Sekotāji

pirmdiena, 2014. gada 19. maijs

Krievija, ''Sozvezdie-2M''.

Nevienam nau noslēpums ka Krievijas elektronikas elementu bāzes vājā attīstība iespaidoja civilo un militāro sakaru sistēmu. Pagājušā gs.90 gados līdz ar analogā signāla apstrādi aizstājot ar ciparu atpalicība sakaru-vadības tehnikā tikai pieauga. Gadsimtu mijā -00- Krievijas Bs -SzS turpināja izmantot p.gs.70 un 80 gadu sakaru tehnikas analogā signāla radiostaciju modeļus.  Armijas SzS primitīvās pārvaldes radītās negatīvās blaknes. Krievijas-Čečenijas no 1994 gada līdz 1996 gadam antiteroristiskā karadarbība izgaismo armijas taktisko sakaru-vadības sistēmas nepilnību. Turpinājumā, 2008 gada lokālā karadarbība Gruzijā norāda uz armijas daļu koordinācijas nepietiekamību kuru pamatā atkal ir spēku primitīvā pārvalde. Problēma SzS pārvaldē kļūst acīmredzama un tiek izvirzīta prioritāro militāro programu listē. Aptuveni ar 20 gadu atkāpi -2000 gadā Krievija uzsāk realizēt SzS vienībām paredzētu ciparu sakaru izstrādi. Finansiāli, SzS sakaru-vadības sistēmas izstrādei veltot no 30 līdz 45 milj.$ ekvivalenta gadā. Vienlaicīgi tiek veidota tai nepieciešamā nacionālā mikroelektronikas elementu bāze. Līdz ar pāreju uz signāla ciparu apstrādi kļūst iespējama lielapjoma datu apraide, kaujaslauka internets. Tehnaloģija nodrošina apjomīgo datu plūsmu kuru pārvaldei nepieciešama atbilstošs programatūras nodrošinājums. Jaunā tehnaloģija ierosina pārskatīt armijas radiotīkla uzbūves principus. Krievijas SzS -2014 gada raksturojošā īpatnība, joprojām nepastāv vienota sakaru-vadības sistēmas standarta un vienojoša kaujaslauka interneta ! SZS-ierindā atrodas vairākas pēc uzbūves un datu apstrādes principiem savstarpēji nesavietojamas automatizētas sistēmas : PGA ,artilērijas, materjāli tehniskās apgādes uc.  2000 gadā situācijas labošanai  koncernam ''Sozvezdie'' uzņemoties SzS paredzētās pārvaldes sistēmas izstrādes veicēja lomu. Turpmāk ar izstrādi saistīto problēmu raksturojoši fakti. Sākot no 2008 gada tai paredzot aizstāt armijas morāli novecojušo ''Manevrs'' automatizēto, apgādes-vadības sitēmu. Ar divu gadu soli-2010 gadā Tamaņas brigādes* štāba mācībās norit pirmā ''Sozvezdie-2'' eksperimentālā ''labratorijas'' eksploatācija. Eksperimentā dalību ņem vairāk kā 200 ražotāja tehniskie pārstāvji. Jautājums par Sozvezdie-2M pirmo brigādes komplektu pieņemšanu bruņojumā tiek atlikts līdz 2011 gada izskaņai, novembrim. Turpmāk kompānijas ''Sozvezdie'' vadītāja Jurija Sidorova 2010 gada žurnālā ''Arsenal'' Nr.6 minēto mācību sakarā sniegtie racionālie domu graudi. Tehniski sistēma tiek veidota pēc atvērtās arhitektūras principa ļaujo brīvi konfigurēt tās raksturlielumus.Vadītājs norāda uz problēmu saistībā ar militārā pasūtītāja neprecīzu tehnisko raksturlielumu definēšanu un lietoto terminu izpratni. Rezultātā , darbu veicējs ir izveidojis funkcionālu sistēmu kura pēc pasūtītāja domām neatbilst modernām prasībām ! Nākamā problēma ir militārā pasūtītāja vēlme iegūt maksimāli unversālu radiostaciju nonāk pretrunā ar galaprodukta izcenojumu. Skarot jautājumu par fiksēts frekvences vai platjoslas datu kanālu iekļaušanu karēvja ekipējumā. Uzsverot saprātīgu lietderības principu ievērošanu taktiskā sakaru tīkla izbūvē. Ilustrējot šo frekvenču ''dueli'' sekojošā piemērā. Bataljonam atbildības joslā jazin koordinantes par 200 mērķu vienībām. Katra vienība izteiksme 10 Bitu x 200 = 2 kB ''liela'' informācijas plūsma ! Datu cirkulācijas ātruma atšķirība ir nebūtiska. Izmantojot 10kB fiksētas frekvences kanālu minētos 2 kB saņem 0,5 Sek ,vai 0,1 Sek izmantojot platjoslas 1Mb ! Bataljona komandierim vai automatizētai artilērijas/mīnmetēju iekārtai ir maznozīmīga šāda datu cirkulācijas ātruma atšķirība. Ilustrācijā minētā bilde mainās kad savējo un mērķdatu paketes minimums tiek papildināts ar video straumējumu. Ierosinot loģisku jautājumu ,cik finansiāli un militāri racionāli ir apveltīt atsevišķi ņemtu karēvi ar šādām tehniskām iespējām ? Pirmkārt, ir skaidrs, ka šādi viedtālruņa karēvja ekipējums minimāli ietekmēs spēku kaujaslauka efektivitāti ,bet maksimālizēs iegādes izdevumus. Mazā piemēram ilustrējot peļņas interešu un militārā lietderīguma principu sadursmi. Tehniski, atšķirība starp fiksētu un platjoslu kanāliem ir sistēmas kaujas noturība. Vienlaikus platjoslu kanāls ir vieglāk pakļaujams radioelektroniskās pretdarbībai ,degradācijai ! Sistēmas''Sozvezdie'' izstrādātājiem paužot uzskatu ka no militārās lietderības viedokļa ierindas karēvim nau vajadzība pēc platjoslu datu apraides. Taktiskais kaujaslauks deleģē karēvim acīm redzamu uzdevumu veikšanu. Video straumējums un verbāli ilustrēts video nelietderīgi noslogo sakaru tīklu ,bet galvenais rada nevajadzīgu komandiera  noslodzi ar mēstuļinformāciju. Viedtehnaloģijai radot zināmu iekšējo ienaidnieku. Karēvjiem kaujaslauka izvērsumā : 300-500m distancē savstarpēja komunikācija tiek nodrošināta ar UHF diapozona WLAN (Wireless-Local Area Network) principu, bet augstāka līmeņa komunikācija ar kaujasmašīnu notiek VHF diapozonā. Starp apvidū izvērstu kaujasmašīnu grupu  dominē LAN (Local Area Network) princips.Tīklu veidojošo radiostaciju programatūrā definēts herarhijas princips, noteic dominējošo sakariem uz augšu..
Sistēmas pilnveidošana saistas ar datu plūsmas pārvaldes kvalitāti ,tās vizualizāciju. Izstrādātājiem nonākot pie atziņas ka bez militāri specifiskas programatūras uzdevumu risināšanai ir nepieciešams integrēt civilā tirgus apritē pastāvošus programatūras aplikācijas.Informācijas vizualizācija nodrošina kvalitatīvāk aptvert kaujas vidi, bet vienlaikus rada arī informācijas novecošanu vai precīzāk tās ticamības problēmu. Vienkārš piemērs no PGA automatizēto sistēmu darbības ķēdes : atklāt, pavadīt, ģenerēt mērķdatus, satriekt-kontrole, mērķdatu anulācija- 100% tehniski noslēgts proces ! Sauzemes karadarbībai iepretim gaisa iztrūkst pretimnākošas, tīras vides un mērķu kuri būtu nepārtraukti kontrolējami ar tehniskā signāla palīdzību ! Sauzemes mērķa atklāšanai piemīt laikā ierobežots, gadijuma raksturs. Tā satriekšana ir laikā ierobežots, bet procesa kontrole grūti dokumentējama , nepieciešamas fiziska klātbūtne. Mērķdati nonākot tīklā iegūst virtuālo dzīvību ,neatkarību no reālā mērķobjekta. Atšķirībā no PGA sistēmas objektīvā reāllaika signāla pārvaldes SzS mērķiem šāda tiešā saikne iztrūkst ! Reālmēķa  satriekšanas fakts jafiksē un informācija manuāli jaatjaunina. Darbību iztrūkums rada teorētiķa fon Klauzevica definēto miglu ,kļūdu komandieru lēmumos. Autors minēto pārdomu ilustrācijai min faktus :  Iraka ,operācijas ''Iragi Freedom' realizācijas laikā ASV mobilās brigādes izmantoja GPS navigācijas sniegto priekšrocību apvienojumu ar apvidus datu karti. Karēvji varēja atzīmēt mīnulaukus ,atsevišķus aizdomīgus objektus trases malās ,iespējamo ugunslamatu vietas ,utt. Pēckara atzinumi ,lielisks GPS- signālnavigācijas un programatūras simbiozes piemērs ! Ir viens neliels trūkums, datu atjaunotne un to ticamība... Norādot ka tieši datu aktualitāte jeb ticamība kalpoja par spēku vairākkārtēju kavēšanās iemeslu..., tātad atjaunojot  fon Klauzevica definēto miglu ! Otrs ,no Latvijas, Rīgas autobraucēju ikdienas. Analoģiska programatūra ļāva atzīmēt ''naidnieka'' , ceļu policistu atrašānās vietas.
Jau minētais trūkums, sistēma izvirza prasību Katram tās lietotājam objektīvi novērtēt situāciju un veikt nepieciešamo datu atjaunotni. Lietotāju prakse, ne vienmēr informācija ir aktuāla ,tātad nau ievērots atsvaidzināšanas vai novecojušas informācijas anulēšnas princips ! Militārā jomā šāda pārlieku liela informētība strauji mainīgā manevrējošā kaujasvidē var radīt fatālus spēka zaudējumus ,bet vadībai pieņemt kļūdainus lēmumus. Akualizējot definīciju  '' ne viss kas atainots virtuāli, redzamas ir reāli '' - dublē un pārliecinies.  Secinājums, paliec uzticīgs militārām vērtībām, dari vienkāršāk...    
Pēc izstrādātāju domām video straumējums ir attaisnojams starp bataljona-pulka-brigādes kamandieri, štābu.
   
Tamaņas brigāde*- 2014 gadā atjaunota divīzijas struktūra.
 Krievijas R-168-0,5 ''Akveduk'' armijas ciparu radiostacija . ISSUU.com- Arsenal 2010/Nr6
Datortīkls*-termins.
Maršrutizētājs/Rūteris*-tur pat ..      

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana