Sekotāji

sestdiena, 2014. gada 3. maijs

Cik un kādā veidā ?

Notikumi Ukrainā norāda uz valsts militārā attīstībā pieļautām kļūdām. Apskatot Ukrainas austrumos atklāto problēmu no tehniskā skatpunkta. Valsts varai ir nepieciešams atjaunot kontroli pār teritoriju. Kaujas vide: pilsētvide. Pretinieka organizātoriskā forma: mazskaitlīgas,apvidū izsētas grupas. Tā izmantotais bruņojums, strēlniekieroči, vieglie zenīt un prettanku līdzekļi kā arī atsevišķas bruņtehnikas vienības. Centrālās varas uzsāktā antiteroristiskā operācija ir piemērota netradicionālas karadarbības videi. Pretinieka vienību organizātoriskā forma sarežģī AT-operācijas realizēšanu. Pilsētvide minimizē bruņtehnikas ,artilērijas un aviācijas pielietojuma nozīmi. Priekšplānā izvirzot personālsatāva durkļu skaitu, bruņojumu, tehnisko aprīkojumu ,organizētību un kaujas prasmes. Smagās bruņtehnikas, tanku un citas bruņtehnikas pielietošana pilsētvidē rada neselektīva uguns draudus civiliedzīvotājiem. Beztam šāda tehnika rada lielus finansu izdevumus. Piesaista to'' nepareizā vietā'' radot labvēlīgus priekšnoteikumus ārvalstu agresoram. Paralēli ,pretējai pusei ir iespēja iegūt ilustratīvu propagandas materjālu, tanki pilsētā tas ir slikti ! Ukrainas varai  cenšoties mobilizēt tai pieejamos cilvēku un bruņtehnikas resursus AT-operācijas veikšanai Austrumukrainā. Autors, no tehniskā viedokļa pieejamie resursi ir javelta speciālu drošibas formējumu ,tā saucamo SWAT* kaujas grupu izveidei. Neskaitot bruņojumu un taktiku šo spēku stūrakmenim jabūt maksimālai resursu ekonomijai, lietderīguma princips. SWAT kaujas grupu tehnisko aprīkojuma pamatā  4x4 ATV ''peles'' transpotlīdzekļi.

                                                           
Vienību bruņojuma liste ietver strēlniekieročus un atbalstieročus* kā arī specifisku tehnisko ekipējumu.Specifisku funkciju veikšanai katrai SWAT manevra grupai līdzīgi kā Armijai ir ģeolokalizācijas terminālis . Ar tā palīdzību tiek veidota taktiskā kopbilde ,pretinieka pretestības punktu ģeolokalizēšana. Neskatoties uz to, tie nerada aviācijai raksturīgu kaujaslauka pārskatāmības bildi. Sakari un pretdarbība : viens no informatīvās dominantes jautājumiem,ko darīt ar šūntālruņu tīklu ? Atļaut vai neatļaut funkcionēt ? Uzskatot ka dominante sakaros ir iegūstama pakāpeniski .Funkcionējoš šūntālruņu tīkls ir svarīgs informācijas iegūšanas avots par nemiernieku aktivitātēm apvidū un nodomiem. Algoritmos velkama līdzība ar darbībām apvidū. Šuntālruņu ,www-tīkla funkcionēšanas uzturēšana, bet ar programatūras palīdzību tiek lokalizēta tā darbība ,radot informatīvajā laukā filtru un slūžu sistēmu. Operācijas uzsākšanas laikā sakaru tīklu bloķējot vai punkveidā slāpējot. Uzdevums bloķēt informatīvo atsaiti , kritiskā momentā neļaut pretiniekam koordinēt savus spēkus.  Aviācija un vieglāki par gaisu kuģi : Ukrainai nepieciešams iegādāties kompaktas mazcenas izlukošanas platformas. Precīzāk , tiem domātu tehnisko aprīkojumu. Viena no tādām DA-42 MPP ''TwinStar''  apgādātas ar ārejās piekares optiskās, radiotehniskās un radiolokācijas novērošas konteineru. Pateicoties lidaparāta 12,5h  patruļlaikam Liebritānija Bs izlūkošas 39 Sqvadron izmanto''Twin Star'' sniegtās priekšrocības Irakā, Lībijā utt.Aprīkojums ļauj veikt d/n optisko novērošanu ,virsmas apskates radiolokātors norošina personu, transportlīdzekļu atklāšanu un to pavadīšanu. Signālizlūkošanas aprīkojums nodrošina šūntelefonu un UĪV radiosakaru aktivitāšu pārtveršanu. Termovīzors ļauj noteikt tehnikas stāvokli pēc atlikušā siltuma nospieduma, nelietota ,lietota un laika nobīde. Gaisa kuģi ,dirižabļu priekšrocības, dežūrlaiks virs objekta var ilgt 2 nedēļas vai ilgāk. Nodrošina kaujas grupējumu ar reāllaika d/n optisko informāciju par kustīgiem objektiem 5x5km /8x8km lielā apvidū. Informācija tiek dalīta : tehnika, bruņota persona ,personu grupēšanās ,komendantstundas neievērošana ,naidīgas aktivitātes utt. Airostati, mainīgs izvēršanas ešalons 1000/1500/2000/3500m strēlniekieročiem grūti aizsniedzamā augstumā.  Pastāv liela liste ar gabarītos un celtspējā atšķirīgiem airostatiem. Kompānijas ADS.inc.- ''Blimp in a Box'' kompaktklases pārstāvji.   Kompaktklase ir lēta iegādē-300.000$ un nodrošina bāzes perimetra 24/36h uzraudzību ar 15min. ilgu atsvaidzināšanas starplaiku. Teiksim pēc airomobilās operācijas un lidlauka pārņemšanas nekavējoši izvēršot airostatu sistēmu iegūstot 24/7 -mēneša ilgu apvidus d/n novērošanas iespēju. Kompaktklases gadijumā bāzes apsardzes formulas 24/7-30 realizēšanai nepieciešami 2 BiB- komplekti.

                                                                           
Kromatorskas gadijumā ,iegūtā taktiskā informācijas dominante varēja novērst turpmāko aviotehnikas zaudējumu. Protams pastāv ''Reaper'' optimizēta konteinerizēta supersistēma ARGUS. Tās tehniskās iespējas pilnībā noklāj 25x25km operācijas rajonu sniedzot iespēju izdalīt un pavadīt vairāk kā 2000 atsevišķus objektus vai to grupas. Trūkums ir sistēmas dārdzība un eksploatācijas apmācības ilgums.

                                              ARGUS- visu redzošā acs.

 Šādiem mazcenas informatīviem elementiem vaidojot spēkiem nepieciešamo informatīvo matrici.
 Transports ,mazcenas transportlīdzekļiem nodrošinot nepieciešamo iepirkuma apjomu.    
 LTATV - nelielie izmēri ,ātrums un manevrētspēja ir piemērota saistītai pilsētvidei. ATV-konstrukciju izmēri ir pretimnākoši slēptai pārvietošanai un izvēršanai. Nelielais LTATV frontālais un sānu laukums kaujasvidē kalpo kā aizsardzība no granātmetēju raidijumiem. Trāpijums,kustīgam šādu izmēru objektam 150m ir maziespējams. Nelielie gabarīti ir labvēlīgi nodomu slēpšanai.Piemērs, viena kravasmašina izmantojot 2st. transportlīdzekļu piekabi var ietvert vairāk kā 16 ATV vienības, bet katrs no tiem spējīgs nest 3-4 karēvju apkalpi ! Tātad, katras kravasmašīnas nogādājamais saturs ir līdzvērtīgs no 4 līdz 5 BTR/KKM transporta  karēvju ekvivalentam. Taktiskajā projekcijas areāla rādītājā 3x pārsniedzot  atsevišķi ņemtu BTR/KKM * ! Kompaktu transportlīdzekļu pārvadāšana nodrošina slēptu spēku izvēršanu krīzes objekta perimetrā. Ar to panākot ka pretinieks tiek maldināts par iesaistīto spēku apmēru un nodomiem. Svarīgs elements apvidū kurā pastāv pretinieka civilie atbalstītāji. Bruņojums, SWAT-grupu pārvaldāmie vieglie atbalstieroči domāti pretinieka pretestības punktu ātrai un precīzai satriekšananai. To listei noteikti jaietver automātiskā 12,7 x 99 snaiperšautene ,teiksim AS-50. No speciālo instrumentu plaukta, ''Denel'' duāla kalibra 14,7/ 20mm unversālā NTW triecienšautene-lielgabals. Šāds aprīkojums ļauj veikt ugunsiedarbību no 1000m+ ārpus pretuguns sniedzamības distances. Tuvcīņā , 300-400m atklāta un aizsegā esoša dzīvāspēka satriekšanai izmantojot ''Carl Gustav'' Mk3/AT-4 un 40mm rokas granātmetēji.

                                       14,7/20mm unversālā kalibra šautene-lielgabals NTW.
            
Pretinieka bruņmērķu satriekšanai izmantojot ''Milan-2'' un ''Spike''. SWAT grupu izveidei izmantotā tehnika ļauj ekonomēt līdzekļus. Tas attiecas netikai uz LTATV bet arī uz armijas tehnikas apjomu. Bruņtehnika ir vektorizējama atsevišķu pretestības punktu pārņemšanai tai veidojot nepieciešamo bruņas un uguns aizsegu. Izmaksas ,izmantojot 16-20 milj.$ tiek iegūts 1000 4x4 Lightveight Tactical All Terrain Vehicle / LTATV/ un iespēja apveltīt ar taktisko apvidus mobilitāti līdz 4000 karēvjus ! Pretstatā , 4000 karēvju transportam nepieciešami 400-450 BTR* ,tas ir 200-400 milj.$ finansu ekvivalents. Neaizmirstam ka saistībā ar tradicionālo bruņtehniku pastāv juridiskie ierobežojumi , parka limiti. Līdzekļi , degvielas patēriņš ir krietni lielāks par LTATV un tātad grupējums prasa lielāku resursu piesaisti.  Spēku pielietojums ,SWAT grupas atklāj un izmantojot savu ieroču priekšrocības distancionāli satriec pretestības punktus. Tehnikas skaitliskais pārsvars veicina taktiskos panākumus. Skaitliskais pārsvars ļauj pretestības punktus apieti flangos un pakļaut krustuguns draudiem.Demonstratīvām taktiskām darbībām vairumā gadijumu panākot pretinieka atteikšanos no sākotnējā nodoma. Skaitliskais un informaīvais pārsvars ļauj vajāt pretinieku. Mazskaitīgas  manevrējošas SWAT grupas veic pretinieka pārņemto apvidus sterializāciju. Tas nozīmē komendantstundas režīma paŗkāpēju aizturēšanu ,arestu vai neitralizāciju. Tās izbrīvē klasisko armijas bruņojumu piemērotāku uzdevumu veikšanai. Neļaujot naidīgai ārvalstij preventīvi saistīt armijas spēkus.  LTATV klases transportlīdzekļu lielākais trūkums ir to salīdzinoši neilgais aktīvās eksploatācijas laiks ,līdz 12 mēnešiem- 60.000-80.000 km noskrējiens. Tehniski ,izskaidrojas ar  ''Rotax''* divtaktu dzinēju uzbūvi ,liela jauda mazs dzīves cikls. Tātad ,šādiem transportlīdzekļiem ir jatrodas rezervista statusā ar ikgadējo noskrējienu 12.000 km ,bet reizi piecgadē ir javeic parka atjaunošana. Operācijās kuras ir definējamas kā specoperācijas liela loma ir informatīvai dominantei ,spējai redzēt taktisko kopbildi. Tās esamība ļauj apkarot pretinieku ar daudz mazākiem spēkiem, bet spēku reāllaika parvalde rada lokāla pārsvara efektu. Informētība ļauj veidot atsevišķā kaujas punktā spēka un taktiskā izvietojuma pārsvaru. Šahs un mats !    

SWAT*-Special Weapons And Tactics./Speciālie ieroči un taktika. OMON-analogs.
Piezemētu*- projekti Mav6/ M1400 ''Blue Devil-2 '' peldošais kaujaslauka dators/ informācijas māte- barotāja.  Supersistēma -M1400''Blue Devil-2''    
Interesanta lasāmviela.
Rotax* -piemērs kā attīstīt  nacionālo'' lego''mašīnbūvi. ASV : rāmju konstrukcija +''Polaris''- ''ražota piekare''(Ķina/ Taivana/Japāna???) elementi tiek sajūgti ar Austrijas 2 taktu 88zs ''Rotax'' dzinēju, tiek izmantoti BLA-Predator. Made in USA !!! Latvijas gadijums  ja tiek veltīti 70 milj.Eiro(100milj.$) bruņtehnikas iepirkumam. Lietderība.... Alternatīva -70 milj.Eiru ir pietiekami Zs 4400/5200 karēvju augstāk minētai apbruņošanai un tehniskai ekipēšanai.

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana