Sekotāji

piektdiena, 2015. gada 25. decembris

Megaprojekts,''Status-6''

 2015 gada skaļākais Krievijas militārais tehniskais ''projekts'' ir mērķtiecīgi izgaismotā ieročsistēma ''Status-6''.Noplūdei krievu un ārvalstu analītiķu auditorijā diskusiju par ieroča tehnisko veidolu, mērķnozīmi un tā realizācijas iespējamību. Galveno uzmanību vēršot uz varbūtējo 1600mm x 24m kodolpiedziņas, tālgaitas kodoltorpēdām. Ekspertu paustie viedokļi dalās. Vairāk vai mazāk kompetentu viedokli, ņemot vērā pārvaldāmās informācijas daudzumu var paust kats interesents.  Tālāk autors,  presei mērķtiecīgi  nopludinātā ''Status-6'' informācija pirmkārt liecina par kremļa propagandas-informatīvi-dezinformācijas pasākumu.Apskatot no finansiālā, tehniskā un militāri-praktiskā viedokļa ''Status-6'' projekta lietderību. Publikācijā ir skatāmi divi risinājumi : galvenais un fona, ''burtu''starprindē. Ietvertais informatīvais vēstijums, varbūtēja asimetriskā atbilde ASV PRAS izveidei. Izveidojot jaunu, ārpus pastāvošās kodolspēku klasifikācijas-speciālās nozīmes kodolieroču šķiru. Pēc autora domām, kodolenerģētiskā, 11.000km sniedzamības, 185km/h ātras(100Me) torpēdas un specializēti to nesēji ir paredzēti uzmanības novēršanai.  No finansiālā un tehniskā viedokļa 5-6 šadu ATZ izstrāde un būvēšana Krievijai nebūtu šķērslis. Tehniskais šķērslis kodoltorpēdu ceļā ir ikdienas eksploatācija, ieroča vadība(autonomija), kompakta kodolenerģētika, atbilstošas jaudas un svara kodolādiņš un paredzamais pielietojuma plāns. Lielākā pretruna, specializētas kodolzemudenes kuru kaujas lādiņš ir pārāk mazs* , nespējot atrisināt problēmu. Kompakts un pietiekami jaudīgs kodolrektors aptuveni 24t. smagai torpēdai ir lielākā problēma. Pretrunīgs ir kodoltorpēdas deklarētais ātrums 100 Me/h !  Liels ātrums ir demaskējoš faktors veicina priekšlaicīgu atklāšanu un satriekšanas varbūtību. Ātrumam ir maza nozīme preventīva trieciena plāna realizācijā ,bet pielietojot kā atbildes instrumentu, trūkst pamatojuma. Pretinieka trieciens iznīcina bāzes,bet atklātā Okeānā izvērstās ATZ tiek iznīcinātas drošā distancē pirms kodoltorpēdu starta.  Turklāt jaaceras ka kodolreaktora torpēdas ar kodollādiņu ir pielīdzināmas raķetei ,reiz aktivizēta energoiekārta nau izslēdzama. Ikdienas eksploatācija saistas ar kodoleneroiekārtas un  kodollādiņa reglamenta darbu cikliskumu. Sumā šadai ieroču sistēmai ir zema kaujas gatavība.  Kodoltorpēdas 24t. svars ir pārāk mazs lai izvietotu jaudīgu kodollādiņu, PSRS/Krievija  raķete R-36(SS18)- lietderīgā krava 8,75-9t.=20-25Mt. Pēc minētā, torpēdas lietderīgā kaujas krava veidojot 1/4 -1/3 no kopējā svara ir nepietiekmi efektīva. Samazināts lādiņa svars un jauda neatbilst ''pastarās dienas'' ieroča definīcijai un nevar veikt paredzēto uzdevumu ! Tādejādi pēc autora domām tieši kodoltorpēdas un  kodolzemūdenes koncepcija ir mazefektīvs risinājums.    


 Tālāk, vairāki eksperti vērš uzmanību uz speciālās nozīmes zemūdeņu klatesamību attēlā. Par  mātesplatformām kalpo atbilstošas lielizmēra kodolzemūdenes. Vispusēji, gabarītu pretstati liecina par 1600t. speciālām kodolzemūdenēm. Formāli to eksistence pamatojas ar speciālās nozīmes dziļūdens pētniecības darbiem. Apskatām kodollādiņu svaru un jaudas diapozonu. ASV kodolbumba  B-53(4,5t.=9 Mt), PSRS ,''kuzkina māte'' 27t.=57Mt.( pilna-100Mt.+). Speciālās nozīmes kodolieroči nozīmē pielietošanas taktikas un jaudas asimetriju. To eksistencei ir janeitralizē jebkura no pretinieka ieroču sistēmām. Šai sakarā vairākiem apskatniekiem viennozīmīgi norādot uz A.Saharova izvirzīto apokalipses Armagedona kodollādiņu-mīnas vai robotizētas kodolzemūdenes risinājumu. Šodien A.Saharova izteiktā Ideja ir tehniski realizējama ar mātes platformas un robotizētas kodolzemūdenes saikni. Tātad tieši ģeometrijas apjomam sniedzot nepieciešamo , kodolādiņa svara /jaudas un  ikdienas eksploatācijas noturību. Kritisks lielums ir bezapkalpes Armagedona patruļzemūdenes -kodollādiņa kontrole ! Reiz aktivizēta, kodolzemūdene Armagedons nau atsaucama vai neitralizējama.  Apskatot nepieciešamo jaudu listi: pēc klasiķa izteiktās domas, Armagedona lādiņa jaudai ir jabūt pietiekamai lai radītu 200-300m augstu vilni ! Atkāpei ,''kuzkina mātes''-27t. svara gabarīti ''tehniskās modernizācijā'' var iegūt 1 Gt.(1000Mt.). Interesanti, 1994 gadā Šumeikera-Levi komētas ietriekšanās Jupīterā aktivizēja pārdomas par tehnaloģiskām iespējām radīt Zemei aizsardzības ieroci. ASV kodolzinātnieka ,kodolbumbas tēva Eduarda Tellera 1995 paustais; tehnaloģija ļauj radīt no 15t. līdz 20t. kodolierīci ar 1000Mt. jaudu. Tās nogādi uzticot  knr.* ''Energia''. Ilustrācijai, pēc  Ed.Tellera teiktā -1 Gt. pietiek lai iztveicētu 1 km diametra asteroīdu. Tehniski, militāri 1Gt. lādiņa pielietojums ir pārmērīgs, izraisot Ziemeļamerikas un Dienvidamerikas kontinentos apjomīgu ''veļas dienu''. Mazākas jaudas racionāla Armagedona lādiņa pielietošana liek mātes nesējplatformai ievērot iespaidīgu drošības distanci,līdz 3000 km detonācijas atdeves momenta kompensācijai. Robotizētas Armagedon kodolzemūdenes pretinieka PZA robežu pārvarēšana notiek izmantojot lielus 1000-2000m dziļumus kā arī salīdzinoši nelielus ātrumus. Plusiem japieskaita, detonācijas punkta atrašanās ievērojamā distancē no mērķa. Speciālās nozīmes ierocis sniedz iespēju veikt preventīvu  triecienu. Priekšrocība ,ļauj apiet jebkuru no agrās brīdināšanas sistēmāmu, tātad sekojošas atbildes apokalipses scenāriju. Izvērtējot pretinieka iespēju atklāt un pārtvert. Preventīvi=0 ! Valsts neatrodas karastāvoklī bet patiesie nodomi paliek slēpti līdz detonācijas brīdim. Dziļūdens ,zemas signatūras mērķu atklāšana ir problemātiska ,bet to iznīcināšana ar parastiem ieročiem ir apgrūtinoša Tradicionālo PZA paredzētā kodolieroču jaudu liste ir nepietiekama ,bet to pielietošana izraisa Armagedona kodolzemūdenes pašlikvidāciju, detonāciju. Ieroča radīšana ir tehniski realizējama , galvenās problēmas saistas ar ieroča ierindas eksploatāciju un pielietošanas drošību. Piemēram demonstrējot kā ar asimetrisku tehnisku risinājumu palīdzību ir iespējams neitralizēt pretinieku neradot atbildes triecienu.
   
pārāk mazs*- piemēram  B41 kaujas bloks 4,85t =25Mt.vai 3,8t.=35Mt. svars iepretim eksplozijas jaudai. Neatbilst Armagedona klasifikācijai.
KnR*-Kosmiskā nesēj Raķete.                                                    

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana