Sekotāji

pirmdiena, 2015. gada 15. jūnijs

Avioneši,ambīcijas un rezultāts.

 Interesanti ir salīdzināt jauno un esošo avionešu valstu flotes attīstības programas. Salīdzinājumam pretnostatot Krievijas, Ķīnas un Indijas ambicijas. Ķīna, avn. nepiecieāmība pamatojas ar brīvu izejvielu un preču plūsmu, interešu aizsardzību tuvējā perifērijā. Ķīnai kara flotei atvēlot nozīmīgu lomu savā stratēģijā*, ekonomisko un politisko mērķu sasniegšanā. Pretstatā Ķīnai , Indijas avn.programa tiek balstīta uz militāriem apsvērumiem ,nepieciešamība pretdarboties Ķīnai. Raksturīgs vēstures atkārtojums saistas ar Krieviju un tās avn. programu, to nozīme flotes ierindā ir vāji izprasta un tiek balstīta vienīgi uz ambīcijām. Katrai no valstīm ir atšķirīgas tehniskās un tehnaloģiskās iespējas. Lielākais tehnisko elemetu kopums nacionālā avioneša būvniecībai piemīt Ķīnai. Tās ambīcijas pēc avionesēju.flotes ir pamatotas ar finansēm, būvniecības tehniskām iespējām un kotrolējamo tehnaloģiju apjomu. Dotajā momentā Ķīnā vienlaicīgi norit pirmā un otrā naconālā avn.korpusa būvniecība. Prognozējams ka avn. savos tehniskajos rādītājos atkārtos ''Admirālis Kuzņecovs'' modeli. Ķīnai līdz ar ''Varjag'' iegādi pārņemot PSRS avn. attīstības koncepciju. Jaunajos korpusos novēršot ''Liaoning'' CV-16  tramplīnstartam-STOBAR piemītošo trūkumu. Paredzams ka pirmie divi korpusi saglabās oriģināla 55.000t. ūdensizspaida lielumu. Kopumā nacionālā avn.būves programa paredz 4 avn. atrašanos flotes ierindā. Admirāļiem izsakoties ka sākot ar 3 korpu tiks realizēti triecienavioneša rādītāji: 95.000t., elektromagnētiskās katapultas starts un kodolenergoiekārta. Katram no risinājumiem ir objektīvi iemesli. Pāreja uz CATOBAR saistas ar avn. spārna kvalitāti : sniedzamība/ bruņojums raksturlielumu uzlabošanu, klāja AWACS , PZA un apgādes aviācijas klātbūtni uz klāja. Pirmie divi korpusi ietvers ''pārejas laika'' nacionālo tvaika katapultas tehnaloģiju. Ņemot vērā sapringtos pirmā un otrā nacionālā avioneša CV-18,19 korpusa tapšanas termiņus ,korpusa nolaišanu ūdenī-2019 gadā un ierindā stāšanos 2021gadā, projekts saglabā nemainīgu galveno dzinējiekārtu, tvaikturbīnas risinājumu. Iemesls ir pastāvošais ārvalstu embargo un nacionālo gāzturbīnu ražotnes mazattīstība. Apsvērums par labu tvaikturbīnai ir projekta termiņi un tehnisko izpētes darbu apjoma trūkums Ķīnā, saistībā ar jaukta veida energoiekārtām : dīzeļdzinējs-gāzturbīna-elektropiedziņa. Kuģubūves stāpeļu iespējas  nodrošina projekta realizāciju nospraustos termiņos. Indijas ambīcijas realizējas pateicoties nacionālos stāpeļos būvētiem avionešiem. Valsts tehnaloģiskās iespējas ir ierobežotas, nepastāv nacionāli neatkarīgi elementi. Liekot uzsvaru uz ārvalstu tehnisko palīdzību Indija iegūst pārbaudītas tehnaloģijas.Tramplīnstarta-STOBAR  40.000t. avn. projekts ''Vikrant''   iespējas ir līdzīgas avn.''Vikramaditya''* un Ķīnas pirmam avn. CV-16 ''Liaoning''*. Trūkumi ir kopēji, STOBAR-koncepcija..

                                           2018gadā ierindā 44.000t. avn.''VIKRANT''..

 Indijai sava pirmā avn.''Vikrant'' ķīlī liekot itāļu ''Cavour''  daudzfunkciju avn. projektu ar sekojošu korpusa proporciju tālāku modificēšanu. Nākamam ''Vishal'' avn. korpusam sasniedzot 65.000t. ar varbūtēju nacionālo kodolenrģētisko iekārtu un ASV-EMALS katapultu integrāciju. Indija ,''Vikrant'' projektā iegūst gāzturbīnu radītās priekšrocības: kaujas gatavību, gaitas elastību, dzinējiekārtu starpremonata resursu. Galveno dzinējiekārtu pretnostatijumām, Indija iegūst pārsvaru avn. noslodzes rādītājā pār Ķīnu. Indijas avn. programa nesastop tehnaloģiskā rakstura šķēršļus un termiņu sasniegšana ir atkarīga no finansējuma. Ķīnai un Indijai  savas ambīcijas konsekventi realizējot konkrētos avn.korpusos. Interesanti ir salīdzināt Krievijas ambīcijas uz Ķīnas un Indijas darbu fona. Galvenie šķēršli Krievijas avn. programas realizācijas ceļā, iztrūkstot lielapjoma civilai kuģubūvei  trūkst atbilstošas kvalifikācijas darbaspēka* un piemērotu stāpeļu trūkums.Vairumā elementu pārklājas ar Ķīnu: gāzturbīnu trūkums , modernu dzinēja spēka pārvades elementu propeleru grupai ,tvaika katapultas, utt. Vēsturiski izveidojies ka Krievijā novārtā atstāj svarīgu kuģubūves komplektējošo elementu lokalizāciju. Rezultāts, 2014 gadā Krievijā būvētie nedaudzie civilie kuģi ietver no 20% līdz 30% nacionālās komponentses ! Tikai 2 stāpeļu gabarīt un tehniskais aprīkojums ļauj būvēt līdz 60.000 dwt.korpusus. Šo stāpeļu noslogojumu veido galvenokārt militāro kodolzemūdeņu ilgbūve. Vienīgais PSRS avn.stāpelis ir palicis Ukrainā -Nikolajevā.  Pastāvošā objektīvā situācija nau šķērslis Krievijai būvēt propagandas avn.floti. Pakāpeniski atvirzot avn.ķīļa ielikšanu uz 2025 gadu. Vienīgā avn. ''Admirālis Kuzņecovs'' atsvaidzināšanas un modernizācija ir atvirzīta uz 2016 gadu.  Modernizācijas apjomu noteiks finansu iespējas un Admirāļu ambīcijas.

P.S. -Krievija, Maskavas apg. ,Kubinka norit ''Armija 2015''-forums. Liela daļa propagandas ekspozīcijas ir vērsta uz ''Mistral'' postošā efekat minimizēšanu masu apziņā. Flotei veltot divus 3 apjpomīgus modeļus  kuriem jarealizējas laikaposmā sākot no 2016 gada līdz 2030 gadam.
Galvenā uzmanība attālās nākotnes,2039 gada avioneša Pr. 23000  raksturlielumi ,100.000t. ar konvenciālo dzinējiekārtu ! Autors, interesants jautājums ,kapeic vadošās avn, lielvalstis konvencionālo avn. projektus aprobežo ar 65.000t....?  Nākamais ,14,000t.  ''Mistral'' desant doka-helikopterneša aizstājēji ''Priboj'' un  24.000t.''Lavina''  projekti..Projekts ''Priboj'' atspoguļo Krievijas nacionālās kuģubūves tradīcijas, apvienojot 14.000t. Pr.1174 ar  avn.kreiserim Pr.1143 raksturīgo virsbūvi.

''Vikramaditiya''/''Liaoling''-vieno izcelsmes modeļi.
kvalifik.darbaspēks*- Indijas JS paredzētais ''Vikramaditiya'' avn. izbūvei vajadzēja mobilizēt vissu Krievijā un sadraudzības valstīs Metinātāju resursus. Zināma daļa šī resursa tika smelta arī Igaunijā ,Latvijā,Lietuvā.

                                                                                  
               

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana