Sekotāji

otrdiena, 2017. gada 4. jūlijs

2017 gada ASV JKK tehnaloģiskās mācības.

ASV BS  ikgadu norit dažādas mērķnozīmes un apjoma mācības kuru vidū sevišķi jaizceļ ar perspektīvām tehnaloģijām saistitas nākotnes kaujas vienību prototipu meklējumi. Sākot no p.gs. 80 gadiem ASV uzsvars armijas kapacitātēs tiek likts uz  inovatīvām tehnaloģijām. Rezultātā armija kopumā, kaujas vienība vai atsevišķa ieroču sitēma iegūst kardināli jaunas īpašības. Tehnaloģijām nodrošinot skaitlisko apjoma nemainīgumu vai samazinājumu,  bet ar vairākkārtēju kaujas efektivitātes pieaugumu. Tradicionāli ,ASV Bs- JKK* veido kaujas avangarda spēkus kuri pirmie nonāk saskarsmē ar pretinieku. ASV JKK ir vitāli svarīgi apgūt inovatīvas tehnaloģijas kuras nodrošina pārākumu sadursmē ar varbūtējo pretinieku. 2017 gadā kārtējo Advenced Naval Technalogy Exercise -mācību ietvaros notiek aktuālu JKK amfībijoperācijām tehnaloģiju  Ship-to-Shore Manoeuvre Exploration and Experimentation pielietojuma mācības. To ietvaros tiek izmēģinātas automatizētas un bezpilota sistēmas kuru integrācija vienotā kaujas formācijā ļauj  optimizēt uzdevumu izpildi un minimizēt kaujas zaudējumus. Amfībijoperācijas  bīstamībā ierindojas tūlīt aiz gaisa-desanta operācijām. Abos gadijumos izvēršanas momentā desants atrodas  neizdevīgā ,viegli ievainojamā pozīcijā. Neveiksmīga izvēršanas placdarma izlūkošana var būt liktenīga, nodarot neadekvātus zaaudējumus vai pilnībā bloķē tās norisi. Viens no amfībijoperāciju vēstures neveiksmju piemēriem saitas ar Korejas  kara laikiem.


 Šodienas varbūtējā pretinieka pretdarbība amfībijdesantam neaprobežojas ar jūras mīnām vai PKR un artilēriju. Amfībījspēkiem nākas reiķināties ar daudzslāņainu un dažādu aizsardzības klājumu. Jareiķinās ,ka pretinieka ieroču listē var atrasties: jūras gultnes mīnas-reidā, vadāmās mīnas-torpēdas, piekrastē-sēkļu ļīnijas mīnas ,krastā izvērstās prettanku. Krasta taisnās redzamības līnijā var atrasties  slēpti izvērstas kompaktas 8km sniedzamības prettanku-pretkuģu, zenītsistēmas, bruņtehnika un artilērija. Minēto apdraudējumu atklāšanai un ģeolokalizēšanai apvidū piemīt pirmšķirīga nozīme. JKK kaujas formācijas nākotnes vīzija paredz  izlūkotā  un izvēlētā placdarmā detalizētas informatīvās bildes veidošanu izmantot robotizētus autonomos ,bezpilota skautus. Tiem veidojot vienotu zemūdens,sauzemes un gaisa  skautu sistēmu.Vienā no variantiem par 8x8 ATV un kvadrakopteru- skautu nesējmāti kalpo  JKK ierindas bezapkalpes AAVP-7 bruņtranspotieris. Sistēmas-sistēmā ietvertie sauzemes un gaisa skauti veic pieguļošo no 300m līdz 500m frontē un līdz 2000m gaisa perimetra detalizētu  desanta  izvēršanas sektora tehnisko izlūkošanu. Bruņtransportiesis nes 1-2 sauzemes 8x8 skautu un 6-12-18 kvadrokopteru skautu-spietu.  Galvenā izlūkinformācijas vācēja un lokalizētāja funkcijas veic autonomie kvadrokopteru spieti. Atsaitei ar bruņtransportieri-māti kalpo 8x8 ATV mobilais informācijas centrs.  Izmantojot apvidū manevrējamu informācijas centru ar maksimāli īsu atsaiti starp kvadrkopteru-spietu un bruņtranspotieri-nesējmāti  tiek panākta  EM-sistēmas darbības diskrētums un  funkcionālitātes noturība pretinieka REP apstākļos. Kvadrakopteru nesamo  sensoru liste ietver  GPS vai  atlterenatīvo ,optiskā 3D-HD reāltēla navigāciju ,  kalibrēti 400/1000m TIS/CCD/LTm*,kompakts un superjūtīgs indukcijas- magnētiskais sensors. Tehnisikais aprīkojums ļauj izlūkot-atklāt un ģeolokalizēt apvidū : prettanku mīnas, maskētas ieroču sistēmas , bruņtehniku un atsevišķu karēvju pozīcijas. Iegūtā detalizētās informācijas bilde ļauj amfībijspēku komandpunktā veidot sektoru taktisko-Šaha galdu.  Iegūtā informācija tiek attainota uzlabotās realitātes veidā -reāla CCD kameru apvidus bildei tiek uzklāta ciparu tehniskā -ikonu: pretinieka objektu atrašanās dati -ieroča tips,tehnika, karēji ,skaits utt. Atsevišķi ņemtam rotas-bataljona komandierim rodas detalizēta un vizuāli viegli tverama-taktiskā bilde.  Taktiskā līmeņa komandierus apveltot ar jaunu, informatīvo kompetences līmeni. Detalizētā tāktiskā bilde ļauj precīzi sadalīt resursus un izvēlēties  nospraustā mērķa  sasniegšanai efektīvākos taktiskos risinājumus. Kaujas ierindā notiek līdzīga reformēšana, saglabājot nesējmātes-''sistēma-sistēmā'' principu. Kaujaslauka priekšplānā izvirzās vieglās ,integrētās ieročplatformas. To uzdevumi, nodrošināt izvērsto jūras kājinieku ugunsatbalstu ar  12,7 /40mm standarta ieročiem.  Karēvja rīcībā atrodas mobilais viedtālrunis ar kura palīdzu tiek pārvaldīta vieglā-integrētā ieročplatforma. Jaunā kaujas formācija ļauj atvirzīt  bāzes platformu nesējmāti-BTR vai KKM no ugunssaskarsmes līnijas. Tehiskais risinājums ļauj samazināt zaudējumu riskus no pretinieka vieglo PT granātmetēju un raķešu uguns. Priekšplānā izvirzot  lētus, mazgabarīta integrētos ieročnesējus kuru ugunsaizsegā darbojas karēvji. Minētās tehnaloģijas ļauj uzskicēt netikai jūra-krasts drabības algoritmus ,bet arī  domās viszulaizēt tās šķēršļotā pilsētvidē.

JKK*-JūrasKājinieku Korpus.

TIS/CCD/LTm *-TermoIS /CCD/LāzerTālum mērītājs.
                                                   

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana