Sekotāji

sestdiena, 2016. gada 13. februāris

2016 gads ,Ukrainas Bs attīstības problēma.

 Krievijas veiktā agresija atklāja Ukrainas BS patieso lietu stāvokli. Iepriekšejie attīstības plāni paredzēja spēku samazināšanu līdz 130.000 karēvjiem. Ilgstošiveiktais niecīgais finansējums un BS saglabātā organizātoriskā struktūra kalpoja par efektīvu spēku reducētāju.Agresijas laikā un turpmākos mēnešus Ukrainas BS neatradās kaujasspējīgu bataljona, pulka vai brigādes lieluma vienibu. Izvērstā mobilizācija un vienību komplektācija atdūrās organizātoriskas rakstura problēmās. Agresija ierosināja jaunu attīstības plānu. 2015 gada Ukrians Bs personāla komplektācija paredz skaitlisko izaugsmi līdz 250.000 karēvjiem. Ārkārtas situācijā nospraustie mērķi ir slikti sabalansēti ar reālo valsts finansu kapacitāti. Bruņoto spēku ieroču šķiras turpina saglabāt mazefektīvu struktūru, tehniku un personāla apjomu. Ieroču šķiru komandējošais sastāvs nau ieinteresēts strukturālā reformā.   Piemēram , JS nespēj veikts interešu aizsardzību  jūras ekonomiskajā zonā un valsts krasta aizsardzību no pretinieka desanta ! Krievija ,7 mēnešus pēc Krimas ps.okupācijas veic Ukrainas kompānijai piedrošu, vairāk kā 200km atstatus jūrā izvērstu naftas/gāzes platformu ekspropriāciju. JS saglabā 2 lielas platformas, Pr.1135.1 modeļa fregate ''Getman Saigačij'' un Pr.773 modeļa desantkuģi ''Kirovograd''. Pildot resursietilpīga simbola funkcijas.Ukrainas JS  ierindas reālie skaitļi: 9000 karēvju* liels personāls. No tiem aptuveni 4000 dublē SzS raksturīgās funkcijas. Simbolisko sadaļu veido 3 platformas ,flotes aviācija ar 3-7 lidaparātiem un helikopteri . Krasta aizsardzību veic novecojusi PKRS ''Rubež'' un artilērijas divizions kā arī krasta aizsardzības -JK brigāde. Ņemot vērā ka fregates klājam adaptētie Ka-27 ir Krievijas ar izcelsmi to tālākā ierindas eksploatācija ir nelietderīga. Realitāte, 2016 gadā atvēlētie izdevumi JS ir 1 Miljards grivnu ,apt. 40 milj.$ ekvivalents. Pretstatā iepriekšējiem gadiem ir vērojams pieaugums. Vērtējot apsalūtos skaitļos  finanses ir pietiekamas personālsastāva uzturēšanai, bet ne tehnikas eksploatācijai un attīstībai. Flotes jūras un gaisa platformas raksturojas ar lielu gadu skaitu un eksploatācijas izdevumiem. Finansu sadrumstalotība izpaužas iepirkumu mazsakitlīgumā* un armijas ikdienas apgādē.*  Līdzīgs lietu stāvoklis pastāv GS. Eksploatējamie kaujas  lidaparāti Su-27 /-25 un MiG-29 nau līdzvērtīgi pretinieka lidaparātu tehniskajām iespējām. Nenodrošina SzS vienību atbalstu pretinieka zenītugus zonā. Tehniski viekāršo triecienlidmašinu Su-25 parks saglabā līdz 15 kaujas gatavu lidaparātu. Sadursmē fiksēti 2 Su-25 zaudējumi un 1 lidaparāta neatgriezenisks kaujas bojājums. Su-27 un Mig-29 modeļu  resursa renovācija ļauj uzturēt līdz 8-9 lidotspējīgu parku. Primāri , veic gaisa telpas policijas funkcijas.Lidaparātu un apkalpju uzturēšana piesaista ievērojamus līdzekļus. Reksturizācijas rezultātā  GS atbrīvotos no eksploatācijā un pielietojumā mazefektīvām militārām platformām.kā arī infrastruktūras.Ekonomijas izbrīvētos līdzekļus novirzot PGA zenītsistēmu S-300PM renovēšanai un modernizācijai. Realizējot JS un GS struktūras optimizāciju tiek izbrīvēti SzS  nepieciešamie cilvēkresursi un finanses. Kopējais JS un GS  restrukturizācijas rezultātā iegūtais cilvēkresursa apjoms var sasniegt 38.000-45.000 ! Tādejādi ļaujiot Ukrainas Bs izveidot ar finansēm patotus 175.000-195.000 lielus BS no kuriem 90 % veidotu SzS. Nepietiekama finansējuma apstākļos cilvēku un finasu resurs slēpjas organizātoriskās struktūras racionalizācijā. 2016 gadā Ukrainas Bs atrodas dilemas priekšā : flotes un aviācijas simbolu tālākā uzturēšana vai SzS* trūkstošās tehnikas un bruņojuma iepirkumi.


9000* -faktiskais,
mazskaitīgums*- 2015 gadā pec dažādiem datiem ir iepirkti 5 jauni T-84 un atjaunoti 82 T-64BV/-80U. No plānotām 150 ''Dozor'' vieglām bruņmašīnām armijai piegādātas 10.
 ikdienas apgādē*-viens no uzskatāmiem piemēriem : 53 brigādes izvēršana poļigona ''Širokij lan'' teritorijā ,komplektēta ar rezervistiem. 2016 gads, joprojām Armijai lielas problēmas rada apgādes-nodrošinājuma sistēmas mazspēja.  Uzrādot kopējo stāvokli armijas vadības līmenī.

Krievijas ,Krimas ps. okupācija, skats no iekšpuses.

Ka-27*-Krievijas JS- standarts,apkope,remonts,rezervesdaļas. Tiek zaudētas fregates''Getman Saigačij''-PZA ierobežotās iespējas, kuģa kaujas lietderība ir simboliska, kalpo kā saistoš peldošais mērķis.
SzS*-Sauszemes Spēki

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana