nedrīkst pārsniegt minēto limitu. Ar to nonākot pie deklarēto raksturlielumu neatbilstības raķetes svaram un arsenāla 3x pieaugumam. Lai realizētu minētos apgalvojumus; kompaktums, savietojamība ar  700mm''Onix'' un 533mm ''Kalibr'' cellēm kā arī 3x arsenala pieaugumu ''Granit'' nesējiem, raķetes ''Cirkon'' svaram jaatrodas no 2,4t. līdz 2,5t. robežās.  Tie ir maksimāli tuvu  R900 ''Alfa'' kuri liek domāt par kārtējo Krievijas realizēto blefu- viltus gājienu...Stingrie svara ierobežojumi nonāk pretrunā ar deklarēto raidijuma distanci 800km ! Raķetes cietās degvielas paatrinātājs ļauj sasniegt M=3 pēc robežas sasniegšanas tiek atmesta paātrinātāja pakāpe un iedrabināts ramjet taisnās plūsmas dzinējs. Ātrumam stabilizējoties M=4,5 notiek pāreja uz scramjet- virskaņas degšanas plūsmas režīmu. Atkāpe, 2018 gads ,hiperskaņas degšanas procesi joprojām atrodas 60% fundamentālās zinātnes jomā , tikai 40% atrodas zinātniski pētnieciskā-konstruēšanas sadaļā. Turpmāk raķetei sasniedzot M=5/6 kreisēšanas ātrumu. Raķetes gabarīti -svars un starta veids liek apšaubīt deklarēto 800km un pat 1000km sniedzamību.  Prognoze, Krievijas JKF deklarētie PKR ''Cirkon'' raksturlielumi 70% saistas ar  propagandu ,reālā efektīvā pielietojuma  distance atrodas no 400km līdz 550km robežās, bet raķetes 800km raidijums attieca uz liesinātu izskrējiena kvazi balistisko trajektoriju, palīg režīmu....  Realitātē, raķetes svara -gabarīti ietver viltus hiperskaņas dzinēju, atkārtojot  aviācijas MiG-31-  Kh47M2''Kinžal'' tandēmu. Adaptējot ''Iskander-M'' aviācijas nesējiem cietvielu raķetes 9M723 kompakto versiju. Pastāv 2 lielas varbūtības, N1-ka ''Cirkon'' atkārto aviācijas ''Kinžal''- cievielas dzinejs ar ilgstošu degšanas laiku. Demonstrējot lielu ''hiperskaņas tematikas'' apguves ātrumu.,ātrums M=5/7 =2000m/s IR !!!.  Lielāka varbūtība , N2-ka ''Cirkon'' ietver ''Brahmos- Onix'' pārbaudītus tehniskos hibrīd risinājumus.  Lielāks cietās degvielas integrētais paātrinātājs apvienots ar taisnās plūsmas dzinēju un agstākas kaloritātes degvielu (toksiska) kā arī progresīvāku, airodinamiski integrētu, bezspārnu korpusu. Līdzīgi kā Indija,  projekta ''Shaurya'' ietvaros, 6,2t. smags, hibrīd- risinājums uz ''Bahmos-I'' bāzes. Dubultojot ''Brahmos-I''  starta svaru, radīta uzlabota 700km(500sek) sniedzmības,  H=50km lidojuma takas, hipersnaņas M=7,5 raķete. Hibrīdrisinājumu summai panākot vēlamo, hiperskaņas lidojumu ,bez hiperskaņas dzinēju( zinātnes problemātika) izmantošanas.  Kā tā ? Uzskaitītie paraugi hiperskaņas ātrumu demonstrē no 40km līdz 50km ešalonā. Tas ir specīgi retinātā atmosfērā ar niecīgu pretestības koificentu izmantojot ramjet-taisnās plusmas dzinējus ar uzlabotas kaloritātes degvielu... Rezultātu panākot caur spēku-enerģētiku-6,2t ! Pretstatā tīrai: 1,5-1,8t. scramjet-dzinēja kontrukcijai. Konstrukcija izriet no Krievijas -Indijas kooperācijas virskaņas PKR izstrādes jomā. ''Brahmos'' programs ietvaros radītās ''Brahmos-I /Onix -Jahont''.  Programas turpinājums, ''Brahmos-II''  paredz līdz 2020 gadam hiperskaņas M=5/6 raķetes radīšanu, kompaktāku un vieglaku. Sākot no 2017 gada  Krievijā novērojas informatīvais saasinājums saistībā ar hiperskaņas PKR ''Cirkon''. Izskaidrojas ar noslēguma temiņu tuvošanos un klienta vēlmi netikai skatīt izstādes maketus, bet arī taustīt klātienē panākto rezultātu. Krieviju uztrauc iespēja zaudēt Indijas finansējumu, atkārtojot Su-57 programas neveiksmi. Divu finansiāli apjomīgu, valstiskā prestiža programu zaudējumus pēc kārtas izraisītu tālejošas sekas. Radītās raķetes  Brahmos-II-''Cirkon'' ietvers kompromisa hibrīd- risinājumu kopumu, tie spēj ierobežoti demonstrēt atsevišķi ņemtus elementus..Tehniski, trūkstot saiknei ar hiperskaņas tehnaloģiju - scramjet -virskaņas degšanas dzinēju, 100% kreisējumu visas takas garumā, vadība, navigācija un novade.....  Demonstrētie ātruma rezultāti saitas ar cietās degvielas paātrinātāju un speciālo raķešu degvielu taisnās plūsmas dzinējam. Netieši to apliecina Krievijas militārā apskatnieka izteikumi.  2017 gadā saistībā ar ''Cirkon '' izmēģinājumu, neskatoties uz balistiskiem hiperskaņas-planējuma moduļiem.. , tehnaloģija joprojām atrodas attistības stādijā..... Tas arī izskaidro lielo noslēpumainību, pretēji ASV  X51''Waverider'' izmēģinājumiem trūkstot raķetes foto/video - starta tuvplāniem pēc kuriem kļūtu skaidrs izmantoto tehnaloģiju kopums, viltus vai realitāte. Demonstrētie ir palienēti no ASV -''Waverider''...   Atkāpei , ASV, Austrālija, Lielbritānija  kā hiperskaņas pētijumu līderi  pēc vairākiem skaļiem paziņojumiem un demonstrētiem panākumiem joprojām nav atraduši pietiekami drošus un lētus risinājums lai tehnaloģija iegūtu masveida ieroča statusu.


                                                        
                                                   Defektīvu diletantu spriedelējumi.

 Vētijot graudus no pelavām.  Raķetes raksturlielumi liedz realizēt tās kaujas potenciālu saskarsmē ar spēcīgu pretinieku.  Krievijas Flotei paredzētais PKR variānts ar 400-600km (atmetam 800km)sniedzamību. Kaujas pielietojams  nav realizējams pretinieka tehniskās dominances telpā. Virsūdens platformas,  neitralizēs aviācija un zemudenes pirms ''Cirkon'' starta robežas sasniegšanas. Konceptuāli no jauna atkārtojot PSRS(Krievija) defektīvos teorētiskos spriedelējums par avionešu ''satriekšanas'' super ieroci. Krievijas jaunākā kaluma kodolzemūdeņu ''drednauti'' un modernizētie modeļi ,objektīvi atrodas ASV ,Lielbritānijas un netikai, kodolzemūdeņu ''skautu'' kontroles zonā bet arī pretzemūdeņu aviācijas un pretzemūdeņu izlūkpavadoņu informatīvās dominantes laukā**.....
Informatīvā laikmeta dominante: kontrolējot informāciju=kaujaslauku=uzvara. Kaujas apstākļos , ASV tehnoloģiskais pārsvars šodien atvēl Krievijas kodolzemūdenēm līdz 10 min. ilgu dzīves ciklu... Raķetes neatvairāmība,  atmosfēra un lielais ātrums ierobežo manevra amplitūdu, secīgi izvarīšanās iespēju no pretraķetes.  Krievijas ''Nacionalnaja oborona''- eksperts Aleksandr Mozgovoi apliecina: raķetei pastāv manevra iepēja mērķapvidū, bet ar nelielu G-stresu, liels pluss ir takas noturība-taisne ! Atkāpei, ''Cirkon'' deklarētie ātrumi no 1800m/s līdz 2200m/s bet šodienas pretraķešu ''klienti''- no 3000m/s un vairāk... Mērķēts raidijums pret mobiliem mērķiem iznīcinātājs/kreiseris/ desantdoks/avionesis var notikt tikai tīkla -informatīvā atbalsta zonā. Lielais ātrums un raķetes  kompaktie gabarīti noliedz iebūvētu: radiolokātoru, IIR-TV-CCD un lidaru izmantošanas iespēju. Borta tehnisko pašnovades elemetu darbībai traucē temperatūra, plazmas apvalks un galvenais, nelielā mērķa  atklāšanas-satveršanas distance... Pielietojums nodrošinās tikai ar izlūkaviācijas atbalstu kura Krievijā pastāv mazskaitlīga aizmetņa veidolā. Hiperskaņas ieroču pielietojums pret kustīgiem mērķiem diktē vajadzību pēc reāllaika tīkla pārvaldes, pavadoņu zvaigznāja formēto informatīvo lauku: signālu, radiolokācijas ,optiskā , navigācijas* ,sakaru -retranslācijas atbalsts..... Lielāko efektu var panākt Krievijas  robežu perimetrā esošo jūru akvatorijās izmantojot ierobežotus izlūkaviācijas resursus kā arī ''Cirkon''sauzemes izvēršana. Pēdejā gadijumā tiek apiets balistisko un spārnoto raķešu aizliegums, satriecamo mērķu listi veido stacionāri ,labi zināmi objekti. Atkāpei, nākotnes hiperskaņas tematikai rietumvalstīs joprojām velta zinātniskos simpozijus....

informatīvās dominances laukā**-Krievijas Ziemeļu JKF  3 kodolzemūdeņu,dīzeļzemūdeņu klātbūtne 2018 gadā  Bārencu-Ziemeļu jūras veikto NATO mācību zonā ,patruļaviācijai P-8A''Peseidon'' radot šoku krievu zemūdens flotes aprindās..., ''tie neveica tradicionālu meklēšanu, izliekot hidorakustiskās bojas-sonorus,vienkārši atlidoja un nometa precīzi virs zemūdenēm maķieri-signālboju (dziļumbumbu/torpēdu) apzīmējot atklāšanu/iznīcināšanu! Kodolzemūdenes gadijumā minētais notika atrodoties 200m dziļumā !!!! Jaunas tehnaloģijas... sintezētās antenas režīms- AESA RLS  apvienojumā ar lielas veiktspējas datoriem(superdatori) spēj atklāt un precīzi lokalizēt zemūdenes klātbūtni 3-4 baļļu jūrā vai Okeānā . Lidaparāta vektors, H=x veido aptuveni no 120 km līdz 180km(2x60/90km) platu apskates zonu, zemūdenei atrodoties  no 50m -200m+ ziļumā pēc dzenskrūves radītās (atstātās) ķīļa sliedes, gaisa burbuļu iznākšana jūras virspusē. Šo fantastiski niecīgo vides anomāliju spēj izdalīt ar atstarotā radiosignāla programatūras un datora veikspējas palīdzību.....+ mag.anomālija+ kodolzemūdeņu ''Seawulf'', ''Virginia'' un britu ''Astute'' sonoru signālapstrāde demonstrē līdzīgus ''tālredzības'' rezultātus.+ pavadoņi zemūdeņu mednieki kuru tehniskais aprīkojums ir līdzīgs patruļaviācijai un tālā kosmosa izpētes pavdoņu aprīkojumam tikai ar pretēji vērstu vektoru, nieka 10.000km orbīta, distance.+ autonomie (7/14/21d/n) zemūdens patruļ sensori+ iegūto izlūkdatu apmaiņa vienotā reāllaika tīklā + ASV nāk klajā ar paziņojumu par paplašināta kosmisko ,vidējo augstumu,komerciālo- COST tehnaloģiju ietverošus,   IS-spektrālās izlūkošanas MZP zvaigznāja, klāstera izvēršanu. Mērķnozīme ,agrīnā hiperskaņas raķešu starta atklāšana un reallaika trases pavadīšana ,mērķnorādes dati ,flotes AEGYS sistēmām. Atkāpei,  hiperskaņas kreisējuma laikā raķetes korpuss sasilst līdz 700*C.....šodien ASV agrīnā raķešu starta sistēmas sensori spēj atklāt meža ugunsgrēku 1 min. pēc tā sākuma, neliela bet atklāta liesma ! Distance-24.000km !

navigācijas*-  lielais ātrums padara LINS mazefektīvu, bet  nacionālā GLONNAS ir nepilnīgs pārklājums, zema  funkcionālā noturība ar nepieteikamu precizitāti, atliek  paļauties uz ārvalstu GPS/Compass/Galileo.
Radiolokācijas*- aktīvā zemes-okeāna virsmas radiolokācijas apskate,nacionālā tehniski nepilnīga,mazspējīga skaitā ierobežota -laika logs.....
Optiskā *-pastāv ,ierobežo retranslācijas pavadoņu līniju caurlaides spēja....
Signālu*-pastāv, pretinieka tehnaloģiskais pārsvars noliedz realizēt ietvertās kapacitātes.....                                                   

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana