Sekotāji

trešdiena, 2020. gada 1. aprīlis

Tanks STRV103 un šodiena.

Zviedrija p.gs. 60 gaos raksturojās ar oriģināla tanka pieņemšanu bruņojumā. Zviedru konstruktoriem akumulējot 2.ps.k. Vācijas  tankubūves un kaujaslauka Stg-III pieredzi. Pamatā tā izsakāma ar ražošanas izmaksu, laika sarukumu bet kaujaslauka taktiski izceļoties ar zemu siluetu. Niecīgam Stg-III korpusa augstumam liekot pamatus veiksmīgai uzbrukuma un aizsardzības taktikai.  Lielbritānijas nevēlēšanās piegādāt Zviedrijai ''Centurion'' tankus kalpo kā incātors nacionālā tanka projektam. Viens no tādiem ir ''S'' projekts Strv-103.  Par ietverto tehnaloģisko risinājumu kondīcijas līmeni varam spriest pēc pievienotā ilustratīvā video. Atkāpe, skatot video , jaaceras, ka izmantotie risinājumi saistas ar p.gs. 60 gadiem ! Sevišku interesi izraisa integrētā vadības stūre kura ietver aviācijas HOTAS principu ,  kombinētā dzinējiekārta kuģu CODAG risinājums , automātiskā ātrumkārba, aktīvā hidropneimatiskā piekare kā integrēta lielgabala tēmēšanas , stabilizizācijas sistēma, difirencētās bruņas aizsardzības princips-aviācija,helikopteri, 50 lādiņu lādēšanas automāts dalīto magazīnu ar reālo-15 rd/min veiktspēju ! Piebilde, kā laikaposmā otrā valsts pasaulē hidrodinamiskās piekares pielietotājs tankā ir Japāna , bet lādēšanas automāta veiktspējā ar 10-12 rd/min pietuvinās  p.gs. 90 gados radītais Francijas ''Leclerc''!   Par ''S'' sistēmas kvalitatīvo raudzi liecina tādi kritiski rādītāji kā : stobra pārnešanas ātrums plaknē- 90*/sek iepretim šodienas T-72/64/80/90  saimes- 38/45*/sek, uguns atklāšanas ātrumā paspēlējot  x+0,2s  laikaposmā modernākam ASV -M60A3 variantam bet precizitātē saglabājot pārākumu. Lādēšanas automāta veiktspēja ukraiņu T64B= 1rd/7sek iepretim  krievu T-72/-90 =1rd/8-9sek.  Uguns vadības sistēma, pēc Izrēlas moderizacijas Gruzijas ,Aizerbidžānas T72 SIM1 ietvertie uzlabojumi  nodrošina ''atklāju-atpazīstu-mērķēju-uguns'' ķēdes sarukumu, pirmais raidijums līdz 10 sek*!  Praktiskā, kaujaslauka sadaļā , tanka Strv-103 munīcijas raciona, 50 vienību pārlāde 3 vīru ekipāžai aizņem 10 min. , iepretim T64/72/80/90 tipveida saimei ne mazāk kā 25/30 min.!

                                                   
Autors, tanka ''S'' pielietojumam labvēlīgais areāls neaprobežojas tikai  ar Zviedrijas austrumiem, bet arī pustuksnešu, ,tuksnešu , stepju un citu lielu atvērtu klajumu apvidos. Pamatojas ar niecīgo siluetu,  aptuveni 1/2 no NATO standarta H-1/-2/-3 (T72/64) ģeometriskiem izmēriem.  NATO standarta, pretinieka- mērķa gabarīti veido aptuveni 3/4 no NATO tanku gabarītu standarta.Tanku artilērijas duelēs lielu lomu spēlē pretinieka atklāšanas distance kā arī mērķa gabarīti.  Zviedrijas ''S'' modeļa deaktivācija noritēja p.gs. 90 gadu vidū. Dienasta laikā tā arī neiegūstot iespēju apliecināt koncepciju reālos kaujas apstākļos ārpus Zviedrijas. Zviedrijas valsts piekoptā neitralitātes politika noliedza ''S'' tankā ietvertā potencionāla kapitalizāciju. Atkāpei , par objektīvu  sliekni var kalpot: tehnaloģiskais līmenis un secīgi vienības izmaksas, kā arī ''S''-tanka kaujas pielietojums izvirza prasības netikai ekipāžas intelektuālai kvalitātei bet arī komandējošam sastāvam. Laikaposmā sākot no p.gs.70 gadiem , galvenie bruņtehnikas pircēji un patron valstu dāvanu saņēmēji : Iraka, Irāna, Alžīra, Ēģipte, Lībija, Indija, Pakistāna. Tanka spēcīgās puses aptver kā aizsardzību tā uzbrukuma taktiku. Abu taktisko sadaļu veiksmīga realizācija atkarīga no prasmīga pielietojuma un kopdarbības. Tehniski , oriģinālais konstrukcijas risinājums ir dzīvotspējīgs ,pirmkārt tehnaloģiski vienkāršāka  ar mazāku darba /h  ietilpību ,tātad arī gala izmaksās.Tanka ''S'' kompozīcija ir optimāls risinājums valstīm ar piemērotu apvidus, trūkumu -pilsētvide, kalni.  To kompensē S-tanka un 30/40mm KKM grupas mijiedarbība.


Atkāpe, autora skatijumā, virtuāli ''S''- tanka dalība Ukrainas Bs ierindā izmainītu dueļu un tehnikas satriekšanas fakta radītās blaknes. Pat saglabājot ''S''-tanka bruņojumu 105mm L7 ar ''nemodernu'' bruņsitēja DM23/M111''hetz'' munīciju pateicoties lādēšanas automāta veiktspējai un augstai raidijumu precizitātei 1,5-2km distancē nodrošina T64/72/80/90 satriekšanu netikai ar atseviški ņemta lādiņa apsorbciju ,  bet arī ar 17 s  veikta 4 lādiņu summāro efektu....ložmetēja princips !

                                             T-64BM /-72B3/-90A tanku kaujas Donbasā.
   
  Te japiebilst, ka  armijas ierindas T-64/72/80/90 saimes tanku tehniskie raksturlielumi spēcīgi atšķiras no deklarētiem, raidijuma precizitāte,  lādēšanas automāta veiktspēja un funkcionālā, bezatteikuma noturība,  lielgabala precizitāte 1,5-2km raksturojas kā, var vēlēties labāk. Tas ir viens no vadāmo raķešu klātbūtnes iemesliem T-saimes tanku racionā, bet Krievijas Bs tipveida ierindas tankam  vairumā trūkst finansiāli dārgā vadāmā ieroča un termovīzijas temekļu.  Zviedrijas Strv-103 ir tanks kura demobilizācija ir notikusi pāragri....                                               

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana