Sekotāji

piektdiena, 2016. gada 29. janvāris

Transportlīdzekļi un Enerģija.

Pasaules attīstīto valstu energoģenerācijas sektorā vērojama pakāpeniska pāreja no šķidrā veida ogļūdeņražiem uz gāzveida. Redzam ka Eiropā neskatoties uz Krievijas agresiju Ukrainā turpina gāzes projektu attīstību. Piemēram Vācijā, Nīderlandē, Zviedrijā ilglaicīgi dabasgāze izmantojas privātā un komunālā autotransporta parka darbināšanai. Sākot ar 2015 gadu sašķidrinātā (LPG) gāze ienāk kuģniecībā. Tirdzniecības flotē parādās pirmie jaukta cikla dīzeļdegviela-LPG diznēju risinājumi.  Neskatoties uz dabasgāzes un LPG sniegto ekonomiju un ekoloģiskumu ,pielietojums flotes transportā ir ierobežots. Pamatā aprobežojoties ar specializētiem LPG gāzes tankeriem, iekšzemes ūdenceļu transportu arī kabotāžas flote. Gāzes tirgus ir cieši saistīts ar naftas cenu svārstībām.Ieguvumi rodas no valsts enerģētiskās un nodokļu politikas ,bet ne brīvā tirgus cenas ietekmē.  Nākamais solis gāzu enerģētikā saistas ar CO2 -oglekļa dioksīda ''retifikācijas'' rezultātā iegūtais metanols. 2014 gadā  ASV JS perspektīvo tehnaloģiju divīzionā un ''Mersk''  kuģniecības kompānijas finansētā tehnaloģija sola fundamentālas izmaiņas enerģētikā. Tehnaloģija ļauj sintezēt metanolu no jūras ūdens vai gaisa ,precīzāk no CO2 ! Izejviela kura neprasa ieguvi un transportu ,bet kļust pieejama ''know-how'' un enerģijas* apvienojuma rezultātā. Varam teikt ka ieguve tomēŗt notiek, jūru un Okeānu virsma ir CO2 apsorbcijas materjāls.Sauzemē par bagātāko CO2 ieguves avotu kalpo ogļu vai gāzu darbināmas TEC. Tātad CO2 ieguve nozīmē TEC aprīkošanu ar 2 kontūru CO2 ''retifikācijai'' ar sekojošu Metanola iegūšanu. Tehnaloģiski, CO2- ''retifikācijas proces'' notiek augstā t*150 C* ,spiediena un H2 klātbūtni. Pasaules ķīmiskā rūpniecība gadā saražo 70 milj.t. metanola. Šodienas tehnaloģijas nodrošina metanola ieguvi no dabasgāzes. Jaunā katalizātora  t*- sliekšņa pazemināšana līdz 120C* un efektivitāte ļauj pārstrādāt 79 % gaisā esošā CO2 .Minētajā CO2- ''retifikācijas procesā'' iegūtais metanolam piemīt augsta tīrības pakāpe. tehnaloģijas izstrādātājs un metanola enerģētikas popularizētājs ir Nobela prēmijas laureāts ,profesors Džordžs Andreis Olahs (George Andrew Olah).Viņa vadībā Dienvidkalifornijas unversitātes pētniecības grupa izstrādāja jaunu metanola iegūšanas tehnaloģiju no CO2 , gaisa ! Interesanti, energoietilpība, metanols iepretim ūdeņradim ! Izmantojot metanolu kā H2 apsorbentu. Tātad 1m3 metanola apsorbē H2 dabīgā t* un atm. -1660 Nm3(H2) iepretim kriogēnā -253*C uzglabāšanā šķidrā veidā( LH2) 1m3 =788Nm3. Metanols zemūdens nesēju gadijumā ļauj atteikties no kriogēnās tehnaloģijas. Tātad metanola izmantošana H2 uzglabāšana ar sekojošu reformēšanu vai izmantošanu par degvielu degvielas šūnās !  Viena no militārām Metanola pielietojuma jomām ir dīzeļenerģētisko zemūdeņu modernizēšana ar vienkāršām slēgta ciklas energosistēmām.  Vēsture ,2 ps.k. Vācija naftas trūkuma kompensēšana notika ar akmeņogļu ''retifikāciju'' metanolā iegūstot A80 degvielas* kvalitātes ekvavilentu. 2014 gadā ASV JS uzsvaru liek uz aviācijas JP-5 standarta degvielas ieguves iespēju tieši uz  kodolavioneša. Saitībā ar kuģiem nepieciešamo degvielas ģenerēšanu proces atduras energoietilpībā . Problēma, iegūtās degvielas ražošanas energoietilpība,tātad izmaksas.  Pieņemot ka Naftas barela cena saglabājas 80-100$ robežās šāda degvielas iegūšanas tehnaloģija var būt rentabla ,bet kā redzams naftas barela cena ir ļoti nepastāvīgs lielums. Izpēte vērsta nākotnē.

enerģijas*-Eiropa, energopolitika ir šķērslis tehnaloģijas ieviešanas ceļā. Izmaksas, virtuāli pieņemam X kw/h x $ =3,85 L metanola ASV.
A80*-metanols izmantoja, aviācijas degvielai ar piedevām panākot A98+ slāpekļa injekcijas ,ASV degvielas bāzes etalons A100-120+ . Nodrošina ka 2 vienādu raksturlielumu lidaparāti iegūst atšķirīgu  tehnisko spēju realizāciju.

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana