Sekotāji

otrdiena, 2020. gada 7. aprīlis

Latvija ,krīzes situācija.

Latvija līdztekus kaimiņvalstīm sāk apzināt un izstrādāt civilās aizsardzības ietvaros X-h krīzes rīcības plānu. Sabiedrības lielākajā daļā plāna izstrāde un ietvertās rekomendācijas civilpersonām -mājsaimniecībām tiek uztverta kā lieks pārspīlējums. Atkāpei, lielākajā vairumā pasaules attīstīto valstu pastāv civilās aizsardzības plāni kuri ietver valsts ārkārtas rezervju izveidi. Sākot no izrakteņiem, energoresursiem-degviela, gāze, transportu, apģērbu,  Izrēlā pastāv ātri izvēršamu- rezerves mobilo sakaru sistēmu, medicīnu un pārtikas rezervēm.  Jaaceras ka valsts rezervju ''pārtikas groza'' izdale noritēs tikai pēc apzināšanas, uzskaites un sadales sistēmas izveides. Kā  E- virtuālās vides sabiedrība , drošibas slieksnis ir  E-sistēmas funkcionālā noturība. Sadaļa kura attiecas uz x-h iestāšanos paredz ,ka pārtikas izdale noritēs ar zināmu laika soli, piemēram no optimistiskām- 7 d/n  līdz 30 d/n aizturei. Plānos ietverta norma kura aicina katru valsts pilsoni veidot personālo, ģimenes, mājsaimniecības-neaizskaramo rezervi*. Motivācijai, Latvija, Zemkopības ministrija figurē kā  CA x-h plāna produktu sadaļas NR izstrādātāja- valsts dienas raciona cena -12 Miljonu.Eur. Ņemot-1 d/n izcenojumu kā pamatu varam apreiķināt patiesas krīzes iestašanās momenta termiņus. Rezervju veidošana neietver krīzes metodiku (ārkārtas apstākļi) tās pamatā atrodas personas d/n uzturdevas- kcal. enerģētiskais lielums. Atsaucoties uz vēsturi. 2 p.sk. kalpoja kā katalizātors ne tikai zinātnē un tehnikā, bet arī militārā un CA pielietotiem normatīviem.  To tālākā pilnveide noritēja pēckara perjodā un mūsdienās.
Stūrakmeni veido cilvēks/karēvis-tā 1 d/n -funkciju nodrošināšanai nepieciešamo resursu apjoms - d/n racions. Plašākā jēdzienā : uzturdevas d/n racions,  karēvja munīcijas racions utt. Vidēji statistiskā cilvēka d/n uzturdeva, atkarībā no apkārtējās vides-t* un veicamās aktivitātes var svārstīties no 3700 kkal. līdz 5500 kkal. diapozonā. Pēc  Latvijas ZM piedāvātā apreiķina -12 milj.Eur/dn, tas jadala ar 2 milj.vienībām. Sanāk-6 Eur /d uz cilvēku, krīzes perjodā, valstij-mēneša uzturdeva izmaksās 360 milj.Eur /mēnesī ! Autors, ZM izpratnē ir sekojoša, N1-  neaizskaramo rezervju izveide noritēs iestājoties krīzes momentam... N2- 6 Eur/d -krīzes uzturdeva personai ir liels pārspīlējums !  Krīze, nozīmē ārkārtas stāvokli un brīvā tirgus principa ''piedāvājums-pieprasijums'' attiecību sabrukumu. Apreiķinos minētie skaitļ , 2 mēnešu griezumā ir līdzvērtīgi gadā aizsardzībai atvēlētiem 2% IKP budzeta ! Valsts stratēģisko, pārtikas rezervju izveidei izmantojot Pasaules pārtikas palīdzības metodiku panāk līdz  1v 4 mēnešu attiecību. Igadējais iepirkumu groza - 1mēn.=360mil.Eur.(1%IKP) finansu apjms ir pietiekami interesants starptautiskām kompānijām kuru piedāvājumu izcenojumi, kvalitāte,apjomi ir uzmanības vērti. Ilustrējot, krīzes moments: valstī  ir traucēta elektrības apgāde, sauzemes, jūras un gaisa komunikacijas, degvielas un izejvielu piegādes, medicīnas līdzekļi, krīze! Ārvalstu humanitāro kravu piegāde ir bloķēta vai apgrūtināta, piemēram gaisa, transportlidmašinu  tilts nepietiekams. 2020 gada martā-aprilī LV ir CoVid19 krīzes situācija, medicīnas kapacitāšu nepietiekamība. Latvijā ar 1,98 milj. iedzīvotāju tikai 100 māksl. elpināšanas iekārtu, attiecība 1: 19.800- tehniski saus skaitlis. Daudz, maz, vai pietiekoši ? Salīdzinājumā iegūstam priekštatu: Itālija ar 60,36 miljoniem ,pienākas 5000 māksl.elp. iekārtu.,secīgi 1:12.672. No ierindas funkcionāru viedokļa, situācija, medicīnas kapacitātēs ir normāla un atbilst valsts Ekonomikai ! Atšķirīga domāšana dominē Irijā un Lielbritānijā. Kara apstākļi prasa  atbilstošu, netradicionālu rīcību , atkāpi no daudziem ikdienas priekšrakstiem !  Itālijā , kapacitāšu izsīkums spieda izdot  med. cirkulāru ,personas 60+ kolīzijas gadijumā, nepieslēgt !  Īrijas kapacitātes CoVid-19 krīzes momentā ietver 1250 aparātus uz 4.9 milj. iedz. tātad iegūstot 1: 6125  ! Irijas un Lielbritānijas valdībām vēršoties pie uzņēmējiem , idividuāliem izgudrotājiem  ar aicinājumu ātri izstrādāt un ražot ''karalauka'' ventilātorus .Mērķis, maksimāli īsā perjodā audzēt valsts Veselības Aizsardzības ventilātoru kapacitātes. Latvija, atšķirībā no Itālijas vai Spānijas ir laika rezerve....gatavoties karam ! Iespēja iegādāties ''karalauka'' -māksl. elpin.iekārtas*- Īrijā un Lielbritānijā. .Jaaceras, ka māksl.elp. med.ierīce ir viens no būtiskiem militārās-krīzes, medicīnas kapacitāšu rādītājiem. 

CA*-CivilāsAizsardzības
NR*-Neaizskaramā Rezerve
''karaklauka'' māksl.elep. iekārta*-  trūkst   jaunāko  drošibas standartu un citu Med.priekšrakstu...atšķirība cenā 1:50 1:70.  Izgudrotājiem reanimējot '' aizvēsturiskus'' 70 gadu vecus tehniskos risinājumus ,''Karalauka''  uzbūves vienkāršiba , rada cenas  pieejamību ļaujot ātri audzēt rezerves..Princips: skaits un tikai skaits(kapacitāte)- glābj dzīvības.... 

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana