Sekotāji

svētdiena, 2016. gada 7. februāris

Kodolgarants, Lielbritānijas gadijums.

Lietu kārtību pasaulē nosaka spēka dominante. Pastāvošās kārtības pamatos atrodas 5 kodollielvalstu līguma veidotā Drošibas padome. Apskatot konflitu risināšanu no Krievijas un Lielbritānijas spēka pozīcijas.Pēckara robežu neaizskaramību Eiropā ilgstoši garantēja spēka diktāts ,kodolieroči. 2008 gadā un vēlāk 2014 gadā Krievija no kodolieroču spēka radītos likuma atvasinājumus pārkāpa. Ukrainas scenārijam ierosinot atgriesties pie ''vecās-jaunās''- kodolspēka stratēģijas. Liekot izvērtēt lietu patieso stāvoli Lielbritānijas kodolspēkos. Tālāk autors, ņemot vērā notikušās izmaiņas finansēs Lielbritānijā notiek aktīvas debates par kodolspēku uzturēšanas un to tālākās pārabruņošanas lietderību. Britu sabiedrības lielākam vairumam valsts kodolspēki asociējas ar dārgu atribūtu.  Parlamentā pastāvot politiskam straumējumam kurš apšauba tā  militāri-praktisko lietderību. Nesaskatot saikni ar vasltij radīto dividenžu pienesumu starptautiskā politikā un ekonomikā. Kodolieroči kalpojot par neredzamu valsts interešu multiplikātoru.    Neskatoties uz to, radītā potencionāla realizācijai ir nepieciešami palīgelementi-starposmi, ''drošinātāju'' radīta aizsardzība. No ''aukstā kara'' konfrontācijas laikmeta zinām ka par tādiem ''drošinātājiem'' kalpo: konvencionālie bruņotie spēki ,taktiskie, mazās un vidējās sniedzamības kodolieroči. Pretiniekam pakāpeniski pārvarot minētos ''drošinātāju'' līmeņus tiek inicēts galvenais, abpuseji garantētas iznīcināšanas kontūrs, stratēģiskie kodolspēki. Atslābuma laikaposmā, finansu apsvērumi minimizēja vai pilnībā novērsa ''drošinātāju'' funkcionēšanu. 2016 gadā Lielbritānijas Bs* sauzemes,gaisa un jūras spēku tehniskais un personālsatāva apjoms nevar pildīt efektīva ''drošinātāja'' funkcijas NATO atbildības areāļā. Trūkumu daļēji kompensē ASV kontingenta klātbūtne. Lielbritānija atrodas militārās krustcelēs. Formāli valsts kodolspēki ir neatkarīgi, bet tehniski ir cieši integrēti ASV kodolspēkos.To pamatā atrodas ASV iegādāti balistiskie nesēji ,modificēti kodolbloki un galvenais, dubultās autorizācijas kodu atslēgas. Šī iemesla dēļ BBC veidotā filma WW-III ''Inside the war room'' tehniskajos* elementos atrodas ''vēlme kā realitāte'' kategorijā. No tā izriet ka lēmuma pieņemšanas procedūra neattaino otra atslēgas turētāja viedokli-par abpusēji garantēta iznīcināšanas kontūra aktivizāciju. Jaatzīmē ka lielāks svars kodoliebiedēšanas jomā piemīt Francijas Bs. Līdztekus stratēģiskiem ir saglabāti aviācijas  nesti taktiskās* un vidējās sniedzamības kodolieroči. Finansu interešu iespaidā Lielbritānija ir atteikusies no daudzu tehniski neatkarīgu militāru projektu realizācijas.  Zaudēto ''drošinātāju''atjaunošana saistas ar nesamērīgiem tēriņiem. Piemērs, JS zaudēja krasta PZA patruļaviāciju, Šodien Krievijas ATZ aktivitātes britu salu tuvumā ir grūti atklājama un slēpj tiešus draudus britu kodolarsenālam.        

                                                BBC : '' Inside the war room''

Aktuāli ,tiek diskutēts par Lielbritānijas kodolarsenāla( 162/216 kb.) tālāko uzturēšanas lietderību.
Cēlonis ir pārapbruņošanas perspektīvas izmaksu apreiķini sākot no 30 Miljardiem GBP beidzot ar 45 Miljardiem GBP. Norādot ka alternatīvie gaisa un sauzemes risinājumi paspēlē jūrā izvēstam arsenālam. Autors, minētiem arsenāla aizstāšanas izcenojumiem piemīt tendenciozs raksturs un ir vērsts uz britu kodolspēku iznīcināšanu, iekļaušanu ASV kodolarsenālā. Šodien britu kodolspēku formālais raksturs ir pamatots ar politiskām niansēm. ASV un Krievijas kodolspēku nesēju un  kaujas bloku ierobežojošo līgumu. Panākot izmaiņas ASV un Krievijas līgumā ļautu Lielbritānijai atteikties no finasiāli apgrūtinošā formālās* kodollielvalsts statusa. Lielbritānijai ar izstāšanās faktu iegūstot kodolarsenāla balasta īslstermiņa kapitalizāciju. Ilgtermiņā ,kodollielvalsts statusa zaudēšana nes  politiskus un finansu zaudējumus.. Pretarguments ,kodolarsenāla: nesēji- kodolzemudenes,balsistiskās raķetes ,kodollādiņu dzīves cikls: 35-42 gadi* nesējiem, raķetēm 20-25gadi, kodolbloku resursa solis 10 gadi, apkalpe utt. programas izdevumi 45-60 Miljardiem GBP ir jadala ar gadu skaitu: 60 ; 42*=1,42 Miljardi GBP /gadā, Piemēram,tas ir mazāk kā 3,4 % no 2015 gadā atvēlētā 45 miljardi.gbp, 66,5 miljardi $ (ekviv.) budžeta ! Minēta cita argumentācija , tēriņi kodolarsenāla uzturēšanai mazinās citām iepirkuma programām atvēlēto līdzekļu apjomu: taktiskie-iznīcinātāji F-35, pretzemūdeņu patruļaviācija P-8A ,fregates T 26,avionešu un to apgādes kuģu, flotes helikopteru parka atjaunošana. armijas FRES utt. Neskatoties uz argumentāciju vairumam veicamo iepirkuma programu ir finansiāli un tehniski vāji pamatotas.Minētās aktivitātes publiskā telpā liecina ka Lielbritānija aktīvi meklē iespēju atbrīvoties no tai apgrūtinošā formālās kodllielvalsts statusa. Sasaucas ar perjodu pēc 2ps.k. kad Lielbritānija atteicās no britu pasaules kārtības par labu jaunam dominantam ASV un pasaules kārtībai. Tapeic BBC darbs''Inside in the war room'' ir uztverams kā britu labas gribas vēstijums kuram trūkst reāla piepildijuma. Citiem vārdiem ,slīcēju glābšana ir primāri objekta roku un kāju kordinēta darbība, bet sekundāri varbūtējā pienākusī palīdzība......Domu izsaka reālpolitiķes teiktais monologs : Latvija, cik iedzīvotāju ? Laikam 2 miljoni... tik cik dzīvo vienā no metrapoles rajoniem un jūs domājat  dēļ tā riskēt.....? Reālpolitika pauž atziņu ka bez konvencionālo spēka ''drošinātaja'' klātbūtnes intereses nau nosargājamas ,bet kodolieroči nau izmantojami ! Tas ir tie ''drošinātāju'' starposmi kuri trūkst mūsdienu Lielbritānijas Bs.   Autors pilnībā piekrīt RAND militāro pētijumu prātuves apreiķiniem : Krievijas armijai būs nepieciešami mazāk kā - 60h lai sasniegtu Rīgas un Tallinas pievārti....,,daudz, daudz mazāk 24h.  Pārdomām, bez investīcijām aizsardzības spēku attīstībā  Latvijai ,Igaunijai ,Lietuvai kopēji ar Poliju jabloķējas lai panāktu pastāvīgas ASV bāzes izvēršanu savā teritorijā. Minimums, interesēs ir lai kādā no Latvijas ostām tiktu izvērsta atbilstoša infrastruktūra, ASV priekšējās bāzēšanās peldošo arsenālu klatbūtnei. Ar to nodrošinot minimālu sabiedroto spēku ierašanās laiku. Formāli šādu jūras arsenālu klātbūtnei nau juridisku šķēršļu.

Lielbr.Bs*-2016 gads SzS-82.000 karēvju +227 tanku, JS-30.000, GS-38.000 karēvju.
''drošinātāja'' kvalitātes trūkums*-taktiskie ,mazās un vidējās sniedzamības kodolieroči.
tehniskajos*-runa pamatota ar iespējām un darbiem.
aviācijas taktiskās*-Francijas Gs /Js rīcībā atrodas 80km-300km sniedzamības taktiskās raķetes.
formālās*- dubultās atorizācijas kodu atslēgas. Fiziski pārvaldi ,bet praktiskai pielietošanai jasaņem otras valsts atļauja-vienas laivas princips.
42 gadi*-ASV zemūdenes- kodolnesēji  ''Ohio''klase.
40 gadi*- ASV ''Ohio'' 20+20 aktīvā dienasta ierinda  + 2 gadi reaktoru pārlādei un modernizācijai.

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana