Sekotāji

trešdiena, 2017. gada 12. jūlijs

F-35 -stāšanās ierindā .

2017 gadā jaunā taktiskā-bumvedēja F-35 dažādu modifikāciju skaitliskais apjoms ir sasniedzis 200 vienību robežu. Ražošanai uzņemot skaitlisko apjomu izraisot tālāko vienības cenas sarukumu. Laika posmā no 2018 līdz 2020 gadam ikgadēji saražojot 48 vienības . Sākot no 2021 gada ražošana sasniegs 200 vienības gadā , bet planiera un dzinēja kopējā cenai sasniedzot vēlamo 79 milj.$ robežu.
Paralēli skaitliskam pieaugumam norit intensīva F-35 sniegto tehnisko iespēju apzināšana un pielietojuma  kaujas taktikas izstrāde. ASV Gs minēto tehnisko jautājumu izzināšana norit ''RedFlag'' mācību ietvaros. Atkāpei , F-35 lidaparāts ienes kardināli jaunu kaujas platformas-informācijas centra filazofiju. Vairākkārtējie gaiss-gaiss tuvcīņas oponentu norādes uz F-35 kinētiska rakstura trūkumiem pretstatā F-16C/D ir patiesi ,bet neattaino perspektīvās gaiss-gaiss dominances izcīņas raksturlielumus. Iznākumu gaiss-gaiss sadursmē noteic spēja pirmam atklāt-redzēt pretinieku  un pirmam veikt raidijumu-satriekšanu. Neskatoties uz F35 optimizāciju cīņai ar sauzemes  zenītsistēmu S-300/-400 radīto apdraudējumu ietvertās tehnaloģijas nodrošina informatīvo pārākumu pār esošo lidaparātu standarta modeļiem. Pretstatam pieminot , ka F-35 nodrošina klātbūtni un izdzīvošanu rajonos kuros F-15/-16 vai citam lidaprātam izdzīvošanas iespēja ir minimāla. 2017 gada 1/2  notikušo ''RedFlag''mācību ietvaros veicot tipveida sadursmes ar F-16/-15/-18 modeļa lidaparātiem. Ilustrācijai pieminot ,ka F-16 C(MiG29/Su30) piloti zaudēja  20 : 0 gaiss -gaiss sadursmes ,rezultātam atstājot demoralizējošu iespaidu. Sadursmes iznākumu izšķīra  F-35 informatīvā lauka pārsvars un zemā signatūra, neitralizējot pretinieka F-16 pilotiem panākt virtuāli tehniskās atklāšanas-raidijuma robežu.  F-35 pielietojuma taktikā izmēģinot integrētu zemas signatūras  kaujas kopu F-22 un F-35 mijiedarbību. Atsaucoties uz žurnāla AIR Force US  2017 augusta numurā publicēto , 2017 gadā  ASV Gs un sabiedroto aviācijas mācībās ''Atlantic Trident'' noskaidrojot ''veco-jauno'' tehnaloģiju  perspektīvo kaujaslauka mijiedarbību. Tās ietvaros izmēģinot informācijas integrātoru-ārejā piekarē izvēršamu ''TalonHate''  konteineri.

                            F15C ''TalonHate''konteineri veido 2040C programas pamatu.

 Ietver , tālas sniedzamības TIS /CCD ,SATCOM, Link16  ar speciālo LPI/LPD viļņaformu. Apveltot F-15/16/18 vai sabiedroto lidaparātus EF-2000''Taifun'', ''Rafael'', JAS-39 ar diskrētām F-22/-35 informācijas-centru mērķnorādēm. Britu ''DailyMail''--''Talon Hate''  superkonteineriem veltīts raksts , ar kuru palīdzību F-15C tiek pārvērsts par  gaisa informācijas apstrādes  un sadeles centru. / saite Foxstrotalaph/  Neaprobežojoties  ar gaisa platformu situācijas izgaismošanu ,bet arī jūras un sauzemes vienību informatīvo nodrošinājumu. ASV  skaitliski apjomīgo Gs gadijumā ļaujot  ar infomatīvo tehnaloģiju palīdzību nomedīt divus ''zaķus'' vienlaicīgi ,finansu ekonomiju un kaujas kapacitāšu pieaugumu. Apveltot tehniski mazāk komplicētos lidaparātus ar F-22/-35  informācijas centru diskrēti sniegtu mērķnorādes atbalstu.  Konteinera ''TalonHate'' nesējplatforma iegūst zemas signatūras elementu- radara bezemisijas apstākļos iegūt infomācijas lauka pārākumu ,uzvaru !  Minētā zemas signatūras kaujas kopu atrautība  ASV Gs uztverās kā būtisks kapacitāšu trūkums. Kopš 2014 gada Link16 trūkumu pārvarēšanai izstrādāja un integrēja speciālu LPI/LPD* viļņa formu. Tehnaloģijas izstrādē dalību ņēma  L3 Comunication un ''SkunWork''  stalis. Darbu rezultātā sākot ar 2017 gadu zemas signatūras kaujas kopa tiek integrēta vienotajā kaujasierindas informatīvā laukā.  Tām pildot nozīmīgu lomu 4P lidaparātu kapacitāšu vairošanā.

integrētu zemas signatūras kaujas kopu*- pamatā Link-22 - LPI/LPS datu reāllaika straumējuma līnija. Neparedz Link16- apraides principa datu līniju izmantošanu. Pluss neļauj pretiniekam atklāt  un lokalizēt lidaparātu ar SIGINT palīdzību, mīnus zemas signatūras kaujas kopa darbojas autonomi ,atrauti-nekomunicējot ar konvencionāliem kaujas lidaparātiem.

LPI/LPD*-Zemas varbūtības pārtveršanas un atklāšanas-signāli. Izpaužas kā maksimāli zema bet  relatīvi ilga signāla enerģētika. Realizējas tiek laika momentā ''izsvaidīta''maksimāli plašā  šāha galda frekvenču diapozonā. Objekta atklāšana tiek realizēta pēc šāha galdā izsvaidīto minimumu  atgriezeniskās secības komplektēšanas principa ,kāda signāla trūkums  šaha galdā neizraisa aizturi bildes formēšanā. Minimālā enerģētiskā  funkcionālā principa realizācija ir iespējama tikai superdatoru*veiktspējas apstākļos. Tehnaļoģiski radari ar LPI/LPD darbības principiem veido taktisko ''pirmais atklāju -veicu raidijumu'' priekšrocību. Minētais saistas ar beigu fāzi kad mēķdatu precizēšana notiek aktīvajā sadaļā. Informatīvo pārākumu nodrošina lidaparātu ''klusā''- SIGINT /REI sistēma.  Pretinieka REI borta līdzekļiem nespējot atklāt enerģētiski noslogotu-nesējvilni--draudu trūkums- ! LPI/LPD  principi ietverti Link-22/ CDL39 platjoslu frekvenču diapozons ar enerģētiski  minimālu signālu sadali  maksimāli plašā frekvenču spektrā ar adaptīvi orjentējamu antenām.

superdatoru*- tādi ir grafiskie mikroprocesori ,piemēram- PS. Gafiskie procesori veido mūsdienu signālapstrādes pamatu:  sintezētā tēla radiolokācijā, aktīvā un pasīvā hidroakustikā ,radioelektroniskā izlūkošanā visur kur vajadzīga  apjomīgu informācijas masīvu apstrāde. Autors,F-35  centrālā datora veiktspēja 10-20 Miljardu o/s -PS4Pro-3,78 M o/s

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana