Sekotāji

pirmdiena, 2015. gada 11. maijs

Armata /Kurgaņec-25 raksturlielumi.

Platformas ''Armata'' gabarīti ir maksimāli pietuvināti Rietumu paraugiem. Krievijai neskatoties uz augušiem gabarītiem konstrukcijas svars nepāsniedz 50t.*robežu. Rietumvalstu modeļu pamatsvars svārstās no 50t. līdz 56t. ''Leclerc'',C2''Ariate'' līdz 63t.- ''Leopard-2A6'' ,M-1A2SEP ,''Challenger-2''. Lielais bruņas svars ierobežo manevru apvidū un rada nesamērīgu degvielas patēriņu*.Atzīmei, Japānas un Dienvidkorejas jaunākie tankubūves paraugi T90/10, K2 atrodas 50t. robežās. Krievijai  konstrukcijas laukuma un bruņas aizsardzības pretstatu problēmu risina tai rakturīgā veidā. Konstrukcijā ietvertais apkalpes kokons ļauj pārvarēt vairākas tankubūvei fundamentālas problēmas. Primāri, apkalpes izdzīvošana saistas ar aizņemtās telpas bruņas aizsardzību.Tradicionāli tanka tornim ietverot apkalpes dzīves telpu ,lielgabalu ,munīciju ,tēmēšanas ,sakaru ,navigācijas iekārtas utt. Kauju statistika, līdz 70% trāpijumu pienākas uz torņa profilu ! Loģiski ka tanka galveno bruņas svaru veido torņa bruņa*. Pastāvot diviem kardināli pretējiem torņa novirzieniem. Pirmais saglabā apkalpes funkcionēšanai nepieciešamo optimumu ar atbilstošām svara blaknēm. Otrais, minimizēt apkalpes telpu un līdz ar to bruņas aizsargāto laukumu.  Otram novirzienam piekrīt Francija, Krievija, Japāna,D-Koreja. Krievijas tankubūvē vērojama tradīciju pārmantotība telpas minimizācijā no T34-T55-T62-64-70-80-90. Raksturīgās blaknes ir ciešā atsaitē ar apkalpes izdzīvošanu. Telpas apjoma sarukums panākams vienīgi samazinot ekipāžu , lādētāju aizstājot ar mehānismu. Kompakta lādēšanas automāta izvietojums saitas ar torni vai korpusu.

3 apkalpes tanku automāti.

  Krievijas T-saimē lādētājs veido ''stapklāju'' apkalpes telpā. Lādēšanas automāts ir galvenais autonomā moduļa elements. Iepretim franču ''Leclerc'', japāņu ''90'',''10'' un dienvid korejiešu K2 tanku torņa nišā izvietotiem lādēšanas automātiem T-14''Armata'' saglabā tehnisko pēctecību, korpusā izvietotu lādētāju. Risinājuma plusi, munīcijas arsenāla aizsargātība no ftontālā taisnā tēmējuma uguns. Kā blakne munīcijas arsenāls atrodas tiešā tuvumā apkalpes kokonam. Pretstatā, lādētājam un munīcijai atrodoties torņa nišā saistas ar rindu tehnisku problēmu. Pirmā, iegūtā telpa netiek lietderīgi izmantota, bet otrā automāts un arsenāls atrašānās torņa nišā rada zemāku kaujas noturību. Ārpus korpusa iznestais racions ierosina papildus prasību pēc bruņas aizsardzības. Autors, korpusa izvietojums diktē ietvert  raciona eksplozijas kanalizēšanas vārstus ar to pasargājot ekipāžas kokonu no iznīcināšanas.Torņa bruņas aizsardzība ir minimāla to veido kompozītbruņa ar  jauna veida ARB moduļiem. Izmantojamie ARB iepretim tradicionālam eksplozijas metēj plaksnēm ietver daudzslāņu kumulatīvo princiju. Par iedarbes inicēšanas sprūdu kalpo raķetes kumulitīvais vai kinētiskā trieciena lādiņš. Pretēji agrīno ARB paraugiem , proces ir precīzi vērsts uz kumalitīvās strūklas''ilglaicīgu šķelšanu'' un izsēju.Tanku T-14 un smago KKM T-15 apvieno šasija un dzinējiekārta. Neliela atšķirība vērojama korpusa aizsardzības elementos. T15- korpusa frontālo daļu veido kompozītbruņa ar iebūvētu ARB* moduli. Frontālās daļas sānus sedz ARB moduļi. Līdzīgi Krievijas T-90 un Ukrainas T-64VB tanku torņos izmantotiem. Sānu aizsardzība ir kombinēta , bruņsvārki ar piestiprinātiem lielformāta ARB moduļiem. Tas liecina par pāreju bruņtehnikas perimetra aizsardzībā no mazformāta ARB moduļiem uz lielizmēra.  Būtiskākais aizsardzības elements ir aktīvās aizsardzības sistēma-''Afganit'' Tās pasīvie elemeti AESA izvietoti`tanka torņa perimetrā ,bet aktīvie torņa pamatnē. Smagās KKM T-15 gadijumā ''Afganit''  AESA un pretdarbības ''penāļi'' izvietoti  ar nelielu izvērsumu korpusa garumā . Deklarētie  raksturlielumi nodrošina PTR un tanku raidīto kinētisko triecienšautru satriekšanu, līdz 1700m/s, bet tuvākās nākotnes mērķis ir 2200m/s un 3000m/s ! Satriekšanas procesā pirmoreiz izmantojot eksplozijā formētu triecienelemetu atkārtojot ASV,Zviedrijas un D-Korejas AAS ietvertos risinājumus. Pasivās pretdarbības ''miglas'' izlicēj paketes atrodas torņa augšpusē veicot maskēšanās-pretdarbību, lāzenovades un termovizijas diapozonu bloķēšanu.  Kaujas mašīna ''Armata'' T-15 veic tanku atbalsta funkcijas. Redzamais trūkums ir bruņojuma pārsātinātība: 30mm lielgabals ,ložmetēji ,2x2 PTRK ar 2 neatkarīgām atklāšanas-tēmēšanas-novades sistēmām. T-15 kompozīcija atkārto bezapkalpes torņa principu. Trūkumi , 30mm lielgabala munīcija nenodrošina pretspēlētāja satriekšanu frontālā 1200m dueļsituācijā.  Pozitīvais ,T-15 un ''Kurgaņec-25'' konstrukcijā vairs neietver 100mm lielgabalu. .Kopējiem apkalpes izdzīvošanas rādītājiem izvirzoties priekšplānā. Daļeji atteikšanos no BMP-3 ietvertā 30/100mm ''dueta'' diktē izmaksas un munīcijas apgādes ķēde.''Kurgaņec25'' -frontālā sektora bruņas aizsardzība ir nepieteikama. Pretinieka izmantojamie 30/35/40mm kalibra lielgabalu munīcija minētā distancē nodrošina no 100mm līdz 200mm bruņas cauraužšanu. Tehniskais elements  , tanka un KKM torņa un korpusa perimetrā ir izvietotas CCD kameras un realizēts HD- augstas izšķirtspējas apvidus video pāraudzība. CCD video straumējumu papildina IIR uzklājums veidojot kombinētu, ''uzlabotās realitātes'' bildi. Autors, šodien zinot šo elemtu klatbūtni bruņtehnikā varam gūt priekštatu par svarīgo elemetu izcelsmi un to iegūšanas avotiem. Šādu hi -tec elementu ražošana Krievijā nenotiek tie ir atrodami importējmā sadzīves elektronikā !    
                                         

 Kājinieku kaujas mašīnas ''Kurgaņec-25'' kaujas svars nepārsniedz minēto: 25t. robežu. Iemesli, prasība obligāti saglabāt peldspēju! Pretstas ,ASV ''Bredli ''M2/M3 bāzes svars 29,5t. peldspēja tiek panākta ar atgāzu pildītu peldsvārku palīdzību.Kurgaņec-25 augušie korpusa apjomi iepretim BMP-3 ir pretrunā ar bruņas aizsardzību. Varam droši apgalvot ka Kurgaņec-25 (BMP-4) ir  BMP-1 tradīciju pārmantotāja. Iespaidīgie sānu piloni primāri pilda peldsvārku funkcijas ,bet sekundāri aizsardzību no RPG un lielkalibra ložmetēju raidijumiem. Sānu pilonu pildijums ir zema blīvuma polimērs ko aptver Al/Mg sakausējuma karkas. Polimērs vienlaicīgi pilda kumulatīvās strūklas izsējēja funkcijas. Līdzīgi kā T-14/15 bruņplatformās  ''Kurgaņec-25'' ietever AAS- nodrošinot pilnu perimatra aizsardzību. Aktīvām aizsardzības sistēmām kompensējot svara ierobežojuma radīto bruņas deficītu. Krievu ekspertiem apgalvojot  ka T-14 par 15% līdz 20 %  pārspēj ārvalstu analogus.Minētam apgalvojumam piemīt vaja argumentējošā bāze. Autors ,nau zināms izmantojamo munīcijas raksturlielumi , pretinieka tankiem saglabājot bruņas aizsardzības pārākumu, arvalstu AAS pielietojums ir izvēles elements. Nezināma ir T-14 ierindas funkcionālā noturība. Paziņotie ražošanas apjomi 2300 vienības ir stipri pārspīlēts apjoms. Minētais daudzums neietver KKM T15/''Kurgaņec-25''. ''Armata'' plusi ir vienotais šasijas standarts un ietvertie moduļ uzbūve, ražošas procesā ļaujot veikt rekofigurēšanu. Sniedzot izvēles iespēju, dzinējam atrodoties T-14 aizmugurē vai kkm T-15 gadijumā priekšā ! Jasecina ka grandiozie plāni stipri pārspēj Krievijas finasu celtspēju.Apskatot apgalvojumus par Krievijas militāritehisko varenību jaatceras pastāvošā tehnaloģiskā un militāri konceptuālā plaisa.

ARB*-Aktīvi Reaktīvā Bruņa.
AAS*-Aktīvā Aizsardzības Sistēma.
degvielas patēriņu*-Leopard-2 (dīzelis) šķēršlotā apvidū 500L/h degv. rezerve 1160 l. tātad 38-48km/h =100km /120min.-1000L. Par apgādes daļu ļauno sapni dēvētais M-1( gāzturbīna) 800L/h...
T-64- 41,6t.
T-72-42t.
T-80-46t.
T-90*-48t.
M1A2SEP-63t. tornis 24,4t. ,38,7t. korpus + 4t. ARB aplikācija.
Leopard-2A5/6 -62t. tornis 21t., korpus 39-41t.
''Leclerc''-54/56t.,tornis 18t, korpus 36t./37,5t.- 3 karēvju apkalpe ,lādēšanas automāts ,apkalpe tornī aizsargātos kokonos. Tātad 1 ekipāžas locekļa aizstāšana ar automātu rada no 3t. līdz 6,4t. svara ekonomiju vienlaikus saglabājot adekvātu aizsardzību.
Torņa Svara atšķirības nosaka laukums un izvēlētā bruņas kompozīcija.
Eksplozijā Formētu Triecienelementu*-EFT                                            

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana