Sekotāji

svētdiena, 2015. gada 20. decembris

2015 gads,Sīrija-intereses-I.

Četrus gadus ieilgušā karadarbība Sīrijā arvien vairāk sāk atgādināt labi iestudētu teatrālu komēdiju. Uzveduma galveno varoņu aizmugurē atrodas lielvalstu un reģionālo dominantu valdības. Tuvie Austrumi tradicoināli raksturojas kā dažādu reģionālu un lielvalstu interešu sadursmu krustpunkts. Katrai no tām ir savi mērķi, intereses. Vērojamā uzveduma režisori ir ieinteresēto valstu speciālie dienasti. Sākotnēji ,cēlu mērķu vārdā deklarētā ''tautas cīņa'' ar Assada valdību turpinās jau 4 gadus. Inicētā ēnu karadarbība pārtapa par ārvalstu autorizētu savstarpēji naidīgu klanu-grupu teroristisku karadarbību.Sastopot Sīrijas Assada valdības* un tās sabiedroto ,Krievijas un Irānas pretdearbību ir pierādijusi savu mazspēju. Karadarbībai līgani transformējusies cīņā ar pirmsākumos liedrīgiem,''islama valsts'' kaujiniekiem. Kapeic komēdija ? Tapeic ka no galvenā Sīrijas valdības gāšanas triecienspēka, ''islama valsts'' kaujinieki ir kļuvuši par vienīgo likumīgo mērķi :Sīrijai, Krievijai, ASV ,Lielbritānijai, Irākai, Irānai, Vācijai un Francijai ! Jaaceras ka minētos transformācijas etapus : ''droš-lietderīgs-bīstams-nelietderīgs-iznīcināms'' piedzīvoja ''al-kaida'' organizācija kam sekoja tās likvidācija.''Al kaidas'' sniegtā vēstures pieredze apliecināja ka sadaļa '' -bīstams-iznīcināms'' ir saistama tikai ar rietumvalstu izpratni bet ne Pakistānas vai Saud Arābijas un Kataras. Reģionālā specifika, tādām valstīm kā Katara, Saud Arābija un Turcija, ''islama valsts'' kaujinieki ir vairāk kā liederigs ''speciālais instruments'' savu ģeopolitisko mērķu sasniegšanai. Spriežot pēc oktobrī, novembrī un decembrī  notikušām pārmaiņām Sīrijas frontē ir iestājies lūzums. Saud Arābijas, Kataras sākotnējais ģenerālplāns paredzēja Irakas,Sīrijas valdību gāšanu ar sekojošu sunnītu-salafītu valdību izveidošanu. Iegūstot unitāru, islama sunnītu valsti un panākot Irānas (šītu) ietekmes mazināšanos reģionā. Turcijas ieinteresētība ''islama valsts'' funkcionēšanā izskaidrojas ar Irakā un vēlāk Sīrijā noritošā konflikta sekām ,augušiem kurdu valstiskuma tapšanas draudiem. Turcijai ''islama valsts'' funkcionālā lietderība izpaužas cīņā ar Irakas un Sīrijas kurdiem. To sakāve nodrošinātu Turcijas kurdu pašnotikšanās cerību sagrāvi, plānam nevainagojoties ar panākumiem Turcija nonāk nepatīkamas izvēles priekšā, piešķirt kurdiem autonomiju vai izvērst karadarbību ar neprognozējamām sekām valstij. Sīrijs valsts pastāvošo robežu zaudēšana apdraud Turciju ar kurdu valsts izveides perspektīvu. Turcijas netālredzīgā darbība attiecībā pret Krieviju var izraisīt  tai tālejošas sekas. Irākā, veikto priekšadarbu rezultātā  Krievija ir ātri atjaunojusi tai labvēlīgu militāri politisko atmosfēru par ko liecina apjomīgi ieroču darijumi. Sīrijas, Irakas un Turcijas kurdu kārts izmantošana var notikt tai labvēlīgā laika posmā. Krievija, ieguvusi labvēlīgus apstākļus kurdu ''kārts'' aktivizēšanai Turcijas iekšienē. Pagātnē ,Sīrijas kurdi pauda lojalitāti Assada režimam apmaiņā saņemot pietiekami lielu autonomiju ,bet nākotnes ''ceļa kartē'' tie var samierināsies tikai ar Irakas kurdu* atonomijas minimumu.  Neskatoties uz to ka 1/4  pilsoņ veido kurdi , Turcija ir kategoriski pret jebkādām kurdu autonomijas formām. Turcijas un ''islama valsts'' neformālo sadarbību ilustrē  sniegtais finansu atbalsts, naftas un cementa kontrbanda no''islama valsts''kontrolētās teritorijas. Krievijas sākotnējie paziņojumi par naftas kontrbandu tika uztverta kā dezinformācija,  Irakas kurdu naftas transportēšana uz Turciju ! Krievijas informācijas netiešu apstiprinājumu raksturoja turpmāk ASV aviācijas  uzsāktā paralēlā dalība, naftas autokolonu un cementa ieguves rūpnīcu iznīcināšanā. Pēc 2,5 gadu ilgas aktīvas ''cīņas'' šāds fakts vērtējams kā pēdu slēpšana. Japiebilst ka Turcijas atbalsta apjomam ir formāls raksturs uz Kataras un Saud Arābijas finansējuma fona bez kura ''islama valsts'' gaisa balons  ātri sakļautos. Sīrijas krīzes galvenie incātori atrodas Perijas līča rajonā. 2015 gada izskaņā Saud Arābijai un Katarai mēģinot restartēt islama kaujinieku grupas jaunā regulārā formātā ar arābu, Persijas līča valstu alianses  visrsvadību. Jaunam formātam atkārtojot jau iepriekš izmēģināto IV gupējumus dalot/seperējot lietderīgos un ne tik lietderīgos. Analītiķiem un vairumam interesentu ir skaidrs ka ''divreiz vienā un tai pašā upē iekāpt nevar'' -laiks un apstākļi ir mainijušies ! Arābu koalicījas spēku darbība aprobežosies ar Iraku nenonākot konfliktā ar Krievijas interesēm. Arābu koalīcijas konstrukcija brūk pirms tapusi. Cēlonis,galvenam pretiniekam IV ir sunnīta-salafīta ideoloģiskās saknes .....tātad cīņa ar pašradītu gara spoguļtēlu. Bīstami !  Turpmāk ,intereses aizstāv : karēvji vai neformālās cīnītāju grupas(zaļie cilvēciņi) un tehniska-ieroči....

Assada valdības*-Sīrijas valdība un  tās sakarā pieminētie diktātoriska ,autoratātīva apzīmējumi ir  vienādā mērā attiecināmi uz Tuvo-Austrumu, Persijas līča, Āfrikas valstu valdībām.

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana